» Doctorates
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
Doctorates

Languages
Catalogue of doctoral dissertations on liturgy, including the univerisities and professors. 

Cathegory view

Accad. year

sort by:

Accad. year

Author

University

Moderator

2020/2021

2019/2020

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

2010/2011

2009/2010

2008/2009

2007/2008

2006/2007

2006,2007

2005/2006

2004/2005

2003/2004

2002/2003

20011/2012

2001/2002

2000/2001

1999/2000

1998/1999

1997/1998

1996/1997

1995/1996

1995/1006

1994/1995

1993/1994

1992/1993

1991/1992

1990/1991

1989/1990

1988/1989

1987/1988

1986/1987

1985/1986

1984/1985

1983/1984

1982/1983

1981/1982

1980/1981

1979/1980

1978/1979

1977/1978

1976/1977

1975/1976

1974/1975

1973/1974

1972/1973

1971/1972

1970/1971

1969/1970

1968/1969

1967/1968

1966/1967

1965/1966

1964/1965

1962/1963

1961/1962

1957/1958

1954/1955

1952/1953

1950/1951

2004/2005

Bahati Martin, Le rapport entre la liturgie et Église dans la pensée de Romano Guardini et d'Henri de Lubac. Contribution à l'approfondissement de l'Ecclésiologie liturgique, Sant'Anselmo (Roma) 2004/2005, Mod. Cettina Militello. || » More

Bakalarczyk Ireneusz Jacek (Fr), Treści teologiczne w wybranych formularzach mszalnych o męczennikach franciszkańskich, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa) 2004/2005, Mod. Adam Durak. || » More

Bodzon Cezary Remigiusz (Fr), Życie liturgiczne diecezji płockiej w latach 1863-1939, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa) 2004/2005, Mod. Jan Władysław Decyk. || » More

Filipowicz Krzysztof (Fr), Misterium Chrystusa w jutrzni i nieszporach adwentowej Liturgii Godzin, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa) 2004/2005, Mod. Jan Władysław Decyk. || » More

Hadalski Jan (TChr), Osobowotwórczy charakter chrztu. Studium teologiczno-liturgiczne, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa) 2004/2005, Mod. Bogusław Nadolski . || » More

Mavungu Ngoma Floriberte (O. Praem), Missel Romain pour les diocèses du Zaïre. Description analytico-critique pour une perspective de propagation formative, Sant'Anselmo (Roma) 2004/2005, Mod. K. F. Pecklers. || » More

Ndoum Joseph, Évangélisation et thérapie. Essai d'inculturation africaine du ministère chrétien de Guérison. Le cas des Basaa, Bantu du Sud-Cameroun, Istituto di Liturgia Pastorale (Padova) 2004/2005, Mod. Aldo Natale Terrin. || » More

Pałęcki Waldemar Jan (Fr, MSF), Rok liturgiczny jako aktualizacja Misterium Paschalnego w świetle teologicznych poglądów Odo Casela OSB (1886-1948), Katolicki Uniwersytet Lubelski (Lublin) 2004/2005, Mod. Jerzy Józef Kopeć. || » More

Piekarz Grzegorz (Fr), Wkład Katedry Organów Akademii Muzycznej w Krakowie w rozwój muzyki kościelnej w Polsce (w kontekście zadań organisty oraz roli organów i muzyki organowej w liturgii), Papieska Akademia Teologiczna (Kraków) 2004/2005, Mod. Stefan Koperek. || » More

Placida Flavio, Aspetti catechistico-liturgici dell'opera de Cromazio di Aquileia, Università Pontificia Salesiana (Roma) 2004/2005, Mod. Mario Maritano. || » More

Poźniak Grzegorz, Problematyka scholi liturgicznej w świetle reformy Soboru Watykańskiego II. Studium teologiczno-muzykologiczne na przykładzie diecezji opolskiej, Uniwersytet Opolski (Opole) 2004/2005, Mod. Remigiusz Józef Pośpiech. || » More

Ralainirina Aurélien Paul (SJ), Liturgia del lavoro. Tu lo chiami a cooperare, mediante il lavoro quotidiano, al disegno immenso della tua creazione, Sant'Anselmo (Roma) 2004/2005, Mod. Crispino Valenziano. || » More

Sabat Petro, L'Eucologio Kieviano della biblioteca vaticana, N.15 del fondo Borgio-Illirico. Parte IV (ff. 356-453, Pontificium Institutum Orientalium (Roma) 2004/2005, Mod. Miguel Arranz. || » More

Sierra López Juan Manuel, El Misal Toledano 1499, Sant'Anselmo (Roma) 2004/2005, Mod. C. Folsom. || » More

Sułek Mariusz (Fr), Kult obrazu Matki Bożej w Wysokim Kole, Katolicki Uniwersytet Lubelski (Lublin) 2004/2005, Mod. Jerzy Józef Kopeć. || » More

Valli Norberto, L'ordo evangeliorum a Milano in età alto medievale. Il manoscritto A 28 inf. della Biblioteca Ambrosiana: edizione di un testo liturgico, Sant'Anselmo (Roma) 2004/2005, Mod. R. De Zan. || » More

Winkler Samuel Christophorus (ORC), MS Santa Cruz 55. The public municipal library of Porto Sacramentarium Ordinis Sanctae Crucis Conimbricensis critical edition, Sant'Anselmo (Roma) 2004/2005, Mod. C. Folsom. || » More

Wójcik Hubert (Fr), Proces zanikania i próby ożywienia liturgicznych i pozaliturgicznych form życia religijnego w społeczeństwie czeskim w latach 1948-2000 na przykładzie dekanatu Valasske Klobouki w archidiecezji ołomunieckiej, Uniwersytet Opolski (Opole) 2004/2005, Mod. Helmut Jan Sobeczko. || » More

Žižić Ivica, "Verità della forma". Liturgia fondamentale in Romano Guardini, Sant'Anselmo (Roma) 2004/2005, Mod. C. Valenziano. || » More