» Journals
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
Journals

Alphabetical list

America. The National Catholic Weekly : [a Jesuit magasine]; Volumes: 1, Articles: 2  || » More 

Analecta Cracoviensia; Volumes: 3, Articles: 6  || » More 

Anamnesis. Biuletyn Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski; Volumes: 25, Articles: 400  || » More 

Annales Canonici; Volumes: 2, Articles: 2  || » More 

Annales Lublinenses pro Musica Sacra; Volumes: 2, Articles: 2  || » More 

Annuarium Historiae Conciliorum. Internationale Zeitschrift für Konziliengeschichtsforschung; Volumes: 1, Articles: 1  || » More 

Antiphon. A Journal for Liturgical Renewal ; Volumes: 1, Articles: 3  || » More 

Apollinaris. Commentarius Instituti Utriusque Juris; Volumes: 1, Articles: 1  || » More 

Archiv für Liturgiewissenschaft; Volumes: 1, Articles: 8  || » More 

Archiv für mittelrheinischen Kirchengeschichte; Volumes: 1, Articles: 1  || » More 

Archivo Teológico Granadino; Volumes: 1, Articles: 1  || » More 

Ateneum Kapłańskie. Miesięcznik wychodzący pod kierunkiem profesorów Włocławskiego Seminaryum Duchownego poświęcony Pismu św., Teologii Dogmatycznej, Apologetyce, Teologii Moralnej i Ascetycznej, Prawu Kanonicznemu, Liturgice, Filozofii, Historii, Naukom Społecznym, Pedagogii i Sztuce Chrześcijańskiej; Volumes: 106, Articles: 390  || » More 

Benedictine Culture. An Occasional Review of Liturgy and Practical Theology || » More 

Biblistica et Patristica Toruniensia; Volumes: 1, Articles: 1  || » More 

Bielańskie Studia Teologiczne; Volumes: 1, Articles: 1  || » More 

Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne; Volumes: 8, Articles: 12  || » More 

Biuletyn Duszpasterski Archidiecezja Warszawska; Volumes: 1, Articles: 1  || » More 

Carmelus; Volumes: 1, Articles: 1  || » More 

Catechumenium. Revista de Teología; Volumes: 2, Articles: 2  || » More 

Cauriensia; Volumes: 1, Articles: 1  || » More 

Christianitas. Religia - Kultura - Społeczeństwo; Volumes: 11, Articles: 37  || » More 

Collectanea Theologica. Kwartalnik polskich teologów; Volumes: 41, Articles: 785  || » More 

Colloquia Theologica Ottoniana; Volumes: 5, Articles: 6  || » More 

Colloquium Salutis. Wrocławskie Studia Teologiczne; Volumes: 3, Articles: 4  || » More 

Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny; Volumes: 17, Articles: 77  || » More 

Communio. Commentarii Internationales de Ecclesia et Theologia; Volumes: 3, Articles: 3  || » More 

Concilium. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny; Volumes: 4, Articles: 41  || » More 

CroirAujour; Volumes: 1, Articles: 1  || » More 

Currenda. Pismo urzędowe diecezji tarnowskiej; Volumes: 1, Articles: 1  || » More 

Der Dom. Kirchenzeitung für das Erzbistum Paderborn ; Volumes: 8, Articles: 18  || » More 

Diakon. Czasopismo poświęcone diakonatowi i promocji diakonatu stałego w Polsce; Volumes: 4, Articles: 10  || » More 

Didaskalos. Pismo Teologiczne || » More 

Dobry Pasterz. Biuletyn wydawany pod patronatem Komisji Duchowieństwa Konferencji Episkopatu Polski; Volumes: 1, Articles: 4  || » More 

DocumCath; Volumes: 1, Articles: 1  || » More 

Duchowość w Polsce; Volumes: 1, Articles: 1  || » More 

Early Music; Volumes: 1, Articles: 1  || » More 

Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski; Volumes: 1, Articles: 1  || » More 

