» Liturgical chants
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
Liturgical chants

Languages
View by

Cathegory

sort by:

Cathegory

Year

Title

Antiphonale romanum

Antiphonale Romanum in canto gregoriano ad exemplar ordinis cantus officii dispositum, Abbaye Saint Pierre de Solesmes, Solesmes 2009 (786 p.). || » More

Antyfonarz monastyczny

Antyfonarz monastyczny, Br Tomasz Maria Dąbek OSB, Br Jan Paweł Konobrodzki OSB, Opactwo Benedyktynów, Tyniec 1988 (1378 p.). || » More

Cantionale

Cantionale Ecclesiasticum. Ad normam Vaticanae Librorum Gradualis et antiphonalis S.R.E., Surzyński Joseph, Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 1914 (368 p.). || » More

Cantionale Ecclesiasticum. Ad usum Ecclesiarum Poloniae juxta decreta Synodorum Praesertim Synodi Petricoviensis cum adnotationibus caeremoniarum nec non Lamentationibus Majoris Hebdomade ac probessionibus die festo smi Corporis Christi, sti rosarii etc., Siedlecki Joannem, Typografia Związkowa provisiore Andrea Szyjewski, Cracoviae 1880 (354 (XLII) p.). || » More

Kancjonał Kościelny. Część druga. Nabożeństwa za zmarłych, Albertinum, Poznań et al. 1954 (325-435 p.). || » More

Kancjonał kościelny z uwzględnieniem Rytuału polskiego. Na podstawie Cantionale Ecclesiasticum ks. dr W. Gieburowskiego, Mizgalski Gerard (Fr), Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań-Warszawa-Lublin 1951 (654 p.). || » More

Cantus Gregorianus

Compendium Antiphonari et Breviarii Romani. Concinnatum ex Editionibus typicis cura et auctoritate Sacrorum Rituum Congregationis, Chartis et Typis Friderici Pustet, Ratisbonae 1892 (XV (576) [192] (64*) (8) (80*) p.). || » More

Gaudeamus. Łaciński śpiewnik Mszalny, Kądziela Wiesław (Fr), Michalineum, Warszawa 2005 (321 p.). || » More

Kyriale seu Ordinarium Missae. Juxta Editionem Vaticanum a Solesmensibus Monachis in Recentioris musicae notulas translatum et rhthmicis signis diligenter ornatum, Desclee & Socii, Parisiis, Tornaci, Romae 1927 (108 p.). || » More

Tonalność melodii gregoriańskich. Teoria a rzeczywistość, Łaś Józef (SJ), Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 1965 (167 p.). || » More

Chorał gregoriański

Cantionale Ecclesiasticum, Piekarz Grzegorz (Fr), Biblos, Tarnów 2021 (88 p.). || » More

Nauka śpiewu gregoriańskiego według metody ojców benedyktynów z Solesmes, Jankowski Mieczysław (Fr), Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1969 (178 p.). || » More

Zasady zwyczajnego śpiewu Kościoła według rytu św. Zakonu Braci Kaznodziejów, Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2014 (131 p.). || » More

Exsultate Deo

Exsultate Deo. Śpiewnik mszalny, Ruch Światło-Życie, Gizela Maria Skop, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010 (629 p.). || » More

Graduale Novum

Graduale Novum. Tomus I de dominicis et festis, Ed. Christian Dostal, Johannes Berchmans Göschl, Cornelius Pouderoijen, Franz Karl Praßl, Heinrich Rumphorst, Stephan Zippe, ConBrio Verlagsgesellschaft in Kooperation mit der Libreria Editrice Vaticana, Regensburg 2011 (538 p.). || » More

Graduale Romanum

Graduale Romanum: lateinische-deusche Textausgabe, Benediktinern der Abtei Gerleve, Beuroner Kustvlag, Beuron 2010 (496 p.). || » More

Graduale simplex. ad usum minorum ecclesiarum, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1988 (516 p.). || » More

Graduale Triplex. seu Graduale Romanum Pauli PP. VI cura recognitum & rhythmicis signis a solesmensibus monachis ornatum neumis Laudunensibus (Cod. 239) et Sangallensibus (Codicum San Gallensis 359 et Einsidlensis 121) nunc auctum, Abbye Saint-Pierre de Solesmes, S.A. La Froidfontaine, Solesmis 1979 (918 p.). || » More

Kancjonał

Kancyjonał pieśni nabożnych: Według obrzędów Kościoła Świętego Katolickiego, Kraków 1721, Garnczarski Stanisław, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie , Kraków 2018 (492 p.). || » More

Kancyjonał pieśni nabożnych: Według obrzędów Kościoła Świętego Katolickiego, Kraków 1721, Garnczarski Stanisław, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie , Kraków 2018 (492 p.). || » More

Kyriale simplex

Kyriale simplex. Editio typica, Sacra Rituum Congregatio, Typis Polyglottis Vaticanis, Vatican 1965 (48 p.). || » More

Lexikon

Sacra Musica. Lexikon der Katholischen Kirchenmusik, Weissenbäck Andreas, Verlag der Augustinus-Druckerei, Wien 1937 (419 p.). || » More

