» News
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
News

Languages
This section contains a short catalogue of recently published liturgical works. In addition, on the right-hand-side column, you will see records of the works most recently added to Alcuinus. 

Published in 2018

Krąg Biblijny. Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte, Biblos, Tarnów 2018 (160 p.). || » More

Biblia w liturgii Mszy Świętej. 8-14 tydzień zwykły, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2018 (552 p.). || » More

Ordo missae celebrandae et Divini Officii persolvendi. Secundum Calendarium Romanum Generale pro anno liturgico 2018-2019, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2018 (176 p.). || » More

Barthe Claude (Fr), Storia del Messale Tridentino, Edizioni Solfanelli, Chieti 2018 (200 p.). || » More

Blaza Marek (Fr, SJ), Kościół w stanie epiklezy, Wydawnictwo WAM, Kraków 2018 (696 p.). || » More

Borkowska Teresa (OPs), Paweł Pawlikowski OP, Zanurzeni w chrzest święty, Wydawnictwo WAM - Księża Jezuici, Kraków 2018 (222 p.). || » More

Casel Odo (OSB), Misterium przychodzącego Boga, Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2018 (296 p.). || » More

Congregazione per la Dottrina della Fede, Istruzione ad resurgendum cum Christo. Circa la sepoltura dei defunti e la conservazione delle ceneri in caso di cremazione, Libreria Editrice Vaticana, Vatican 2018 (46 p.). || » More

Język w liturgii, Ed. Drabik Beata, Wiesław Przyczyna, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Tarnów 2018 (454 p.). || » More

Fagerberg David W., Theologia prima. Czym jest teologia liturgiczna?, Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2018 (410 p.). || » More

Folsom Cassian (OSB), Człowiek współczesny a liturgia. Diagnoza, skutki i leczenie choroby toczącej liturgię rzymską, Ed. Krzysztof Porosło, Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów , Kraków 2018 (180 p.). || » More

Grześkowiak Jerzy (Fr), Msza Święta jako ofiara, Wydawnictwo AA, Kraków 2018 (408 p.). || » More

Havre van Didier, Pokochać Mszę Świętą, Promic, Warszawa 2018 (192 p.). || » More

Z nauczania Jana Pawła II w 40. rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową, Ed. Konecki Krzysztof (Fr), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2018 (154 p.). || » More

Krakowczyk Przemysław (Fr, SAC), Msza Święta krok po kroku. Przewodnik po obrzędach Najświętszej Eucharystii dla duchownych i świeckich, Apostolicum, Ząbki 2018 (272 p.). || » More

Krakowiak Czesław (Fr), Sakrament małżeństwa, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2018 (236 p.). || » More

Znaki Tajemnicy. Sakramenty w teorii i praktyce Kościoła, Ed. Krzysztof Porosło (ks.), Robert J. Woźniak (Fr), Wydawnictwo WAM, Kraków 2018 (568 p.). || » More

Iuvenes errantes 2018, Ed. Mielnik Dawid, Koło Naukowe Teologów KUL, Lublin 2018 (176 p.). || » More

Pytania niecierpliwe 2018, Ed. Mielnik Dawid, Koło Naukowe Teologów KUL, Lublin 2018 (172 p.). || » More

Iuvenes rogantes 2018, Ed. Mielnik Dawid, Koło Naukowe Teologów KUL, Lublin 2018 (185 p.). || » More

Nadolski Bogusław (Fr, TChr), Uczmy się kochać Eucharystię, Petrus, Kraków 2018 (54 p.). || » More

Nadolski Bogusław (Fr), Veni Creator, Petrus, Kraków 2018 (88 p.). || » More

Orkisz Szymon, Servite Domino!. Podręcznik dla ministrantów i ceremoniarzy do liturgii w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 2018 (448 p.). || » More

Eucharystia - Tajemnica celebrowana. Studia liturgiczne Tom 14, Ed. Pałęcki Waldemar (MSF), Andrzej Megger (ks.), Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2018 (134 p.). || » More

Pitre Brant, Jezus i żydowskie korzenie Eucharystii, Wydawnictwo WAM, Kraków 2018 (248 p.). || » More

Porosło Krzysztof (Fr), Święta codzienność. O liturgii przemieniającej życie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2018 (320 p.). || » More

