» Doctorates
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
Doctorates

Languages
Catalogue of doctoral dissertations on liturgy, including the univerisities and professors. 

Cathegory view

Accad. year

sort by:

Accad. year

Author

University

Moderator

2020/2021

2019/2020

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

2010/2011

2009/2010

2008/2009

2007/2008

2006/2007

2006,2007

2005/2006

2004/2005

2003/2004

2002/2003

20011/2012

2001/2002

2000/2001

1999/2000

1998/1999

1997/1998

1996/1997

1995/1996

1995/1006

1994/1995

1993/1994

1992/1993

1991/1992

1990/1991

1989/1990

1988/1989

1987/1988

1986/1987

1985/1986

1984/1985

1983/1984

1982/1983

1981/1982

1980/1981

1979/1980

1978/1979

1977/1978

1976/1977

1975/1976

1974/1975

1973/1974

1972/1973

1971/1972

1970/1971

1969/1970

1968/1969

1967/1968

1966/1967

1965/1966

1964/1965

1962/1963

1961/1962

1957/1958

1954/1955

1952/1953

1950/1951

2000/2001

Adamczyk Sławomir (Fr), Przygotowanie do małżeństwa w świetle zasad i wskazań Kościoła w Polsce na przykładzie wypowiedzi młodzieży i nupturientów z ośrodków duszpasterskich miasta Radomia, Katolicki Uniwersytet Lubelski (Lublin) 2000/2001, Mod. Jerzy Józef Kopeć. || » More

Bedrowski Stanisław (Fr), Kult i pobożność maryjna w diecezji Linz na podstawie Linzer Diözesanblatt w latach 1855-1985, Papieska Akademia Teologiczna (Kraków) 2000/2001, Mod. Stefan Koperek. || » More

Brodziak Jan (Fr), Recepcja nauczania Kościoła współczesnego o Adwencie w przepowiadaniu niedzielnym dla dorosłych. Studium homiletyczno-liturgiczne w świetle homilii opublikowanych w polskich czasopismach homiletycznych w latach 1972-1999, Katolicki Uniwersytet Lubelski (Lublin) 2000/2001, Mod. Władysław Głowa. || » More

Conti Luigi Francesco, La cena alle origini della tradizione evangelico-luterana tedesca. Il rapporto tra dottrina e prassi nella genesi del culto protestante, Istituto di Liturgia Pastorale (Padova) 2000/2001, Mod. A. Catella. || » More

Dmytruch Sebastian Stefan (Fr), Rola modlitwy liturgicznej i prywatnej w formacji osobistej mnicha Studyty w świetle pism O. Klemensa Szeptyckiego (1869-1951), Katolicki Uniwersytet Lubelski (Lublin) 2000/2001, Mod. Jerzy Józef Kopeć. || » More

Grassi Corrado M. (OSM), "Ex fratrum fide et communione profluit oratio pro defunctis". L'eucologia nella commemorazione annuale di tutti defunti dell'Ordine dei frati servi di Santa Maria (17 novembre), Sant'Anselmo (Roma) 2000/2001, Mod. S. M. Maggiani. || » More

Ioannides Gregorios A., Il manoscritto Barberino greco 390. Edizione e commento liturgico, Pontificium Institutum Orientalium (Roma) 2000/2001, Mod. Robert F. Taft. || » More

Klimek Mariusz (Fr), Antyfonarz cysterski ms. L-10 z Biblioteki Seminarium Duchownego w Pelplinie w świetle tradycji liturgiczno-muzycznej polskiej i europejskiej. Studium źródłoznawczo-muzykologiczne, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa) 2000/2001, Mod. Jerzy Pikulik. || » More

Konieczny Krzysztof, Haec sunt muneris pastoralis et pontificalis honoris insignia. Il De Vestibus et insignibus episcopi nel Caeremoniale Episcoporum 1984. Contributo del linguaggio liturgico alla comprensione del ministero episcopale, Sant'Anselmo (Roma) 2000/2001, Mod. S. Maggiani. || » More

Krysa Czesław Michał, Domesticae Ecclesiae liturgia: The Easter Meal in polish Tradition: A cultural, Textual, and Pastoral Analysis, Sant'Anselmo (Roma) 2000/2001, Mod. C. Folsom. || » More

McCulloch Robert (SSC), "Nec solum presbiteris sed... etiam omnibus christianis". A study on the minister of the sacrament of the sick from the time of Bede until the present, Sant'Anselmo (Roma) 2000/2001, Mod. E. Carr. || » More

Miłek Mirosław, Formacja Eucharystyczna młodzieży do czynnego udziału we Mszy św. w świetle wypowiedzi maturzystów Konina, Katolicki Uniwersytet Lubelski (Lublin) 2000/2001, Mod. Jerzy Józef Kopeć. || » More

