» News
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
News

Languages
This section contains a short catalogue of recently published liturgical works. In addition, on the right-hand-side column, you will see records of the works most recently added to Alcuinus. 

Published in 2017

Biblia w liturgii Mszy Świętej. Wielki Post, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2017 (336 p.). || » More

Komentarze do codziennej liturgii słowa. Wielki Post, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2017 (376 p.). || » More

Liber concelebrantium. Sanctus & Preces eucharisticæ in cantu Editio novissima reimpressio emendata, Editions de Solesmes, Solesmes 2017, 77 p. || » More

Zwycięzca śmierci. Teksty liturgiczne i komentarz na Wielki Tydzień i Oktawę Wielkanocy, Ed. ks. Helmut Sobeczko (red. naczelny), ks. Joachim Waloszek (red. muzyczna), Uniwersytet Opolski - Wydział Teologiczny, Opole 2017 (464 p.). || » More

Obrzędy błogosławieństwa pól i dziękczynienia po zebraniu plonów ziemi, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium, Lublin 2017, 128 p. || » More

Komentarze do codziennej liturgii słowa. Okres zwykły od 16 do 21 tygodnia, Ed. s. M. Iwona Kopacz PDDM, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2017 (416 p.). || » More

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, List okólny do Biskupów na temat chleba i wina do sprawowania Eucharystii 2017. || » More

Blachnicki Franciszek (Fr), Eucharystia. Paschalne życie chrześcijanina, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2017 (128 p.). || » More

Sakramentalny wymiar Bożego Miłosierdzia, Ed. Bogusław Migut (ks.), Andrzej Megger (ks.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2017 (158 p.). || » More

Konferencja Episkopatu Polski, Wskazania KEP dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania 2017. || » More

Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium Konferencji Episkopatu Polski w Sprawie celebracji Mszy świętej transmitowanej przez telewizję 2017. || » More

Krakowiak Czesław (Fr), Święte Triduum Paschalne. W Mszale Rzymskim Pawła VI I w Liturgii Godzin. Liturgia i teologia, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2017 (132 p.). || » More

Krakowiak Czesław (Fr), Liturgia i pobożność ludowa, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2017 (194 p.). || » More

Krakowiak Czesław (Fr), Rytuał Rzymski Pawła VI. Sakramenty święte, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2017 (166 p.). || » More

„Gloriam Dei per musicam pronuntiare”. Teologiczna refleksja nad muzyką sakralną, Ed. ks. Stanisław Garnczarski, ks. Janusz Królikowski, Biblos, Tarnów 2017 (122 p.). || » More

Credo Domine adiuva incredulitatem meam. Księga jubileuszowa dedykowana Ojcu Profesorowi Jackowi Salijowi OP, Ed. Kupczak Jarosław (Fr, OP), Cezary Smuniewski (ks.), Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze, Poznań-Kraków 2017 (580 p.). || » More

Iuvenes quaerentes 2017, Ed. Mielnik Dawid, Koło Naukowe Teologów KUL, Lublin 2017 (174 p.). || » More

Pytania niecierpliwe 2017, Ed. Mielnik Dawid, Koło Naukowe Teologów KUL, Lublin 2017 (168 p.). || » More

Milcarek Paweł, Ordo Baptismi. Krótkie objaśnienie obrzędów Chrztu dziecka w starszej formie rytu rzymskiego, Dębogóra, Dębogóra 2017 (69 p.). || » More

Milcarek Paweł, Ordo Confirmationis. Krótkie objaśnienie obrzędów Bierzmowania w starszej formie rytu rzymskiego, Dębogóra, Dębogóra 2017 (50 p.). || » More

Milcarek Paweł, De Sacramento Paenitentiae. Krótkie objaśnienie obrzędów Sakramentu Pokuty w starszej formie rytu rzymskiego, Dębogóra, Dębogóra 2017 (63 p.). || » More

Milcarek Paweł, De Santissimo Eucharistiae Sacramento. Krótkie objaśnienie obrzędów Komunii świętej w starszej formie rytu rzymskiego, Dębogóra, Dębogóra 2017 (56 p.). || » More

Nadolski Bogusław (Fr, TChr), Nasz kochany Ojcze Abba, Salwator, Kraków 2017 (214 p.). || » More

Nadolski Bogusław (Fr), Idźcie i głoście.... Świadectwo życia wyrazem wdzięczności za chrzest, Petrus, Kraków 2017 (162 p.). || » More