Rzeźwicki Grzegorz (Fr), Od kandydata przez stopnie ministranta, funkcję lektora i ceremoniarza do animatora, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Tarnów 2018 (348 p.). || » More

Sczaniecki Paweł (Fr), Sacramentum dedicationis. Obrzęd poświęcenia kościoła i jego znaczenie w dziedzinie religijnej, obyczajowej i kulturalnej na podstawie źródeł polskich z XII wieku, Wydawnictwo Benedyktynów, Tyniec 2018 (298 p.). || » More

Speyr Adrienne von, Msza Święta, Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze, Poznań 2018 (176 p.). || » More

Tymister Markus (Fr), La concelebración eucaristica. Historia, cuestiones teológicas, rito, Centre de Pastoral Litúrgica, Barcelona 2018 (360 p.). || » More

Tymister Markus, La concelebración eucarística, CPL, Barcelona 2018 (360 p.). || » More

Pszczoły, miód, wosk pszczeli w symboliczno-metaforycznych obrazach. Od Biblii poprzez antyk do liturgii Kościoła, Ed. Wieżel Iwona, Baran Grzegorz M., Scriptum, Kraków 2018 (230 p.). || » More

Krąg Biblijny. Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte, Ed. Łabuda Piotr (Fr), Biblos, Tarnów 2018 (160 p.). || » More

Published in 2017

Biblia w liturgii Mszy Świętej. Wielki Post, Ed. ks. Antoni Paciorek, ks. Franciszek Mickiewicz, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2017 (336 p.). || » More

Komentarze do codziennej liturgii słowa. Wielki Post, Ed. s. M. Iwona Kopacz PDDM, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2017 (376 p.). || » More

Liber concelebrantium. Sanctus & Preces eucharisticæ in cantu Editio novissima reimpressio emendata, Editions de Solesmes, Solesmis 2017, 77 p. || » More

Zwycięzca śmierci. Teksty liturgiczne i komentarz na Wielki Tydzień i Oktawę Wielkanocy, Ed. ks. Helmut Sobeczko (red. naczelny), ks. Joachim Waloszek (red. muzyczna), Uniwersytet Opolski - Wydział Teologiczny, Opole 2017 (464 p.). || » More

Homilia integralna. Studium treści przepowiadania homilijnego, Ed. ks. Michał Klementowicz, ks. Michał Dąbrówka, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS, Tarnów 2017 (196 p.). || » More

Obrzędy błogosławieństwa pól i dziękczynienia po zebraniu plonów ziemi, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium, Lublin 2017, 128 p. || » More

Komentarze do codziennej liturgii słowa. Okres zwykły od 22 do 27 tygodnia, Ed. s. M. Iwona Kopacz PDDM, Częstochowa, Edycja Świętego Pawła 2017 (384 p.). || » More

Komentarze do codziennej liturgii słowa. Triduum Paschalne i Okres Wielkanocy, Ed. s. M. Iwona Kopacz PDDM, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2017 (432 p.). || » More

Komentarze do codziennej liturgii słowa. Okres zwykły od 28 do 34 tygodnia, Ed. s. M. Iwona Kopacz PDDM, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2017 (448 p.). || » More

Komentarze do codziennej liturgii słowa. Okres zwykły od 1 do 9 tygodnia, Ed. s. M. Iwona Kopacz PDDM, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2017 (576 p.). || » More

Amalariusz z Metzu, Dzieła II. Porządek antyfonarza. Inne pisma o świętych obrzędach. Reguły życia duchownych i mniszek, Ed. Tadeusz Gacia, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2017 (466 p.). || » More

Biblia w liturgii Mszy Świętej. Triduum Paschalne i Okres Wielkanocy, Ed. ks. Antoni Paciorek, ks. Franciszek Mickiewicz, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2017 (448 p.). || » More

Komentarze do codziennej liturgii słowa. Okres zwykły od 16 do 21 tygodnia, Ed. s. M. Iwona Kopacz PDDM, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2017 (416 p.). || » More

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, List okólny do Biskupów na temat chleba i wina do sprawowania Eucharystii 2017. || » More

Wkład św. Jadwigi Śląskiej w kulturowe dziedzictwo Śląska, Ed. Araszczuk Stanisław (Fr), Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2017 (176 p.). || » More

