» Journals » Ateneum Kapłańskie
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
Journals

Type: journal
Journal title: Ateneum Kapłańskie
Subheading: Miesięcznik wychodzący pod kierunkiem profesorów Włocławskiego Seminaryum Duchownego poświęcony Pismu św., Teologii Dogmatycznej, Apologetyce, Teologii Moralnej i Ascetycznej, Prawu Kanonicznemu, Liturgice, Filozofii, Historii, Naukom Społecznym, Pedagogii i Sztuce Chrześcijańskiej

Country: Poland
ISSN: [e]1689-0531; [p]0208-9041

Introduced: ostrowik (2008-03-05)
Last modification: laudem (2009-02-11)