Liturgia horarum

Ciemna jutrznia. Godzina czytań i jutrznia na Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę, Tarsycjusz Sinka CM, Łukasz Sorys, Piotr Węglarz, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Marianów, Kraków 2005 (78 p.). || » More

Laudes Festivae. Lectionarium et Cantarium pro diversitate temporum et festorum, Beatus Reiser OSB, Typis Polyglottis Vaticanis, Romae 1940 (327, 4* p.). || » More

Nieszpory niedzielne Okresu zwykłego z propozycjami melodii, Diecezjalna Komisja ds. Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej Siedleckiej, Bożena Kondracka, Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa, ks. Michał Roman Szulik, Diecezjalne Studium Muzyki Kościelnej w Siedlcach, Siedlce 2006 (42 p.). || » More

Psallite Domino sapienter. Typiczne melodie do Liturgii Godzin i Mszy świętej, Waloszek Joachim (Fr), Adam Kozak, Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża w Opolu, Opole 2011 (152 p.). || » More

Triduum Paschalne. Liturgia Godzin, Skop Gizela, Światło - Życie, Kraków 2011 (93 p.). || » More

Vesperale Romanum. Excerptum ex Antiphonalis S.R.E. Jussu SS.D.N.PII X. Pontificis Maximi Restituto et Editio, sumptibus Typis Friderici Pustet, Ratisbonae et Romae 1916 (XVIII 528 [101] 44 * 24 ** p.). || » More

Wybór melodii do Liturgii Godzin. Pomoce dla animatora muzycznego, Maier Elżbieta, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2010 (24 p.). || » More

Missam cantare

Missam cantare, Kądziela Wiesław, s.n., Warszawa 2011 (298 p.). || » More

Muzyka Liturgiczna

Bożonarodzeniowa muzyka na Jasnej Górze w XVIII i XIX wieku, Pośpiech Remigiusz, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2000 (273 p.). || » More

Cantare Missam, Filaber Andrzej (Fr), Caecilianum, Warszawa 1993 (207 p.). || » More

Katechizm pierwszych zasad muzyki. Dla użytku uczniów szkół kościelno-muzycznych i organistów przygotowujących się do egzaminu kwalifikacyjnego, Surzyński Stefan, Nakładem Księgarni Zygmunta Jelenia, Tarnów 1909 (46 p.). || » More

Mała historia muzyki kościelnej, Krawczyk Dorota, Wydawnictwo 'M', Kraków 2003 (279 p.). || » More

W służbie Bogu i ojczyźnie. Organiści diecezji lubelskiej w okresie II Rzeczpospolitej, Bochniak Marek, Werset, Lublin 2011 (180 p.). || » More

Zarys historii muzyki w klasztorze oliwskim w latach 1224-1831, Janca Jan, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Gdańsk 1991 (118 p.). || » More

Niepojęta Trójco

Niepojęta Trójco. Śpiewnik Liturgiczny, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Marta Stós, Jacek Gałuszka OP, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998 (359 p.). || » More

Niepojęta Trójco. Śpiewnik liturgiczny. Tom II, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010 (455 p.). || » More

Pałka Piotr

Pieśni Adwentowe, Kolędy i Pastorałki. Na czterogłosowy chór mieszany a capella, Pałka Piotr, InAltum, Kraków 2009 (77 p.). || » More

Pieśni Wielkopostne i Paschalne. Na czterogłosowy chór mieszany a cappella, Piotr Pałka, InAltum, Kraków 2010 (77 p.). || » More

Pieśni adwentowe i kolędy

Kantyczki z nutami. Pójdźmy wszyscy do stajenki, Kaszycki Jan, Drukarnia 'Prawdy' pod zarządem Józefa Jondry, Kraków 1911 (507 p.). || » More

Pieśni adwentowe i kolędy. Częśc I, Polit Józef (Fr), Nakładem Spółki wydawniczej "Praca i Książka". Skład gł. w Książnicy Polskiej w Przemyślu, Przemyśl 1920 (77 p.). || » More

Poranna liturgia godzin na Wielki Piątek i Wielką Sobotę

Poranna liturgia godzin na Wielki Piątek i Wielką Sobotę, Prowincja Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza, Warszawa 2021 (64 p.). || » More

Salmo responsorial

Libro del salmista, Conferencia Episcopal Española, Libros litúrgicos, Madrid 2008 (406 p.). || » More

Śpiew liturgiczny

Canticum novum, Bębenek Paweł, Wydawnictwo Esprit, Kraków 2015 (107 p.). || » More

Laudabilis cantus. Śpiewnik liturgiczny, Jakubiak Marcin, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 2016 (136 p.). || » More

O dyrygowaniu. Podręcznik dla dyrygentów chórów świeckich i kościelnych, organistów i kapelmistrzów, Wiśniewski Jan (Fr), Skład Główny: Księgarnia św. Wojciecha, Poznań - Warszawa 1933 (76 p.). || » More

