» Journals » Sympozjum
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
Journals

Type: journal
Journal title: Sympozjum

Country: Poland
ISSN: 2543-5442

Notes:
Podejmuje zagadnienia naukowe z różnych dziedzin teologii. Stanowi forum prezentacji myśli teologicznej dla autorów z Polski oraz zagranicy. Strukturę czasopisma stanowią działy: temat numeru, artykuły, recenzje i sprawozdania

Introduced: wlodek_padre (2018-12-18)
Last modification: wlodek_padre (2018-12-18)