» News
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
News

Languages
This section contains a short catalogue of recently published liturgical works. In addition, on the right-hand-side column, you will see records of the works most recently added to Alcuinus. 

Published in 2018

Krąg Biblijny. Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte, Biblos, Tarnów 2018 (160 p.). || » More

Biblia w liturgii Mszy Świętej. 8-14 tydzień zwykły, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2018 (552 p.). || » More

Ordo missae celebrandae et Divini Officii persolvendi. Secundum Calendarium Romanum Generale pro anno liturgico 2018-2019, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2018 (176 p.). || » More

Blaza Marek (SJ), Kościół w stanie epiklezy, Wydawnictwo WAM, Kraków 2018 (696 p.). || » More

Borkowska Teresa (OPs), Paweł Pawlikowski OP, Zanurzeni w chrzest święty, Wydawnictwo WAM - Księża Jezuici, Kraków 2018 (222 p.). || » More

Congregazione per la Dottrina della Fede, Istruzione ad resurgendum cum Christo. circa la sepoltura dei defunti e la conservazione delle ceneri in caso di cremazione, Libreria Editrice Vaticana, Vatican 2018 (46 p.). || » More

Fagerberg David W., Theologia prima. Czym jest teologia liturgiczna?, Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2018 (410 p.). || » More

Havre van Didier, Pokochać Mszę Świętą, Promic, Warszawa 2018 (192 p.). || » More

Nadolski Bogusław (Fr), Veni Creator, Petrus, Kraków 2018 (88 p.). || » More

Orkisz Szymon, Servite Domino!. Podręcznik dla ministrantów i ceremoniarzy do liturgii w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 2018 (448 p.). || » More

Porosło Krzysztof (Fr), Święta codzienność. O liturgii przemieniającej życie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2018 (320 p.). || » More

Rzeźwicki Grzegorz (Fr), Od kandydata przez stopnie ministranta, funkcję lektora i ceremoniarza do animatora, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Tarnów 2018 (348 p.). || » More

Speyr Adrienne von, Msza Święta, Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze, Poznań 2018 (176 p.). || » More

Tymister Markus (Fr), La concelebración eucaristica. Historia, cuestiones teológicas, rito, Centre de Pastoral Litúrgica, Barcelona 2018 (360 p.). || » More

Tymister Markus, La concelebración eucarística, CPL, Barcelona 2018 (360 p.). || » More

Published in 2017

Biblia w liturgii Mszy Świętej. Wielki Post, Ed. ks. Antoni Paciorek, ks. Franciszek Mickiewicz, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2017 (336 p.). || » More

Komentarze do codziennej liturgii słowa. Wielki Post, Ed. s. M. Iwona Kopacz PDDM, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2017 (376 p.). || » More

Liber concelebrantium. Sanctus & Preces eucharisticæ in cantu Editio novissima reimpressio emendata, Editions de Solesmes, Solesmis 2017, 77 p. || » More

Zwycięzca śmierci. Teksty liturgiczne i komentarz na Wielki Tydzień i Oktawę Wielkanocy, Ed. ks. Helmut Sobeczko (red. naczelny), ks. Joachim Waloszek (red. muzyczna), Uniwersytet Opolski - Wydział Teologiczny, Opole 2017 (464 p.). || » More

Homilia integralna. Studium treści przepowiadania homilijnego, Ed. ks. Michał Klementowicz, ks. Michał Dąbrówka, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS, Tarnów 2017 (196 p.). || » More

Obrzędy błogosławieństwa pól i dziękczynienia po zebraniu plonów ziemi, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium, Lublin 2017, 128 p. || » More

Komentarze do codziennej liturgii słowa. Okres zwykły od 22 do 27 tygodnia, Ed. s. M. Iwona Kopacz PDDM, Częstochowa, Edycja Świętego Pawła 2017 (384 p.). || » More

Komentarze do codziennej liturgii słowa. Triduum Paschalne i Okres Wielkanocy, Ed. s. M. Iwona Kopacz PDDM, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2017 (432 p.). || » More

Komentarze do codziennej liturgii słowa. Okres zwykły od 28 do 34 tygodnia, Ed. s. M. Iwona Kopacz PDDM, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2017 (448 p.). || » More

