» Doctorates
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
Doctorates

Languages
Catalogue of doctoral dissertations on liturgy, including the univerisities and professors. 

Cathegory view

Accad. year

sort by:

Accad. year

Author

University

Moderator

2020/2021

2019/2020

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

2010/2011

2009/2010

2008/2009

2007/2008

2006/2007

2006,2007

2005/2006

2004/2005

2003/2004

2002/2003

20011/2012

2001/2002

2000/2001

1999/2000

1998/1999

1997/1998

1996/1997

1995/1996

1995/1006

1994/1995

1993/1994

1992/1993

1991/1992

1990/1991

1989/1990

1988/1989

1987/1988

1986/1987

1985/1986

1984/1985

1983/1984

1982/1983

1981/1982

1980/1981

1979/1980

1978/1979

1977/1978

1976/1977

1975/1976

1974/1975

1973/1974

1972/1973

1971/1972

1970/1971

1969/1970

1968/1969

1967/1968

1966/1967

1965/1966

1964/1965

1962/1963

1961/1962

1957/1958

1954/1955

1952/1953

1950/1951

2005/2006

Bać Tomasz (Fr), Novit Dominus viam iustiorum et iter impiorum peribit (Sal 1,6) Il Salmo 1 nella Liturgia delle ore del rito romano, Sant'Anselmo (Roma) 2005/2006, Mod. Renato De Zan. || » More

Bodzioch Beata, Antyfonarze Andrzeja Piotrkowczyka z lat 1600-1645 jako przekaz polskich tradycji liturgiczno-muzycznych na przykładzie oficjów rymowanych. Studium źródłoznawczo-muzykologiczne, Katolicki Uniwersytet Lubelski (Lublin) 2005/2006, Mod. Ireneusz Pawlak. || » More

Frausini Giovanni, "Presbyterii dignitatem". Dignità del presbiterato o dignità del presbiterio? Teologia del presbiterio nel rito della "Ordinazione dei presbiteri" della chiesa italiana (edizione 1992), Istituto di Liturgia Pastorale (Padova) 2005/2006, Mod. Aldo Natale Terrin. || » More

Grumnytskiy Vyacheslav, Le collette del salmo 126 (127), Sant'Anselmo (Roma) 2005/2006, Mod. Renato De Zan. || » More

Gunter Paul (OSB), Edmund Bishop and the Genius of the Roman Rite, Sant'Anselmo (Roma) 2005/2006, Mod. James Leachman. || » More

Janowski Marek (Fr), Zastosowanie rytuału "Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych" w przygotowaniu dzieci do Pierwszej Komunii św. w praktyce pastoralnej Kościoła w Polsce, Katolicki Uniwersytet Lubelski (Lublin) 2005/2006, Mod. Jerzy Józef Kopeć. || » More

Kodakallil Benoy John, Intercession in the Holy Qurbāna of the East Syrian Tradition, Pontificium Institutum Orientalium (Roma) 2005/2006, Mod. Pierre Yousif. || » More

Kołakowska Anna, Miejsce Liturgii w życiu chrześcijanina w ujęciu Księdza Biskupa Wacława Świerzawskiego, Uniwersytet Warmińsko - Mazurski (Olsztyn) 2005/2006, Mod. Władysław Nowak. || » More

Max Michel, Die wietergabe des glaubens in der liturgie. Eine historisch - Teologische untersuchung zu den übergaberiten des katechumenats, Sant'Anselmo (Roma) 2005/2006, Mod. Matías Augé. || » More

McGee Edward, The Sacrament of Baptism and Contemporary Trinitarian Perspectives, Sant'Anselmo (Roma) 2005/2006, Mod. J. Puglisi. || » More

Ogórek Zenon (Fr), Recepcja odnowy liturgicznej Soboru Watykańskiego II w Diecezji Warmińskiej, Uniwersytet Warmińsko - Mazurski (Olsztyn) 2005/2006, Mod. Władysław Nowak. || » More

Petrin Giorgio, La pastorale dei sacramenti e la celebrazione liturgica nell'attività di alcuni vescovi di Feltre durante il secolo XVI, Istituto di Liturgia Pastorale (Padova) 2005/2006, Mod. Francesco G. B. Trolese. || » More

Polovineo Davide, Dal sacrificio come rito cruento al sacrificio come atto spirituale. La sostituzione sacrificale a livello antropologico e storico tipologico. Rilevanze per il mondo cristiano, Istituto di Liturgia Pastorale (Padova) 2005/2006, Mod. Aldo Natale Terrin. || » More

Preda Nicolae, Preghiere salmiche di autori vari secondo il Codice "Vaticano Greco 783" (ff. 1-96r), Pontificium Institutum Orientalium (Roma) 2005/2006, Mod. Miguel Arranz. || » More

Radecki Aleksander (Fr), Aspekt pasyjny pobożności ludowej na przykładzie dawnych i współczesnych kalwarii w archidiecezji wrocławskiej i diecezji świdnickiej, Papieski Wydział Teologiczny (Wrocław) 2005/2006, Mod. Andrzej Henryk Siemieniewski. || » More

Refeso Guye Gemechu, Liturgical space in the gada system. The gada system of Arsi (Oromo) and the Che'ez rite of Abyssinia, Pontificium Institutum Orientalium (Roma) 2005/2006, Mod. Philippe Luisier. || » More

Rigon Pierangelo, "Per ritus et preces... consummentur in unitqatem cum Deo". L'opera liturgica del card. Alfredo Ildefonso Schuster (1880-1954), Sant'Anselmo (Roma) 2005/2006, Mod. I. Scicolone. || » More

Riva Samuele Ugo, "Itinera fidelitatis sunt semper et necessario itinera creativitatis". Tentativi di inculturazione in alcuni rituali e nella prassi liturgica della Chiesa italiana, Istituto di Liturgia Pastorale (Padova) 2005/2006, Mod. Joannes Cavagnoli. || » More

Średziński Zbigniew Józef (Fr), Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w świetle wypowiedzi młodzieży klas pierwszych Liceów Ogólnokształcących Diecezji Drohiczyńskiej. Studium liturgiczno-pastoralne, Katolicki Uniwersytet Lubelski (Lublin) 2005/2006, Mod. Jerzy Józef Kopeć. || » More

Towarek Piotr (Fr), Liturgia i teologia egzorcyzmów w księgach liturgicznych po Soborze Watykańskim II, Katolicki Uniwersytet Lubelski (Lublin) 2005/2006, Mod. Zbigniew Wit. || » More

Turowski Wojciech (Fr), Przepowiadanie o Maryi w tajemnicach Chrystusa w świetle Zbioru Mszy o Najświętszej Maryi Pannie. Studium homiletyczno-liturgiczne, Katolicki Uniwersytet Lubelski (Lublin) 2005/2006, Mod. Władysław Głowa. || » More