» Liturgical books » Obrzędy Pokuty. Dostosowane do...
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
Liturgical books

Details

Language: Polish
Type: Liturgical book

Cathegory: Penance
Title: Obrzędy Pokuty. Dostosowane do zwyczajów polskich
Publishing house: Księgarnia Św. Jacka
Publ. city: Katowice
Publ. year.: 2002
Pages: 238
ISBN: 83-7030-173-8

Contents:
Dekret Prymasa Polski
Dekret Kongregacji Sakramentów i Kultu Bożego zatwierdzający polski przekład
Dekret ogólny Kongregacji Kultu Bożego
Wprowadzenie teologiczne i pastoralne
Rozdział I: Obrzęd pojednania jednego penitenta
Rozdział II: Obrzęd pojednania wielu penitentów z indywidualną spowiedzią i rozgrzeszeniem
Rozdział III: Obrzęd pojednania wielu penitentów z ogólną spowiedzią i rozgrzeszeniem
Rozdział IV. Różne teksty używane w obrzędzie pojednania
I. Obrzęd pojednania jednego penitenta
Krótkie czytania z Pisma świętego
Modlitwa penitenta
II. Obrzęd pojednania wielu penitentów
Modlitwa nad zgromadzonymi
Czytania biblijne
Formuły modlitwy litanijnej
Dziękczynienia po spowiedzi
Modlitwy na zakończenie
Formuły błogosławieństw

Dodatek I: Uwolnienie od cenzur
Dyspensa od nieprawidłowości

Dodatek II: Wzory nabożeństw pokutnych

I. Nabożeństwa pokutne w okresie W. Postu
II. Nabożeństwo pokutne w okresie Adwentu

III. Ogólne nabożeństwa pokutne
I. Grzech i nawrócenie
II. Marnotrawny syn wraca do ojca
III. Błogosławieństwa ewangeliczne
IV. Nabożeństwo pokutne dla dzieci
V. Nabożeństwo pokutne dla młodzieży
VI. Nabożeństwo pokutne dla chorych

Dodatek III. Wzór rachunku sumienia

Introduced: custos (2008-05-07)
Modified: kamil (2011-01-16)