» News
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
News

Languages
This section contains a short catalogue of recently published liturgical works. In addition, on the right-hand-side column, you will see records of the works most recently added to Alcuinus. 

Published in 2019

Albini Christian, Assunta Steccanella, Wielki Post i Wielkanoc. Przewodnik, Promic, Warszawa 2019 (120 p.). || » More

Benedykt XVI, Mystagogia Benedicti. Wprowadzenie w tajemnice roku liturgicznego. Wielki Tydzień, Ed. Andrzej Demitrów, „ORDO et PAX” Fundacja Benedyktynów w Biskupowie, Biskupów 2019 (  p.). || » More

Giorgio Alfonso, Sacramenti e inculturazione. Per un cammino di fede in una Chiesa "in uscita", Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2019 (291 p.). || » More

Kołodziej Marcin (Fr), Prawo liturgiczne Kościoła łacińskiego, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 2019 (196 p.). || » More

Krakowiak Czesław (Fr), Święcenia niższe, posługi i funkcje wiernych świeckich w liturgii, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2019 (160 p.). || » More

Porosło Krzysztof (Fr), Piotr Kroczek (ks.), Ryszard Kilanowicz (ks.), Karol Rawicz-Kostro (ks.), Zobaczyć Boga. Chrześcijański sens śmierci, liturgia pogrzebu, modlitwa za zmarłych, Wydawnictwo WAM, Kraków 2019 (192 p.). || » More

Published in 2018

Benedykt XVI, Mystagogia Benedicti. Wprowadzenie w tajemnice roku liturgicznego. Adwent, ORDO et PAX Fundacja Benedyktynów w Biskupowie, Biskupów 2018 (252 p.). || » More

Krąg Biblijny. Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte, Biblos, Tarnów 2018 (160 p.). || » More

Biblia w liturgii Mszy Świętej. 8-14 tydzień zwykły, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2018 (552 p.). || » More

Ordo missae celebrandae et Divini Officii persolvendi. Secundum Calendarium Romanum Generale pro anno liturgico 2018-2019, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2018 (176 p.). || » More

Wtajemniczenie chrześcijańskie, Ed. Baran Grzegorz M. (Fr), Janusz Królikowski (ks.), Piotr Łabuda (ks.), Biblos, Tarnów 2018 (648 p.). || » More

Barthe Claude (Fr), Storia del Messale Tridentino, Edizioni Solfanelli, Chieti 2018 (200 p.). || » More

Beyga Paweł, Tradycja anglikańska w mszale dla Ordynariatów Personalnych byłych anglikanów, niwersytet Opolski, Wydział Teologiczny – Instytut Badań nad Integracją, Opole 2018 (203 p.). || » More

Blaza Marek (Fr, SJ), Kościół w stanie epiklezy, Wydawnictwo WAM, Kraków 2018 (696 p.). || » More

Borkowska Teresa (OPs), Paweł Pawlikowski OP, Zanurzeni w chrzest święty, Wydawnictwo WAM - Księża Jezuici, Kraków 2018 (222 p.). || » More

Casel Odo (OSB), Misterium przychodzącego Boga, Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2018 (296 p.). || » More

Congregazione per la Dottrina della Fede, Istruzione ad resurgendum cum Christo. Circa la sepoltura dei defunti e la conservazione delle ceneri in caso di cremazione, Libreria Editrice Vaticana, Vatican 2018 (46 p.). || » More

Język w liturgii, Ed. Drabik Beata, Wiesław Przyczyna, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Tarnów 2018 (454 p.). || » More

Fagerberg David W., Theologia prima. Czym jest teologia liturgiczna?, Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2018 (410 p.). || » More

Folsom Cassian (OSB), Człowiek współczesny a liturgia. Diagnoza, skutki i leczenie choroby toczącej liturgię rzymską, Ed. Krzysztof Porosło, Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów , Kraków 2018 (180 p.). || » More

Kancyjonał pieśni nabożnych: Według obrzędów Kościoła Świętego Katolickiego, Kraków 1721, Garnczarski Stanisław, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie , Kraków 2018 (492 p.). || » More

Kancyjonał pieśni nabożnych: Według obrzędów Kościoła Świętego Katolickiego, Kraków 1721, Garnczarski Stanisław, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie , Kraków 2018 (492 p.). || » More

Grześkowiak Jerzy (Fr), Msza Święta jako ofiara, Inicjatywa Ewangelizacyjna Wejdźmy na Szczyt, Monachium-Kraków 2018 (408 p.). || » More