Ecclesia Orans. Periodica de Scientiis Liturgicis cura Facultatis Sacrae Liturgiae in Pontificio Athenaeo Anselmiano de Urbe; Volumes: 24, Articles: 158  || » More 

Elpis; Volumes: 3, Articles: 3  || » More 

Ephemerides Liturgicae. Commentarium Bimestre de Re Liturgica cura et studio Presbyterorum Congregationis Missionis; Volumes: 8, Articles: 82  || » More 

Ephrem's Theological Journal (EphemThJ); Volumes: 1, Articles: 1  || » More 

Erneuerung in Kirche und Gesellschaft. Ökumenische Zeitschrift für Glaubenserneuerung und Evangelisierung; Volumes: 3, Articles: 3  || » More 

Ethos; Volumes: 1, Articles: 1  || » More 

Folia Historica Cracoviensia; Volumes: 8, Articles: 8  || » More 

Forum Młodych Pastoralistów. Czasopismo Doktorantów Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL; Volumes: 1, Articles: 1  || » More 

Gregoriusbote. Mitteilungen des verlags L. Schwann. Düsseldorf für die praxis der katolischen kirchenchőre; Volumes: 1, Articles: 8  || » More 

Głos Karmelu || » More 

Głosy Katolickie; Volumes: 1, Articles: 5  || » More 

Homo Dei. Przegląd teologiczno-duszpasterski; Volumes: 43, Articles: 179  || » More 

Hosanna. Pismo organistów diecezji tarnowskiej; Volumes: 7, Articles: 23  || » More 

Kaliskie Studia Teologiczne; Volumes: 3, Articles: 3  || » More 

Kielecki Przegląd Diecezjalny || » More 

Kieleckie Studia Teologiczne; Volumes: 9, Articles: 11  || » More 

Kirchenzeitung für das Erzbistum Köln; Volumes: 1, Articles: 1  || » More 

Klerusblatt; Volumes: 3, Articles: 3  || » More 

KnC - Miesięcznik dla ministrantów || » More 

Komunikaty Mazursko-Warmińskie; Volumes: 1, Articles: 1  || » More 

Kortowski Przegląd Prawniczy; Volumes: 5, Articles: 8  || » More 

Kościół i Prawo; Volumes: 2, Articles: 2  || » More 

Krąg Biblijny. Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte; Volumes: 2, Articles: 2  || » More 

Kronika Diecezji Radomskiej; Volumes: 8, Articles: 15  || » More 

Kronika Diecezji Sandomierskiej; Volumes: 36, Articles: 74  || » More 

Kronika Dyecezyi Kujawsko-Kaliskiej . Czasopismo poświęcone sprawom dyecezyi; Volumes: 8, Articles: 33  || » More 

Kultura Media Teologia. Kwartalnik Naukowy Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego ; Volumes: 1, Articles: 1  || » More 

Kwartalnik Historyczny; Volumes: 1, Articles: 1  || » More 

L'Osservatore Romano. Wydanie Polskie; Volumes: 5, Articles: 7  || » More 

La Ciencia Tomista; Volumes: 16, Articles: 20  || » More 

La Maison-Dieu. Cahiers de pastorale liturgique; Volumes: 1, Articles: 1  || » More 

La Pensée catholique. Cahiers de synthèse doctrinale; Volumes: 1, Articles: 1  || » More 

Lebendiges Zeugnis; Volumes: 1, Articles: 1  || » More 

Liturgia. Mensile del Centro di Azione Liturgica; Volumes: 6, Articles: 36  || » More 

Liturgia Sacra. Półrocznik Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego; Volumes: 22, Articles: 407  || » More 

Liturgia y Espiritualidad; Volumes: 30, Articles: 583  || » More 

Liturgie und Kirchenmusik. Volkstümliches Zweiwochenblatt für katholische kirchensänger und Freunde liturgischen Lebens; Volumes: 2, Articles: 13  || » More 

Liturgisches Jahrbuch. Vierteljahreshefte für Fragen des Gottesdienstes; Volumes: 6, Articles: 6  || » More 

