» Doctorates » Porządek prawny i możliwość...
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
Doctorates

Details

Language: Polish
Type: Doctorate

Author: Sałatka Tomasz (Fr)
Title: Porządek prawny i możliwość kształtowania liturgii w reformie Soboru Watykańskiego II
Subheading: Studium liturgiczno-kanoniczne
University: Papieski Wydział Teologiczny (Wrocław)
Accad. year: 2019/2020
Moderator: Stanisław Araszczuk

Contents:
Wykaz skrótów
Bibliografia
Wstęp

Rozdział I. Rozwój historyczno-doktrynalny relacji porządku prawnego i możliwości kształtowania liturgii
§ 1. Porządek prawny i możliwości kształtowania liturgii w starożytności chrześcijańskiej
§ 2. Regulacje prawne w liturgii w czasach średniowiecza
§ 3. Troska o sposób celebracji liturgii po Soborze Trydenckim
§ 4. Kryterium prawne w odnowie liturgicznej po Soborze Watykańskim II

Rozdział II. Źródła poznania prawa liturgicznego
§ 1. Normy liturgiczne w Kodeksie Prawa Kanonicznego
§ 2. Księgi liturgiczne
§ 3. Wypowiedzi kompetentnej władzy kościelnej
§ 4. Liturgiczne prawo zwyczajowe

Rozdział III. Władza kompetentna w sprawach liturgii
§ 1. Papież i sobory ekumeniczne
§ 2. Stolica Apostolska
§ 3. Biskup diecezjalny
§ 4. Konferencje Episkopatu

Rozdział IV. Czynniki wpływające na legitymizację porządku i możliwości kształtowania liturgii
§ 1. Teologiczny charakter zgromadzenia liturgicznego
§ 2. Czynniki społeczno-psychologiczne
§ 3. Dbałość o ortodoksję liturgii
§ 4. Poprawność celebrowania liturgii

Rozdział V. Ars celebrandi i ars participandi jako realizacja porządku prawnego i możliwości kształtowania liturgii
§ 1. Posłuszeństwo zasadom celebracji liturgii
§ 2. Dobro zgromadzenia liturgicznego
§ 3. Obrona sacrum w liturgii
§ 4. Troska o piękno liturgii

Zakończenie

Keywords: prawo liturgiczne, adaptacja, Sobór Watykański II, ars celebrandi, ars participandi

Introduced: orditus (2019-10-23)
Modified: laudem (2020-01-23)