» News
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
News

Languages
This section contains a short catalogue of recently published liturgical works. In addition, on the right-hand-side column, you will see records of the works most recently added to Alcuinus. 

Published in 2018

Congregazione per la Dottrina della Fede, Istruzione ad resurgendum cum Christo. circa la sepoltura dei defunti e la conservazione delle ceneri in caso di cremazione, Libreria Editrice Vaticana, Vatican 2018 (46 p.). || » More

Published in 2017

Biblia w liturgii Mszy Świętej. Wielki Post, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2017 (336 p.). || » More

Komentarze do codziennej liturgii słowa. Wielki Post, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2017 (376 p.). || » More

Liber concelebrantium. Sanctus & Preces eucharisticæ in cantu Editio novissima reimpressio emendata, Editions de Solesmes, Solesmes 2017, 77 p. || » More

Zwycięzca śmierci. Teksty liturgiczne i komentarz na Wielki Tydzień i Oktawę Wielkanocy, Ed. ks. Helmut Sobeczko (red. naczelny), ks. Joachim Waloszek (red. muzyczna), Uniwersytet Opolski - Wydział Teologiczny, Opole 2017 (464 p.). || » More

Homilia integralna. Studium treści przepowiadania homilijnego, Ed. ks. Michał Klementowicz, ks. Michał Dąbrówka, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS, Tarnów 2017 (196 p.). || » More

Obrzędy błogosławieństwa pól i dziękczynienia po zebraniu plonów ziemi, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium, Lublin 2017, 128 p. || » More

Amalariusz z Metzu, Dzieła II. Porządek antyfonarza. Inne pisma o świętych obrzędach. Reguły życia duchownych i mniszek, Ed. Tadeusz Gacia, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2017 (466 p.). || » More

Komentarze do codziennej liturgii słowa. Okres zwykły od 16 do 21 tygodnia, Ed. s. M. Iwona Kopacz PDDM, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2017 (416 p.). || » More

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, List okólny do Biskupów na temat chleba i wina do sprawowania Eucharystii 2017. || » More

Wkład św. Jadwigi Śląskiej w kulturowe dziedzictwo Śląska, Ed. Araszczuk Stanisław (Fr), Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2017 (176 p.). || » More

Blachnicki Franciszek (Fr), Eucharystia. Paschalne życie chrześcijanina, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2017 (128 p.). || » More

Sakramentalny wymiar Bożego Miłosierdzia, Ed. Bogusław Migut (ks.), Andrzej Megger (ks.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2017 (158 p.). || » More

Congregazione delle Cause dei Santi, Le reliquie nella Chiesa: Autenticità e Conservazione 2017. || » More

Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej 2017. || » More

Konferencja Episkopatu Polski, Wskazania KEP dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania 2017. || » More

Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium Konferencji Episkopatu Polski w Sprawie celebracji Mszy świętej transmitowanej przez telewizję 2017. || » More

Krakowiak Czesław (Fr), Święte Triduum Paschalne. W Mszale Rzymskim Pawła VI I w Liturgii Godzin. Liturgia i teologia, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2017 (132 p.). || » More

Krakowiak Czesław (Fr), Liturgia i pobożność ludowa, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2017 (194 p.). || » More

Krakowiak Czesław (Fr), Rytuał Rzymski Pawła VI. Sakramenty święte, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2017 (166 p.). || » More

Królikowski Janusz (Fr), Powołanie, konsekracja i posłanie. Z teologii świętego kapłaństwa, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2017 (308 p.). || » More

„Gloriam Dei per musicam pronuntiare”. Teologiczna refleksja nad muzyką sakralną, Ed. ks. Stanisław Garnczarski, ks. Janusz Królikowski, Biblos, Tarnów 2017 (122 p.). || » More

Credo Domine adiuva incredulitatem meam. Księga jubileuszowa dedykowana Ojcu Profesorowi Jackowi Salijowi OP, Ed. Kupczak Jarosław (Fr, OP), Cezary Smuniewski (ks.), Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze, Poznań-Kraków 2017 (580 p.). || » More

Iuvenes quaerentes 2017, Ed. Mielnik Dawid, Koło Naukowe Teologów KUL, Lublin 2017 (174 p.). || » More