Pozamszalny kult Chrystusa w Eucharystii, Ed. Araszczuk Stanisław (Fr), Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2017 (216 p.). || » More

Canon Romanus jako locus theologicus . Dogmat w liturgii mszy świętej, Ed. Beyga Paweł, ks. Bogdan Ferdek, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2017 (228 p.). || » More

Prezbiterzy. Życie wspólne, liturgia, parafia, ewangelizacja, Ed. Bianchi Enzo, bp Renato Corti, Wspólnota świętych Bazylego i Grzegorza, Homo Dei, Kraków 2017 (232 p.). || » More

Bielińska-Galas Ewa, Introity o świętych w polskiej tradycji średniowiecznej, Norbertinum, Lublin 2017 (559 p.). || » More

Blachnicki Franciszek (Fr), Eucharystia. Paschalne życie chrześcijanina, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2017 (128 p.). || » More

Sakramentalny wymiar Bożego Miłosierdzia, Ed. Bogusław Migut (ks.), Andrzej Megger (ks.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2017 (158 p.). || » More

Brzeziński Daniel (Fr), ks. Bartosz Leszkiewicz, Średniowieczna płocka liturgia katedralna na podstawie Biblii płockiej z XII wieku, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2017 (200 p.). || » More

Buchta Roman (Fr), Mistagogia w polskiej refleksji i praktyce katechetyczno-duszpasterskiej po II Soborze Watykanskim, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2017 (528 p.). || » More

Congregazione delle Cause dei Santi, Le reliquie nella Chiesa: Autenticità e Conservazione 2017. || » More

Eliade Mircea, Sacrum, mit, historia. wybór esejów, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2017 (280 p.). || » More

Gagliardi Mauro, Wprowadzenie do tajemnicy Eucharystii. Doktryna, liturgia, pobożność, Inicjatywa Ewangelizacyjna WEJDŹMY NA SZCZYT, Kraków 2017 (558 p.). || » More

Liturgia uświęcenia czasu - rozumieć, aby lepiej uczestniczyć. Wykład liturgii godzin, Ed. Hadalski Jan (Fr, SChr), Hlondianum, Poznań 2017 (452 p.). || » More

Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej 2017. || » More

Konferencja Episkopatu Polski, Wskazania KEP dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania 2017. || » More

Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium Konferencji Episkopatu Polski w Sprawie celebracji Mszy świętej transmitowanej przez telewizję 2017. || » More

Krakowiak Czesław (Fr), Święte Triduum Paschalne. W Mszale Rzymskim Pawła VI I w Liturgii Godzin. Liturgia i teologia, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2017 (132 p.). || » More

Krakowiak Czesław (Fr), Liturgia i pobożność ludowa, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2017 (194 p.). || » More

Krakowiak Czesław (Fr), Rytuał Rzymski Pawła VI. Sakramenty święte, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2017 (166 p.). || » More

Krępa Marcin (Fr), Recepcja wskazań II Soboru Watykańskiego dotyczących odnowy muzyki sakralnej. Studium liturgiczno-pastoralne na przykładzie diecezji tarnowskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2017 (283 p.). || » More

Królikowski Janusz (Fr), Powołanie, konsekracja i posłanie. Z teologii świętego kapłaństwa, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2017 (308 p.). || » More

„Gloriam Dei per musicam pronuntiare”. Teologiczna refleksja nad muzyką sakralną, Ed. ks. Stanisław Garnczarski, ks. Janusz Królikowski, Biblos, Tarnów 2017 (122 p.). || » More

Credo Domine adiuva incredulitatem meam. Księga jubileuszowa dedykowana Ojcu Profesorowi Jackowi Salijowi OP, Ed. Kupczak Jarosław (Fr, OP), Cezary Smuniewski (ks.), Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze, Poznań-Kraków 2017 (580 p.). || » More

Chrześcijaństwo w religijności ludowej. 1050 lat po Chrzcie Polski, Ed. Kupisiński Zdzisław (SVD), Wydawnictwo KUL, Lublin 2017 (262 p.). || » More

Ex Oriente Lux. Kościoły Wschodu i Zachodu na przestrzeni wieków. Churches of the East and West throughout the Ages, Ed. Małecka-Kuzak Magdalena, Anna Zhyrkova, Marcin Podbielski, Akademia Ignatianum w Krakowie / Wydawnictwo WAM, Kraków 2017 (228 p.). || » More

