» Doctorates
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
Doctorates

Languages
Catalogue of doctoral dissertations on liturgy, including the univerisities and professors. 

Cathegory view

Accad. year

sort by:

Accad. year

Author

University

Moderator

2020/2021

2019/2020

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

2010/2011

2009/2010

2008/2009

2007/2008

2006/2007

2006,2007

2005/2006

2004/2005

2003/2004

2002/2003

20011/2012

2001/2002

2000/2001

1999/2000

1998/1999

1997/1998

1996/1997

1995/1996

1995/1006

1994/1995

1993/1994

1992/1993

1991/1992

1990/1991

1989/1990

1988/1989

1987/1988

1986/1987

1985/1986

1984/1985

1983/1984

1982/1983

1981/1982

1980/1981

1979/1980

1978/1979

1977/1978

1976/1977

1975/1976

1974/1975

1973/1974

1972/1973

1971/1972

1970/1971

1969/1970

1968/1969

1967/1968

1966/1967

1965/1966

1964/1965

1962/1963

1961/1962

1957/1958

1954/1955

1952/1953

1950/1951

2006/2007

Royel David, The lenten liturgy of the hours in the Assyrian church of the east: A historico-liturgical study, Pontificium Institutum Orientalium (Roma) 2006/2007, Mod. Manel Nin. || » More

Adamowicz Bogdan (Fr), Formacja liturgiczno - pastoralna Akcji Katolickiej w diecezji płockiej w latach 1930-1939, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa) 2006/2007, Mod. Jan Władysław Decyk. || » More

An Pon-Hwan, La relazione tra l'Eucaristia e la remissione dei peccati in alcuni Padri occidentali, Sant'Anselmo (Roma) 2006/2007, Mod. Ephrem Carr. || » More

Burdzy Aleksander (Fr), Sakrament chrztu w katechezie. Studium katechetyczno-liturgiczne w świetle rytuału "Obrzędy chrztu dzieci dostosowane do zwyczajów diecezji polskich", Katolicki Uniwersytet Lubelski (Lublin) 2006/2007, Mod. Helena Słotwińska. || » More

Capingala Marcial (MS), "Munera-Gratia-Virtus Spiritus Sancti" no sacramento da Ordem. Da análise "De ordinatione episcopi presbyterorum et diaconourum" Para os dinamismos pneumatológicos. Contributo a pneumatologia sacramental, Sant'Anselmo (Roma) 2006/2007, Mod. Ildebrando Scicolone. || » More

Chełmecki Marian Jakub (Fr), Współpraca świeckich z prezbiterami w liturgicznej posłudze uświęcania w świetle posoborowego nauczania Kościoła, Katolicki Uniwersytet Lubelski (Lublin) 2006/2007, Mod. Czesław Krakowiak. || » More

Chodkowski Krzysztof, Trójczasowość Mszy Wieczerzy Pańskiej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa) 2006/2007, Mod. Jacek Nowak. || » More

De Carvalho Joaquim Augusto Félix, Pontifical de luxo Brácaro-Romano. Ms. 870 do Arquivo Distrital de Braga (1485-1516), Sant'Anselmo (Roma) 2006/2007, Mod. Renato De Zan. || » More

Dufka Vlastimil (SJ), Cantus Catholici (1655). Il primo libro stampato dei cantici cattolici per la liturgia e per la catechesi in Slovacchia. Analisi storica, liturgico-musicale e pastorale, Sant'Anselmo (Roma) 2006/2007, Mod. C. Folsom. || » More

García Macías Aurelio, "Κατ'Εκκλησιαν Πρεσβυτεροι" (Act 14,23). La teología litúrgica del presbítero en la Χειροτονία πρεσβυτέρου del Rito Bizantio-Griego y la Prex ordinationis presbyterorum del Rito Romano, Sant'Anselmo (Roma) 2006/2007, Mod. M. Nin. || » More

Gogol Vasyl, Rito della "Xeitonia" episcopale nella Chiesa Ucraina cattolica di rito bizantino. Studio storico-liturgico, Pontificium Institutum Orientalium (Roma) 2006/2007, Mod. Jakov Kulič. || » More