Pytania niecierpliwe 2017, Ed. Mielnik Dawid, Koło Naukowe Teologów KUL, Lublin 2017 (168 p.). || » More

Milcarek Paweł, Ordo Baptismi. Krótkie objaśnienie obrzędów Chrztu dziecka w starszej formie rytu rzymskiego, Dębogóra, Dębogóra 2017 (69 p.). || » More

Milcarek Paweł, Ordo Confirmationis. Krótkie objaśnienie obrzędów Bierzmowania w starszej formie rytu rzymskiego, Dębogóra, Dębogóra 2017 (50 p.). || » More

Milcarek Paweł, De Sacramento Paenitentiae. Krótkie objaśnienie obrzędów Sakramentu Pokuty w starszej formie rytu rzymskiego, Dębogóra, Dębogóra 2017 (63 p.). || » More

Milcarek Paweł, De Santissimo Eucharistiae Sacramento. Krótkie objaśnienie obrzędów Komunii świętej w starszej formie rytu rzymskiego, Dębogóra, Dębogóra 2017 (56 p.). || » More

Nadolski Bogusław (Fr, TChr), Nasz kochany Ojcze Abba, Salwator, Kraków 2017 (214 p.). || » More

Nadolski Bogusław (Fr, TChr), Aby zmartwychwstać z Chrystusem, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2017 (110 p.). || » More

Nadolski Bogusław (Fr), Idźcie i głoście.... Świadectwo życia wyrazem wdzięczności za chrzest, Petrus, Kraków 2017 (162 p.). || » More

Studia liturgiczne Tom 13. Liturgia uprzywilejowanym miejscem celebrowania Słowa Bożego, Ed. Pałęcki Waldemar (MSF), ks. Andrzej Megger, Towarzystwo Naukowe KUL , Lublin 2017 (174 p.). || » More

Duchowość kształtowana przez liturgię, Ed. Porosło Krzysztof (Fr), Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2017 (156 p.). || » More

Zagadnienie kultu publicznego i kultu prywatnego w praktyce kanonizacyjnej, Ed. Praśkiewicz Szczepan T. (Fr, OCD), Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2017 (118 p.). || » More

Ratzinger Joseph , W rozmowie z czasem. Pierwsza część tomu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017 (416 p.). || » More

Ratzinger Joseph, Wprowadzenie do chrześcijaństwa. Wyznanie - Chrzest - Naśladowanie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017 (890 p.). || » More

Špidlík Tomáš (Card., SJ), Eucharystia. Lekarstwo nieśmiertelności, Wydawnictwo SALWATOR, Kraków 2017 (126 p.). || » More

Stefański Jerzy (Fr), Księga Liturgii Godzin. Kwestie redakcyjne, Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne, Włocławek 2017 (272 p.). || » More

Świerzawski Wacław Józef (Mons.), Jak spotkać obecnego Pana. Małe metody w kaznodziejstwie, liturgice, mistagogii, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2017 (140 p.). || » More

Świerzawski Wacław Józef (Mons.), Psalmy skarbem Kościoła. Jak modlić się psalmami? Kolekty psalmiczne, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2017 (182 p.). || » More

Treppa Zbigniew, Obraz jako medium wtajemniczające w misterium . na przykładzie obrazów nie-ręką-ludzką-wykonanych i pochodzących z wizji mistycznych, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2017 (178 p.). || » More

Tymister Markus, Der liturgische Dienst der Priester, Diakone und Akolythen. Ein Vademecum der Pastoralliturgik, Fromm Verlag, Beau Bassin 2017 (268 p.). || » More

Tymister Markus, La concelebrazione eucaristica. Storia. Questioni teologiche. Rito, CLV-Edizioni Liturgiche, Roma 2017 (330 p.). || » More

Wrzała Elżbieta, Liturgiczne drogi jedności: Liturgiczno-ekumeniczna duchowość wybranych nowych wspólnot życia ewangelicznego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2017 (375 p.). || » More

Żurek Antoni (Fr), Katechumen – Chrześcijanin – Wierny. Przygotowanie do chrztu i chrzest w Kościele starożytnym, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS , Tarnów 2017 (202 p.). || » More