Komentarze do codziennej liturgii słowa. Okres zwykły od 1 do 9 tygodnia, Ed. s. M. Iwona Kopacz PDDM, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2017 (576 p.). || » More

Amalariusz z Metzu, Dzieła II. Porządek antyfonarza. Inne pisma o świętych obrzędach. Reguły życia duchownych i mniszek, Ed. Tadeusz Gacia, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2017 (466 p.). || » More

Biblia w liturgii Mszy Świętej. Triduum Paschalne i Okres Wielkanocy, Ed. ks. Antoni Paciorek, ks. Franciszek Mickiewicz, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2017 (448 p.). || » More

Komentarze do codziennej liturgii słowa. Okres zwykły od 16 do 21 tygodnia, Ed. s. M. Iwona Kopacz PDDM, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2017 (416 p.). || » More

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, List okólny do Biskupów na temat chleba i wina do sprawowania Eucharystii 2017. || » More

Wkład św. Jadwigi Śląskiej w kulturowe dziedzictwo Śląska, Ed. Araszczuk Stanisław (Fr), Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2017 (176 p.). || » More

Pozamszalny kult Chrystusa w Eucharystii, Ed. Araszczuk Stanisław (Fr), Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2017 (216 p.). || » More

Canon Romanus jako locus theologicus . Dogmat w liturgii mszy świętej, Ed. Beyga Paweł, ks. Bogdan Ferdek, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2017 (228 p.). || » More

Prezbiterzy. Życie wspólne, liturgia, parafia, ewangelizacja, Ed. Bianchi Enzo, bp Renato Corti, Wspólnota świętych Bazylego i Grzegorza, Homo Dei, Kraków 2017 (232 p.). || » More

Bielińska-Galas Ewa, Introity o świętych w polskiej tradycji średniowiecznej, Norbertinum, Lublin 2017 (559 p.). || » More

Blachnicki Franciszek (Fr), Eucharystia. Paschalne życie chrześcijanina, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2017 (128 p.). || » More

Sakramentalny wymiar Bożego Miłosierdzia, Ed. Bogusław Migut (ks.), Andrzej Megger (ks.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2017 (158 p.). || » More

Brzeziński Daniel (Fr), ks. Bartosz Leszkiewicz, Średniowieczna płocka liturgia katedralna na podstawie Biblii płockiej z XII wieku, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2017 (200 p.). || » More

Buchta Roman (Fr), Mistagogia w polskiej refleksji i praktyce katechetyczno-duszpasterskiej po II Soborze Watykanskim, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2017 (528 p.). || » More

Congregazione delle Cause dei Santi, Le reliquie nella Chiesa: Autenticità e Conservazione 2017. || » More

Eliade Mircea, Sacrum, mit, historia. wybór esejów, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2017 (280 p.). || » More

Gagliardi Mauro, Wprowadzenie do tajemnicy Eucharystii. Doktryna, liturgia, pobożność, Inicjatywa Ewangelizacyjna WEJDŹMY NA SZCZYT, Kraków 2017 (558 p.). || » More

Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej 2017. || » More

Konferencja Episkopatu Polski, Wskazania KEP dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania 2017. || » More

Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium Konferencji Episkopatu Polski w Sprawie celebracji Mszy świętej transmitowanej przez telewizję 2017. || » More

Krakowiak Czesław (Fr), Święte Triduum Paschalne. W Mszale Rzymskim Pawła VI I w Liturgii Godzin. Liturgia i teologia, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2017 (132 p.). || » More

Krakowiak Czesław (Fr), Liturgia i pobożność ludowa, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2017 (194 p.). || » More

Krakowiak Czesław (Fr), Rytuał Rzymski Pawła VI. Sakramenty święte, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2017 (166 p.). || » More

Krępa Marcin (Fr), Recepcja wskazań II Soboru Watykańskiego dotyczących odnowy muzyki sakralnej. Studium liturgiczno-pastoralne na przykładzie diecezji tarnowskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2017 (283 p.). || » More

Królikowski Janusz (Fr), Powołanie, konsekracja i posłanie. Z teologii świętego kapłaństwa, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2017 (308 p.). || » More