Studia liturgiczne Tom 13. Liturgia uprzywilejowanym miejscem celebrowania Słowa Bożego, Ed. Pałęcki Waldemar (MSF), ks. Andrzej Megger, Towarzystwo Naukowe KUL , Lublin 2017 (174 p.). || » More

Duchowość kształtowana przez liturgię, Ed. Porosło Krzysztof (Fr), Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2017 (156 p.). || » More

Ratzinger Joseph, Wprowadzenie do chrześcijaństwa. Wyznanie - Chrzest - Naśladowanie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017 (890 p.). || » More

Špidlík Tomáš (Card., SJ), Eucharystia. Lekarstwo nieśmiertelności, Wydawnictwo SALWATOR, Kraków 2017 (126 p.). || » More

Stefański Jerzy (Fr), Księga Liturgii Godzin. Kwestie redakcyjne, Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne, Włocławek 2017 (272 p.). || » More

Świerzawski Wacław Józef (Mons.), Jak spotkać obecnego Pana. Małe metody w kaznodziejstwie, liturgice, mistagogii, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2017 (140 p.). || » More

Świerzawski Wacław Józef (Mons.), Psalmy skarbem Kościoła. Jak modlić się psalmami? Kolekty psalmiczne, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2017 (182 p.). || » More

Tymister Markus, La concelebrazione eucaristica. Storia. Questioni teologiche. Rito, CLV-Edizioni Liturgiche, Roma 2017 (330 p.). || » More

Wrzała Elżbieta, Liturgiczne drogi jedności: Liturgiczno-ekumeniczna duchowość wybranych nowych wspólnot życia ewangelicznego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2017 (375 p.). || » More

Krąg Biblijny. Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte, Ed. Łabuda Piotr (Fr), Biblos, Tarnów 2017 (176 p.). || » More

Published in 2016

Biblia w liturgii Mszy Świętej. Adwent - Narodzenie Pańskie, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2016 (352 p.). || » More

Komentarze do codziennej liturgii słowa. Adwent, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2016 (216 p.). || » More

Komentarze do codziennej liturgii słowa. Narodzenie Pańskie, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2016 (160 p.). || » More

Idźcie i głoście. Przez Chrystusa, z Chrystusem w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2013-2017, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań 2016 (401 p.). || » More

Obrzędy błogosławieństwa olejów katechumenów i chorych oraz konsekracji krzyżma. PONTYFIKAŁ RZYMSKI odnowiony zgodnie z postanowieniem świętego Soboru Powszechnego Watykańskiego II wydany z upoważnienia papieża Pawła VI, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2016, 22 p. || » More

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dekret In Missa in Cena Domini 2016. || » More

Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, Decretum In Missa in Cena Domini 2016. || » More

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dekret In Missa in Cena Domini. Dałem wam przykład 2016. || » More

Krąg Biblijny. Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte, Biblos, Tarnów 2016 (168 p.). || » More

Ewangelistarz Płocki z XII wieku. Krytyczne wydanie tekstu łacińskiego z kodeksu "Perykopy Ewangeliczne" Archiwum Diecezji Płockiej, Ed. Misiarczyk Leszek, Degórski Bazyli, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2016 (628 p.). || » More

Msze Święte o Miłosierdziu Bożym, Pallottinum, Poznań 2016, 250 p. || » More

Ceremoniał Żywego Różańca, Ed. Szczepaniec Stanisław, Sióstr Loretanek, Warszawa 2016 (160 p.). || » More

Augustyn, św., Znak jedności. Tajemnica Eucharystii, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016 (96 p.). || » More

Śpiewy międzylekcyjne z Lekcjonarza Mszalnego, Pallottinum, Poznań 2016 (272 p.). || » More

Śpiewy międzylekcyjne z Lekcjonarza Mszalnego, Pallottinum, Poznań 2016 (582 p.). || » More

Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa, Pallottinum, Poznań 2016, 72 p. || » More

Amalariusz z Metzu, Dzieła I. Święte obrzędy Kościoła, Ed. Tadeusz Gacia, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2016 (497 p.). || » More

Celebracja sakramentów i sakramentaliów. Materiały liturgiczno-pastoralne dla duchowieństwa i wiernych świeckich, Ed. Araszczuk Stanisław (Fr), Bibilioteka im. Jana Pawła II Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej, Legnica 2016 (254 p.). || » More