Kopacz Iwona (Sr), Formacja liturgiczna w miesięczniku "La Vita in Cristo e nella Chiesa" w latach 1952-2002, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa) 2006/2007, Mod. Jacek Nowak. || » More

Kopeček Pavel, Spazio liturgico per una comunità viva. Progetto della Chiesa de San Patrizio a Roma, Sant'Anselmo (Roma) 2006/2007, Mod. Crispino Valenziano. || » More

Lara Polaina Antonio, Missale secundum consuetudinem sanctae ecclesiae Giennensis (Siglos XV y XVI). (AHDJ, cod. liturg.4: ff. 1r-370v / ASCSAJ 329: ff. 372r -377v) (AHDJ, cod. liturg.1 / CSMH, Rare Books 85963: ff. 242r - 268r) Introducción y edición, Sant'Anselmo (Roma) 2006/2007, Mod. G. Ramis. || » More

Majewski Mariusz (Fr), Życie i działalność liturgiczno-duszpasterska Kapelanów Naczelnych Związku Harcerstwa Polskiego w Polsce (1925-1949), Uniwersytet Opolski (Opole) 2006/2007, Mod. Helmut Jan Sobeczko. || » More

Muroni Pietro Angelo (Fr), Tria sunt sacramenta, quibus per se initiantur, et sanctificantur fideles, Baptismus, confirmatio, eucharistia. L'ordine nell'amministrazione dei sacramenti dell'iniziazione cristiana. La storia e la teologia dal XIV secolo al 1992 nel rito romano, Sant'Anselmo (Roma) 2006/2007, Mod. Juan Javier Flores arcas. || » More

Patros Patros Y., Teologia del battesimo e dell'Epifania nella Spiegazione sull'Epifania di Tommaso d'Edessa (VI sec.). Testo critico siriaco, traduzione e studio, Pontificium Institutum Orientalium (Roma) 2006/2007, Mod. Manel Nin. || » More

Pleskacheuskaya Hanna, Rok liturgiczny sakramentem paschalnym w świetle 'Mów' św. Leona Wielkiego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa) 2006/2007, Mod. Jacek Nowak. || » More

Sanjobhavan Varghese Jimmichan, Chritocentric cathechesis of the Syro-Malabar church. A study on the Christocentricity Based on the Traditions, the Liturgy and the Catechism Texts, Università Pontificia Salesiana (Roma) 2006/2007, Mod. Luis Antonio Gallo. || » More

Solilak Stanisław (Fr), Problematyka liturgiczna na łamach Miesięcznika Katechetycznego i Wychowawczego (1911-1939), Katolicki Uniwersytet Lubelski (Lublin) 2006/2007, Mod. Jerzy Józef Kopeć. || » More

Stachlewski Marcin Adam, Przygotowanie i obrzędy sakramentu małżeństwa w polskich czasopismach teologicznych w latach 1963-2003, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa) 2006/2007, Mod. Jan Władysław Decyk. || » More

Stasiuk Piotr (Fr), Życie liturgiczne w sanktuarium pasyjno-maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej w latach 1962-2002, Katolicki Uniwersytet Lubelski (Lublin) 2006/2007, Mod. Jerzy Józef Kopeć. || » More

Stawowy Magdalena Danuta, Wokół postaci świętego Mikołaja - modlitwy, pieśni, muzyka. Z badań nad tradycją Kościołów chrześcijańskich w Polsce: łaciński, unicki, prawosławny, Katolicki Uniwersytet Lubelski (Lublin) 2006/2007, Mod. Anna Czekanowska-Kuklińska. || » More

Toma William, The Mystery of the Church. Syriac critical edition and translation of the rite of the consecration of the altar with oil and the chapter "on the consecration of the church" from the Book of the seven causes of the mysteries of the church by Patriarch Timothy II (1318-1322), Pontificium Institutum Orientalium (Roma) 2006/2007, Mod. Manel Nin. || » More