„Gloriam Dei per musicam pronuntiare”. Teologiczna refleksja nad muzyką sakralną, Ed. ks. Stanisław Garnczarski, ks. Janusz Królikowski, Biblos, Tarnów 2017 (122 p.). || » More

Credo Domine adiuva incredulitatem meam. Księga jubileuszowa dedykowana Ojcu Profesorowi Jackowi Salijowi OP, Ed. Kupczak Jarosław (Fr, OP), Cezary Smuniewski (ks.), Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze, Poznań-Kraków 2017 (580 p.). || » More

Chrześcijaństwo w religijności ludowej. 1050 lat po Chrzcie Polski, Ed. Kupisiński Zdzisław (SVD), Wydawnictwo KUL, Lublin 2017 (262 p.). || » More

Ex Oriente Lux. Kościoły Wschodu i Zachodu na przestrzeni wieków. Churches of the East and West throughout the Ages, Ed. Małecka-Kuzak Magdalena, Anna Zhyrkova, Marcin Podbielski, Akademia Ignatianum w Krakowie / Wydawnictwo WAM, Kraków 2017 (228 p.). || » More

Iuvenes quaerentes 2017, Ed. Mielnik Dawid, Koło Naukowe Teologów KUL, Lublin 2017 (174 p.). || » More

Pytania niecierpliwe 2017, Ed. Mielnik Dawid, Koło Naukowe Teologów KUL, Lublin 2017 (168 p.). || » More

Milcarek Paweł, De Sacramento Extremae Unctionis. Krótkie objaśnienie obrzędów Sakramentu Ostatniego Namaszczenia w starszej formie rytu rzymskiego, Dębogóra, Dębogóra 2017 (56 p.). || » More

Milcarek Paweł, Ordo Baptismi. Krótkie objaśnienie obrzędów Chrztu dziecka w starszej formie rytu rzymskiego, Dębogóra, Dębogóra 2017 (69 p.). || » More

Milcarek Paweł, Ordo Confirmationis. Krótkie objaśnienie obrzędów Bierzmowania w starszej formie rytu rzymskiego, Dębogóra, Dębogóra 2017 (50 p.). || » More

Milcarek Paweł, De Sacramento Paenitentiae. Krótkie objaśnienie obrzędów Sakramentu Pokuty w starszej formie rytu rzymskiego, Dębogóra, Dębogóra 2017 (63 p.). || » More

Milcarek Paweł, De Santissimo Eucharistiae Sacramento. Krótkie objaśnienie obrzędów Komunii świętej w starszej formie rytu rzymskiego, Dębogóra, Dębogóra 2017 (56 p.). || » More

Misiarczyk Leszek (Fr), Ewangeliarz księżnej Anastazji, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017 (210 p.). || » More

Nadolski Bogusław (Fr, TChr), Nasz kochany Ojcze Abba, Salwator, Kraków 2017 (214 p.). || » More

Nadolski Bogusław (Fr, TChr), Aby zmartwychwstać z Chrystusem, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2017 (110 p.). || » More

Nadolski Bogusław (Fr), Idźcie i głoście.... Świadectwo życia wyrazem wdzięczności za chrzest, Petrus, Kraków 2017 (162 p.). || » More

Liturgia uprzywilejowanym miejscem celebrowania Słowa Bożego. Studia liturgiczne tom 13 , Ed. Pałęcki Waldemar (MSF), ks. Andrzej Megger, Towarzystwo Naukowe KUL , Lublin 2017 (174 p.). || » More

Duchowość kształtowana przez liturgię, Ed. Porosło Krzysztof (Fr), Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2017 (156 p.). || » More

Zagadnienie kultu publicznego i kultu prywatnego w praktyce kanonizacyjnej, Ed. Praśkiewicz Szczepan T. (Fr, OCD), Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2017 (118 p.). || » More

Ratzinger Joseph, W rozmowie z czasem. Pierwsza część tomu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017 (416 p.). || » More

Ratzinger Joseph, Wprowadzenie do chrześcijaństwa. Wyznanie - Chrzest - Naśladowanie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017 (890 p.). || » More

