» News
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
News

Languages
This section contains a short catalogue of recently published liturgical works. In addition, on the right-hand-side column, you will see records of the works most recently added to Alcuinus. 

Published in 2018

Krąg Biblijny. Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte, Biblos, Tarnów 2018 (160 p.). || » More

Biblia w liturgii Mszy Świętej. 8-14 tydzień zwykły, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2018 (552 p.). || » More

Ordo missae celebrandae et Divini Officii persolvendi. Secundum Calendarium Romanum Generale pro anno liturgico 2018-2019, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2018 (176 p.). || » More

Barthe Claude (Fr), Storia del Messale Tridentino, Edizioni Solfanelli, Chieti 2018 (200 p.). || » More

Blaza Marek (Fr, SJ), Kościół w stanie epiklezy, Wydawnictwo WAM, Kraków 2018 (696 p.). || » More

Borkowska Teresa (OPs), Paweł Pawlikowski OP, Zanurzeni w chrzest święty, Wydawnictwo WAM - Księża Jezuici, Kraków 2018 (222 p.). || » More

Casel Odo (OSB), Misterium przychodzącego Boga, Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2018 (296 p.). || » More

Congregazione per la Dottrina della Fede, Istruzione ad resurgendum cum Christo. Circa la sepoltura dei defunti e la conservazione delle ceneri in caso di cremazione, Libreria Editrice Vaticana, Vatican 2018 (46 p.). || » More

Fagerberg David W., Theologia prima. Czym jest teologia liturgiczna?, Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2018 (410 p.). || » More

Havre van Didier, Pokochać Mszę Świętą, Promic, Warszawa 2018 (192 p.). || » More

Krakowczyk Przemysław (Fr, SAC), Msza Święta krok po kroku. Przewodnik po obrzędach Najświętszej Eucharystii dla duchownych i świeckich, Apostolicum, Ząbki 2018 (272 p.). || » More

Krakowiak Czesław (Fr), Sakrament małżeństwa, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2018 (236 p.). || » More

Znaki Tajemnicy. Sakramenty w teorii i praktyce Kościoła, Ed. Krzysztof Porosło (ks.), Robert J. Woźniak (Fr), Wydawnictwo WAM, Kraków 2018 (568 p.). || » More

Nadolski Bogusław (Fr, TChr), Uczmy się kochać Eucharystię, Petrus, Kraków 2018 (54 p.). || » More

Nadolski Bogusław (Fr), Veni Creator, Petrus, Kraków 2018 (88 p.). || » More

Orkisz Szymon, Servite Domino!. Podręcznik dla ministrantów i ceremoniarzy do liturgii w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 2018 (448 p.). || » More

Porosło Krzysztof (Fr), Święta codzienność. O liturgii przemieniającej życie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2018 (320 p.). || » More

Rzeźwicki Grzegorz (Fr), Od kandydata przez stopnie ministranta, funkcję lektora i ceremoniarza do animatora, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Tarnów 2018 (348 p.). || » More

Sczaniecki Paweł (Fr), Sacramentum dedicationis. Obrzęd poświęcenia kościoła i jego znaczenie w dziedzinie religijnej, obyczajowej i kulturalnej na podstawie źródeł polskich z XII wieku, Wydawnictwo Benedyktynów, Tyniec 2018 (298 p.). || » More

Speyr Adrienne von, Msza Święta, Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze, Poznań 2018 (176 p.). || » More

Tymister Markus (Fr), La concelebración eucaristica. Historia, cuestiones teológicas, rito, Centre de Pastoral Litúrgica, Barcelona 2018 (360 p.). || » More

Tymister Markus, La concelebración eucarística, CPL, Barcelona 2018 (360 p.). || » More

Pszczoły, miód, wosk pszczeli w symboliczno-metaforycznych obrazach. Od Biblii poprzez antyk do liturgii Kościoła, Ed. Wieżel Iwona, Baran Grzegorz M., Scriptum, Kraków 2018 (230 p.). || » More

Krąg Biblijny. Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte, Ed. Łabuda Piotr (Fr), Biblos, Tarnów 2018 (160 p.). || » More

