» News
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
News

Languages
This section contains a short catalogue of recently published liturgical works. In addition, on the right-hand-side column, you will see records of the works most recently added to Alcuinus. 

Published in 2017

Biblia w liturgii Mszy Świętej. Wielki Post, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2017 (336 p.). || » More

Komentarze do codziennej liturgii słowa. Wielki Post, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2017 (376 p.). || » More

Liber concelebrantium. Sanctus & Preces eucharisticæ in cantu Editio novissima reimpressio emendata, Editions de Solesmes, Solesmes 2017, 77 p. || » More

Zwycięzca śmierci. Teksty liturgiczne i komentarz na Wielki Tydzień i Oktawę Wielkanocy, Ed. ks. Helmut Sobeczko (red. naczelny), ks. Joachim Waloszek (red. muzyczna), Uniwersytet Opolski - Wydział Teologiczny, Opole 2017 (464 p.). || » More

Homilia integralna. Studium treści przepowiadania homilijnego, Ed. ks. Michał Klementowicz, ks. Michał Dąbrówka , Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS , Tarnów 2017 (196 p.). || » More

Obrzędy błogosławieństwa pól i dziękczynienia po zebraniu plonów ziemi, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium, Lublin 2017, 128 p. || » More

Komentarze do codziennej liturgii słowa. Okres zwykły od 16 do 21 tygodnia, Ed. s. M. Iwona Kopacz PDDM, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2017 (416 p.). || » More

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, List okólny do Biskupów na temat chleba i wina do sprawowania Eucharystii 2017. || » More

Wkład św. Jadwigi Śląskiej w kulturowe dziedzictwo Śląska, Ed. Araszczuk Stanisław (Fr), Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2017 (176 p.). || » More

Blachnicki Franciszek (Fr), Eucharystia. Paschalne życie chrześcijanina, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2017 (128 p.). || » More

Sakramentalny wymiar Bożego Miłosierdzia, Ed. Bogusław Migut (ks.), Andrzej Megger (ks.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2017 (158 p.). || » More

Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej 2017. || » More

Konferencja Episkopatu Polski, Wskazania KEP dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania 2017. || » More

Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium Konferencji Episkopatu Polski w Sprawie celebracji Mszy świętej transmitowanej przez telewizję 2017. || » More

Krakowiak Czesław (Fr), Święte Triduum Paschalne. W Mszale Rzymskim Pawła VI I w Liturgii Godzin. Liturgia i teologia, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2017 (132 p.). || » More

Krakowiak Czesław (Fr), Liturgia i pobożność ludowa, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2017 (194 p.). || » More

Krakowiak Czesław (Fr), Rytuał Rzymski Pawła VI. Sakramenty święte, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2017 (166 p.). || » More

Królikowski Janusz (Fr), Powołanie, konsekracja i posłanie. Z teologii świętego kapłaństwa, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2017 (308 p.). || » More

„Gloriam Dei per musicam pronuntiare”. Teologiczna refleksja nad muzyką sakralną, Ed. ks. Stanisław Garnczarski, ks. Janusz Królikowski, Biblos, Tarnów 2017 (122 p.). || » More

Credo Domine adiuva incredulitatem meam. Księga jubileuszowa dedykowana Ojcu Profesorowi Jackowi Salijowi OP, Ed. Kupczak Jarosław (Fr, OP), Cezary Smuniewski (ks.), Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze, Poznań-Kraków 2017 (580 p.). || » More

Iuvenes quaerentes 2017, Ed. Mielnik Dawid, Koło Naukowe Teologów KUL, Lublin 2017 (174 p.). || » More

Pytania niecierpliwe 2017, Ed. Mielnik Dawid, Koło Naukowe Teologów KUL, Lublin 2017 (168 p.). || » More

Milcarek Paweł, Ordo Baptismi. Krótkie objaśnienie obrzędów Chrztu dziecka w starszej formie rytu rzymskiego, Dębogóra, Dębogóra 2017 (69 p.). || » More