Śpiewniczek liturgiczny. Zbiór najczęściej używanych śpiewów kościelnych do wykonywania przez wszystkich wiernych, Świetlicki Stefan (Fr), Diecezjalny Zakład Drukarski, Sandomierz 1927 (34 p.). || » More

Śpiewy Alleluja o Najświętszej Maryi Pannie w polskich graduałach przedtrydenckich, Pikulik Jerzy, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1984 (352 p.). || » More

Streszczony wykład polifonji i form muzycznych, Surzyński Mieczysław, Nakład Gebethnera i Wolffa, Warszawa - Kraków - Lublin - Łódź - Poznań - Wilno - Zakopane 1925 (30 p.). || » More

Wybór melodji gregoriańskich używanych w Polsce, Nowacki Henryk (Fr), Nakładem własnym, Warszawa 1932 (88 p.). || » More

Śpiewnik Kościelny

Pogrzeb chrześcijański. Pomoce liturgiczne dla organistów, Archidiecezjalna Komisja ds. Muzyki Kościelnej. Archidiecezjalna Szkoła Organistowska, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 2001 (67 p.). || » More

Psallite Domino. Towarzyszenie organowe do śpiewnika Kościelnego dla użytku parafii rzymsko-katolickich części drugiej 'Śpiewajmy Panu' z całkowitym tekstem pieśni, Surzyński Stefan (Fr), Mieczysław Surzyński, Nakładem Drukarni i Księgarni św. Wojciecha, Poznań 1908 (223 p.). || » More

Śpiewnik Kościelny, Siedlecki Jan (Fr), ks. W. Kałamarz CM, ks. A. Ziółkowski CM, Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2015 (1424 p.). || » More

Śpiewnik Kościelny, Ed. ks. Reginek Antoni, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2002 (1003 p.). || » More

Śpiewnik kościelny, Gieburowski Wacław (Fr), Z Wydawnictw im. K. T. Barwickiego w Poznaniu, Poznań 1947 (127 p.). || » More

Śpiewnik Kościelny, Wiśniewski Jan (Fr), Nakładem i czcionkami Drukarni i Księgarni 'Pielgrzym', Pelplin 1928 (159 p.). || » More

Śpiewnik Kościelny dla użytku parafii rzymsko-katolickich. Część pierwsza. Laudate Dominum, Surzyński Józef (Fr), Drukiem Jarosława Leitgebra w Poznaniu, Poznań 1886 (304 p.). || » More

Śpiewnik Liturgiczny, Gieburowski Wacław, Drukarnia Muzyczna, Poznań 1932 (54 p.). || » More

Śpiewnik parafialny. czyli zbiór pieśni sakralnych polskich i łacińskich oraz modlitw dla użytku wiernych w kościołach rzymsko - katolickich, Lewkowicz Wojciech (Fr), b.w., Olsztyn 1968 (596 p.). || » More

Śpiewnik Kościelny Katolicki

Śpiewnik Kościelny Katolicki. Największy zbiór pieśni nabożnych z nutami do śpiewu na 2 głosy. Częśc druga. Pieśni do Najświętszej Maryi Panny, Ed. Tomasz Flasza, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2002 (201 p.). || » More

Śpiewnik Kościelny Katolicki. Największy zbiór pieśni nabożnych z nutami do śpiewu na 2 głosy. Częśc druga. Pieśni do Pana Jezusa. Pieśni do Najświętszego Serca Pana Jezusa, Ed. Tomasz Flasza, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2004 (83 p.). || » More

Śpiewnik Kościelny Katolicki. Największy zbiór pieśni nabożnych z nutami do śpiewu na 2 głosy. Częśc pierwsza, Ed. Tomasz Flasza, T. Gieszczykiewicz. Księgarnia, wydawnictwo i skład nut, Kraków 1930 (382 p.). || » More

Śpiewnik Kościelny Katolicki. Największy zbiór pieśni nabożnych z nutami do śpiewu na 2 głosy. Częśc pierwsza. Kolędy, Ed. Tomasz Flasza, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2002 (216 p.). || » More

Śpiewnik Kościelny Katolicki. Największy zbiór pieśni nabożnych z nutami do śpiewu na 2 głosy. Część pierwsza. Pieśni Adwentowe, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2001 (39 p.). || » More

Śpiewy międzylekcyjne z Lekcjonarza Mszalnego

Śpiewy międzylekcyjne z Lekcjonarza Mszalnego, Pallottinum, Poznań 2016 (272 p.). || » More

Śpiewy międzylekcyjne z Lekcjonarza Mszalnego, Pallottinum, Poznań 2016 (582 p.). || » More

Zwycięzca śmierci

Ciemna Jutrznia na Wielki Piątek i Wielką Sobotę, Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, Warszawa 1991 (52 p.). || » More

Ciemna Jutrznia na Wielki Piątek i Wielką Sobotę, Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, Warszawa 1991 (52 p.). || » More

Zwycięzca śmierci. Modlitwa Godzin W. Piątku W. Soboty Śpiewy W. Niedzieli. /do użytku wewnętrznego/, Kuria Metropolitalna Warszawska, Warszawa 1979 (82 p.). || » More