Bartocha Waldemar (Fr), Biskup jako liturg diecezji w świetle Katechizmu Kościoła Katolickiego, Pallottinum, Poznań 2016 (295 p.). || » More

Bradshaw Paul F., W poszukiwaniu początków kultu chrześcijańskiego. Źródła i metody badań współczesnej liturgii, Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2016 (422 p.). || » More

Bux Nicola, Nie ma żartów z sakramentami. Przedmowa Vittorio Messori, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 2016 (256 p.). || » More

Cantalamessa Raniero, W co wierzysz?. Rozważania na każdy dzień, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016 (240 p.). || » More

Danielou Jean, Święty Jan Chrzciciel. Świadek Baranka, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016 (120 p.). || » More

Davies Michael, Zniszczenie Mszy Świętej czyli Godly Order Cranmera. Część pierwsza Rewolucji Liturgicznej, Wydawnictwo ANTYK Marcin Dybowski, Komorów 2016 (466 p.). || » More

Dyk Stanisław (Fr), Homilia. Droga do żywego poznania misterium Chrystusa, Jedność, Kielce 2016 (216 p.). || » More

Dziwisz Stanisław (Card.), Dekret dla Archidiecezji Krakowskiej w sprawie Komunii świętej pod obiema postaciami 2016. || » More

"Chlubimy się nadzieją chwały Bożej" (Rz 5,2). Księga dedykowana ks. prof. dr. hab. Janowi Decykowi, Ed. Filipowicz Krzysztof (Fr), Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2016 (304 p.). || » More

Tylko służyć. tom II, Ed. Gałązka Włodziemierz (Fr), Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2016 (336 p.). || » More

Granat Wincenty (Fr), Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie. Zarys dogmatyki katolickiej. Tom II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016 (802 p.). || » More

Habiniak Mariusz (Fr), Uobecnienie ofiary krzyża w Eucharystii, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2016 (175 p.). || » More

Laudabilis cantus. Śpiewnik liturgiczny, Jakubiak Marcin, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 2016 (136 p.). || » More

Karpowicz-Zbińkowska Antonina, Zwierciadło muzyki, Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2016 (278 p.). || » More

Starożytność chrześcjańska. Materiały zebrane. Tom 4, Ed. Kałużny Józef Cezary, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2016 (272 p.). || » More

Kiernikowski Zbigniew (Mons.), Droga ku zanurzeniu. Katechezy inicjacyjne, Diecezjalne Centrum Edukacyjne w Legnicy, Legnica 2016 (302 p.). || » More

Konecki Krzysztof (Fr), Instrukcja o muzyce w świętej liturgii 'Musicam sacram'. Prace redakcyjne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016 (156 p.). || » More

Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja Ad resurgendum cum Christo dotycząca pochówku ciał zmarłych oraz przechowywania prochów w przypadku kremacji 2016. || » More

Koperek Stefan (Fr, CR), To czyńcie na moja pamiątkę. Kapłańskie pytania rekolekcyjne, Alleluja, Kraków 2016 (208 p.). || » More

Krakowiak Czesław (Fr), Sanktuaria i pielgrzymki. Teologia, liturgia i pobożność ludowa, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2016 (156 p.). || » More

Krakowiak Czesław (Fr), Modlitwa za Żydów w liturgii Kościoła rzymskiego, Gaudium, Lublin 2016 (104 p.). || » More

Krakowiak Czesław (Fr), Sakramenty uzdrowienia. Zagadnienia wybrane, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2016 (184 p.). || » More

Krakowiak Czesław (Fr), Wiara Kościół liturgia, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2016 (242 p.). || » More

Nauka, filozofia, kultura – rozważania interdyscyplinarne, Ed. Kropiwiec Kinga, Mirosław Szala, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o., Lublin 2016 (215 p.). || » More

Kwasniewski Peter, Kryzys i odrodzenie. Tradycyjna liturgia łacińska a odnowa Kościoła, Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2016 (352 p.). || » More

Lijka Kazimierz, Misterium Krzyża w liturgii Wielkiego Piątku, Uniwersytet im. Aadama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2016 (222 p.). || » More

Ekologia wyzwaniem dla teologii, Ed. Lipniak Jarosław M. (Fr), Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2016 (403 p.). || » More

Tradycje monastyczne w Europie. Między liturgiką a performatyką II, Ed. Mateja Erwin (Fr), Zbigniew W. Solski, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016 (353 p.). || » More