Liturgy. Quarterly of the Society of St Gregory; Volumes: 1, Articles: 1  || » More 

Lumen Gentium. Zeszyty misiologiczne; Volumes: 1, Articles: 2  || » More 

Lumen vitae. Revue internationale de la formation religiouse; Volumes: 1, Articles: 1  || » More 

Miesięcznik Diecezji Chełmińskiej; Volumes: 1, Articles: 2  || » More 

Msza Święta. Miesięcznik Biblijno-liturgiczny; Volumes: 11, Articles: 47  || » More 

Music and Liturgy; Volumes: 1, Articles: 1  || » More 

Musica Ecclesiastica. Rocznik Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych; Volumes: 5, Articles: 47  || » More 

Mysterium Christi. Czasopismo Liturgiczne; Volumes: 8, Articles: 201  || » More 

Nasza Przeszłość; Volumes: 3, Articles: 4  || » More 

Notitiae. Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum; Volumes: 1, Articles: 10  || » More 

Nowe Życie. dolnośląskie pismo katolickie: religia, społeczeństwo, kultura; Volumes: 1, Articles: 1  || » More 

Nurt SVD. półrocznik misjologiczno-religioznawczy; Volumes: 6, Articles: 8  || » More 

Ochrona Zabytków; Volumes: 1, Articles: 1  || » More 

Oriens. Dwumiesięcznik poświęcony sprawom religijnym Wschodu; Volumes: 1, Articles: 1  || » More 

Paedagogia Christiana; Volumes: 1, Articles: 1  || » More 

Pastoralblatt. Für die Diözesen Aachen, Berlin, Essen, Hamburg, Hildesheim, Köln, Osnabrück; Volumes: 1, Articles: 1  || » More 

Pastores. Kwartalnik poświęcony formacji kapłańskiej; Volumes: 7, Articles: 12  || » More 

Paulinus; Volumes: 3, Articles: 3  || » More 

Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne; Volumes: 14, Articles: 20  || » More 

Phase. Revista de Pastoral Litúrgica; Volumes: 246, Articles: 1127  || » More 

Polonia Sacra; Volumes: 5, Articles: 6  || » More 

Posłaniec Serca Jezusowego; Volumes: 1, Articles: 1  || » More 

Poznańskie Studia Teologiczne; Volumes: 4, Articles: 6  || » More 

Prawo Kanoniczne; Volumes: 3, Articles: 7  || » More 

PresPast; Volumes: 2, Articles: 2  || » More 

Pro Musica Sacra. Czasopismo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie poświęcone muzyce kościelnej; Volumes: 1, Articles: 4  || » More 

Przegląd Katolicki; Volumes: 5, Articles: 7  || » More 

Przegląd Pastoralno-homiletyczny; Volumes: 1, Articles: 3  || » More 

Przegląd Powszechny. miesięcznik poświęcony sprawom religijnym, kulturalnym i społecznym założony w roku 1884; Volumes: 2, Articles: 2  || » More 

Przewodnik Katolicki; Volumes: 2, Articles: 2  || » More 

Questions Liturgiques. Studies in Liturgy; Volumes: 3, Articles: 3  || » More 

Resovia Sacra. Studia Teologiczno-Filozoficzne Diecezji Rzeszowskiej; Volumes: 6, Articles: 7  || » More 

Revista Digital de Iconografía Medieval; Volumes: 1, Articles: 1  || » More 

Revista Española de Teología; Volumes: 4, Articles: 5  || » More 

Revista Teológica Limense; Volumes: 1, Articles: 1  || » More 

Ricerche teologiche; Volumes: 2, Articles: 2  || » More 

Rivista di Pastorale Liturgica; Volumes: 14, Articles: 246  || » More 

Rivista Liturgica. Bimestrale per la formazione liturgica; Volumes: 22, Articles: 521  || » More 

Rivista Teologica di Lugano. Semestrale in lingua italiana, francese e inglese; Volumes: 3, Articles: 3  || » More 

