» Liturgical books » Eucharystia. Obrzędy Mszy...
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
Liturgical books

Details

Language: Polish
Type: Liturgical book

Cathegory: Eucharist
Alternative author: red. Ks. Helmut Sobeczko
Title: Eucharystia. Obrzędy Mszy św.
Publishing house: Wydawnictwo Św. Krzyża
Publ. city: Opole
Publ. year.: 1987
Pages: 129
ISBN: 83-85025-12-X

Contents:
Przedmowa
Obrzędy Mszy Świętej
Prefacja Adwentowa (I)
Prefacja o Narodzeniu Pańskim (I)
Prefacja o Objawieniu Pańskim
Prefacja Wielkopostna (I)
Prefacja Wielkanocna (I)
Prefacja o Zesłaniu Ducha Świętego
Prefacja na Niedziele Zwykłe (I)
Prefacja na Niedziele Zwykłe (II)
Prefacja na Niedziele Zwykłe (VI)
Prefacja Zwykła (I)
Prefacja Zwykła (II)
Prefacja o Sercu Pana Jezusa
Prefacja o Najśw. Maryi Pannie (I)
Prefacja o Świętych
Prefacja o Zmarłych (I)
I Modlitwa Eucharystyczna (Kanon Rzymski)
II Modlitwa Eucharystyczna
III Modlitwa Eucharystyczna
IV Modlitwa Eucharystyczna
V Modlitwa Eucharystyczna (A)
V Modlitwa Eucharystyczna (B)
V Modlitwa Eucharystyczna (C)
V Modlitwa Eucharystyczna (D)
I Modlitwa Eucharystyczna o pojednaniu
II Modlitwa Eucharystyczna o pojednaniu
I Modlitwa Eucharystyczna dla dzieci
II Modlitwa Eucharystyczna dla dzieci
III Modlitwa Eucharystyczna dla dzieci
Prex Eucharistica II

Dodatek
I. Śpiewy dziękczynne po Komunii Św.

Ciebie Boga wysławiamy
Ciebie, Boże, wielbimy
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz
Uwielbiaj, duszo moja, sławę Pana mego
Wielbij, duszo moja, Pana

II. Przygotowanie do Mszy Świętej
Modlitwa Św. Ambrożego
Modlitwa Św. Tomasza z Akwinu
Modlitwa do Najśw. Maryi Panny

III. Dziękczynienie po Mszy Świętej
Modlitwa Św. Tomasza z Akwinu
Modlitwa do Zbawiciela
Ofiarowanie siebie
Modlitwa do Chrystusa Ukrzyżowanego
Modlitwa ogłoszona przez Pap. Klemensa XI
Modlitwa do Najśw. Maryi Panny

Notes:
Diecezjalny Instytut Pastoralny w Opolu
Filia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Seria: Materiały Duszpasterskie, nr 3
Teksty Liturgiczne: Mszał Rzymski dla Diecezji Polskich, Wyd. Pallottinum, Poznań 1986.
Pozwolenie na przedruk udzielone Dekretem Prymasa Polski nr R. N. 419/87/P z dnia 9 lutego 1987 r.

Introduced: custos (2008-03-26)
Modified: laudem (2008-04-18)