Molina Vélez Gabriel Jaime, La liturgia eucarística de las ferias mayores de Adviento. . Estudio teológico-litúrgico y comparativo en las actuales liturgias occidentales, Sant'Anselmo (Roma) 2000/2001, Mod. G. Ramis. || » More

Paczkowski Jacek (Fr), Dwutomowy graduał cysterski ms. 68 i 69 z Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu w świetle polskiej i europejskiej tradycji liturgiczno-muzycznej. Studium źródłoznawcze, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań) 2000/2001, Mod. Jerzy Pikulik. || » More

Popescu Leontin, La pratica della confessione dei peccati nella teologia, nella spiritualità e nella pastorale della Chiesa Ortodossa Rumena, Istituto di Liturgia Pastorale (Padova) 2000/2001, Mod. A. Catella. || » More

Quoëx Franck M. (Fr), Les actes extérieurs du culte dans l’histoire du salut selon saint Thomas d’Aquin, Pontificia Università S Tommaso d'Aquino (Roma) 2000/2001, Mod. Ambrosius Eszer. || » More

Ropiak Sławomir (Fr), Teologia hymnów okresu Bożego Narodzenia polskojęzycznej Liturgii godzin, Papieska Akademia Teologiczna (Kraków) 2000/2001, Mod. Julian Wojtkowski. || » More

Rutkowski Andrzej Jan (Fr), Realizacja reformy liturgicznej soboru watykańskiego II w świetle uchwał synodów polskich z lat 1967-1994, Katolicki Uniwersytet Lubelski (Lublin) 2000/2001, Mod. Jerzy Józef Kopeć. || » More

Santos de Medeiros Damasio Raimundo (SDB), Para um estatuto epistemológico da ciência litúrgica. Análise crítico-integrativa dos mais significativos estudos entre 1965-1996: Aprofundamento interdisciplinar entre 'lex orandi-lex credendi-lex vivendi'?, Sant'Anselmo (Roma) 2000/2001, Mod. A. M. Triacca. || » More

Skrok Dariusz Z. (Fr), Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w świetle wypowiedzi młodzieży klas pierwszych liceów ogólnokształcących miasta Radomia. Studium liturgiczno-pastoralne, Katolicki Uniwersytet Lubelski (Lublin) 2000/2001, Mod. Józef Jerzy Kopeć. || » More

Springer Joachim Matthias, Die Beziehung Zwischen Wort und Musik in der Actuosa Participatio bei Heinrich Rohr (1902-1997). Ein Bietrag zur liturgie -und kirchenmusikge- schichte im bistum mainz, Sant'Anselmo (Roma) 2000/2001, Mod. R. Leikam. || » More

Szewczyk Leszek (Fr), Recepcja liturgicznego wymiaru homilii w przepowiadaniu kapłanów Archidiecezji Katowickiej w latach 1972-1999, Katolicki Uniwersytet Lubelski (Lublin) 2000/2001, Mod. Ryszard Kamiński. || » More

Thadathil Kuriakose, The feast of the epiphany in the Malankara and the West Sirian traditions, Pontificium Institutum Orientalium (Roma) 2000/2001, Mod. Pierre Yousif. || » More

Trstenský Jozef (Fr), Recepcja reformy liturgicznej Soboru Watykańskiego II na Słowacji w latach 1965-2000, Katolicki Uniwersytet Lubelski (Lublin) 2000/2001, Mod. Zbigniew Wit. || » More

Ujan Bernardus Boli (SVD), "Spiritus Sanctus" In sections X-XI of the Veronense. The role of the Holy Spirit in Christian liturgical life according to Ancient Roman Pentecost Prayer, Sant'Anselmo (Roma) 2000/2001, Mod. C. Folsom. || » More

Valenzuela Pérez Ricardo, "Vide ut quod ore cantas, corde credas, et quod corde credis operibus probes": El ministerio litúrgico del cantor. Historia y teología, Sant'Anselmo (Roma) 2000/2001, Mod. R. M. Leikam. || » More

Viola Vittorio Francesco (OFM), Comple, Domine, insacerdotibus tuis ministerii tui summam presbiterato ed episcopato nel Sacramentarium Gelasianum Vetus. Per textuum euchologicorum philologiam, ad liturgicam theologiam, Sant'Anselmo (Roma) 2000/2001, Mod. A. M. Triacca. || » More

Viviani Giulio, "La preghiera comune di fratelli che cercano l'unità in Cristo e nella Chiesa". Le celebrazioni ecumeniche del Papa Giovanni Paolo II (1978-1998). Contributo al dialogo liturgico-ecumenico, Sant'Anselmo (Roma) 2000/2001, Mod. A.M. Triacca. || » More