» Doctorates
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
Doctorates

Languages
Catalogue of doctoral dissertations on liturgy, including the univerisities and professors. 

Cathegory view

Accad. year

sort by:

Accad. year

Author

University

Moderator

2020/2021

2019/2020

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

2010/2011

2009/2010

2008/2009

2007/2008

2006/2007

2006,2007

2005/2006

2004/2005

2003/2004

2002/2003

20011/2012

2001/2002

2000/2001

1999/2000

1998/1999

1997/1998

1996/1997

1995/1996

1995/1006

1994/1995

1993/1994

1992/1993

1991/1992

1990/1991

1989/1990

1988/1989

1987/1988

1986/1987

1985/1986

1984/1985

1983/1984

1982/1983

1981/1982

1980/1981

1979/1980

1978/1979

1977/1978

1976/1977

1975/1976

1974/1975

1973/1974

1972/1973

1971/1972

1970/1971

1969/1970

1968/1969

1967/1968

1966/1967

1965/1966

1964/1965

1962/1963

1961/1962

1957/1958

1954/1955

1952/1953

1950/1951

1996/1997

Albarracín Montanez Carlos Tadeo, La dimensión simbólica de la sacramentalidad cristiana, Instituto Superior de Liturgia (Barcelona) 1996/1997, Mod. Josep Maria Rovira Belloso. || » More

Bochyński Ireneusz, Teologiczne treści błogosławieństw sprzętów liturgicznych i przedmiotów kultu religijnego w świetle odnowionych Obrzędów Błogosławieństw, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa) 1996/1997, Mod. Adam Durak. || » More

Castaño Vergara Gustavo, El pentecostés de la hora tercia. Contribución a la pneumatologia de la liturgia de las horas, Sant'Anselmo (Roma) 1996/1997, Mod. Ruben M. Leikam. || » More

Colombo Adele, Violenzia e sacro. Visione strumentale del sacrificio in Renè Girard e l'Eucaristia come dono, Istituto di Liturgia Pastorale (Padova) 1996/1997, Mod. Aldo Natale Terrin. || » More

Czenczek Marian, Formacja eucharystyczna młodzieży do czynnego udziału we Mszy św. w świetle wypowiedzi maturzystów Rzeszowa, Katolicki Uniwersytet Lubelski (Lublin) 1996/1997, Mod. Jerzy Józef Kopeć. || » More

Di Simone Leo, Originalità e specificità del culto cristiano: per il ritorno ad una liturgia più evangelica, Sant'Anselmo (Roma) 1996/1997, Mod. Ildebrando Scicolone. || » More

Dos Santos Costa Valeriano, Liturgia e ecologia, Sant'Anselmo (Roma) 1996/1997, Mod. Ruben M. Leikam. || » More

Ekert Helmut, Ks. Stanisław Stephan /1867-1926/ jako duszpasterz i pionier odnowy liturgicznej na Śląsku, Uniwersytet Opolski (Opole) 1996/1997, Mod. Helmut Jan Sobeczko. || » More

Emsley Nichola, Christus lux - Christiani illuminati. A Study of the Language of Light and Enlightenment in the «Ordo Initiationis Christianae Adultorum». Towards a Liturgical Theology and a Liturgical Spirituality, Sant'Anselmo (Roma) 1996/1997, Mod. Achille M. Triacca. || » More

Essomba Fouda Antoine, Pour une proposition d'un Rituel inculturé de mariage pour l'Eglise qui est au Cameroun, Sant'Anselmo (Roma) 1996/1997, Mod. Ruben M. Leikam. || » More

Fernandes Ayres, Viaticum, the Sacrament of Life, Sant'Anselmo (Roma) 1996/1997, Mod. Cassian Folsom. || » More

Górzyński Józef (Fr), Matka Boża w misterium paschalnym w świetle formularzy Okresu Paschalnego Collectio Missarum e Beata Maria Virgine, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa) 1996/1997, Mod. Adam Durak. || » More