Milcarek Paweł, Ordo Confirmationis. Krótkie objaśnienie obrzędów Bierzmowania w starszej formie rytu rzymskiego, Dębogóra, Dębogóra 2017 (50 p.). || » More

Milcarek Paweł, De Sacramento Paenitentiae. Krótkie objaśnienie obrzędów Sakramentu Pokuty w starszej formie rytu rzymskiego, Dębogóra, Dębogóra 2017 (63 p.). || » More

Milcarek Paweł, De Santissimo Eucharistiae Sacramento. Krótkie objaśnienie obrzędów Komunii świętej w starszej formie rytu rzymskiego, Dębogóra, Dębogóra 2017 (56 p.). || » More

Nadolski Bogusław (Fr, TChr), Nasz kochany Ojcze Abba, Salwator, Kraków 2017 (214 p.). || » More

Nadolski Bogusław (Fr), Idźcie i głoście.... Świadectwo życia wyrazem wdzięczności za chrzest, Petrus, Kraków 2017 (162 p.). || » More

Studia liturgiczne Tom 13. Liturgia uprzywilejowanym miejscem celebrowania Słowa Bożego, Ed. Pałęcki Waldemar (MSF), ks. Andrzej Megger, Towarzystwo Naukowe KUL , Lublin 2017 (174 p.). || » More

Duchowość kształtowana przez liturgię, Ed. Porosło Krzysztof (Fr), Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2017 (156 p.). || » More

Ratzinger Joseph , W rozmowie z czasem. Pierwsza część tomu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017 (416 p.). || » More

Ratzinger Joseph, Wprowadzenie do chrześcijaństwa. Wyznanie - Chrzest - Naśladowanie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017 (890 p.). || » More

Špidlík Tomáš (Card., SJ), Eucharystia. Lekarstwo nieśmiertelności, Wydawnictwo SALWATOR, Kraków 2017 (126 p.). || » More

Stefański Jerzy (Fr), Księga Liturgii Godzin. Kwestie redakcyjne, Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne, Włocławek 2017 (272 p.). || » More

Świerzawski Wacław Józef (Mons.), Jak spotkać obecnego Pana. Małe metody w kaznodziejstwie, liturgice, mistagogii, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2017 (140 p.). || » More

Świerzawski Wacław Józef (Mons.), Psalmy skarbem Kościoła. Jak modlić się psalmami? Kolekty psalmiczne, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2017 (182 p.). || » More

Treppa Zbigniew, Obraz jako medium wtajemniczające w misterium . na przykładzie obrazów nie-ręką-ludzką-wykonanych i pochodzących z wizji mistycznych, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2017 (178 p.). || » More

Tymister Markus, La concelebrazione eucaristica. Storia. Questioni teologiche. Rito, CLV-Edizioni Liturgiche, Roma 2017 (330 p.). || » More

Wrzała Elżbieta, Liturgiczne drogi jedności: Liturgiczno-ekumeniczna duchowość wybranych nowych wspólnot życia ewangelicznego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2017 (375 p.). || » More

Żurek Antoni (Fr), Katechumen – Chrześcijanin – Wierny. Przygotowanie do chrztu i chrzest w Kościele starożytnym, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS , Tarnów 2017 (202 p.). || » More

Krąg Biblijny. Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte, Ed. Łabuda Piotr (Fr), Biblos, Tarnów 2017 (176 p.). || » More

Published in 2016

Biblia w liturgii Mszy Świętej. Adwent - Narodzenie Pańskie, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2016 (352 p.). || » More

Komentarze do codziennej liturgii słowa. Adwent, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2016 (216 p.). || » More

Komentarze do codziennej liturgii słowa. Narodzenie Pańskie, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2016 (160 p.). || » More

Idźcie i głoście. Przez Chrystusa, z Chrystusem w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2013-2017, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań 2016 (401 p.). || » More

Obrzędy błogosławieństwa olejów katechumenów i chorych oraz konsekracji krzyżma. PONTYFIKAŁ RZYMSKI odnowiony zgodnie z postanowieniem świętego Soboru Powszechnego Watykańskiego II wydany z upoważnienia papieża Pawła VI, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2016, 22 p. || » More

