» Doctorates
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
Doctorates

Languages
Catalogue of doctoral dissertations on liturgy, including the univerisities and professors. 

Cathegory view

Accad. year

sort by:

Accad. year

Author

University

Moderator

2020/2021

2019/2020

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

2010/2011

2009/2010

2008/2009

2007/2008

2006/2007

2006,2007

2005/2006

2004/2005

2003/2004

2002/2003

20011/2012

2001/2002

2000/2001

1999/2000

1998/1999

1997/1998

1996/1997

1995/1996

1995/1006

1994/1995

1993/1994

1992/1993

1991/1992

1990/1991

1989/1990

1988/1989

1987/1988

1986/1987

1985/1986

1984/1985

1983/1984

1982/1983

1981/1982

1980/1981

1979/1980

1978/1979

1977/1978

1976/1977

1975/1976

1974/1975

1973/1974

1972/1973

1971/1972

1970/1971

1969/1970

1968/1969

1967/1968

1966/1967

1965/1966

1964/1965

1962/1963

1961/1962

1957/1958

1954/1955

1952/1953

1950/1951

2013/2014

Alimange Unen Desire (O. Carm.), Codex Latinus 884 de la Bibliotheque national de France. Introdution et Edition diplomatique, Sant'Anselmo (Roma) 2013/2014, Mod. Renato De Zan. || » More

Choe Chong Kun, Tre giorni, due messe, una comunione: il senso della comunione eucaristica durante il Triduo pasquale nel rito romano, Sant'Anselmo (Roma) 2013/2014, Mod. P. Regan. || » More

Faber Krzysztof, Radiofonia katolicka w Polsce i jej wpływ na formację liturgiczno-etyczną słuchaczy, Uniwersytet Opolski (Opole) 2013/2014, Mod. Helmut Jan Sobeczko. || » More

Feret Michał Jacek, Kult Męki Pańskiej w sanktuarium pasyjno-maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej w latach 1918-2012. Studium liturgiczno-historyczne, Katolicki Uniwersytet Lubelski (Lublin) 2013/2014, Mod. Zdzisław Janiec. || » More

Grzywaczewski Piotr (Fr), Sakrament chrztu jako signum obligativum w świetle liturgii i nauczania Kościoła po Vaticanum II, Katolicki Uniwersytet Lubelski (Lublin) 2013/2014, Mod. Czesław Krakowiak. || » More

Krzosek Michał, Teologia liturgii Louisa Bouyera COr (1913-2004), Katolicki Uniwersytet Lubelski (Lublin) 2013/2014, Mod. Bogusław Migut. || » More

Kulita Piotr, Muzyka w sakramentach inicjacji chrześcijańskiej po Soborze Watykańskim II na podstawie obrzędów w języku polskim, Katolicki Uniwersytet Lubelski (Lublin) 2013/2014, Mod. Ireneusz Pawlak. || » More

Litawa Karol (Fr), I riti propri del Papa celebrati nella Cappella privata durante la Settimana Santa nei secoli XII e XIII, Sant'Anselmo (Roma) 2013/2014, Mod. Cassian Folsom. || » More

Mazzitelli Francesco (FDP), Il lucernario della Veglia pasquale nella tradizione latina dal VII al XII secolo. Il cero pasquale Lume della Fede, Sant'Anselmo (Roma) 2013/2014, Mod. Cassian Folsom. || » More

Megger Andrzej (Fr), Parafia jako centrum liturgii sakramentów inicjacji chrześcijańskiej po Drugim Soborze Watykańskim, Katolicki Uniwersytet Lubelski (Lublin) 2013/2014, Mod. Czesław Krakowiak. || » More

Murphy Enda Edward, Ritus ad cethechumenos faciendos: a liturgical-theological study of the rite of acceptance into the order of catechemens in the Ordo Initiationis Christianae Adultorum , Sant'Anselmo (Roma) 2013/2014, Mod. J. Leachman. || » More

Noworyta Artur, Formacja eucharystyczna młodzieży do czynnego udziału we Mszy św. w świetle wypowiedzi maturzystów Suchej Beskidzkiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski (Lublin) 2013/2014, Mod. Waldemar Pałęcki. || » More

Śmieciński Grzegorz, Recepcja odnowy liturgicznej Soboru Watykańskiego II w (archi)diecezji katowickiej, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego (Katowice) 2013/2014, Mod. Andrzej Żądło. || » More