Published in 2017

Biblia w liturgii Mszy Świętej. Wielki Post, Ed. ks. Antoni Paciorek, ks. Franciszek Mickiewicz, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2017 (336 p.). || » More

Komentarze do codziennej liturgii słowa. Wielki Post, Ed. s. M. Iwona Kopacz PDDM, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2017 (376 p.). || » More

Liber concelebrantium. Sanctus & Preces eucharisticæ in cantu Editio novissima reimpressio emendata, Editions de Solesmes, Solesmis 2017, 77 p. || » More

Zwycięzca śmierci. Teksty liturgiczne i komentarz na Wielki Tydzień i Oktawę Wielkanocy, Ed. ks. Helmut Sobeczko (red. naczelny), ks. Joachim Waloszek (red. muzyczna), Uniwersytet Opolski - Wydział Teologiczny, Opole 2017 (464 p.). || » More

Homilia integralna. Studium treści przepowiadania homilijnego, Ed. ks. Michał Klementowicz, ks. Michał Dąbrówka, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS, Tarnów 2017 (196 p.). || » More

Obrzędy błogosławieństwa pól i dziękczynienia po zebraniu plonów ziemi, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium, Lublin 2017, 128 p. || » More

Komentarze do codziennej liturgii słowa. Okres zwykły od 22 do 27 tygodnia, Ed. s. M. Iwona Kopacz PDDM, Częstochowa, Edycja Świętego Pawła 2017 (384 p.). || » More

Komentarze do codziennej liturgii słowa. Triduum Paschalne i Okres Wielkanocy, Ed. s. M. Iwona Kopacz PDDM, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2017 (432 p.). || » More

Komentarze do codziennej liturgii słowa. Okres zwykły od 28 do 34 tygodnia, Ed. s. M. Iwona Kopacz PDDM, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2017 (448 p.). || » More

Komentarze do codziennej liturgii słowa. Okres zwykły od 1 do 9 tygodnia, Ed. s. M. Iwona Kopacz PDDM, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2017 (576 p.). || » More

Amalariusz z Metzu, Dzieła II. Porządek antyfonarza. Inne pisma o świętych obrzędach. Reguły życia duchownych i mniszek, Ed. Tadeusz Gacia, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2017 (466 p.). || » More

Biblia w liturgii Mszy Świętej. Triduum Paschalne i Okres Wielkanocy, Ed. ks. Antoni Paciorek, ks. Franciszek Mickiewicz, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2017 (448 p.). || » More

Komentarze do codziennej liturgii słowa. Okres zwykły od 16 do 21 tygodnia, Ed. s. M. Iwona Kopacz PDDM, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2017 (416 p.). || » More

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, List okólny do Biskupów na temat chleba i wina do sprawowania Eucharystii 2017. || » More

Wkład św. Jadwigi Śląskiej w kulturowe dziedzictwo Śląska, Ed. Araszczuk Stanisław (Fr), Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2017 (176 p.). || » More

Pozamszalny kult Chrystusa w Eucharystii, Ed. Araszczuk Stanisław (Fr), Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2017 (216 p.). || » More

Canon Romanus jako locus theologicus . Dogmat w liturgii mszy świętej, Ed. Beyga Paweł, ks. Bogdan Ferdek, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2017 (228 p.). || » More

Prezbiterzy. Życie wspólne, liturgia, parafia, ewangelizacja, Ed. Bianchi Enzo, bp Renato Corti, Wspólnota świętych Bazylego i Grzegorza, Homo Dei, Kraków 2017 (232 p.). || » More

Bielińska-Galas Ewa, Introity o świętych w polskiej tradycji średniowiecznej, Norbertinum, Lublin 2017 (559 p.). || » More

Blachnicki Franciszek (Fr), Eucharystia. Paschalne życie chrześcijanina, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2017 (128 p.). || » More

Sakramentalny wymiar Bożego Miłosierdzia, Ed. Bogusław Migut (ks.), Andrzej Megger (ks.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2017 (158 p.). || » More

Brzeziński Daniel (Fr), ks. Bartosz Leszkiewicz, Średniowieczna płocka liturgia katedralna na podstawie Biblii płockiej z XII wieku, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2017 (200 p.). || » More