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dekret In Missa in Cena Domini 2016. || » More

Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, Decretum In Missa in Cena Domini 2016. || » More

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dekret In Missa in Cena Domini. Dałem wam przykład 2016. || » More

Krąg Biblijny. Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte, Biblos, Tarnów 2016 (168 p.). || » More

Ewangelistarz Płocki z XII wieku. Krytyczne wydanie tekstu łacińskiego z kodeksu "Perykopy Ewangeliczne" Archiwum Diecezji Płockiej, Ed. Misiarczyk Leszek, Degórski Bazyli, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2016 (628 p.). || » More

Msze Święte o Miłosierdziu Bożym, Pallottinum, Poznań 2016, 250 p. || » More

Ceremoniał Żywego Różańca, Ed. Szczepaniec Stanisław, Sióstr Loretanek, Warszawa 2016 (160 p.). || » More

Augustyn, św., Znak jedności. Tajemnica Eucharystii, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016 (96 p.). || » More

Śpiewy międzylekcyjne z Lekcjonarza Mszalnego, Pallottinum, Poznań 2016 (272 p.). || » More

Śpiewy międzylekcyjne z Lekcjonarza Mszalnego, Pallottinum, Poznań 2016 (582 p.). || » More

Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa, Pallottinum, Poznań 2016, 72 p. || » More

Amalariusz z Metzu, Dzieła I. Święte obrzędy Kościoła, Ed. Tadeusz Gacia, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2016 (497 p.). || » More

Celebracja sakramentów i sakramentaliów. Materiały liturgiczno-pastoralne dla duchowieństwa i wiernych świeckich, Ed. Araszczuk Stanisław (Fr), Bibilioteka im. Jana Pawła II Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej, Legnica 2016 (254 p.). || » More

Bartocha Waldemar (Fr), Biskup jako liturg diecezji w świetle Katechizmu Kościoła Katolickiego, Pallottinum, Poznań 2016 (295 p.). || » More

Bradshaw Paul F., W poszukiwaniu początków kultu chrześcijańskiego. Źródła i metody badań współczesnej liturgii, Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2016 (422 p.). || » More

Bux Nicola, Nie ma żartów z sakramentami. Przedmowa Vittorio Messori, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 2016 (256 p.). || » More

Cantalamessa Raniero, W co wierzysz?. Rozważania na każdy dzień, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016 (240 p.). || » More

Danielou Jean, Święty Jan Chrzciciel. Świadek Baranka, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016 (120 p.). || » More

Davies Michael, Zniszczenie Mszy Świętej czyli Godly Order Cranmera. Część pierwsza Rewolucji Liturgicznej, Wydawnictwo ANTYK Marcin Dybowski, Komorów 2016 (466 p.). || » More

Dyk Stanisław (Fr), Homilia. Droga do żywego poznania misterium Chrystusa, Jedność, Kielce 2016 (216 p.). || » More

Dziwisz Stanisław (Card.), Dekret dla Archidiecezji Krakowskiej w sprawie Komunii świętej pod obiema postaciami 2016. || » More

"Chlubimy się nadzieją chwały Bożej" (Rz 5,2). Księga dedykowana ks. prof. dr. hab. Janowi Decykowi, Ed. Filipowicz Krzysztof (Fr), Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2016 (304 p.). || » More

Tylko służyć. tom II, Ed. Gałązka Włodziemierz (Fr), Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2016 (336 p.). || » More

Granat Wincenty (Fr), Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie. Zarys dogmatyki katolickiej. Tom II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016 (802 p.). || » More

Habiniak Mariusz (Fr), Uobecnienie ofiary krzyża w Eucharystii, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2016 (175 p.). || » More

Laudabilis cantus. Śpiewnik liturgiczny, Jakubiak Marcin, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 2016 (136 p.). || » More

Karpowicz-Zbińkowska Antonina, Zwierciadło muzyki, Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2016 (278 p.). || » More

