» Doctorates
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
Doctorates

Languages
Catalogue of doctoral dissertations on liturgy, including the univerisities and professors. 

Cathegory view

Accad. year

sort by:

Accad. year

Author

University

Moderator

2020/2021

2019/2020

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

2010/2011

2009/2010

2008/2009

2007/2008

2006/2007

2006,2007

2005/2006

2004/2005

2003/2004

2002/2003

20011/2012

2001/2002

2000/2001

1999/2000

1998/1999

1997/1998

1996/1997

1995/1996

1995/1006

1994/1995

1993/1994

1992/1993

1991/1992

1990/1991

1989/1990

1988/1989

1987/1988

1986/1987

1985/1986

1984/1985

1983/1984

1982/1983

1981/1982

1980/1981

1979/1980

1978/1979

1977/1978

1976/1977

1975/1976

1974/1975

1973/1974

1972/1973

1971/1972

1970/1971

1969/1970

1968/1969

1967/1968

1966/1967

1965/1966

1964/1965

1962/1963

1961/1962

1957/1958

1954/1955

1952/1953

1950/1951

1998/1999

Bermejo Antonio Eliezer, The person, presence, and action of Spiritus Sqanctus Paraclitus. Testified by selected eucharistic text of the Gallican-Gothic and Hispano-Visigotico-Mozarabic liturgies. Building up a pneumatological language as a contribution to a liturgical Pneumatology, Sant'Anselmo (Roma) 1998/1999, Mod. A. M. Triacca. || » More

Calaon Paolo Maria (OP), "Misisti nobis unigenitum tuum, salvatorem nostrum". La tematica cristologica nei prefazi della Liturgia Gallicana, Istituto di Liturgia Pastorale (Padova) 1998/1999, Mod. Alcestis Catella. || » More

Celary Ireneusz Andrzej (Fr), Obrzędowość świecka w Polsce (1944-1989) jako wezwanie do współczesnego życia duszpastersko-liturgicznego, Papieska Akademia Teologiczna (Kraków) 1998/1999, Mod. Stefan Koperek. || » More

Chittilappilly Johnson, Mdabbranuta. The divine dispensation of our Lord in the Holy Qurbana of the East Syrian Tradition. A Liturgico-Theological Study, Pontificium Institutum Orientalium (Roma) 1998/1999, Mod. Pierre Yousif. || » More

Crnčević Ante (OFM), Induere Christum. Le espressioni rituali e le interpretazioni teologico/simboliche della vestizione battesimale nella tradizione liturgica. Studio storico/teologico, Sant'Anselmo (Roma) 1998/1999, Mod. C. Folsom. || » More

Dal Maso Alberto, L'Efficacia dei sacramenti e la "Performance" rituale. Ripensare l'"ex opere operato" a partire dall'antropologia culturale, Istituto di Liturgia Pastorale (Padova) 1998/1999, Mod. Aldo Natale Terrin. || » More

Falk Mariusz, Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w świetle wypowiedzi młodzieży klas pierwszych liceów ogólnokształcących miasta Olsztyna. Studium liturgiczno-pastoralne, Katolicki Uniwersytet Lubelski (Lublin) 1998/1999, Mod. Jerzy Józef Kopeć. || » More

Klocek Andrzej (Fr), "Śpiewnik liturgiczny": geneza, struktura i analiza jego treści w świetle wybranych polskich i zagranicznych zbiorów pieśni kościelnej, Katolicki Uniwersytet Lubelski (Lublin) 1998/1999, Mod. Jerzy Józef Kopeć. || » More

Kwiatkowski Dariusz (Fr), Skutki sakramentu namaszczenia chorych według Ordo Unctionis Infirmorum i Katechizmu Kościoła Katolickiego w odniesieniu do źródeł historycznych i liturgicznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa) 1998/1999, Mod. Antolin Gonzales Fuente. || » More

Legerme Ronald, "Et Benedixit eos Deus..." (Gen 1,28) La benediction divine et son prolongement dans les oraisons sur les epoux. Une étude de l'Ordeo celebrandi matrimonium de 1991, Sant'Anselmo (Roma) 1998/1999, Mod. Rubén-Maria Leikam. || » More

Maciaszek Pawel, Propium liturgiae horarum Ordinis Fratrum Discalceatorum Beatissimae virginis Mariae de Monte Carmelo. Dalle sue origini fino al rinnovamento liturgico postconciliare. Indagine storico-liturgico-teologica, Sant'Anselmo (Roma) 1998/1999, Mod. R. Leikam. || » More

Palackal James, The identity of the Syro-Malabar Church. A Liturgico-Theological Study of her Authentic Ecclesial Hertage Based on the Text of thr Qurbānā, Pontificium Institutum Orientalium (Roma) 1998/1999, Mod. Edward G. Farrugia. || » More

Serrão Antony Ronald, The translation of the liturgical texts according to the instruction: Comme le Prévoit its application to Konkani liturgical texts, Sant'Anselmo (Roma) 1998/1999, Mod. Keith F. Pecklers. || » More

Skorupski Jan, Treści teologiczne w formularzach mszalnych o misjonarzach, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa) 1998/1999, Mod. Adam Durak. || » More

Ssonko Deogratias Lawrence, Toward a roman Rite of communal reconciliation for the catholic church in Buganda. A study of the Liturgical inculturation of Symbols, Sant'Anselmo (Roma) 1998/1999, Mod. C. Folsom. || » More

Tarwacki Krzysztof, Graduał ms. K 24 z Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu w świetle polskiej i zachodnioeuropejskiej tradycji liturgiczno-muzycznej. Studium źródłoznawcze, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa) 1998/1999, Mod. Jerzy Pikulik. || » More

Torrens Perelló Joan, La liturgia del Matrimonio en el Rito Hispánico. Estudio estructural-litúrgico-teológico, Sant'Anselmo (Roma) 1998/1999, Mod. G. Ramis. || » More

Vazheeparampil Prasanna (CMC), The Making and Unmaking of Tradition. Toward a Theology of the Liturgical Renewal in the Syro-Malabar Church, Pontificium Institutum Orientalium (Roma) 1998/1999, Mod. Edward G. Farrugia. || » More