» Doctorates
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
Doctorates

Languages
Catalogue of doctoral dissertations on liturgy, including the univerisities and professors. 

Cathegory view

Accad. year

sort by:

Accad. year

Author

University

Moderator

2020/2021

2019/2020

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2011/2012

2010/2011

2009/2010

2008/2009

2007/2008

2006/2007

2006,2007

2005/2006

2004/2005

2003/2004

2002/2003

20011/2012

2001/2002

2000/2001

1999/2000

1998/1999

1997/1998

1996/1997

1995/1996

1995/1006

1994/1995

1993/1994

1992/1993

1991/1992

1990/1991

1989/1990

1988/1989

1987/1988

1986/1987

1985/1986

1984/1985

1983/1984

1982/1983

1981/1982

1980/1981

1979/1980

1978/1979

1977/1978

1976/1977

1975/1976

1974/1975

1973/1974

1972/1973

1971/1972

1970/1971

1969/1970

1968/1969

1967/1968

1966/1967

1965/1966

1964/1965

1962/1963

1961/1962

1957/1958

1954/1955

1952/1953

1950/1951

2015/2016

Kosmowski Wojciech Eugeniusz, Komentarz liturgiczny w nauczaniu kościoła i w praktyce liturgiczno-pastoralnej w Polsce, Katolicki Uniwersytet Lubelski (Lublin) 2015/2016, Mod. Piotr Kulbacki. || » More

Malesa Wojciech Marcin, Pedagogia eschatologiczna Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych na podstawie formularzy mszalnych Mszału rzymskiego dla diecezji polskich, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa) 2015/2016, Mod. Jacek Nowak. || » More

Nocko Paweł (Fr), Munus sanctificandi prezbiterów w Kościele partykularnym w świetle liturgii i nauczania Kościoła po Soborze Watykańskim II, Katolicki Uniwersytet Lubelski (Lublin) 2015/2016, Mod. Czesław Krakowiak. || » More

Nowak Monika (Sr), Officium defunctorum w języku polskim po Soborze Watykańskim II, Katolicki Uniwersytet Lubelski (Lublin) 2015/2016, Mod. Rastislav Adamko. || » More

Przybylak Maciej, Prywatne modlitwy eucharystyczne w posoborowej odnowie liturgicznej. Studium teologicznoliturgiczne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań) 2015/2016, Mod. Krzysztof Lijka. || » More

Sobczak Dariusz Wojciech (Fr), Koncepcja muzyki kościelnej w ujęciu ks. Ireneusza Pawlaka, Katolicki Uniwersytet Lubelski (Lublin) 2015/2016, Mod. Piotr Wiśniewski. || » More

Szebla Krzysztof Marek (Fr), Służba Boża obrządku łacińskiego we Lwowie w dobie przemian dziejowych (1945-2012), Katolicki Uniwersytet Lubelski (Lublin) 2015/2016, Mod. Waldemar Pałęcki. || » More

Żuk Łukasz (Fr), Rola słowa Bożego w liturgii w świetle „Wprowadzenia do drugiego wydania Lekcjonarza mszalnego (1981)", Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa) 2015/2016, Mod. Jacek Nowak. || » More

Łukasik Jan Michał (Fr), Służba Boża i oddziaływanie duszpasterskie Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Cmolasie w latach 1963-2013. Studium liturgiczno-pastoralne, Katolicki Uniwersytet Lubelski (Lublin) 2015/2016, Mod. Zdzisław Janiec. || » More