Havre van Didier, Pokochać Mszę Świętą, Promic, Warszawa 2018 (192 p.). || » More

Z nauczania Jana Pawła II w 40. rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową, Ed. Konecki Krzysztof (Fr), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2018 (154 p.). || » More

Krakowczyk Przemysław (Fr, SAC), Msza Święta krok po kroku. Przewodnik po obrzędach Najświętszej Eucharystii dla duchownych i świeckich, Apostolicum, Ząbki 2018 (272 p.). || » More

Krakowiak Czesław (Fr), Sakrament małżeństwa, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2018 (236 p.). || » More

Znaki Tajemnicy. Sakramenty w teorii i praktyce Kościoła, Ed. Krzysztof Porosło (ks.), Robert J. Woźniak (Fr), Wydawnictwo WAM, Kraków 2018 (568 p.). || » More

Iuvenes errantes 2018, Ed. Mielnik Dawid, Koło Naukowe Teologów KUL, Lublin 2018 (176 p.). || » More

Pytania niecierpliwe 2018, Ed. Mielnik Dawid, Koło Naukowe Teologów KUL, Lublin 2018 (172 p.). || » More

Iuvenes rogantes 2018, Ed. Mielnik Dawid, Koło Naukowe Teologów KUL, Lublin 2018 (185 p.). || » More

Nadolski Bogusław (Fr, TChr), Uczmy się kochać Eucharystię, Petrus, Kraków 2018 (54 p.). || » More

Nadolski Bogusław (Fr), Veni Creator, Petrus, Kraków 2018 (88 p.). || » More

Orkisz Szymon, Servite Domino!. Podręcznik dla ministrantów i ceremoniarzy do liturgii w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 2018 (448 p.). || » More

Eucharystia - Tajemnica celebrowana. Studia liturgiczne Tom 14, Ed. Pałęcki Waldemar (MSF), Andrzej Megger (ks.), Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2018 (134 p.). || » More

Pitre Brant, Jezus i żydowskie korzenie Eucharystii, Wydawnictwo WAM, Kraków 2018 (248 p.). || » More

Porosło Krzysztof (Fr), Święta codzienność. O liturgii przemieniającej życie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2018 (320 p.). || » More

Rzeźwicki Grzegorz (Fr), Od kandydata przez stopnie ministranta, funkcję lektora i ceremoniarza do animatora, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Tarnów 2018 (348 p.). || » More

Sczaniecki Paweł (Fr), Sacramentum dedicationis. Obrzęd poświęcenia kościoła i jego znaczenie w dziedzinie religijnej, obyczajowej i kulturalnej na podstawie źródeł polskich z XII wieku, Wydawnictwo Benedyktynów, Tyniec 2018 (298 p.). || » More

Speyr Adrienne von, Msza Święta, Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze, Poznań 2018 (176 p.). || » More

Tymister Markus (Fr), La concelebración eucaristica. Historia, cuestiones teológicas, rito, Centre de Pastoral Litúrgica, Barcelona 2018 (360 p.). || » More

Tymister Markus, La concelebración eucarística, CPL, Barcelona 2018 (360 p.). || » More

Pszczoły, miód, wosk pszczeli w symboliczno-metaforycznych obrazach. Od Biblii poprzez antyk do liturgii Kościoła, Ed. Wieżel Iwona, Baran Grzegorz M., Scriptum, Kraków 2018 (230 p.). || » More

Zwoliński Andrzej (Fr), Wszystko co warto wiedzieć o Eucharystii, Wydawnictwo AA, Kraków 2018 (216 p.). || » More

Krąg Biblijny. Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte, Ed. Łabuda Piotr (Fr), Biblos, Tarnów 2018 (145 p.). || » More

Krąg Biblijny. Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte, Ed. Łabuda Piotr (Fr), Biblos, Tarnów 2018 (160 p.). || » More

Recently added

Roszak Piotr (Fr), „Mysterium” w euchologii hiszpańsko‑mozarabskiej: od epistemologii liturgicznej do eklezjalnej praxis, Ruch Biblijny i Liturgiczny 68 (2015), 68-88.
| » More

Śmieciński Grzegorz, Liturgia po Soborze Watykańskim II w (archi)diecezji katowickiej, Emmanuel, Katowice 2015 (326 p.).
| » More

Bednarek Ryszard, Nauczanie Episkopatu Polski o muzyce w liturgii mszy świętej po II Soborze Watykańskim, Warszawskie Studia Teologiczne 31 (2018/3), 106-128.
| » More