Starożytność chrześcjańska. Materiały zebrane. Tom 4, Ed. Kałużny Józef Cezary, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2016 (272 p.). || » More

Kiernikowski Zbigniew (Mons.), Droga ku zanurzeniu. Katechezy inicjacyjne, Diecezjalne Centrum Edukacyjne w Legnicy, Legnica 2016 (302 p.). || » More

Konecki Krzysztof (Fr), Instrukcja o muzyce w świętej liturgii 'Musicam sacram'. Prace redakcyjne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016 (156 p.). || » More

Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja Ad resurgendum cum Christo dotycząca pochówku ciał zmarłych oraz przechowywania prochów w przypadku kremacji 2016. || » More

Koperek Stefan (Fr, CR), To czyńcie na moja pamiątkę. Kapłańskie pytania rekolekcyjne, Alleluja, Kraków 2016 (208 p.). || » More

Krakowiak Czesław (Fr), Sanktuaria i pielgrzymki. Teologia, liturgia i pobożność ludowa, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2016 (156 p.). || » More

Krakowiak Czesław (Fr), Modlitwa za Żydów w liturgii Kościoła rzymskiego, Gaudium, Lublin 2016 (104 p.). || » More

Krakowiak Czesław (Fr), Sakramenty uzdrowienia. Zagadnienia wybrane, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2016 (184 p.). || » More

Krakowiak Czesław (Fr), Wiara Kościół liturgia, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2016 (242 p.). || » More

Nauka, filozofia, kultura – rozważania interdyscyplinarne, Ed. Kropiwiec Kinga, Mirosław Szala, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o., Lublin 2016 (215 p.). || » More

Kwasniewski Peter, Kryzys i odrodzenie. Tradycyjna liturgia łacińska a odnowa Kościoła, Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2016 (352 p.). || » More

Lijka Kazimierz, Misterium Krzyża w liturgii Wielkiego Piątku, Uniwersytet im. Aadama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2016 (222 p.). || » More

Ekologia wyzwaniem dla teologii, Ed. Lipniak Jarosław M. (Fr), Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2016 (403 p.). || » More

Tradycje monastyczne w Europie. Między liturgiką a performatyką II, Ed. Mateja Erwin (Fr), Zbigniew W. Solski, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016 (353 p.). || » More

Mnich Kartuski, Eucharystia. Tajemnica ślubna, Wydawnictwo AA, Kraków 2016 (126 p.). || » More

Nadolski Bogusław (Fr), Gwiazda Morza, Petrus, Kraków 2016 (166 p.). || » More

Nadolski Bogusław (Fr, TChr), Aklamacje i wezwanie Módlmy się, Salwator, Kraków 2016 (122 p.). || » More

Nadolski Bogusław (Fr, TChr), W łączności ze świętymi, Salwator, Kraków 2016 (134 p.). || » More

Nadolski Bogusław (Fr, TChr), W łączności ze świętymi, SALWATOR, Kraków 2016 (131 p.). || » More

Nadolski Bogusław (Fr, TChr), Mirosław Rucki, Hymn Chwała na wysokości Bogu i aklamacja Kyrie eleison, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2016 (200 p.). || » More

Nadolski Bogusław (Fr), Na Anioł Pański biją dzwony, Petrus, Kraków 2016 (200 p.). || » More

Naumowicz Józef (Fr), Narodziny Bożego Narodzenia, Znak, Kraków 2016 (416 p.). || » More

Naumowicz Józef (Fr), Historia świątecznej choinki, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2016 (337 p.). || » More

Nowosad Sławomir (Fr), Moralne konsekwencje wiary. Szkice anglikańskie, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2016 (324 p.). || » More

Studia liturgiczne. Tom 12. Święty Józef w liturgii Kościoła i w pobożności ludowej, Ed. Pałęcki Waldemar (MSF), ks. Andrzej Megger, Towarzystwo Naukowe KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 2016 (154 p.). || » More