Krąg Biblijny. Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte, Ed. Łabuda Piotr (Fr), Biblos, Tarnów 2017 (176 p.). || » More

Recently added

Congregazione per la Dottrina della Fede, Istruzione ad resurgendum cum Christo. circa la sepoltura dei defunti e la conservazione delle ceneri in caso di cremazione, Libreria Editrice Vaticana, Vatican 2018 (46 p.).
| » More

Amalariusz z Metzu, Dzieła II. Porządek antyfonarza. Inne pisma o świętych obrzędach. Reguły życia duchownych i mniszek, Ed. Tadeusz Gacia, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2017 (466 p.).
| » More

Tymister Markus, Der liturgische Dienst der Priester, Diakone und Akolythen. Ein Vademecum der Pastoralliturgik, Fromm Verlag, Beau Bassin 2017 (268 p.).
| » More

Kiejkowski Paweł (Fr), Wtajemniczenie chrześcijańskie bramą i drogą do nowego życia paschalnego. Refleksja na kanwie propozycji bpa Zbigniewa Kiernikowskiego, Poznańskie Studia Teologiczne 31 (2017), 67-84.
| » More

Szypa Mariusz (Fr), Ku pełni miłości Boga i człowieka, Poznańskie Studia Teologiczne 31 (2017), 283-286.
| » More

Nadolski Bogusław (Fr, TChr), Aby zmartwychwstać z Chrystusem, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2017 (110 p.).
| » More

Congregazione delle Cause dei Santi, Le reliquie nella Chiesa: Autenticità e Conservazione 2017.
| » More

Mszał Rodziny Salezjańskiej. Formularze mszalne Modlitwy eucharystyczne, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2006, 476 p.
| » More

Teksty liturgiczne o Najświętszej Maryi Pannie z La Salette. Wydanie drugie, poszerzone i uzupełnione, Pallotinum - Wydawnictwo La Salette, Poznań - Kraków 2012, 152 p.
| » More

Ordo coronandi imaginem beatæ Mariæ Virginis, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1981, 37 p.
| » More

Słoma Ireneusz Andrzej, Misterium Najświętszego Serca Pana Jezusa w ujęciu teologii liturgicznej, Katolicki Uniwersytet Lubelski (Lublin) 2017/2018, Mod. Bogusław Migut.
| » More

Gierałtowski Tomasz (Fr), Sposoby szerzenia kultu prywatnego. Zagadnienia wybrane, In: Zagadnienie kultu publicznego i kultu prywatnego w praktyce kanonizacyjnej, Ed.: Szczepan T. Praśkiewicz, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2017, 89-114.
| » More

Misztal Henryk (Fr), Kult prywatny kandydatów na ołtarze i jego weryfikacja w postępowaniu kanonizacyjnym, In: Zagadnienie kultu publicznego i kultu prywatnego w praktyce kanonizacyjnej, Ed.: Szczepan T. Praśkiewicz, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2017, 65-87.
| » More

Scąber Andrzej (Fr), Procedury beatyfikacyjne przed reformą Urbana VIII i normatywne rozgraniczenie kultu publicznego i prywatnego w jego ustawodawstwie, In: Zagadnienie kultu publicznego i kultu prywatnego w praktyce kanonizacyjnej, Ed.: Szczepan T. Praśkiewicz, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2017, 49-64.
| » More

Mieszczak Stanisław (Fr, SCJ), Kult Przenajświętszej Trójcy, Najświętszej Maryi Panny i Świętych w rozwoju historycznym. Refleksja teologiczna, In: Zagadnienie kultu publicznego i kultu prywatnego w praktyce kanonizacyjnej, Ed.: Szczepan T. Praśkiewicz, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2017, 13-48.
| » More

Zagadnienie kultu publicznego i kultu prywatnego w praktyce kanonizacyjnej, Ed. Praśkiewicz Szczepan T. (Fr, OCD), Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2017 (118 p.).
| » More