Rocznik Biblioteki Narodowej; Volumes: 2, Articles: 2  || » More 

Rocznik Naukowy Duszpasterstwa Nauczycieli; Volumes: 1, Articles: 1  || » More 

Rocznik Teologiczny Śląska Opolskiego; Volumes: 1, Articles: 1  || » More 

Rocznik Teologii Katolickiej ; Volumes: 5, Articles: 6  || » More 

Roczniki Liturgiczne; Volumes: 1, Articles: 23  || » More 

Roczniki Liturgiczno-Homiletyczne; Volumes: 5, Articles: 50  || » More 

Roczniki Nauk Prawnych. Prawo, Prawo kanoniczne, Administracja; Volumes: 15, Articles: 28  || » More 

Roczniki Pastoralno-Katechetyczne; Volumes: 2, Articles: 2  || » More 

Roczniki Teologiczne KUL; Volumes: 18, Articles: 95  || » More 

Roczniki Teologiczno-Kanoniczne; Volumes: 23, Articles: 63  || » More 

Ruch Biblijny i Liturgiczny; Volumes: 74, Articles: 786  || » More 

Sacrum et decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej; Volumes: 1, Articles: 9  || » More 

Saeculum Christianum; Volumes: 1, Articles: 1  || » More 

Salvatoris Mater; Volumes: 9, Articles: 22  || » More 

Scripta Biblica et Orientala; Volumes: 1, Articles: 1  || » More 

Scripta Theologica; Volumes: 1, Articles: 1  || » More 

ScriptaTh; Volumes: 1, Articles: 1  || » More 

Scriptura Sacra. Studia biblijne Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego ; Volumes: 1, Articles: 1  || » More 

Seminare. Poszukiwania naukowe; Volumes: 17, Articles: 38  || » More 

Seminarios; Volumes: 2, Articles: 2  || » More 

Sewanee Theological Review; Volumes: 1, Articles: 1  || » More 

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne; Volumes: 22, Articles: 34  || » More 

Śpiew Kościelny. Miesięcznik poświęcony muzyce kościelnej; Volumes: 2, Articles: 9  || » More 

Środkowoeuropejskie Studia Polityczne; Volumes: 1, Articles: 1  || » More 

Studia Bobolanum; Volumes: 6, Articles: 7  || » More 

Studia Bydgoskie; Volumes: 2, Articles: 2  || » More 

Studia Elbląskie; Volumes: 9, Articles: 12  || » More 

Studia Ełckie; Volumes: 5, Articles: 7  || » More 

Studia Gdańskie; Volumes: 5, Articles: 5  || » More 

Studia Gnesnensia; Volumes: 7, Articles: 7  || » More 

Studia Gregoriańskie. pod patronatem Associazione Internazionale Studi di Canto Gregoriano; Volumes: 2, Articles: 2  || » More 

Studia i rozprawy. . Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego; Volumes: 1, Articles: 1  || » More 

Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie; Volumes: 6, Articles: 8  || » More 

Studia Liturgiczne; Volumes: 1, Articles: 9  || » More 

Studia Loviciensia. Łowickie Studia Teologiczne || » More 

Studia Monastica; Volumes: 1, Articles: 1  || » More 

Studia Nauk Teologicznych PAN; Volumes: 4, Articles: 5  || » More 

Studia Paradyskie; Volumes: 3, Articles: 3  || » More 

Studia Pastoralne; Volumes: 5, Articles: 17  || » More 

Studia Pelplińskie; Volumes: 2, Articles: 2  || » More 

Studia Prymasowskie; Volumes: 2, Articles: 2  || » More 

Studia Płockie; Volumes: 25, Articles: 41  || » More 

Studia Redemptorystowskie. Pismo naukowe Warszawskiej Prowincji Redemptorystów; Volumes: 4, Articles: 5  || » More 

Studia Salvatoriana Polonica; Volumes: 2, Articles: 2  || » More 

Studia Sandomierskie. Filozofia-Teologia-Historia; Volumes: 4, Articles: 7  || » More 