Buchta Roman (Fr), Mistagogia w polskiej refleksji i praktyce katechetyczno-duszpasterskiej po II Soborze Watykanskim, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2017 (528 p.). || » More

Congregazione delle Cause dei Santi, Le reliquie nella Chiesa: Autenticità e Conservazione 2017. || » More

Eliade Mircea, Sacrum, mit, historia. wybór esejów, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2017 (280 p.). || » More

Gagliardi Mauro, Wprowadzenie do tajemnicy Eucharystii. Doktryna, liturgia, pobożność, Inicjatywa Ewangelizacyjna WEJDŹMY NA SZCZYT, Kraków 2017 (558 p.). || » More

Liturgia uświęcenia czasu - rozumieć, aby lepiej uczestniczyć. Wykład liturgii godzin, Ed. Hadalski Jan (Fr, SChr), Hlondianum, Poznań 2017 (452 p.). || » More

Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej 2017. || » More

Konferencja Episkopatu Polski, Wskazania KEP dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania 2017. || » More

Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium Konferencji Episkopatu Polski w Sprawie celebracji Mszy świętej transmitowanej przez telewizję 2017. || » More

Krakowiak Czesław (Fr), Święte Triduum Paschalne. W Mszale Rzymskim Pawła VI I w Liturgii Godzin. Liturgia i teologia, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2017 (132 p.). || » More

Krakowiak Czesław (Fr), Liturgia i pobożność ludowa, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2017 (194 p.). || » More

Krakowiak Czesław (Fr), Rytuał Rzymski Pawła VI. Sakramenty święte, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2017 (166 p.). || » More

Krępa Marcin (Fr), Recepcja wskazań II Soboru Watykańskiego dotyczących odnowy muzyki sakralnej. Studium liturgiczno-pastoralne na przykładzie diecezji tarnowskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2017 (283 p.). || » More

Królikowski Janusz (Fr), Powołanie, konsekracja i posłanie. Z teologii świętego kapłaństwa, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2017 (308 p.). || » More

„Gloriam Dei per musicam pronuntiare”. Teologiczna refleksja nad muzyką sakralną, Ed. ks. Stanisław Garnczarski, ks. Janusz Królikowski, Biblos, Tarnów 2017 (122 p.). || » More

Credo Domine adiuva incredulitatem meam. Księga jubileuszowa dedykowana Ojcu Profesorowi Jackowi Salijowi OP, Ed. Kupczak Jarosław (Fr, OP), Cezary Smuniewski (ks.), Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze, Poznań-Kraków 2017 (580 p.). || » More

Chrześcijaństwo w religijności ludowej. 1050 lat po Chrzcie Polski, Ed. Kupisiński Zdzisław (SVD), Wydawnictwo KUL, Lublin 2017 (262 p.). || » More

Ex Oriente Lux. Kościoły Wschodu i Zachodu na przestrzeni wieków. Churches of the East and West throughout the Ages, Ed. Małecka-Kuzak Magdalena, Anna Zhyrkova, Marcin Podbielski, Akademia Ignatianum w Krakowie / Wydawnictwo WAM, Kraków 2017 (228 p.). || » More

Iuvenes quaerentes 2017, Ed. Mielnik Dawid, Koło Naukowe Teologów KUL, Lublin 2017 (174 p.). || » More

Pytania niecierpliwe 2017, Ed. Mielnik Dawid, Koło Naukowe Teologów KUL, Lublin 2017 (168 p.). || » More

Milcarek Paweł, De Sacramento Extremae Unctionis. Krótkie objaśnienie obrzędów Sakramentu Ostatniego Namaszczenia w starszej formie rytu rzymskiego, Dębogóra, Dębogóra 2017 (56 p.). || » More

Milcarek Paweł, Ordo Baptismi. Krótkie objaśnienie obrzędów Chrztu dziecka w starszej formie rytu rzymskiego, Dębogóra, Dębogóra 2017 (69 p.). || » More

Milcarek Paweł, Ordo Confirmationis. Krótkie objaśnienie obrzędów Bierzmowania w starszej formie rytu rzymskiego, Dębogóra, Dębogóra 2017 (50 p.). || » More