Mazurkiewicz Dariusz (Fr), Szafarz sakramentu bierzmowania. Próba wykładni obowiązujących przepisów, Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 19 (2012/2), 99-113.
| » More

Lewiński Jacek (Fr), Historia święta Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 15 (2010), 173-187.
| » More

Benedykt XVI, Mystagogia Benedicti. Wprowadzenie w tajemnice roku liturgicznego. Wielki Tydzień, Ed. Andrzej Demitrów, „ORDO et PAX” Fundacja Benedyktynów w Biskupowie, Biskupów 2019 (  p.).
| » More

Zwoliński Andrzej (Fr), Wszystko co warto wiedzieć o Eucharystii, Wydawnictwo AA, Kraków 2018 (216 p.).
| » More

Wiąckiewicz Debora Justyna (OSB), Od Pachomiusza do Benedykta. Officium Divinum w regułach monastycznych, Studia Theologica Varsaviensia 56 (2018/1), 163-198.
| » More

Mateja Erwin (Fr), Liturgie anlässlich der Staats- und Nationalfeierlichkeiten in Polen. Geschichte, Probleme und Herausforderungen, Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 38 (2018/2), 129-142.
| » More

Rabiej Jan, Światło i kolor – uniwersalne walory architektury sakralnej, Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 35 (2015), 423-432.
| » More

Glombik Konrad (Fr), Znaczenie przysięgi małżeńskiej w strukturze sakramentu, Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 37 (2017/2), 101-125.
| » More

Potoczny Mateusz Rafał (Fr), Imperatyw modlitwy za ojczyznę i rządzących w liturgicznej euchologii wybranych Kościołów wschodnich, Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 38 (2018/2), 143-155.
| » More

Porosło Krzysztof (Fr), Piotr Kroczek (ks.), Ryszard Kilanowicz (ks.), Karol Rawicz-Kostro (ks.), Zobaczyć Boga. Chrześcijański sens śmierci, liturgia pogrzebu, modlitwa za zmarłych, Wydawnictwo WAM, Kraków 2019 (192 p.).
| » More

Towarek Piotr (Fr), Ofertorium mszalne dawniej i dziś, Studia Elbląskie XIX (2018), 207-226.
| » More

Taft Robert F., A partire dalla liturgia. Perché è la liturgia che fa la Chiesa, Lipa Edizioni, Roma 2004 (448 p.).
| » More

Ostapczuk Jerzy, Cerkiewnosłowiański przekład liturgicznych perykop okresu Paschalnego i święta Pięćdziesiątnicy w rękopiśmiennych ewangeliarzach krótkich, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa 2010 (616 p.).
| » More

Giorgio Alfonso, Sacramenti e inculturazione. Per un cammino di fede in una Chiesa "in uscita", Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2019 (291 p.).
| » More

Kołodziej Marcin (Fr), Prawo liturgiczne Kościoła łacińskiego, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 2019 (196 p.).
| » More

Folsom Cassian (OSB), Święte znaki i aktywne uczestnictwo we Mszy św., Christianitas 73 (2018), 85-106.
| » More

Andersen Benedict Maria (OSB), Wybierając Dzieło Boże. Benedyktyńskie idee liturgiczne i nowa ewangelizacja, Christianitas 73 (2018), 45-60.
| » More

Karpowicz-Zbińkowska Antonina, Czy muzyce kościelnej potrzebna jest "inkulturacja"?, Christianitas 73 (2018), 146-155.
| » More

Albini Christian, Assunta Steccanella, Wielki Post i Wielkanoc. Przewodnik, Promic, Warszawa 2019 (120 p.).
| » More

Benedykt XVI, Radość Wiary, Ed. Giuliano Vigini, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2012 (208 p.).
| » More

Krakowiak Czesław (Fr), Święcenia niższe, posługi i funkcje wiernych świeckich w liturgii, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2019 (160 p.).
| » More

Żurek Antoni (Fr), Bierzmowanie jako sakrament inicjacji w Kościele starożytnym, , 367-381.
| » More

Stafin Roman (Fr), Celebracja Eucharystii jako misterium paschalnego, , 323-348.
| » More

Smentek Iabella, Eschatologiczny personalizm Eucharystii, , 289-321.
| » More

Rzeźwicki Grzegorz (Fr), Droga chrześcijańskiego wtajemniczenia drogą do duchowości liturgicznej, , 273-288.
| » More