Iuvenes quaerentes 2017, Ed. Mielnik Dawid, Koło Naukowe Teologów KUL, Lublin 2017 (174 p.). || » More

Pytania niecierpliwe 2017, Ed. Mielnik Dawid, Koło Naukowe Teologów KUL, Lublin 2017 (168 p.). || » More

Milcarek Paweł, De Sacramento Extremae Unctionis. Krótkie objaśnienie obrzędów Sakramentu Ostatniego Namaszczenia w starszej formie rytu rzymskiego, Dębogóra, Dębogóra 2017 (56 p.). || » More

Milcarek Paweł, Ordo Baptismi. Krótkie objaśnienie obrzędów Chrztu dziecka w starszej formie rytu rzymskiego, Dębogóra, Dębogóra 2017 (69 p.). || » More

Milcarek Paweł, Ordo Confirmationis. Krótkie objaśnienie obrzędów Bierzmowania w starszej formie rytu rzymskiego, Dębogóra, Dębogóra 2017 (50 p.). || » More

Milcarek Paweł, De Sacramento Paenitentiae. Krótkie objaśnienie obrzędów Sakramentu Pokuty w starszej formie rytu rzymskiego, Dębogóra, Dębogóra 2017 (63 p.). || » More

Milcarek Paweł, De Santissimo Eucharistiae Sacramento. Krótkie objaśnienie obrzędów Komunii świętej w starszej formie rytu rzymskiego, Dębogóra, Dębogóra 2017 (56 p.). || » More

Misiarczyk Leszek (Fr), Ewangeliarz księżnej Anastazji, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017 (210 p.). || » More

Nadolski Bogusław (Fr, TChr), Nasz kochany Ojcze Abba, Salwator, Kraków 2017 (214 p.). || » More

Nadolski Bogusław (Fr, TChr), Aby zmartwychwstać z Chrystusem, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2017 (110 p.). || » More

Nadolski Bogusław (Fr), Idźcie i głoście.... Świadectwo życia wyrazem wdzięczności za chrzest, Petrus, Kraków 2017 (162 p.). || » More

Liturgia uprzywilejowanym miejscem celebrowania Słowa Bożego. Studia liturgiczne tom 13 , Ed. Pałęcki Waldemar (MSF), ks. Andrzej Megger, Towarzystwo Naukowe KUL , Lublin 2017 (174 p.). || » More

Duchowość kształtowana przez liturgię, Ed. Porosło Krzysztof (Fr), Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2017 (156 p.). || » More

Zagadnienie kultu publicznego i kultu prywatnego w praktyce kanonizacyjnej, Ed. Praśkiewicz Szczepan T. (Fr, OCD), Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2017 (118 p.). || » More

Ratzinger Joseph, W rozmowie z czasem. Pierwsza część tomu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017 (416 p.). || » More

Ratzinger Joseph, Wprowadzenie do chrześcijaństwa. Wyznanie - Chrzest - Naśladowanie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017 (890 p.). || » More

Rojewski Andrzej (Fr), Święte Misterium Eucharystii Centrum i źródło życia chrześcijańskiego, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2017 (108 p.). || » More

Špidlík Tomáš (Card., SJ), Eucharystia. Lekarstwo nieśmiertelności, Wydawnictwo SALWATOR, Kraków 2017 (126 p.). || » More

Stefański Jerzy (Fr), Księga Liturgii Godzin. Kwestie redakcyjne, Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne, Włocławek 2017 (272 p.). || » More

Suski Andrzej (Mons.), Rękopiśmienne mszały przedtrydenckie. Katalog sumaryczny, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017 (811 p.). || » More

Świerzawski Wacław Józef (Mons.), Jak spotkać obecnego Pana. Małe Metody, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Zawichost-Sandomierz 2017 (140 p.). || » More

Świerzawski Wacław Józef (Mons.), Panie, naucz nas się modlić. Mistyka zakorzeniona w Liturgii, Wydawnictwo Diecezji Sandomierskiej, Sandomierz 2017 (624 p.). || » More

Świerzawski Wacław Józef (Mons.), Psalmy skarbem Kościoła. Jak modlić się psalmami? Kolekty psalmiczne, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Zawichost-Sandomierz 2017 (182 p.). || » More