Milcarek Paweł, De Sacramento Paenitentiae. Krótkie objaśnienie obrzędów Sakramentu Pokuty w starszej formie rytu rzymskiego, Dębogóra, Dębogóra 2017 (63 p.). || » More

Milcarek Paweł, De Santissimo Eucharistiae Sacramento. Krótkie objaśnienie obrzędów Komunii świętej w starszej formie rytu rzymskiego, Dębogóra, Dębogóra 2017 (56 p.). || » More

Misiarczyk Leszek (Fr), Ewangeliarz księżnej Anastazji, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017 (210 p.). || » More

Nadolski Bogusław (Fr, TChr), Nasz kochany Ojcze Abba, Salwator, Kraków 2017 (214 p.). || » More

Nadolski Bogusław (Fr, TChr), Aby zmartwychwstać z Chrystusem, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2017 (110 p.). || » More

Nadolski Bogusław (Fr), Idźcie i głoście.... Świadectwo życia wyrazem wdzięczności za chrzest, Petrus, Kraków 2017 (162 p.). || » More

Liturgia uprzywilejowanym miejscem celebrowania Słowa Bożego. Studia liturgiczne tom 13 , Ed. Pałęcki Waldemar (MSF), ks. Andrzej Megger, Towarzystwo Naukowe KUL , Lublin 2017 (174 p.). || » More

Duchowość kształtowana przez liturgię, Ed. Porosło Krzysztof (Fr), Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2017 (156 p.). || » More

Zagadnienie kultu publicznego i kultu prywatnego w praktyce kanonizacyjnej, Ed. Praśkiewicz Szczepan T. (Fr, OCD), Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2017 (118 p.). || » More

Ratzinger Joseph, W rozmowie z czasem. Pierwsza część tomu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017 (416 p.). || » More

Ratzinger Joseph, Wprowadzenie do chrześcijaństwa. Wyznanie - Chrzest - Naśladowanie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017 (890 p.). || » More

Rojewski Andrzej (Fr), Święte Misterium Eucharystii Centrum i źródło życia chrześcijańskiego, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2017 (108 p.). || » More

Špidlík Tomáš (Card., SJ), Eucharystia. Lekarstwo nieśmiertelności, Wydawnictwo SALWATOR, Kraków 2017 (126 p.). || » More

Stefański Jerzy (Fr), Księga Liturgii Godzin. Kwestie redakcyjne, Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne, Włocławek 2017 (272 p.). || » More

Suski Andrzej (Mons.), Rękopiśmienne mszały przedtrydenckie. Katalog sumaryczny, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017 (811 p.). || » More

Świerzawski Wacław Józef (Mons.), Jak spotkać obecnego Pana. Małe Metody, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Zawichost-Sandomierz 2017 (140 p.). || » More

Świerzawski Wacław Józef (Mons.), Panie, naucz nas się modlić. Mistyka zakorzeniona w Liturgii, Wydawnictwo Diecezji Sandomierskiej, Sandomierz 2017 (624 p.). || » More

Świerzawski Wacław Józef (Mons.), Psalmy skarbem Kościoła. Jak modlić się psalmami? Kolekty psalmiczne, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Zawichost-Sandomierz 2017 (182 p.). || » More

Święty Innocenty I (papież), List do Decencjusza, biskupa Gubbio, Ed. Waldemar Turek, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017 (116 p.). || » More

Szczot Elżbieta, Damian Kwiatkowski, Wojciech Lech, Prawo sakramentów. Wybór źródeł Kościoła łacińskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017 (1070 p.). || » More

Til Paweł (Fr), Biskupi polscy o świętowaniu niedzieli (1965-2005), Księgarnia św. Jacka, Katowice 2017 (362 p.). || » More

Treppa Zbigniew, Obraz jako medium wtajemniczające w misterium. na przykładzie obrazów nie-ręką-ludzką-wykonanych i pochodzących z wizji mistycznych, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2017 (178 p.). || » More

Tymister Markus, Der liturgische Dienst der Priester, Diakone und Akolythen. Ein Vademecum der Pastoralliturgik, Fromm Verlag, Beau Bassin 2017 (268 p.). || » More