Rojewski Andrzej (Fr), Święte Misterium Eucharystii Centrum i źródło życia chrześcijańskiego, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2017 (108 p.). || » More

Špidlík Tomáš (Card., SJ), Eucharystia. Lekarstwo nieśmiertelności, Wydawnictwo SALWATOR, Kraków 2017 (126 p.). || » More

Stefański Jerzy (Fr), Księga Liturgii Godzin. Kwestie redakcyjne, Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne, Włocławek 2017 (272 p.). || » More

Suski Andrzej (Mons.), Rękopiśmienne mszały przedtrydenckie. Katalog sumaryczny, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017 (811 p.). || » More

Świerzawski Wacław Józef (Mons.), Jak spotkać obecnego Pana. Małe Metody, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Zawichost-Sandomierz 2017 (140 p.). || » More

Świerzawski Wacław Józef (Mons.), Panie, naucz nas się modlić. Mistyka zakorzeniona w Liturgii, Wydawnictwo Diecezji Sandomierskiej, Sandomierz 2017 (624 p.). || » More

Świerzawski Wacław Józef (Mons.), Psalmy skarbem Kościoła. Jak modlić się psalmami? Kolekty psalmiczne, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Zawichost-Sandomierz 2017 (182 p.). || » More

Święty Innocenty I (papież), List do Decencjusza, biskupa Gubbio, Ed. Waldemar Turek, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017 (116 p.). || » More

Szczot Elżbieta, Damian Kwiatkowski, Wojciech Lech, Prawo sakramentów. Wybór źródeł Kościoła łacińskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017 (1070 p.). || » More

Til Paweł (Fr), Biskupi polscy o świętowaniu niedzieli (1965-2005), Księgarnia św. Jacka, Katowice 2017 (362 p.). || » More

Treppa Zbigniew, Obraz jako medium wtajemniczające w misterium. na przykładzie obrazów nie-ręką-ludzką-wykonanych i pochodzących z wizji mistycznych, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2017 (178 p.). || » More

Tymister Markus, Der liturgische Dienst der Priester, Diakone und Akolythen. Ein Vademecum der Pastoralliturgik, Fromm Verlag, Beau Bassin 2017 (268 p.). || » More

Tymister Markus, La concelebrazione eucaristica. Storia. Questioni teologiche. Rito, CLV-Edizioni Liturgiche, Roma 2017 (330 p.). || » More

Wrzała Elżbieta, Liturgiczne drogi jedności: Liturgiczno-ekumeniczna duchowość wybranych nowych wspólnot życia ewangelicznego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2017 (375 p.). || » More

Żurek Antoni (Fr), Katechumen – Chrześcijanin – Wierny. Przygotowanie do chrztu i chrzest w Kościele starożytnym, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS , Tarnów 2017 (202 p.). || » More

Krąg Biblijny. Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte, Ed. Łabuda Piotr (Fr), Biblos, Tarnów 2017 (176 p.). || » More

Recently added

Pawlak Ireneusz (Fr), Repertuar śpiewów łacińskich w polskich obrzędach i zwyczajach liturgicznych zachowanych w księgach piotrkowskich, Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 41 (1998/1-2), 119-131.
| » More

Dyk Stanisław (Fr), Homilia jako integralna część liturgii eucharystycznej, Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 48 (2005/3), 59-69.
| » More

Biblia w liturgii Mszy Świętej. 8-14 tydzień zwykły, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2018 (552 p.).
| » More

Marini Piero (Mons.), Celebracja i pobożność eucharystyczna. Wykład wygłoszony 8 czerwca 2017 r. na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, Wrocławskie Wiadomości Kościelne 70 (2017/2), 153-163.
| » More

Rzeźwicki Grzegorz (Fr), Obrzędy komunii św. i obrzędy zakończenia Mszy św., In: Krąg Biblijny. Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte, Biblos, Tarnów 2018, 143-159.
| » More

Krąg Biblijny. Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte, Biblos, Tarnów 2018 (160 p.).
| » More

Pielas-Witkowska Magdalena, Uwag kilka o dekoracjach i praktyce nawiedzania Grobów Pańskich w nowożytnej Polsce, Ochrona Zabytków - (2015/2), 143-152.
| » More