Serce Jezusa w misterium Kościoła. 250 lat kultu Serca Pana Jezusa w Polsce, Ed. Pałęcki Waldemar (MSF), Zbigniew Głowacki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016 (978-83-8061-240-2 p.). || » More

Wolą Boga jest wasze uświęcenie. Teologia sakramentów uświęcenia, Ed. Porosło Krzysztof (Fr), Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 2016 (250 p.). || » More

Porosło Krzysztof (Fr), Przyjdź, Panie Jezu! . Chrystus w tajemnicach roku liturgicznego, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2016 (250 p.). || » More

Puszcz Teodor (SChr), Na spotkanie Pana…. Co o liturgii Mszy Świętej należy wiedzieć, Hlondianum, Poznań 2016 (256 p.). || » More

Ratzinger Joseph (Card.), O nauczaniu II Soboru Watykańskiego. Formułowanie-Przekaz-Interpretacja, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016 (564 p.). || » More

Ratzinger Joseph, Opera omnia. O nauczaniu II Soboru Watykańskiego, Ed. Góźdź K.(ks.), Górecka M., Wydawnictwo KUL, Lublin 2016 (584 p.). || » More

Rosik Mariusz (Fr), Eucharystia. Kawałek nieba na ziemi, Wydawnictwo TUM, Wrocław 2016 (56 p.). || » More

Rzeźwicki Grzegorz (Fr), Od kandydata przez stopnie ministranta, funkcję lektora i ceremoniarza do animatora. Wokół problemów formacji służby liturgicznej, Biblos, Tarnów 2016 (348 p.). || » More

Szata liturgiczna, Ed. Sielepin Adelajda (Sr, CHR), ks. Jarosław Superson SAC, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2016 (171 p.). || » More

Ewangelistarz. Złoty Kodeks Gnieźnieński. Evangelistarium. Codex Aureus Gnesnensis, Ed. Sołomieniuk Michał (Fr), Wydawnictwo M, Kraków 2016 (798 p.). || » More

Suski Andrzej (Mons.), Jan Miazek, Sakramentarze. Przewodnik po rękopisach, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016 (1023 p.). || » More

Świerzawski Wacław (Mons.), Wtajemniczanie w Misterium Kapłaństwa. Homilie obrzędowe z obłóczyn, udzielania posług i sakramentu święceń, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2016 (440 p.). || » More

Szczepanowicz Barbara, Muzyka i taniec w Biblii, Wydawnictwo Księży Sercanów, Kraków 2016 (192 p.). || » More

Miejsca chrztów, urządzenia baptyzmalne i ceremoniał chrzcielny od starożytności chrześcijańskiej do soboru trydenckiego, Ed. Wyrwa Andrzej M., Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań-Dziekanowice 2016 (393 p.). || » More

Ziemiański Stanisław (Fr), Muzyka w liturgii, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2016 (232 p.). || » More

Ziemski Jakub, Elementy nupcjalne w odnowionej liturgii sakramentów, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016 (190 p.). || » More

Krąg Biblijny. Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte, Ed. Łabuda Piotr (Fr), Biblos, Tarnów 2016 (198 p.). || » More

Krąg Biblijny. Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte, Ed. Łabuda Piotr (Fr), Biblios, Tarnów 2016 (176 p.). || » More

Recently added

Głowacki Zbigniew (Fr), Wkład ks. prof. Adama Ludwika Szafrańskiego w rozwój teologii liturgii, Roczniki Teologiczne KUL 62 (2015/6), 159-175.
| » More

Caban Peter, The Status of the Liturgy in the ChristianEast and Liturgical Differentiations, Ruch Biblijny i Liturgiczny 70 (2017/1), 69-80.
| » More

Bebis George S., Święci Kościoła, In: Prawosławie. Światło ze Wschodu, Ed.: Krzysztof Leśniewski, Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Lublin 2009, 441-447.
| » More

Wołosiuk Włodzimierz, Śpiew liturgiczny w Kościele prawosławnym w Polsce, In: Prawosławie. Światło ze Wschodu, Ed.: Krzysztof Leśniewski, Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Lublin 2009, 555-580.
| » More