Nadolski Bogusław (Fr), Gwiazda Morza, Petrus, Kraków 2016 (166 p.). || » More

Nadolski Bogusław (Fr, TChr), Aklamacje i wezwanie Módlmy się, Salwator, Kraków 2016 (122 p.). || » More

Nadolski Bogusław (Fr, TChr), W łączności ze świętymi, Salwator, Kraków 2016 (134 p.). || » More

Nadolski Bogusław (Fr, TChr), W łączności ze świętymi, SALWATOR, Kraków 2016 (131 p.). || » More

Nadolski Bogusław (Fr, TChr), Mirosław Rucki, Hymn Chwała na wysokości Bogu i aklamacja Kyrie eleison, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2016 (200 p.). || » More

Nadolski Bogusław (Fr), Na Anioł Pański biją dzwony, Petrus, Kraków 2016 (200 p.). || » More

Naumowicz Józef (Fr), Narodziny Bożego Narodzenia, Znak, Kraków 2016 (416 p.). || » More

Naumowicz Józef (Fr), Historia świątecznej choinki, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2016 (337 p.). || » More

Nowosad Sławomir (Fr), Moralne konsekwencje wiary. Szkice anglikańskie, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2016 (324 p.). || » More

Studia liturgiczne. Tom 12. Święty Józef w liturgii Kościoła i w pobożności ludowej, Ed. Pałęcki Waldemar (MSF), ks. Andrzej Megger, Towarzystwo Naukowe KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin 2016 (154 p.). || » More

Serce Jezusa w misterium Kościoła. 250 lat kultu Serca Pana Jezusa w Polsce, Ed. Pałęcki Waldemar (MSF), Zbigniew Głowacki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016 (978-83-8061-240-2 p.). || » More

Wolą Boga jest wasze uświęcenie. Teologia sakramentów uświęcenia, Ed. Porosło Krzysztof (Fr), Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 2016 (250 p.). || » More

Porosło Krzysztof (Fr), Przyjdź, Panie Jezu! . Chrystus w tajemnicach roku liturgicznego, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2016 (250 p.). || » More

Puszcz Teodor (SChr), Na spotkanie Pana…. Co o liturgii Mszy Świętej należy wiedzieć, Hlondianum, Poznań 2016 (256 p.). || » More

Ratzinger Joseph (Card.), O nauczaniu II Soboru Watykańskiego. Formułowanie-Przekaz-Interpretacja, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016 (564 p.). || » More

Ratzinger Joseph, Opera omnia. O nauczaniu II Soboru Watykańskiego, Ed. Góźdź K.(ks.), Górecka M., Wydawnictwo KUL, Lublin 2016 (584 p.). || » More

Rosik Mariusz (Fr), Eucharystia. Kawałek nieba na ziemi, Wydawnictwo TUM, Wrocław 2016 (56 p.). || » More

Rzeźwicki Grzegorz (Fr), Od kandydata przez stopnie ministranta, funkcję lektora i ceremoniarza do animatora. Wokół problemów formacji służby liturgicznej, Biblos, Tarnów 2016 (348 p.). || » More

Szata liturgiczna, Ed. Sielepin Adelajda (Sr, CHR), ks. Jarosław Superson SAC, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2016 (171 p.). || » More

Ewangelistarz. Złoty Kodeks Gnieźnieński. Evangelistarium. Codex Aureus Gnesnensis, Ed. Sołomieniuk Michał (Fr), Wydawnictwo M, Kraków 2016 (798 p.). || » More

Suski Andrzej (Mons.), Jan Miazek, Sakramentarze. Przewodnik po rękopisach, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016 (1023 p.). || » More

Świerzawski Wacław (Mons.), Wtajemniczanie w Misterium Kapłaństwa. Homilie obrzędowe z obłóczyn, udzielania posług i sakramentu święceń, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2016 (440 p.). || » More

Szczepanowicz Barbara, Muzyka i taniec w Biblii, Wydawnictwo Księży Sercanów, Kraków 2016 (192 p.). || » More

Miejsca chrztów, urządzenia baptyzmalne i ceremoniał chrzcielny od starożytności chrześcijańskiej do soboru trydenckiego, Ed. Wyrwa Andrzej M., Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań-Dziekanowice 2016 (393 p.). || » More