Święty Innocenty I (papież), List do Decencjusza, biskupa Gubbio, Ed. Waldemar Turek, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017 (116 p.). || » More

Szczot Elżbieta, Damian Kwiatkowski, Wojciech Lech, Prawo sakramentów. Wybór źródeł Kościoła łacińskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017 (1070 p.). || » More

Til Paweł (Fr), Biskupi polscy o świętowaniu niedzieli (1965-2005), Księgarnia św. Jacka, Katowice 2017 (362 p.). || » More

Treppa Zbigniew, Obraz jako medium wtajemniczające w misterium. na przykładzie obrazów nie-ręką-ludzką-wykonanych i pochodzących z wizji mistycznych, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2017 (178 p.). || » More

Tymister Markus, Der liturgische Dienst der Priester, Diakone und Akolythen. Ein Vademecum der Pastoralliturgik, Fromm Verlag, Beau Bassin 2017 (268 p.). || » More

Tymister Markus, La concelebrazione eucaristica. Storia. Questioni teologiche. Rito, CLV-Edizioni Liturgiche, Roma 2017 (330 p.). || » More

Wrzała Elżbieta, Liturgiczne drogi jedności: Liturgiczno-ekumeniczna duchowość wybranych nowych wspólnot życia ewangelicznego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2017 (375 p.). || » More

Żurek Antoni (Fr), Katechumen – Chrześcijanin – Wierny. Przygotowanie do chrztu i chrzest w Kościele starożytnym, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS , Tarnów 2017 (202 p.). || » More

Krąg Biblijny. Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte, Ed. Łabuda Piotr (Fr), Biblos, Tarnów 2017 (176 p.). || » More

Recently added

Grześkowiak Jerzy (Fr), Msza Święta jako ofiara, Wydawnictwo AA, Kraków 2018 (408 p.).
| » More

Nowak Jacek (SAC), Archetyp liturgii słowa w liturgii synagogalnej, Ruch Biblijny i Liturgiczny 71 (2018/1), 25-35.
| » More

Wiąckiewicz Debora (OSB), Responsoria Triduum Sacrum w polskich benedyktyńskich źródłach officium divinum w epoce przedtrydenckiej, Ruch Biblijny i Liturgiczny 71 (2018/1), 5-23.
| » More

Rucki Mirosław, Liturgia powitania szabatu a relacje rodzinne, Ruch Biblijny i Liturgiczny 71 (2018/2), 139-159.
| » More

Stinia Maria, Nauczanie liturgiki i biblistyki na lekcjach religii w gimnazjach galicyjskich, Ruch Biblijny i Liturgiczny 71 (2018/2), 121-138.
| » More

Nowak Jacek (SAC), Apostolski wymiar muzyki i śpiewu liturgicznego, Warszawskie Studia Pastoralne 13 (2018/2), 39-45.
| » More

Lorenc Magdalena , Michał Mikołajczak, Liturgical references in the swearing-in ceremonies of the President of the Republic of Poland after 1989, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne 16 (2018/3), 135-156.
| » More

Walerian Bugel (Fr), Specjalna modlitwa eucharystyczna ubogaceniem „Ordo celebrandi matrimonium”? . O kanadyjskiej anaforze dla obrzędowej Mszy św. „Pro sponsis” w szerszym kontekście, Roczniki Teologiczne KUL 65 (2018/8), 5-25.
| » More

Głowacki Zbigniew (Fr), Duchowość eucharystyczna, Roczniki Teologiczne KUL 65 (2018/8), 27-38.
| » More

Jurczak Dominik (OP), „Drogocenna perła”, czyli o kształtowaniu się liturgii . Studium przypadku liturgii zakonu kaznodziejskiego, Roczniki Teologiczne KUL 65 (2018/8), 39-55.
| » More

Klementowicz Michał (Fr), Słowo zawsze aktualne. Systematyzacja homilii w kluczu chrystocentrycznym. Artykuł recenzyjny publikacji „Głosimy Pana Jezusa Chrystusa. Treść przepowiadania”, Roczniki Teologiczne KUL 65 (2018/8), 57-65.
| » More

Kulbacki Piotr (Fr), Formulas for the universal prayer in the typical editions of the post-conciliar missal, Roczniki Teologiczne KUL 65 (2018/8), 67-76.
| » More