Tymister Markus, La concelebrazione eucaristica. Storia. Questioni teologiche. Rito, CLV-Edizioni Liturgiche, Roma 2017 (330 p.). || » More

Wrzała Elżbieta, Liturgiczne drogi jedności: Liturgiczno-ekumeniczna duchowość wybranych nowych wspólnot życia ewangelicznego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2017 (375 p.). || » More

Żurek Antoni (Fr), Katechumen – Chrześcijanin – Wierny. Przygotowanie do chrztu i chrzest w Kościele starożytnym, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS , Tarnów 2017 (202 p.). || » More

Krąg Biblijny. Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte, Ed. Łabuda Piotr (Fr), Biblos, Tarnów 2017 (176 p.). || » More

Recently added

Ordo Missae in cantu. Iuxta editionem typicam tertiam Missalis Romani, SAS La Froidfontaine, Solesmis 2012, 312 p.
| » More

Kreis Marek (Fr, OSPPE), Symbolika ofiarowania czystego kadzidła i chlebów pokładnych, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2011 (198 p.).
| » More

Osobowość sakramentalna chrześcijanina, In: Krąg Biblijny. Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte, Ed.: Piotr Łabuda, Biblos, Tarnów 2018, 151-160.
| » More

Krąg Biblijny. Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte, Ed. Łabuda Piotr (Fr), Biblos, Tarnów 2018 (160 p.).
| » More

Barthe Claude (Fr), La Messe. Une forêt de symboles, Via Romana, Versailles 2011 (252 p.).
| » More

Barthe Claude (Fr), Histoire du missel tridentin et de ses origines, Via Romana, Versailles 2016 (231 p.).
| » More

Barthe Claude (Fr), Storia del Messale Tridentino, Edizioni Solfanelli, Chieti 2018 (200 p.).
| » More

Św. Tomasz o liturgii Mszy św.. Według komentarza do IV księgi Sentencji Piotra Lombarda (II), Ruch Biblijny i Liturgiczny 5 (1952), 253-262.
| » More

Borobia Carmelo (Mons.), La liturgia en la teología de santo Tomás de Aquino, San Ildefonso, Toledo 2009 (341 p.).
| » More

Krakowczyk Przemysław (Fr, SAC), Msza Święta krok po kroku. Przewodnik po obrzędach Najświętszej Eucharystii dla duchownych i świeckich, Apostolicum, Ząbki 2018 (272 p.).
| » More

Casel Odo (OSB), Misterium przychodzącego Boga, Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2018 (296 p.).
| » More

Dudek Andrzej (Fr), Pszczoła, wosk i miód w liturgii rzymskiej, In: Pszczoły, miód, wosk pszczeli w symboliczno-metaforycznych obrazach. Od Biblii poprzez antyk do liturgii Kościoła, Ed.: Iwona Wieżel, Scriptum, Kraków 2018, 198-228.
| » More

Pszczoły, miód, wosk pszczeli w symboliczno-metaforycznych obrazach. Od Biblii poprzez antyk do liturgii Kościoła, Ed. Wieżel Iwona, Baran Grzegorz M., Scriptum, Kraków 2018 (230 p.).
| » More

Mocydlarz Włodzimierz (Fr, SJ), Recenzja: Paweł Warchoł OFM Conv, Krew i Woda – dar Miłości miłosiernej. Studium historyczno-teologiczne przebitego boku Chrystusa w literaturze teologicznej i duchowej Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2015, ss. 456. (DOI: 10.30439/SB.2018.2.9), Studia Bobolanum 29 (2018/2), 207-214.
| » More

Grajewski Czesław, Francuska polifonia liturgiczna XVII wieku w opracowaniu Miłosza Aleksandrowicza, Liturgia Sacra 24 (2018/1), 273–285.
| » More

Rabiej Stanisław, Ekumeniczny liturgista z pogranicza polsko-czesko-słowackiego, Liturgia Sacra 24 (2018/1), 267–272.
| » More

Gładysz Andrzej, Ojciec profesor Józef Ścibor (30 I 1930 – 3 VI 2017) ‒ student, pracownik i świadek historii Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Liturgia Sacra 24 (2018/1), 229-240.
| » More