Ziemiański Stanisław (Fr), Muzyka w liturgii, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2016 (232 p.). || » More

Ziemski Jakub, Elementy nupcjalne w odnowionej liturgii sakramentów, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2016 (190 p.). || » More

Krąg Biblijny. Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte, Ed. Łabuda Piotr (Fr), Biblos, Tarnów 2016 (198 p.). || » More

Krąg Biblijny. Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte, Ed. Łabuda Piotr (Fr), Biblios, Tarnów 2016 (176 p.). || » More

Recently added

Nowak Jacek (Fr, SAC), Aktualność świętego Jacka w XXI wieku, In: Credo Domine adiuva incredulitatem meam. Księga jubileuszowa dedykowana Ojcu Profesorowi Jackowi Salijowi OP, Ed.: Jarosław Kupczak, Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze, Poznań-Kraków 2017, 317-333.
| » More

Credo Domine adiuva incredulitatem meam. Księga jubileuszowa dedykowana Ojcu Profesorowi Jackowi Salijowi OP, Ed. Kupczak Jarosław (Fr, OP), Cezary Smuniewski (ks.), Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze, Poznań-Kraków 2017 (580 p.).
| » More

Migut Bogusław (Fr), Duchowość liturgiczna jako zasada jedności duchowości chrześcijanskiej, In: Duchowość kształtowana przez liturgię, Ed.: Krzysztof Porosło, Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2017, 105-126.
| » More

Porosło Krzysztof (Fr), Liturgia życia. Katecheza mistagogiczna, In: Duchowość kształtowana przez liturgię, Ed.: Krzysztof Porosło, Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2017, 141-149.
| » More

Hyszko Anna (CHR), Duch pobożności kształtowany przez liturgię. Katecheza mistagogiczna, In: Duchowość kształtowana przez liturgię, Ed.: Krzysztof Porosło, Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2017, 127-140.
| » More

Małys Konrad (OSB), Życie i duch kształtowane przez liturgię - tradycja mnisza, In: Duchowość kształtowana przez liturgię, Ed.: Krzysztof Porosło, Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2017, 93-103.
| » More

Grabowski Tomasz (OP), Interpretacja naiwna czy mistyczna? . Alegoryczne odczytanie rytu Mszy świętej drogą do duchowości liturgicznej, In: Duchowość kształtowana przez liturgię, Ed.: Krzysztof Porosło, Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2017, 57-92.
| » More

Miduch Maria, Psalmy: modlitwa Izraela - modlitwa Chrystusa - modlitwa Kościoła, In: Duchowość kształtowana przez liturgię, Ed.: Krzysztof Porosło, Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2017, 43-55.
| » More

Muszala Andrzej (Fr), Ojcze nasz - modlitwa Jezusa i Kościoła, In: Duchowość kształtowana przez liturgię, Ed.: Krzysztof Porosło, Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2017, 29-41.
| » More

Grzywocz Krzysztof (Fr), Liturgia jako modlitwa, In: Duchowość kształtowana przez liturgię, Ed.: Krzysztof Porosło, Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2017, 17-27.
| » More

Duchowość kształtowana przez liturgię, Ed. Porosło Krzysztof (Fr), Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2017 (156 p.).
| » More

Łastwska Joanna, Mistagogia sakramentalna w ujęciu ks. Wojciecha Danielskiego, In: Pytania niecierpliwe 2017, Ed.: Dawid Mielnik, Koło Naukowe Teologów KUL, Lublin 2017, 41-52.
| » More

Michał Sławecki, Śpiew gregoriański – wciąż pierwszy pośród innych równorzędnych śpiewów Kościoła?, In: Pytania niecierpliwe 2017, Ed.: Dawid Mielnik, Koło Naukowe Teologów KUL, Lublin 2017, 7-22.
| » More

Pytania niecierpliwe 2017, Ed. Mielnik Dawid, Koło Naukowe Teologów KUL, Lublin 2017 (168 p.).
| » More

Koper Dariusz, Muzyka w liturgii. Znaczenie, formy, perspektywy, nadużycia, In: Iuvenes quaerentes 2017, Ed.: Dawid Mielnik, Koło Naukowe Teologów KUL, Lublin 2017, 64-78.
| » More

Kluczkowski Andrzej, "Homo ecologicus" na Mszy Świętej, In: Iuvenes quaerentes 2017, Ed.: Dawid Mielnik, Koło Naukowe Teologów KUL, Lublin 2017, 33-49.
| » More

