» Liturgical books » Obrzędy Komunii świętej...
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
Liturgical books

Details

Language: Polish
Type: Liturgical book

Cathegory: Eucharist
Institutional author: ks. Stanisław Mieszczak SCJ
Common title (header): Posługa świeckich pomocników w udzielaniu Komunii świętej
Title: Obrzędy Komunii świętej chorych
Publishing house: Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej
Publ. city: Kraków
Publ. year.: 2006
Pages: 86
ISBN: 83-7422-056-2

Contents:
DEKRET

I. Zwykły obrzęd Komunii chorych
Obrzędy wstępne
Czytanie Słowa Bożego
Prośby
Modlitwa Pańska
Komunia święta
Dziękczynienie
Zakończenie obrzędu

II. Skrócony obrzęd Komunii chorych

III. Udzielanie wiatyku
Obrzędy wstępne
Czytanie Słowa Bożego
Odnowienie chrzcielnego wyznania wiary
Litania za chorego
Modlitwa Pańska
Wiatyk
Zakończenie obrzędu

DODATEK
Inne formy obrzędów wstępnych
Inne formy aktu pokuty
Inne czytania Słowa Bożego
Inne wprowadzenia do Modlitwy Pańskiej
Inne modlitwy końcowe
Modlitwy za chorych i z chorymi
a) Modlitwa za chorego
b) Modlitwy chorego
c) Modlitwy biblijne - psalmy
- Pieśń biblijna
- Psalm 6
- Psalm 25
- Psalm 31
- Psalm 102
- Psalm 90
- Psalm 143
d) Modlitwy dziękczynienia po Komunii św.
e) Modlitwy przy konających
Patron
Z nauki Kościoła

Notes:
Imprimatur:
Kuria Metropolitalna w Krakowie
Nr 573/2006 z dnia 1 marca 2006 r.
Bp Jan Szkodoń, wikariusz generalny

Introduced: tomek (2008-11-19)
Modified: laudem (2008-11-19)