Wołosiuk Włodzimierz, Bizantyjski śpiew cerkiewny, In: Prawosławie. Światło ze Wschodu, Ed.: Krzysztof Leśniewski, Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Lublin 2009, 547-553.
| » More

Weitzmann Kurt, Pochodzenie i znaczenie ikon, In: Prawosławie. Światło ze Wschodu, Ed.: Krzysztof Leśniewski, Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Lublin 2009, 539-546.
| » More

Yiannias John, Sztuka i architektura prawosławna, In: Prawosławie. Światło ze Wschodu, Ed.: Krzysztof Leśniewski, Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Lublin 2009, 525-537.
| » More

Uspienski Leonidas, Symbolika cerkwi, In: Prawosławie. Światło ze Wschodu, Ed.: Krzysztof Leśniewski, Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Lublin 2009, 507-524.
| » More

Paprocki Henryk (Fr), Posługa diakonis w przeszłości i współcześnie, In: Prawosławie. Światło ze Wschodu, Ed.: Krzysztof Leśniewski, Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Lublin 2009, 407-414.
| » More

Misijuk Włodzimierz (Fr), Rozważania o języku cerkiewnych nabożeństw, In: Prawosławie. Światło ze Wschodu, Ed.: Krzysztof Leśniewski, Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Lublin 2009, 357-377.
| » More

Meyendorff Paul, Sakrament namaszczenia chorych, In: Prawosławie. Światło ze Wschodu, Ed.: Krzysztof Leśniewski, Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Lublin 2009, 345-356.
| » More

Pańkowski Jerzy (Mons.), Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów, In: Prawosławie. Światło ze Wschodu, Ed.: Krzysztof Leśniewski, Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Lublin 2009, 331-343.
| » More

Hrycuniak Sawa, Eucharystia, In: Prawosławie. Światło ze Wschodu, Ed.: Krzysztof Leśniewski, Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Lublin 2009, 319-330.
| » More

Calivas Alciviadis C. (Fr), Życie sakramentalne, In: Prawosławie. Światło ze Wschodu, Ed.: Krzysztof Leśniewski, Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Lublin 2009, 289-318.
| » More

Popławski Abel (Mons.), Święta Pascha - Zmartwychwstanie Chrystusa, In: Prawosławie. Światło ze Wschodu, Ed.: Krzysztof Leśniewski, Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Lublin 2009, 263-284.
| » More

Łukin Dionizy (Mons.), Wielki Post, In: Prawosławie. Światło ze Wschodu, Ed.: Krzysztof Leśniewski, Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Lublin 2009, 239-261.
| » More

Patsavos Lewis, Kalendarz liturgiczny, In: Prawosławie. Światło ze Wschodu, Ed.: Krzysztof Leśniewski, Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Lublin 2009, 231-237.
| » More

Calivas Alciviadis C. (Fr), Oddawanie czci Bogu, In: Prawosławie. Światło ze Wschodu, Ed.: Krzysztof Leśniewski, Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Lublin 2009, 215-229.
| » More

Kniazeff Aleksy, Miejsce Maryi w pobożności prawosławnej, In: Prawosławie. Światło ze Wschodu, Ed.: Krzysztof Leśniewski, Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Lublin 2009, 125-142.
| » More

Kostiuczuk Jakub (Mons.), Obrzęd pogrzebu Przenajświętszej Bogarodzicy, In: Prawosławie. Światło ze Wschodu, Ed.: Krzysztof Leśniewski, Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Lublin 2009, 117-124.
| » More

Kniazeff Aleksy, Obecność Matki Bożej w Liturgii, In: Prawosławie. Światło ze Wschodu, Ed.: Krzysztof Leśniewski, Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Lublin 2009, 99-115.
| » More

Prawosławie. Światło ze Wschodu, Ed. Leśniewski Krzysztof, Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Lublin 2009 (840 p.).
| » More