Studia Teologiczne; Volumes: 24, Articles: 35  || » More 

Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego; Volumes: 5, Articles: 7  || » More 

Studia Teologii Dogmatycznej; Volumes: 1, Articles: 1  || » More 

Studia Theologica Varsaviensia; Volumes: 7, Articles: 9  || » More 

Studia Warmińskie; Volumes: 5, Articles: 31  || » More 

Studia Włocławskie; Volumes: 14, Articles: 22  || » More 

Studium Legionense; Volumes: 2, Articles: 2  || » More 

Świdnickie Studia Teologiczne; Volumes: 8, Articles: 10  || » More 

Sympozja. Półrocznik teologiczny; Volumes: 3, Articles: 3  || » More 

Sympozjum; Volumes: 1, Articles: 4  || » More 

Słowo Krzyża; Volumes: 1, Articles: 1  || » More 

Tarnowskie Studia Teologiczne; Volumes: 5, Articles: 7  || » More 

Teofil. Pismo Studentów Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Dominikanów; Volumes: 2, Articles: 5  || » More 

TeolEspir; Volumes: 1, Articles: 1  || » More 

Teologia i człowiek. Półrocznik Wydziału Teologicznego UMK; Volumes: 27, Articles: 52  || » More 

Teologia Młodych. Rocznik naukowy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego; Volumes: 4, Articles: 5  || » More 

Teologia Praktyczna; Volumes: 6, Articles: 9  || » More 

Teologia w Polsce. Nowa seria. Półrocznik Towarzystwa Teologów Dogmatyków; Volumes: 4, Articles: 8  || » More 

Teologia. Kultura. Społeczeństwo. Czasopismo Koła Naukowego Teologów KUL; Volumes: 6, Articles: 12  || » More 

Teologiczne Studia Siedleckie; Volumes: 13, Articles: 40  || » More 

Theologie und Glaube; Volumes: 6, Articles: 8  || » More 

Trierer Theologische Zeitschrift ; Volumes: 3, Articles: 3  || » More 

Unio Apostolica; Volumes: 1, Articles: 1  || » More 

Verbum Vitae; Volumes: 3, Articles: 4  || » More 

Vox Patrum. Antyk chrześcijański; Volumes: 21, Articles: 49  || » More 

W drodze. Miesięcznik poświęcony życiu chrześcijańskiemu; Volumes: 6, Articles: 6  || » More 

Warszawskie Studia Pastoralne; Volumes: 13, Articles: 25  || » More 

Warszawskie Studia Teologiczne; Volumes: 24, Articles: 64  || » More 

Wiadomości Archidiecezjalne. Organ Urzędowy Kurii Metropolitalnej w Katowicach; Volumes: 5, Articles: 14  || » More 

Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie. Miesięcznik Duchowieństwa Archidiecezji Warszawskiej; Volumes: 1, Articles: 1  || » More 

Więź; Volumes: 2, Articles: 12  || » More 

Worship; Volumes: 5, Articles: 46  || » More 

Wrocławski Przegląd Teologiczny; Volumes: 15, Articles: 41  || » More 

Wrocławskie Wiadomości Kościelne. Pismo urzędowe Wrocławskiej Kurii Metropolitalnej; Volumes: 1, Articles: 1  || » More 

Zarządzanie w Kulturze; Volumes: 2, Articles: 2  || » More 

Zeszyty Formacji Duchowej; Volumes: 1, Articles: 7  || » More 

Zeszyty Formacji Katechetów; Volumes: 9, Articles: 11  || » More 

Zeszyty Historyczno-Teologiczne. ROCZNIK COLLEGIUM RESURRECTIANUM; Volumes: 3, Articles: 4  || » More 

Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; Volumes: 2, Articles: 2  || » More 

Znak; Volumes: 4, Articles: 8  || » More 

Życie Konsekrowane; Volumes: 1, Articles: 1  || » More 

Łódzkie Studia Teologiczne. Kwartalnik; Volumes: 11, Articles: 25  || » More 

Łódzkie Studia Teologiczne || » More