Lisiecki Tomasz (Fr), Formacja muzyczna wiernych Kościoła w Polsce według dokumentów synodalnych po Soborze Watykańskim II, Roczniki Teologiczne KUL 65 (2018/8), 77-89.
| » More

Migut Bogusław (Fr), Liturgiczna perspektywa teologii, Roczniki Teologiczne KUL 65 (2018/8), 91-105.
| » More

Pałęcki Waldemar (MSF), Canon missae w alegorycznej interpretacji Ruperta z Deutz OSB, Roczniki Teologiczne KUL 65 (2018/8), 107-124.
| » More

Potoczny Mateusz Rafał (Fr), Święcenia prezbiteratu w kościołach syryjskich. Historia i struktura obrzędu, Roczniki Teologiczne KUL 65 (2018/8), 125-140.
| » More

Folsom Cassian (OSB), Człowiek współczesny a liturgia. Diagnoza, skutki i leczenie choroby toczącej liturgię rzymską, Ed. Krzysztof Porosło, Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów , Kraków 2018 (180 p.).
| » More

Champlin Joseph M. , Peter A. Jarret, Juntos para toda la vida, Libros Ligouri, Liguori 2012 (117 p.).
| » More

Rozen Fryderyk, Przegląd badań nad drukami liturgicznymi diecezji węgierskich z XV–XVI wieku , Rocznik Biblioteki Narodowej 46 (2015), 83–107.
| » More

Rozen Fryderyk, Identyfikacja fragmentów przedtrydenckich druków liturgicznych, Rocznik Biblioteki Narodowej 48 (2017), 221–243.
| » More

Janiec Zdzisław (Fr), Orędownictwo Matki Bożej w euchologii formularza Najświętsza Maryja Panna od Wyzwolenia w Collectio Missarum de Beata Maria Virgine, Studia Salvatoriana Polonica 4 (2010), 185-207.
| » More

Mielnik Dawid, Czy „Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego” z 1969 zawierało niekatolicką definicję Mszy św.?, Teologia w Polsce 12 (2018/1), 181-192.
| » More

Trojnar Wiktor (Fr), Znaczenie pojęcia duszy dla rozwoju twierdzeń eschatologicznych.. Dogmatyczne implikacje reformy liturgicznej Vaticanum II w świetle nauczania J. Ratzingera/Benedykta XVI, Teologia w Polsce 12 (2018/1), 193-202.
| » More

Czerwik Stanisław, Uwagi do polskich przekładów łacińskiej terminologii liturgicznej, In: Język w liturgii, Ed.: Beata Drabik, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Tarnów 2018, 277-289.
| » More

Nowak Jacek, Tłumaczenie tekstów liturgicznych, In: Język w liturgii, Ed.: Beata Drabik, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Tarnów 2018, 267-276.
| » More

Machura Michał, Wiesław Przyczyna, "Mszał rzymski dla diecezji polskich" w świetle zasad pisowni słownictwa religijnego. (na przykładzie tekstów prefacji i modlitw eucharystycznych), In: Język w liturgii, Ed.: Beata Drabik, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Tarnów 2018, 255-264.
| » More

Czarnecka Katarzyna, Uwagi o języku komentarza liturgicznego, In: Język w liturgii, Ed.: Beata Drabik, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Tarnów 2018, 241-254.
| » More

Saj Marek, Sakramentalia - jasność i niejasność pojęć, In: Język w liturgii, Ed.: Beata Drabik, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Tarnów 2018, 225-239.
| » More

Kominek Andrzej, Chorzy i umierający w świetle tzw. ról semantycznych. (na podstawie tekstów rytuału dla chorych), In: Język w liturgii, Ed.: Beata Drabik, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Tarnów 2018, 211-223.
| » More

Krzyżyk Danuta, Helena Synowiec, Jak się mówi o Bogu i do Boga w modlitwach eucharystycznych w mszach z udziałem dzieci, In: Język w liturgii, Ed.: Beata Drabik, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Tarnów 2018, 193-209.
| » More

Płusa Sławomir, Symboliczny język prefacji mszalnych, In: Język w liturgii, Ed.: Beata Drabik, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Tarnów 2018, 177-192.
| » More