Chachulska Irina , O notacjach muzycznych w antyfonarzu tynieckim, Liturgia Sacra 24 (2018/1), 199-228.
| » More

Muszkalska Bożena , Kol isza be-lakasz vs mulier taceat in ecclesia Głos kobiecy w judaizmie i chrześcijaństwie, Liturgia Sacra 24 (2018/1), 189-198.
| » More

Adamczyk Jerzy, Procesje eucharystyczne w ujęciu prawa kanonicznego, Liturgia Sacra 24 (2018/1), 173-187.
| » More

Żądło Andrzej, O bierzmowaniu z inspiracji Programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2017/2018, Liturgia Sacra 24 (2018/1), 145-172.
| » More

Skóra Maciej, Teologia nel rito dell’ordinazione presbiterale nel Pontificale Romanum dell’1968, Liturgia Sacra 24 (2018/1), 127-143.
| » More

Litawa Karol (Fr), Obrzęd nałożenia paliusza metropolitom – historia i teologia, Liturgia Sacra 24 (2018/1), 105-126.
| » More

Rucki Mirosław, Księga „Sefer habrachot” do żydowskiej liturgii domowej, Liturgia Sacra 24 (2018/1), 93-104.
| » More

Pittappillil Francis, Baptismal Memrāʾ of Anonymous Author of the Ninth Century, Liturgia Sacra 24 (2018/1), 71-91.
| » More

Potoczny Mateusz Rafał, Wspólne DNA liturgii Wschodu i Zachodu, Liturgia Sacra 24 (2018/1), 53-70.
| » More

Superson Jarosław A. (SAC), Istotne składniki treści czynności liturgicznych sprawowanych według Justyna Męczennika i ich ewolucja, Liturgia Sacra 24 (2018/1), 33-52.
| » More

Brzeziński Daniel (Fr), Liturgia w kluczu genetyki: analogie formalne, Liturgia Sacra 24 (2018/1), 17-31.
| » More

Nowak Jacek (SAC), Liturgia genetycznie wpisana w Kościół , Liturgia Sacra 24 (2018/1), 5-16.
| » More

Paprocki Henryk (Fr), Sakramentologia prawosławna, In: Znaki Tajemnicy. Sakramenty w teorii i praktyce Kościoła, Ed.: Krzysztof Porosło (ks.), Robert J. Woźniak , Wydawnictwo WAM, Kraków 2018, 537-556.
| » More

Skrzypczak Robert (Fr), Sakrament małżeństwa, In: Znaki Tajemnicy. Sakramenty w teorii i praktyce Kościoła, Ed.: Krzysztof Porosło (ks.), Robert J. Woźniak , Wydawnictwo WAM, Kraków 2018, 501-536.
| » More

Szczurek Jan D. (Fr), Sakrament święceń, In: Znaki Tajemnicy. Sakramenty w teorii i praktyce Kościoła, Ed.: Krzysztof Porosło (ks.), Robert J. Woźniak , Wydawnictwo WAM, Kraków 2018, 457-500.
| » More

Sambor Paweł (OFM), Sakrament namaszczenia chorych, In: Znaki Tajemnicy. Sakramenty w teorii i praktyce Kościoła, Ed.: Krzysztof Porosło (ks.), Robert J. Woźniak , Wydawnictwo WAM, Kraków 2018, 419-456.
| » More

Bać Tomasz (Fr), Sakrament pokuty i pojednania, In: Znaki Tajemnicy. Sakramenty w teorii i praktyce Kościoła, Ed.: Krzysztof Porosło (ks.), Robert J. Woźniak , Wydawnictwo WAM, Kraków 2018, 389-418.
| » More

Strzelczyk Grzegorz (Fr), Sakrament Eucharystii, In: Znaki Tajemnicy. Sakramenty w teorii i praktyce Kościoła, Ed.: Krzysztof Porosło (ks.), Robert J. Woźniak , Wydawnictwo WAM, Kraków 2018, 347-388.
| » More

Grabowski Tomasz (OP), Sakrament bierzmowania, In: Znaki Tajemnicy. Sakramenty w teorii i praktyce Kościoła, Ed.: Krzysztof Porosło (ks.), Robert J. Woźniak , Wydawnictwo WAM, Kraków 2018, 305-346.
| » More

