» Doctorates
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
Doctorates

Languages
Catalogue of doctoral dissertations on liturgy, including the univerisities and professors. 

Cathegory view

Accad. year

sort by:

Accad. year

Author

University

Moderator

2020/2021

2019/2020

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

2010/2011

2009/2010

2008/2009

2007/2008

2006/2007

2006,2007

2005/2006

2004/2005

2003/2004

2002/2003

20011/2012

2001/2002

2000/2001

1999/2000

1998/1999

1997/1998

1996/1997

1995/1996

1995/1006

1994/1995

1993/1994

1992/1993

1991/1992

1990/1991

1989/1990

1988/1989

1987/1988

1986/1987

1985/1986

1984/1985

1983/1984

1982/1983

1981/1982

1980/1981

1979/1980

1978/1979

1977/1978

1976/1977

1975/1976

1974/1975

1973/1974

1972/1973

1971/1972

1970/1971

1969/1970

1968/1969

1967/1968

1966/1967

1965/1966

1964/1965

1962/1963

1961/1962

1957/1958

1954/1955

1952/1953

1950/1951

1979/1980

Dobiosz Hubert (Fr), Dzieje sakramentu pokuty w Polsce do wydania Rytuału Piotrkowskiego w roku 1631. Studium historyczno-liturgiczne, Katolicki Uniwersytet Lubelski (Lublin) 1979/1980, Mod. Wacław Schenk. || » More

Giglioni Paolo, «Tu sei il Figlio mio» «"Abba!" Padre!». Ricerca di teologia liturgica sull'Alleanza, Sant'Anselmo (Roma) 1979/1980, Mod. Tommaso Federici. || » More

Gregory Wilton, The Lector-Minister of the Word. An Historical and Liturgical Study of the Office of Lector in the Western Church, Sant'Anselmo (Roma) 1979/1980, Mod. Anscar J. Chupungco. || » More

Hołodok Stanisław (Fr), Sakrament chrztu, bierzmowania i Eucharystii w diecezji wileńskiej w XVI-XVIII w.. Studium historyczno-liturgiczne, Katolicki Uniwersytet Lubelski (Lublin) 1979/1980, Mod. Wacław Schenk. || » More

Jabłoński Stanisław Zachariasz (Fr, OSPPE), Jasna Góra, ośrodek kultu Maryjnego 1864-1914, Katolicki Uniwersytet Lubelski (Lublin) 1979/1980, Mod. Wacław Schenk. || » More

Labudda Alfons Augustyn (Fr), Liturgia pogrzebu w Polsce do wydania Rytuału Piotrkowskiego w roku 1631. Studium historyczno-liturgiczne, Katolicki Uniwersytet Lubelski (Lublin) 1979/1980, Mod. Wacław Schenk. || » More

Marczewski Marek Andrzej, Problem diakonatu stałego w teologii i praktyce posoborowej, Katolicki Uniwersytet Lubelski (Lublin) 1979/1980, Mod. Adam Ludwik Szafrański. || » More

Podleś Antoni (Fr), Pontyfikał płocki CLM 28938=Mspł 29. Studium liturgiczno-źródłoznawcze. Edycja tekstu, Katolicki Uniwersytet Lubelski (Lublin) 1979/1980, Mod. Wacław Schenk. || » More

Rizzini Piergiorgio, «Ascoltatelo!». La parola costitutiva del «Quadragesimale sacramentum». Ricerca biblica liturgica, Sant'Anselmo (Roma) 1979/1980, Mod. Tommaso Federici. || » More

Sinka Tarsycjusz (CM), Kult świętego Józefa w polskich pieśniach nabożnych ku jego czci, Papieska Akademia Teologiczna (Kraków) 1979/1980, Mod. Wacław Schenk. || » More

Sobeczko Helmut Jan (Fr), Il processo d'introduzione della riforma liturgica in Polonia nei primi anni dopo il concilio ecumenico Vaticano II con particolare riferimento all'attivita' liturgica del vescovo Francesco Jop (1897-1976), Sant'Anselmo (Roma) 1979/1980, Mod. Burkhardt Neunheuser. || » More