Nowak Wadysław (Fr), Piękno celebracji jako kryterium odnowy liturgii Mszy św. według "Missale Romanum" z 2002 roku, In: Ad fontes. Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Alojzemu Szorcowi w siedemdziesięciolecie urodzin, Ed.: Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, Pracownia Wydawnicza "ElSet", Olsztyn 2006, 268-280.
| » More

Ad fontes. Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Alojzemu Szorcowi w siedemdziesięciolecie urodzin, Ed. Jaroszewicz-Pieresławcew Zoja, Makarczyk Irena, Pracownia Wydawnicza "ElSet", Olsztyn 2006 (480 p.).
| » More

Samulnik Tomasz (Fr), Główne tezy teologii muzyki Josepha Ratzingera/Benedykta XVI, Teologia w Polsce 11 (2017/2), 217-235.
| » More

Beyga Paweł, Problem obecności i teologii języka łacińskiego w liturgii rzymskiej pięćdziesiąt lat po II Soborze Watykańskim, Teologia w Polsce 11 (2017/2), 153-166.
| » More

Klawczyński Piotr Rafał, Chrześcijański kult świętych i ich relikwii wciąż żywy. Turyński relikwiarz św. Dominika Savio, Teologia i człowiek 40 (2017/4), 117-127.
| » More

Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Œcumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI Promulgatum. Lectionarium I. De tempore: Ab Adventu ad Pentecosten. Editio typica, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1970, 892 p.
| » More

Charkiewicz Jarosław, Kult świętych w Prawosławiu, Elpis 12 (2010/21-22), 109-159.
| » More

Speyr Adrienne von, Msza Święta, Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze, Poznań 2018 (176 p.).
| » More

Migut Bogusław (Fr), The Study of the Liturgy: The Origins and Current Significance of a Theological Discipline, Worship 91 (2017/5), 396-414.
| » More

Migut Bogusław (Fr), Auf der suche nach einer synthese in der theologie. Die »Liturgische Theologie« der »Römischen Schule«, Liturgisches Jahrbuch 66 (2016/3), 169-185.
| » More

Dyk Stanisław (Fr), Homilia w osmozie z teologią liturgiczną, Polonia Sacra 21 (2017/2), 27-43.
| » More

Szczeblewski Łukasz (Fr), Kult św. Cecylii, dziewicy i męczennicy, w polskiej pieśni religijnej na przykładzie pieśni J. Łuciuka, M. Świerzyńskiego, A. Chlondowskiego i Z. Piaseckiego, Seminare 36 (2015/2), 197-213.
| » More

Fagerberg David W., Theologia prima. Czym jest teologia liturgiczna?, Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2018 (410 p.).
| » More

Baran Andrzej (OFMCap), Liturgia i obrzędowość rodzinna, Duchowość w Polsce 18 (2016), 60-75.
| » More

Tymister Markus (Fr), La concelebración eucaristica. Historia, cuestiones teológicas, rito, Centre de Pastoral Litúrgica, Barcelona 2018 (360 p.).
| » More

Pękul Piotr (Fr), Powstanie i historyczny rozwój pobożności pasyjnej w ujęciu Jerzego Kopcia CP, Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 23 (2016), 191-200.
| » More

Komentarze do codziennej liturgii słowa. Okres zwykły od 1 do 9 tygodnia, Ed. s. M. Iwona Kopacz PDDM, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2017 (576 p.).
| » More

Komentarze do codziennej liturgii słowa. Okres zwykły od 28 do 34 tygodnia, Ed. s. M. Iwona Kopacz PDDM, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2017 (448 p.).
| » More

Ozorowski Edward (Mons.), Widzialność dzieła zbawienia w interpretacji św. Ambrożego i św. Leona Wielkiego, Studia Teologii Dogmatycznej 3 (2017), 131-137.
| » More

Komentarze do codziennej liturgii słowa. Triduum Paschalne i Okres Wielkanocy, Ed. s. M. Iwona Kopacz PDDM, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2017 (432 p.).
| » More

Komentarze do codziennej liturgii słowa. Okres zwykły od 22 do 27 tygodnia, Ed. s. M. Iwona Kopacz PDDM, Częstochowa, Edycja Świętego Pawła 2017 (384 p.).
| » More