Homilia integralna. Studium treści przepowiadania homilijnego, Ed. ks. Michał Klementowicz, ks. Michał Dąbrówka , Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS , Tarnów 2017 (196 p.).
| » More

Araszczuk Stanisław (Fr), Oficja rymowane o św. Jadwidze Śląskiej jako źródło do poznania jej duchowości, In: Wkład św. Jadwigi Śląskiej w kulturowe dziedzictwo Śląska, Ed.: Stanisław Araszczuk, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2017, 93-110.
| » More

Araszczuk Stanisław (Fr), Oficja rymowane o św. Jadwidze Śląskiej jako źródło do poznania jej duchowości, In: Wkład św. Jadwigi Śląskiej w kulturowe dziedzictwo Śląska, Ed.: Stanisław Araszczuk, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2017, 93-110.
| » More

Mateja Erwin (Fr), Postać św. Jadwigi Śląskiej w księgach liturgicznych, In: Wkład św. Jadwigi Śląskiej w kulturowe dziedzictwo Śląska, Ed.: Stanisław Araszczuk, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2017, 81-92.
| » More

Wkład św. Jadwigi Śląskiej w kulturowe dziedzictwo Śląska, Ed. Araszczuk Stanisław (Fr), Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2017 (176 p.).
| » More

Špidlík Tomáš (SI), Liturgia i życie monastyczne w Kościołach Wschodnich, In: Franciszkanizm w spotkaniu z duchowością Kościołów Wschodnich. I. Materiały z II Sympozjum zorganizowanego przez Franciszkańskie Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Północnej Warszawa, 27-29 kwietnia 1995, Franciszkańskie Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Północnej, Warszawa 1996, 61-97.
| » More

Franciszkanizm w spotkaniu z duchowością Kościołów Wschodnich. I. Materiały z II Sympozjum zorganizowanego przez Franciszkańskie Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Północnej Warszawa, 27-29 kwietnia 1995, Franciszkańskie Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Północnej, Warszawa 1996 (496 p.).
| » More

Nowakowski Przemysław (CM), Niebo na ziemi. Próba charakterystyki liturgii wschodniej, Ruch Biblijny i Liturgiczny LXI (2008/3), 189-201.
| » More

Trapani Valeria, Matrimonio e nuovi percorsi sacramentali. Tipologie e applicazioni, Rivista Liturgica 104 (2017/2), 63-79.
| » More

Grillo Andrea, Il Rito del Matrimonio nella rilettura di Amoris Laetitia, Rivista Liturgica 104 (2017/2), 47-62.
| » More

Sorci Pietro, Attualità della nota pastorale del 2006: gli elementi di novità ancora disatesi, Rivista Liturgica 104 (2017/2), 31-46.
| » More

Maggiani Silvano (Fr), Quale rito per quale coppia? Domanda del sacramento e proposta rituale, Rivista Liturgica 104 (2017/2), 13-30.
| » More

Zimoń Henryk (SVD), Pogrzeb wtórny u ludu Konkomba z północnej Ghany, In: Scio cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin, Ed.: Ireneusz Sławomir Ledwoń OFM, ks. Krzysztof Kaucha, ks. Zbigniew Krzyszowski, ks. Jacenty Mastej, Andrzej Pietrzak SVD, Wydawnictwo KUL, Lulin 2007, 1307-1318.
| » More

Wielgosz Marek (Fr), ks. Zbigniew Wit, Ks. Wojciech Danielski - świadek tajemnic Pana, In: Scio cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin, Ed.: Ireneusz Sławomir Ledwoń OFM, ks. Krzysztof Kaucha, ks. Zbigniew Krzyszowski, ks. Jacenty Mastej, Andrzej Pietrzak SVD, Wydawnictwo KUL, Lulin 2007, 1033-1043.
| » More

Pietrzak Andrzej (SVD), Inkulturacja w ujęciu Michaela Amaladossa, In: Scio cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin, Ed.: Ireneusz Sławomir Ledwoń OFM, ks. Krzysztof Kaucha, ks. Zbigniew Krzyszowski, ks. Jacenty Mastej, Andrzej Pietrzak SVD, Wydawnictwo KUL, Lulin 2007, 915-927.
| » More