Niepsuj Łukasz (Fr), Benedykta XVI koncepcja ekonomii w encyklice Caritas in veritate. Sakrament Eucharystii oraz logika daru modelem działania ekonomicznego, , 233-271.
| » More

Królikowski Janusz (Fr), Eucharystia i Kościół. Podstawy i perspektywy teologiczne eklezjologii eucharystycznej, , 207-231.
| » More

Garnczarski Stanisław (Fr), Śpiewy wiernych w czasie obrzędów chrztu dzieci po Soborze Watykańskim II zawarte w wybranych polskich śpiewnikach posoborowych, , 183-206.
| » More

Beyga Paweł, Wybrane wątki z teologii liturgii sakramentu bierzmowania w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego, , 171-182.
| » More

Bańkowski Tadeusz (COr), Eucharystia w wizji Kościoła Josepha Ratzingera – Benedykta XVI, , 153-170.
| » More

Michalik Andrzej (Fr), Sakramentalne podstawy chrześcijańskiej egzystencji według Josepha Ratzingera, , 139-151.
| » More

Wtajemniczenie chrześcijańskie, Ed. Baran Grzegorz M. (Fr), Janusz Królikowski (ks.), Piotr Łabuda (ks.), Biblos, Tarnów 2018 (648 p.).
| » More

Rzeźwicki Grzegorz (Fr), Chrzest - nowe narodziny, In: Krąg Biblijny. Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte, Ed.: Piotr Łabuda, Biblos, Tarnów 2018, 131-145.
| » More

Krąg Biblijny. Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte, Ed. Łabuda Piotr (Fr), Biblos, Tarnów 2018 (145 p.).
| » More

Beyga Paweł, Tradycja anglikańska w mszale dla Ordynariatów Personalnych byłych anglikanów, niwersytet Opolski, Wydział Teologiczny – Instytut Badań nad Integracją, Opole 2018 (203 p.).
| » More

Kancyjonał pieśni nabożnych: Według obrzędów Kościoła Świętego Katolickiego, Kraków 1721, Garnczarski Stanisław, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie , Kraków 2018 (492 p.).
| » More

Kancyjonał pieśni nabożnych: Według obrzędów Kościoła Świętego Katolickiego, Kraków 1721, Garnczarski Stanisław, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie , Kraków 2018 (492 p.).
| » More

Ptak Robert (Fr, SCJ), Sakrament chrztu w służbie communio ecclesiae. Teologiczne i prawne aspekty kanonów 849-878 KPK (1983), Sympozjum 22 (2018), 163-182.
| » More

Mieszczak Stanisław (Fr, SCJ), Piękno liturgii a miłość Chrystusa, Sympozjum 22 (2018), 77-91.
| » More

Klementowicz Michał (Fr), Głoszenie słowa Bożego podstawowym zadaniem kapłana, Sympozjum 22 (2018), 61-75.
| » More

Mocydlarz Włodzimierz (Fr, SJ), Teologiczne treści święta Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana w kontekście formacji do kapłaństwa na wzór Serca Jezusowego, Sympozjum 22 (2018/2), 39-60.
| » More

Mielnik Dawid, Wielkopiątkowa modlitwa za niekatolików na tle posoborowych reform liturgicznych, Teologia. Kultura. Społeczeństwo 4 (2018), 191-201.
| » More

Potoczny Mateusz (Fr), Celebracje Wielkiego Tygodnia tradycji zachodniosyryjskiej w Kościele Syromalankarskim w Indiach, Teologia i człowiek 41 (2018/1), 139-157.
| » More

Woźniak Jakub J., Trzy wielkie symbole chrzcielne Wigilii Paschalnej w nauczaniu Josepha Ratzingera – Benedykta XVI, Teologia i człowiek 42 (2018/2), 103-122.
| » More

Ostrowski Dominik (Fr), Guglielmo di Saint-Thierry: teologo dell’Eucaristia, Teologia i człowiek 42 (2018/2), 61-79.
| » More

Bachanek Grzegorz (Fr), Woda święcona (pobłogosławiona) jako wyraz powszechnego kapłaństwa wiernych, Collectanea Theologica 88 (2018/2), 93-111.
| » More

Krakowiak Czesław (Fr), Święcenia prezbiterów w Pontyfikale rzymskim z 1990 roku, In: Kapłan pośród ludu kapłańskiego, Ed.: Walerian Słomka, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1993, 87-98.
| » More