Szypa Mariusz (Fr), Wyznanie Jezusa Chrystusa Panem i Zbawicielem w liturgii, In: Iuvenes quaerentes 2017, Ed.: Dawid Mielnik, Koło Naukowe Teologów KUL, Lublin 2017, 20-32.
| » More

Iuvenes quaerentes 2017, Ed. Mielnik Dawid, Koło Naukowe Teologów KUL, Lublin 2017 (174 p.).
| » More

Mycka Agnieszka, Mycka Jerzy, Pojęcie miłosierdzia Bożego w śpiewach własnych temporale "Graduale Romanum", In: Sakramentalny wymiar Bożego Miłosierdzia, Ed.: Bogusław Migut (ks.), Andrzej Megger (ks.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, 123-135.
| » More

Megger Andrzej (Fr), Błogosławieństwa znakami miłosierdzia Bożego, In: Sakramentalny wymiar Bożego Miłosierdzia, Ed.: Bogusław Migut (ks.), Andrzej Megger (ks.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, 99-107.
| » More

Głowacki Zbigniew (Fr), Namaszczenie chorych sakramentem Bożego miłosierdzia, In: Sakramentalny wymiar Bożego Miłosierdzia, Ed.: Bogusław Migut (ks.), Andrzej Megger (ks.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, 79-87.
| » More

Szypa Mariusz (Fr), Sakrament pokuty i pojednania liturgiczną celebracją miłosierdzia Bożego, In: Sakramentalny wymiar Bożego Miłosierdzia, Ed.: Bogusław Migut (ks.), Andrzej Megger (ks.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, 67-77.
| » More

Słoma Ireneusz, Eucharystia zanurzeniem w Boże miłosierdzie, In: Sakramentalny wymiar Bożego Miłosierdzia, Ed.: Bogusław Migut (ks.), Andrzej Megger (ks.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, 49-66.
| » More

Szumski Paweł, Sakrament chrztu dziełem miłosierdzia Bożego, In: Sakramentalny wymiar Bożego Miłosierdzia, Ed.: Bogusław Migut (ks.), Andrzej Megger (ks.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, 35-48.
| » More

Sakramentalny wymiar Bożego Miłosierdzia, Ed. Bogusław Migut (ks.), Andrzej Megger (ks.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2017 (158 p.).
| » More

Megger Andrzej (Fr), Confirmation - is it stillthe sacrament of christian initiation?, Łódzkie Studia Teologiczne 26 (2017/2), 173-188.
| » More

Nowak Jacek (Fr, SAC), Inicjacja chrześcijańska w liturgii pogrzebu, Łódzkie Studia Teologiczne 26 (2017/2), 189-199.
| » More

Matwiejuk Kazimierz (Fr), Baptyzmalny charakter Wigilii Paschalnej, Łódzkie Studia Teologiczne 26 (2017/2), 151-171.
| » More

Potoczny Mateusz (Fr), Praxis i teologia chrztu w liturgicznej tradycji syro-orientalnej, Łódzkie Studia Teologiczne 26 (2017/2), 135-149.
| » More

Brzeziński Daniel (Fr), Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych - księga wciąż nie odkryta, Łódzkie Studia Teologiczne 26 (2017/2), 123-134.
| » More

Bartocha Waldemar (Fr), Historia i teologia chrzcielnicy, Łódzkie Studia Teologiczne 26 (2017/2), 111-121.
| » More

Potoczny Mateusz (Fr), Słowo Boże w liturgii eucharystycznej Kościołów Syryjskich, In: Studia liturgiczne Tom 13. Liturgia uprzywilejowanym miejscem celebrowania Słowa Bożego, Ed.: Waldemar Pałęcki, Towarzystwo Naukowe KUL , Lublin 2017, 155-171.
| » More

Litawa Karol (Fr), Liturgia Słowa w pozarzymskich rytach zachodnich, In: Studia liturgiczne Tom 13. Liturgia uprzywilejowanym miejscem celebrowania Słowa Bożego, Ed.: Waldemar Pałęcki, Towarzystwo Naukowe KUL , Lublin 2017, 133-153.
| » More

Hadalski Jan (TChr), Walory modlitwy powszechnej w posoborowej liturgii Mszy Świętej, In: Studia liturgiczne Tom 13. Liturgia uprzywilejowanym miejscem celebrowania Słowa Bożego, Ed.: Waldemar Pałęcki, Towarzystwo Naukowe KUL , Lublin 2017, 123-132.
| » More