Grace Kochupaliyathil (SABS), Monday to Thursday of the Holy Week in the East Syrian Liturgy. A Liturgical Theological Study, Pontificium Institutum Orientalium (Roma) 1996/1997, Mod. Pierre Yousif. || » More

Hogan Terence, The Theological Foundations of the 1912 «Caeremoniale Parochorum» of Pietro De Amicis, CM, Sant'Anselmo (Roma) 1996/1997, Mod. Anscar J. Chupungco. || » More

Konecny Anton (Fr), Historia i teologia słowackich pieśni kościelnych i ich adaptacja do liturgii po Soborze Watykańskim II, Papieska Akademia Teologiczna (Kraków) 1996/1997, Mod. Stefan Koperek. || » More

Koster Stephan Josef, Das Euchologion Sevastianov 474 (X. Jhdt.)Der Staatbibliothek in Moskau. Edition, Pontificium Institutum Orientalium (Roma) 1996/1997, Mod. Miguel Arranz. || » More

Koumarianos Pavlos, Il Codice 226 della biblioteca di San Pietroburgo. L'Eucologio Bizantino Uspensky, Pontificium Institutum Orientalium (Roma) 1996/1997, Mod. Miguel Arranz. || » More

Kulbacki Piotr, Formacja eucharystyczna młodzieży do czynnego udziału we Mszy św. w świetle wypowiedzi uczniów klas III liceów ogólnokształcących miasta Łodzi, Katolicki Uniwersytet Lubelski (Lublin) 1996/1997, Mod. Jerzy Józef Kopeć. || » More

Nowakowski Przemysław, Rito della preparazione e consacrazione del Santo Myron nella tradizione Slava orientale, Pontificium Institutum Orientalium (Roma) 1996/1997, Mod. Miguel Arranz. || » More

Okucu Lawrence, The Liturgical Ministry of the Lay Catechist. A Theological and Liturgical Study of the Ministry of the Lay Catechist in the Church with Special Reference to Uganda, Sant'Anselmo (Roma) 1996/1997, Mod. Ruben M. Leikam. || » More

Paracki Mirosław Kazimierz, Życie liturgiczne diecezji gdańskiej 1925-1962, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa) 1996/1997, Mod. Adam Durak. || » More

Petryk Piotr (Fr), Przygotowanie do sakramentu małżeństwa w świetle zasad liturgii i wskazań Kościoła w Polsce na przykładzie wypowiedzi nupturientów z ośrodków duszpasterskich Lublina, Katolicki Uniwersytet Lubelski (Lublin) 1996/1997, Mod. Jerzy Józef Kopeć. || » More

Sieverding Dale J., «Ordo admissionis iam valide baptizatorum in plenam communionem Catholicae Fcclesiae». A Historical Study of the Ritual Aspects of reception into full communion with special attention to the adaptations of the rite for use in the Catholic church in the United States of America , Sant'Anselmo (Roma) 1996/1997, Mod. Cassian Folsom. || » More

Socha Wacław Jan, Zwyczaje, obrzędy i wierzenia okresu Adwentu i Bożego Narodzenia w regionie krośnieńskim, Katolicki Uniwersytet Lubelski (Lublin) 1996/1997, Mod. Jerzy Józef Kopeć. || » More

Tracey William, «Beata Maria Virgo iuxta erucem Domini». Formulary of the «Colleetio Missarum de Beata Maria Virgine». From a Study of the Liturgical Use of Sacred Scripture and the Euchology towards a Liturgical Theology, Sant'Anselmo (Roma) 1996/1997, Mod. Achille M. Triacca. || » More

Velamparampil Cyrus, The celebration of the liturgy of the word in the Syro-Malabar Qurbana, Pontificium Institutum Orientalium (Roma) 1996/1997, Mod. Matthew Vellanickal. || » More

Zerbo Yaro Jacques, Du sacrifice traditionnel "San" au sacrificie eucharistique. Ambigüité de la conversion face au sacrifice de la messe, Instituto Superior de Liturgia (Barcelona) 1996/1997, Mod. José Aldazábal. || » More