Pawlak Ireneusz (Fr), Odnowa muzyki liturgicznej po Soborze Watykańskim II kontynuacją reformy trydenckiej, In: Scio cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin, Ed.: Ireneusz Sławomir Ledwoń OFM, ks. Krzysztof Kaucha, ks. Zbigniew Krzyszowski, ks. Jacenty Mastej, Andrzej Pietrzak SVD, Wydawnictwo KUL, Lulin 2007, 909-914.
| » More

Pałęcki Waldemar (MSF), Zwyczaj ogłaszania Paschy i świąt ruchomych w liturgii Kościoła rzymskiego, In: Scio cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin, Ed.: Ireneusz Sławomir Ledwoń OFM, ks. Krzysztof Kaucha, ks. Zbigniew Krzyszowski, ks. Jacenty Mastej, Andrzej Pietrzak SVD, Wydawnictwo KUL, Lulin 2007, 881-894.
| » More

Misiurek Jerzy (Fr), Podstawy i wartości kultu Serca Jezusa w świetle wypowiedzi Jana Pawła II, In: Scio cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin, Ed.: Ireneusz Sławomir Ledwoń OFM, ks. Krzysztof Kaucha, ks. Zbigniew Krzyszowski, ks. Jacenty Mastej, Andrzej Pietrzak SVD, Wydawnictwo KUL, Lulin 2007, 807-814.
| » More

Krakowiak Czesław (Fr), Niedzielna Eucharystia i celebracja sakramentów świętych, In: Scio cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin, Ed.: Ireneusz Sławomir Ledwoń OFM, ks. Krzysztof Kaucha, ks. Zbigniew Krzyszowski, ks. Jacenty Mastej, Andrzej Pietrzak SVD, Wydawnictwo KUL, Lulin 2007, 737-753.
| » More

Głowa Władysław (Fr), Oficjum rymowane o św. Wacławie Adest dies laetitiae jako przejaw kultu jednego z czterech głównych patronów Polski, In: Scio cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin, Ed.: Ireneusz Sławomir Ledwoń OFM, ks. Krzysztof Kaucha, ks. Zbigniew Krzyszowski, ks. Jacenty Mastej, Andrzej Pietrzak SVD, Wydawnictwo KUL, Lulin 2007, 683-693.
| » More

Scio cui credidi. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Mariana Ruseckiego w 65. rocznicę urodzin, Ed. Ireneusz Sławomir Ledwoń OFM, ks. Krzysztof Kaucha, ks. Zbigniew Krzyszowski, ks. Jacenty Mastej, Andrzej Pietrzak SVD, Wydawnictwo KUL, Lulin 2007 (1326 p.).
| » More

Ratzinger Joseph , W rozmowie z czasem. Pierwsza część tomu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017 (416 p.).
| » More

Żurek Antoni (Fr), Katechumen – Chrześcijanin – Wierny. Przygotowanie do chrztu i chrzest w Kościele starożytnym, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS , Tarnów 2017 (202 p.).
| » More

Królikowski Janusz (Fr), Formuły trynitarne we wschodnich i zachodnich modlitwach eucharystycznych , Analecta Cracoviensia 48 (2016), 85-105.
| » More

Ficoń Marta , Antydemoniczny charakter sakramentu chrztu świętego i sakramentu bierzmowania, Analecta Cracoviensia 48 (2016), 25-40.
| » More

Mantykiewicz Adrian, Formacja do posługi lektora w Kościele rzymskokatolickim, Teologia Młodych 2 (2013), 100-110.
| » More

Dudkiewicz Emilia, Śpiew gregoriański jako własny śpiew liturgii i wyraz jedności Kościoła, Teologia Młodych 3 (2014), 5-16.
| » More

Mielnik Dawid , Czy Mszał Jana XXIII został kiedykolwiek zakazany?, Teologia Młodych 6 (2017), 29-39.
| » More