Ostafiński Witold, O komunikatywności języka modlitwy powszechnej , In: Język w liturgii, Ed.: Beata Drabik, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Tarnów 2018, 149-176.
| » More

Kamieniecki Jan, Język tekstów wprowadzających do obrzędów sakramentów i pogrzebu w liturgii katolickiej , In: Język w liturgii, Ed.: Beata Drabik, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Tarnów 2018, 137-147.
| » More

Drabik Beata, Czy język w liturgii to język zrozumiały i komunikatywny?. Próba językoznawczej diagnozy, In: Język w liturgii, Ed.: Beata Drabik, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Tarnów 2018, 125-136.
| » More

Matwiejuk Kazimierz, Język narodowy w liturgii, In: Język w liturgii, Ed.: Beata Drabik, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Tarnów 2018, 105-123.
| » More

Pasek Zbigniew, Sakramenty jako performatywne akty mowy. . Propozycja teoretyczna do badań nad magicznością tekstów religijnych, In: Język w liturgii, Ed.: Beata Drabik, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Tarnów 2018, 85-101.
| » More

Rutkowska Izabela, "Liturgia" i "mistyka" jako pojęcia wzajemnie od siebie zależne, In: Język w liturgii, Ed.: Beata Drabik, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Tarnów 2018, 63-83.
| » More

Chaim Władysław, Narracyjna struktura liturgii i problem jej zrozumiałości, In: Język w liturgii, Ed.: Beata Drabik, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Tarnów 2018, 39-62.
| » More

Migut Bogusław, Misteryjna natura liturgii, In: Język w liturgii, Ed.: Beata Drabik, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Tarnów 2018, 11-37.
| » More

Mielnik Dawid, Gesty, czynności i modlitwy kapłana w kanonie rzymskim w nauczaniu Tomasza z Akwinu. Studium teologiczno-filozoficzne, Teologia. Kultura. Społeczeństwo 2-3 (2017), 178–189.
| » More

Mielniczuk Kamil (Fr), Teologia ofiarnicza w obrzędzie proskomidii, Teologia. Kultura. Społeczeństwo 2-3 (2017), 109-121.
| » More

Mielniczuk Kamil (Fr), „Woń miła” – teologiczno-alegoryczna interpretacja obrzędów kadzenia w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, Teologia. Kultura. Społeczeństwo 2-3 (2017), 76-88.
| » More

Łuszcz Andrzej (Fr), Eucharystia spotkaniem człowieka z Bogiem, Teologia. Kultura. Społeczeństwo 2-3 (2017), 65-75.
| » More

Szypa Mariusz (Fr), Teologia liturgiczna. W poszukiwaniu syntezy w teologii (red. B. Migut). recenzja, Teologia. Kultura. Społeczeństwo 2-3 (2017), 201-206.
| » More

Sadowski Marcin (Fr), Współczesne polskie zwyczaje roratnie w kontekście teologii Mszy „Rorate”, In: Iuvenes rogantes 2018, Ed.: Dawid Mielnik, Koło Naukowe Teologów KUL, Lublin 2018, 39-55.
| » More

Iuvenes rogantes 2018, Ed. Mielnik Dawid, Koło Naukowe Teologów KUL, Lublin 2018 (185 p.).
| » More

Mielnik Dawid, Od ad orientem do ad populum . Stopniowe wprowadzanie celebracji „twarzą do ludu” w rycie rzymskim w XX wieku, In: Pytania niecierpliwe 2018, Ed.: Dawid Mielnik, Koło Naukowe Teologów KUL, Lublin 2018, 58-72.
| » More

Mielnik Dawid, Od łaciny do języków narodowych . Stopniowe wprowadzanie języków narodowych do obrzędów Mszy Świętej w rycie rzymskim, In: Pytania niecierpliwe 2018, Ed.: Dawid Mielnik, Koło Naukowe Teologów KUL, Lublin 2018, 44-57.
| » More

Pytania niecierpliwe 2018, Ed. Mielnik Dawid, Koło Naukowe Teologów KUL, Lublin 2018 (172 p.).
| » More

Krzaczek Krzysztof (Fr), Chrzest w Duchu Świętym a sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, In: Iuvenes errantes 2018, Ed.: Dawid Mielnik, Koło Naukowe Teologów KUL, Lublin 2018, 77-89.
| » More