» Doctorates
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
Doctorates

Languages
Catalogue of doctoral dissertations on liturgy, including the univerisities and professors. 

Cathegory view

Accad. year

sort by:

Accad. year

Author

University

Moderator

2020/2021

2019/2020

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

2010/2011

2009/2010

2008/2009

2007/2008

2006/2007

2006,2007

2005/2006

2004/2005

2003/2004

2002/2003

20011/2012

2001/2002

2000/2001

1999/2000

1998/1999

1997/1998

1996/1997

1995/1996

1995/1006

1994/1995

1993/1994

1992/1993

1991/1992

1990/1991

1989/1990

1988/1989

1987/1988

1986/1987

1985/1986

1984/1985

1983/1984

1982/1983

1981/1982

1980/1981

1979/1980

1978/1979

1977/1978

1976/1977

1975/1976

1974/1975

1973/1974

1972/1973

1971/1972

1970/1971

1969/1970

1968/1969

1967/1968

1966/1967

1965/1966

1964/1965

1962/1963

1961/1962

1957/1958

1954/1955

1952/1953

1950/1951

2008/2009

Albertazzi Emanuele, Sull'Orlo di un duplice abisso. Teologia e spiritualità monastica nei diari di Divo Barsotti, Istituto di Liturgia Pastorale (Padova) 2008/2009, Mod. J. Driscoll. || » More

Andrzejewska Ewa, Szaty liturgiczne z kolegiaty pw. Wniebowzięcia NMP w Kaliszu na tle polskiej paramentyki XVII-XVII wieku, Uniwersytet Warszawski (Warszawa) 2008/2009, Mod. Anna Stanisława Sieradzka. || » More

Berlanga Gaona Alfonso, La teología litúrgica en el siglo XX: valoración y propuesta, Pontificia Universitas Sanctae Crucis (Roma) 2008/2009, Mod. Antonio Miralles. || » More

Biszko Tomasz (Fr), Recepcja odnowy liturgicznej Soboru Watykańskiego II w archidiecezji wrocławskiej do 1992 roku, Papieski Wydział Teologiczny (Wrocław) 2008/2009, Mod. Stanisław Araszczuk. || » More

Cheou Georges Patrick Couaci, La prière de bénédiction nuptiale: Une étude comparative de l'euchologie romaine de 1991 et de l'euchologie byzantine-grecque. Contribution au développement liturgico-théologique du rite matrimonial, Sant'Anselmo (Roma) 2008/2009, Mod. E. Carr. || » More

Dumych Myroslav, La celebración del matrimonio nella Chiesa Ucraina di tradizione bizantina. Studio storico-liturgico, Pontificium Institutum Orientalium (Roma) 2008/2009, Mod. Jakov Kulič. || » More

Górski Wiesław, Kult świętego Stanisława Kostki w diecezji płockiej w latach 1926 - 2007, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa) 2008/2009, Mod. Jan Władysław Decyk. || » More

Guillén Carlos E., La imagen de la Iglesia en el Ordo Missae. Estudio de teología litúrgica en una misa dominical del Tiempo Ordinario según el Missale Romanum editio typica tertia, Sant'Anselmo (Roma) 2008/2009, Mod. Antonio Miralles. || » More

Głowacki Zbigniew Michał (Fr), Księdza Adama Ludwika Szafrańskiego teologia liturgii, Katolicki Uniwersytet Lubelski (Lublin) 2008/2009, Mod. Czesław Krakowiak. || » More

Jreige Ramzi (CM), Le manuscrit "Bkérké, Garšūnī, fonds des écoles patriacales, 3", Pontificium Institutum Orientalium (Roma) 2008/2009, Mod. Vincenzo Poggi. || » More

Lewicki Tadeusz, Praktyki sakramentalne u katolików maurytyjskich i świadomość ich przeżywania w świetle Synodu Diecezjalne­go 1997-2000, Uniwersytet Opolski (Opole) 2008/2009, Mod. Erwin Werner Mateja. || » More

Mocydlarz Włodzimierz (Fr, SJ), Teologiczno-liturgiczne treści uroczystości i wotywy o Najświętszym Sercu Jezusa w Mszale Pawła VI, Papieski Wydział Teologiczny (Warszawa) 2008/2009, Mod. Bogusław Nadolski. || » More

Muriel Mejía Juan David, La metáfora "Electa vinea Domini" del "Ordo dedicationis ecclesiae et altaris". Para una lectura litúrgico-eclesiológica, Sant'Anselmo (Roma) 2008/2009, Mod. Cettina Militello. || » More

Paczkowski Kamil Grzegorz. (Fr, OFM), Kalwarie dei Frati Minori Riformati in Polonia. Storia - celebrazione - teologia - pastorale, Sant'Anselmo (Roma) 2008/2009, Mod. Mark Francis. || » More

Pinto Farias Hernaldo (Fr, SSS), A Oração Eucarística do Congresso Eucarístico de Manaus. Uma contribuição ao estudo da reforma litúrgica no Brasil, Sant'Anselmo (Roma) 2008/2009, Mod. José Manuel Garcia Cordeiro. || » More

Scarlat Paul Constantin, Mente e Corpo nelle performance rituali dell'iniziazione Ortodossa. Il Contributo del Cognitivismo, Istituto di Liturgia Pastorale (Padova) 2008/2009, Mod. Aldo Natale Terrin. || » More

Scheiba Manuela Monika (OSB), Der gehorsam gegenüber dem abt im kontext der hermeneutik ausgewählter Regula-Benedicti-Kommentare des 20. Jahrhunderts, Istituto di Liturgia Pastorale (Padova) 2008/2009, Mod. Aquinata Böckmann. || » More

Sewastianowicz Oleg (Fr), Teologia epiklezy eucharystycznej w ujęciu teologów prawosławnych i próba jej oceny w świetle teologii katolickiej, Papieski Wydział Teologiczny (Wrocław) 2008/2009, Mod. Roman E. Rogowski. || » More

Sierzchuła Adam (Fr), Błogosławieństwa związane z małżeństwem i rodziną w odnowionej liturgii Soboru Watykańskiego II, Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń) 2008/2009, Mod. Krzysztof Konecki. || » More

Sin Hozol, I tre sussidi liturgici per i salmi 137,138 e 139, Sant'Anselmo (Roma) 2008/2009, Mod. Renato De Zan. || » More

Šlégr Jan, L’Eucaristia e la pace. Discussione storica in vista di una celebrazione “Pro pace”, Sant'Anselmo (Roma) 2008/2009, Mod. E. Mazza. || » More

Stonfer Norberto, Obsecro igitur primum omnium fieri obsecrationes, orationes, postulationes, gratiarum actiones pro omnibus hominibus (1 Tim 2,1). Studio storico-teologico delle preces del tempo di quaresima nella liturgia horarum di Paolo VI, Sant'Anselmo (Roma) 2008/2009, Mod. Renato De Zan. || » More