Pikul Jerzy, Śpiewy allelujatyczne na niedziele po Zesłaniu Ducha Świętego jako kryterium ustalania proweniencji polskich rękopisów muzycznych, In: W kierunku chrześcijańskiej kultury. W dziesiątą rocznicę śmierci biskupa Michała Klepacza w dowód wdzięcznej pamięci o jego zasługach dla chrześcijańskiej kultury, Ed.: Bohdan Bejze, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1978, 680-692.
| » More

Głów Kazimierz (Fr), Chrystocentryzm kultu Maryi, In: W kierunku chrześcijańskiej kultury. W dziesiątą rocznicę śmierci biskupa Michała Klepacza w dowód wdzięcznej pamięci o jego zasługach dla chrześcijańskiej kultury, Ed.: Bohdan Bejze, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1978, 279-300.
| » More

Dziwosz Bogdan (Fr), Sakrament kapłaństwa w odnowionych obrzędach święceń, In: W kierunku chrześcijańskiej kultury. W dziesiątą rocznicę śmierci biskupa Michała Klepacza w dowód wdzięcznej pamięci o jego zasługach dla chrześcijańskiej kultury, Ed.: Bohdan Bejze, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1978, 366-381.
| » More

Schenk Wacław, Kult świętych w starożytności chrześcijańskiej do IV wieku, In: W kierunku chrześcijańskiej kultury. W dziesiątą rocznicę śmierci biskupa Michała Klepacza w dowód wdzięcznej pamięci o jego zasługach dla chrześcijańskiej kultury, Ed.: Bohdan Bejze, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1978, 311-328.
| » More

W kierunku chrześcijańskiej kultury. W dziesiątą rocznicę śmierci biskupa Michała Klepacza w dowód wdzięcznej pamięci o jego zasługach dla chrześcijańskiej kultury, Ed. Bejze Bohdan (Mons.), Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1978 (724 p.).
| » More

Suski Andrzej (Mons.), Wydania przedtrydenckich rękopisów liturgicznych, Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Toruńskiej, Toruń 2016 (108 p.).
| » More

Krakowiak Czesław (Fr), Posługi i funkcje liturgiczne: teoria i praktyka, In: W trosce o Kościół. Tydzień Eklezjologiczny '97. Kościół tajemniczy - Kościół tajemnic. Tydzień Eklezjologiczny '98. Posługiwania w Kościele, Ed.: Adam Jarząbek, Norbertinum, Lublin 2000, 193-203.
| » More

W trosce o Kościół. Tydzień Eklezjologiczny '97. Kościół tajemniczy - Kościół tajemnic. Tydzień Eklezjologiczny '98. Posługiwania w Kościele, Ed. Jarząbek Adam, Norbertinum, Lublin 2000 (208 p.).
| » More

Głowacki Zbigniew (Fr), Wkład ks. prof. Adama Ludwika Szafrańskiego w rozwój teologii liturgii, Roczniki Teologiczne KUL 62 (2015/6), 159-175.
| » More

Caban Peter, The Status of the Liturgy in the ChristianEast and Liturgical Differentiations, Ruch Biblijny i Liturgiczny 70 (2017/1), 69-80.
| » More

Bebis George S., Święci Kościoła, In: Prawosławie. Światło ze Wschodu, Ed.: Krzysztof Leśniewski, Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Lublin 2009, 441-447.
| » More

Wołosiuk Włodzimierz, Śpiew liturgiczny w Kościele prawosławnym w Polsce, In: Prawosławie. Światło ze Wschodu, Ed.: Krzysztof Leśniewski, Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Lublin 2009, 555-580.
| » More

Wołosiuk Włodzimierz, Bizantyjski śpiew cerkiewny, In: Prawosławie. Światło ze Wschodu, Ed.: Krzysztof Leśniewski, Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Lublin 2009, 547-553.
| » More

Weitzmann Kurt, Pochodzenie i znaczenie ikon, In: Prawosławie. Światło ze Wschodu, Ed.: Krzysztof Leśniewski, Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Lublin 2009, 539-546.
| » More

Yiannias John, Sztuka i architektura prawosławna, In: Prawosławie. Światło ze Wschodu, Ed.: Krzysztof Leśniewski, Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Lublin 2009, 525-537.
| » More

Uspienski Leonidas, Symbolika cerkwi, In: Prawosławie. Światło ze Wschodu, Ed.: Krzysztof Leśniewski, Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Lublin 2009, 507-524.
| » More