Waleńdzik Piotr (Fr), Stół słowa według Ordo lectionum issae z 1981 roku a Missale Romanum z 1962 roku. Zasady doboru czytań, In: Studia liturgiczne Tom 13. Liturgia uprzywilejowanym miejscem celebrowania Słowa Bożego, Ed.: Waldemar Pałęcki, Towarzystwo Naukowe KUL , Lublin 2017, 103-121.
| » More

Dudek Andrzej (Fr), Eklezjotwórcza moc Słowa Bożego a nowa ewangelizacja, In: Studia liturgiczne Tom 13. Liturgia uprzywilejowanym miejscem celebrowania Słowa Bożego, Ed.: Waldemar Pałęcki, Towarzystwo Naukowe KUL , Lublin 2017, 85-102.
| » More

Bać Tomasz (Fr), Sprawcza moc Słowa Bożego w celebracji sakramentów i sakramentaliów, In: Studia liturgiczne Tom 13. Liturgia uprzywilejowanym miejscem celebrowania Słowa Bożego, Ed.: Waldemar Pałęcki, Towarzystwo Naukowe KUL , Lublin 2017, 71-84.
| » More

Mateja Erwin (Fr), Chrystologiczny i pneumahagijny wymiar Liturgii Słowa Mszy świętej, In: Studia liturgiczne Tom 13. Liturgia uprzywilejowanym miejscem celebrowania Słowa Bożego, Ed.: Waldemar Pałęcki, Towarzystwo Naukowe KUL , Lublin 2017, 59-70.
| » More

Migut Bogusław (Fr), Słowo Boże jako "Sacramentum audibile", In: Studia liturgiczne Tom 13. Liturgia uprzywilejowanym miejscem celebrowania Słowa Bożego, Ed.: Waldemar Pałęcki, Towarzystwo Naukowe KUL , Lublin 2017, 41-58.
| » More

Szymik Stefan (MSF), Współczesne modele egzegezy biblijnej w praktyce liturgicznej, In: Studia liturgiczne Tom 13. Liturgia uprzywilejowanym miejscem celebrowania Słowa Bożego, Ed.: Waldemar Pałęcki, Towarzystwo Naukowe KUL , Lublin 2017, 23-39.
| » More

Żurek Antoni (Fr), Liturgia Słowa w świadectwie Ojców Kościoła, In: Studia liturgiczne Tom 13. Liturgia uprzywilejowanym miejscem celebrowania Słowa Bożego, Ed.: Waldemar Pałęcki, Towarzystwo Naukowe KUL , Lublin 2017, 11-22.
| » More

Studia liturgiczne Tom 13. Liturgia uprzywilejowanym miejscem celebrowania Słowa Bożego, Ed. Pałęcki Waldemar (MSF), ks. Andrzej Megger, Towarzystwo Naukowe KUL , Lublin 2017 (174 p.).
| » More

Stefański Jerzy (Fr), Księga Liturgii Godzin. Kwestie redakcyjne, Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne, Włocławek 2017 (272 p.).
| » More

Superson Jarosław (SAC), Penula, pianeta, casula (od początku IX wieku), In: Szata liturgiczna, Ed.: Adelajda Sielepin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2016, 43-63.
| » More

Riegel Jürgen (SAC), Stuła jako znak służby ad intra, In: Szata liturgiczna, Ed.: Adelajda Sielepin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2016, 17-42.
| » More

Augustyn Marek (OFMConv), Dalmatyka - historia jej wprowadzenia do liturgii i znaczenie, In: Szata liturgiczna, Ed.: Adelajda Sielepin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2016, 7-15.
| » More

Rawicz-Kostro Karol, Bóg i człowiek w teologii liturgii Josepha Ratzingera. Trzy miejsca: Słowo - dialog - wyzwolenie, In: Debata wokół Jezusa z Nazaretu Benedykta XVI, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2014, 85-106.
| » More

Debata wokół Jezusa z Nazaretu Benedykta XVI, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2014 (320 p.).
| » More

Tymister Markus, La concelebración: un vistazo a su historia, Phase 56 (2016), 415-452.
| » More

Tymister Markus, La concelebrazione eucaristica. Storia. Questioni teologiche. Rito, CLV-Edizioni Liturgiche, Roma 2017 (330 p.).
| » More