Zachara Maciej (MIC), Sakrament chrztu, In: Znaki Tajemnicy. Sakramenty w teorii i praktyce Kościoła, Ed.: Krzysztof Porosło (ks.), Robert J. Woźniak , Wydawnictwo WAM, Kraków 2018, 245-304.
| » More

Porosło Krzysztof (Fr), Modele klasyfikacji sakramentów i ich znaczenie teologiczne, In: Znaki Tajemnicy. Sakramenty w teorii i praktyce Kościoła, Ed.: Krzysztof Porosło (ks.), Robert J. Woźniak , Wydawnictwo WAM, Kraków 2018, 205-244.
| » More

Wójcik Andrzej (Fr), Prawo Kościoła a rzeczywistość sakramentalna, In: Znaki Tajemnicy. Sakramenty w teorii i praktyce Kościoła, Ed.: Krzysztof Porosło (ks.), Robert J. Woźniak , Wydawnictwo WAM, Kraków 2018, 191-204.
| » More

Dekert Tomasz, Filozofia rytuału. Problemy podejścia racjonalistycznego, In: Znaki Tajemnicy. Sakramenty w teorii i praktyce Kościoła, Ed.: Krzysztof Porosło (ks.), Robert J. Woźniak , Wydawnictwo WAM, Kraków 2018, 167-190.
| » More

Rojek Paweł, Filozofia znaku. Wprowadzenie do semiotyki liturgii, In: Znaki Tajemnicy. Sakramenty w teorii i praktyce Kościoła, Ed.: Krzysztof Porosło (ks.), Robert J. Woźniak , Wydawnictwo WAM, Kraków 2018, 139-166.
| » More

Kupczak Jarosław (OP), Ciało i sakrament, In: Znaki Tajemnicy. Sakramenty w teorii i praktyce Kościoła, Ed.: Krzysztof Porosło (ks.), Robert J. Woźniak , Wydawnictwo WAM, Kraków 2018, 123-138.
| » More

Migut Bogusław (Fr), Nowe kierunki sakramentologii, In: Znaki Tajemnicy. Sakramenty w teorii i praktyce Kościoła, Ed.: Krzysztof Porosło (ks.), Robert J. Woźniak , Wydawnictwo WAM, Kraków 2018, 95-122.
| » More

Woźniak Robert J. (Fr), Znak, osoba, tajemnica: zarys ogólnej teorii sakramentów , In: Znaki Tajemnicy. Sakramenty w teorii i praktyce Kościoła, Ed.: Krzysztof Porosło (ks.), Robert J. Woźniak , Wydawnictwo WAM, Kraków 2018, 57-94.
| » More

Uniżycki Mariusz (OFM), Historia sakramentologii, In: Znaki Tajemnicy. Sakramenty w teorii i praktyce Kościoła, Ed.: Krzysztof Porosło (ks.), Robert J. Woźniak , Wydawnictwo WAM, Kraków 2018, 23-56.
| » More

Znaki Tajemnicy. Sakramenty w teorii i praktyce Kościoła, Ed. Krzysztof Porosło (ks.), Robert J. Woźniak (Fr), Wydawnictwo WAM, Kraków 2018 (568 p.).
| » More

Klawczyński Piotr Rafał, W poszukiwaniu genezy, rozwoju oraz sensu chrześcijańskiego kultu świętych i ich relikwii. Studium historyczno-teologiczne, Teologia i człowiek 41 (2018/1), 103-114.
| » More

Sczaniecki Paweł (Fr), Sacramentum dedicationis. Obrzęd poświęcenia kościoła i jego znaczenie w dziedzinie religijnej, obyczajowej i kulturalnej na podstawie źródeł polskich z XII wieku, Wydawnictwo Benedyktynów, Tyniec 2018 (298 p.).
| » More

Nadolski Bogusław (Fr, TChr), Uczmy się kochać Eucharystię, Petrus, Kraków 2018 (54 p.).
| » More

Grüm Anselm (Fr, OSB), El Bautismo. Celebración de la vida, San Pablo, Madrid 2002 (59 p.).
| » More