Paprocki Henryk (Fr), Posługa diakonis w przeszłości i współcześnie, In: Prawosławie. Światło ze Wschodu, Ed.: Krzysztof Leśniewski, Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Lublin 2009, 407-414.
| » More

Misijuk Włodzimierz (Fr), Rozważania o języku cerkiewnych nabożeństw, In: Prawosławie. Światło ze Wschodu, Ed.: Krzysztof Leśniewski, Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Lublin 2009, 357-377.
| » More

Meyendorff Paul, Sakrament namaszczenia chorych, In: Prawosławie. Światło ze Wschodu, Ed.: Krzysztof Leśniewski, Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Lublin 2009, 345-356.
| » More

Pańkowski Jerzy (Mons.), Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów, In: Prawosławie. Światło ze Wschodu, Ed.: Krzysztof Leśniewski, Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Lublin 2009, 331-343.
| » More

Hrycuniak Sawa, Eucharystia, In: Prawosławie. Światło ze Wschodu, Ed.: Krzysztof Leśniewski, Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Lublin 2009, 319-330.
| » More

Calivas Alciviadis C. (Fr), Życie sakramentalne, In: Prawosławie. Światło ze Wschodu, Ed.: Krzysztof Leśniewski, Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Lublin 2009, 289-318.
| » More

Popławski Abel (Mons.), Święta Pascha - Zmartwychwstanie Chrystusa, In: Prawosławie. Światło ze Wschodu, Ed.: Krzysztof Leśniewski, Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Lublin 2009, 263-284.
| » More

Łukin Dionizy (Mons.), Wielki Post, In: Prawosławie. Światło ze Wschodu, Ed.: Krzysztof Leśniewski, Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Lublin 2009, 239-261.
| » More

Patsavos Lewis, Kalendarz liturgiczny, In: Prawosławie. Światło ze Wschodu, Ed.: Krzysztof Leśniewski, Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Lublin 2009, 231-237.
| » More

Calivas Alciviadis C. (Fr), Oddawanie czci Bogu, In: Prawosławie. Światło ze Wschodu, Ed.: Krzysztof Leśniewski, Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Lublin 2009, 215-229.
| » More

Kniazeff Aleksy, Miejsce Maryi w pobożności prawosławnej, In: Prawosławie. Światło ze Wschodu, Ed.: Krzysztof Leśniewski, Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Lublin 2009, 125-142.
| » More

Kostiuczuk Jakub (Mons.), Obrzęd pogrzebu Przenajświętszej Bogarodzicy, In: Prawosławie. Światło ze Wschodu, Ed.: Krzysztof Leśniewski, Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Lublin 2009, 117-124.
| » More

Kniazeff Aleksy, Obecność Matki Bożej w Liturgii, In: Prawosławie. Światło ze Wschodu, Ed.: Krzysztof Leśniewski, Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Lublin 2009, 99-115.
| » More

Prawosławie. Światło ze Wschodu, Ed. Leśniewski Krzysztof, Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Lublin 2009 (840 p.).
| » More

Homilia integralna. Studium treści przepowiadania homilijnego, Ed. ks. Michał Klementowicz, ks. Michał Dąbrówka, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS, Tarnów 2017 (196 p.).
| » More

Araszczuk Stanisław (Fr), Oficja rymowane o św. Jadwidze Śląskiej jako źródło do poznania jej duchowości, In: Wkład św. Jadwigi Śląskiej w kulturowe dziedzictwo Śląska, Ed.: Stanisław Araszczuk, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2017, 93-110.
| » More

Araszczuk Stanisław (Fr), Oficja rymowane o św. Jadwidze Śląskiej jako źródło do poznania jej duchowości, In: Wkład św. Jadwigi Śląskiej w kulturowe dziedzictwo Śląska, Ed.: Stanisław Araszczuk, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2017, 93-110.
| » More

Mateja Erwin (Fr), Postać św. Jadwigi Śląskiej w księgach liturgicznych, In: Wkład św. Jadwigi Śląskiej w kulturowe dziedzictwo Śląska, Ed.: Stanisław Araszczuk, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2017, 81-92.
| » More