» Journals » Wiadomości Archidiecezjalne
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
Journals

Type: journal
Journal title: Wiadomości Archidiecezjalne
Subheading: Organ Urzędowy Kurii Metropolitalnej w Katowicach

Country: Poland
ISSN: 1230-2449

Notes:
Wiadomości Archidiecezjalne są kontynuacją Wiadomości Diecezjalnych. Nazwa zmieniła się po przekształceniu Diecezji Katowickiej w Archidiecezję Katowicką w 1992 r.

Introduced: an.damian (2009-03-12)
Last modification: laudem (2009-03-12)