» Liturgical books » Msze za zmarłych
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
Liturgical books

Details

Language: Polish
Type: Liturgical book

Cathegory: Eucharist
Common title (header): Mszał
Title: Msze za zmarłych
Subheading: Na podstawie Mszału Rzymskiego dla diecezji polskich
Publishing house: Pallottinum
Publ. city: Poznań
Publ. year.: 1994
Pages: 100
ISBN: brak

Contents:
MSZE ZA ZMARŁYCH
Z Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego

I. Msze pogrzebowe:
1. Msza pogrzebowa poza Okresem Wielkanocnym
2. Msza pogrzebowa poza Okresem Wielkanocnym
3. Msza pogrzebowa w Okresie Wielkanocnym
4. Modlitwy do wyboru w Mszy pogrzebowej

II. Msze w rocznicę śmierci lub pogrzebu:
5. Msza w rocznicę śmierci poza Okresem Wielkanocnym
6. Msza w rocznicę śmierci poza Okresem Wielkanocnym
7. Msza w rocznicę śmierci w Okresie Wielkanocnym
8. Modlitwy do wyboru w rocznicę śmierci
9. Modlitwy do wyboru w rocznicę śmierci

III. Msze w różne wspomnienia zmarłych:
10. Msza za jednego zmarłego
11. Msza za jednego zmarłego
12. Msza za wielu albo za wszystkich zmarłych
13. Msza za wielu albo za wszystkich zmarłych
14. Msza za wielu albo za wszystkich zmarłych

IV. Modlitwy za zmarłych:
15. Modlitwy za zmarłego papieża
16. Modlitwy za zmarłego papieża
17. Modlitwy za zmarłego papieża
18. Modlitwy za zmarłego biskupa diecezji
19. Modlitwy za innego zmarłego biskupa lub kardynała
20. Modlitwy za zmarłego kapłana
21. Modlitwy za zmarłego kapłana
22. Modlitwy za zmarłego diakona
23. Modlitwa za zmarłego zakonnika lub zakonnicę
24. Modlitwy za jednego zmarłego
25. Modlitwy za jednego zmarłego
26. Modlitwy za jednego zmarłego
27. Modlitwa za zmarłych w młodym wieku
28. Modlitwa za zmarłych, którzy pracowali w służbie Ewangelii
29. Modlitwa za zmarłych po długiej chorobie
30. Modlitwa za poległych w obronie ojczyzny
31. Modlitwa za zmarłych nagle
32. Modlitwy za wielu zmarłych
33. Modlitwy za wielu zmarłych
34. Modlitwy za wielu zmarłych
35. Modlitwa za zmarłych małżonków
36. Modlitwy za zmarłych rodziców celebransa
37. Modlitwy za zmarłych rodziców
38. Modlitwa za zmarłego ojca rodziny
39. Modlitwa za zmarłą matkę rodziny
40. Modlitwy za zmarłych krewnych, przyjaciół i dobroczyńców

V. Msze w czasie pogrzebów dzieci:
41. Msza w czasie pogrzebu dziecka ochrzczonego
42. Msza w czasie pogrzebu dziecka niechrzczonego

Obrzędy Mszy Świętej
Obrzędy Mszy świętej z ludem
Liturgia eucharystyczna
Prefacje czytane
Prefacje śpiewane
Pierwsza Modlitwa eucharystyczna
Druga Modlitwa eucharystyczna
Trzecia Modlitwa eucharystyczna
Obrzędy Komunii
Obrzędy zakończenia
Uroczyste błogosławieństwo
Błogosławieństwo pontyfikalne

Notes:
Za zgodą Przewodniczącego KEP Ks. Kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski
Wydano wraz z czytaniami liturgicznymi we Mszach św. za zmarłych

Introduced: custos (2008-04-23)
Modified: ostrowik (2008-06-01)