Waleńdzik Piotr (Fr), Liturgia a pobożność ludowa w „Zapiskach więziennych” Prymasa Tysiąclecia, Studia Prymasowskie 5 (2011), 281-296.
| » More

Waleńdzik Piotr (Fr), Obrzędy święceń drogą do świętości w świetle wypowiedzi kardynała Stefana Wyszyńskiego, Studia Prymasowskie 4 (2010), 265-281.
| » More

Hanc Wojciech (Fr), Jedność sakramentów chrześcijańskiego wtajemniczenia w dialogijnym spojrzeniu Kościołów siostrzanych, Studia Włocławskie 6 (2003), 215-225.
| » More

Sławiński Henryk (Fr), Homilia synagogalna jako prototyp homilii chrześcijańskiej, Studia Włocławskie 5 (2002), 294-310.
| » More

Lewandowski Tadeusz (Fr), Kościelna posługa słowa. Opis terminologii stosowanej w Polsce, Studia Włocławskie 5 (2002), 179-197.
| » More

Kaczmarek Tomasz (Fr), Symbolika chrzcielna w nauczaniu Kościoła starożytnego, Studia Włocławskie 5 (2002), 137-149.
| » More

Sławiński Henryk (Fr), Rola homilii w liturgii Kościoła, Studia Włocławskie 4 (2001), 289-303.
| » More

Klocek Andrzej (Fr), Obrzędowość "matutinum tenebrarum" w XVI-wiecznych edycjach "Ceremoniału rzymskiego" i potrydenckim "Caeremoniale episcoporum" , Studia Włocławskie 4 (2001), 178-189.
| » More

Sławiński Henryk (Fr), Znaczenie lekcjonarza mszalnego w kaznodziejstwie , Studia Włocławskie 6 (2003), 386-403.
| » More

Konecki Krzysztof (Fr), Nałożenie rąk w odnowionych obrzędach święceń, Studia Włocławskie 4 (2001), 190-197.
| » More

Drewniak Janusz (Fr), Soborowa odnowa liturgii święceń prezbiterów, Studia Włocławskie 5 (2002), 65-76.
| » More

Konecki Krzysztof (Fr), Problematyka Liturgii Godzin i sakramentaliów w dokumentach II Polskiego Synodu Plenarnego, Studia Włocławskie 7 (2004), 120-131.
| » More

Ozorowski Edward (Mons.), Świętość Eucharystii, Studia Teologiczne 18 (2000), 337-348.
| » More

Ozorowski Mieczysław (Fr), Modlitwa eucharystyczna źródłem tożsamości Kościoła jako Ludu Bożego, Studia Teologiczne 10 (1992), 23-39.
| » More

Ozorowski Mieczysław (Fr), Eucharystia jako „Ofiara uwielbienia”, Studia Teologiczne 12 (1994), 187-200.
| » More

Syczewski Tadeusz (Fr), Sakrament chrztu świętego, Studia Teologiczne 15 (1997), 155-176.
| » More

Syczewski Tadeusz (Fr), Kompozycja i struktura modlitwy liturgicznej, Studia Teologiczne 16 (1998), 129-142.
| » More

Syczewski Tadeusz (Fr), Kult świętych oraz obrazów świętych i relikwii w obowiązującym prawodawstwie Kościoła łacińskiego, Studia Teologiczne 26 (2008), 289-298.
| » More

Syczewski Tadeusz (Fr), Obrzęd błogosławieństwa zwierząt, Studia Teologiczne 14 (1996), 139-144.
| » More

Syczewski Tadeusz (Fr), Teologia obrzędów błogosławieństwa pól, Studia Teologiczne 20 (2002), 243-251.
| » More

Syczewski Tadeusz (Fr), Liturgiczna formacja alumnów w wyższych seminariach duchownych w świetle dokumentów odnowy soborowej, Studia Teologiczne 10 (1992), 91-108.
| » More

Syczewski Tadeusz (Fr), Problematyka liturgiczna w przygotowaniu do małżeństwa, Studia Teologiczne 11 (1993), 149-165.
| » More