» Liturgical books » Obrzędy błogosławieństw. Tom...
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
Liturgical books

Details

Language: Polish
Type: Liturgical book

Cathegory: Blessings
Institutional author: Konferencja Episkopatu Polski
Title: Obrzędy błogosławieństw. Tom II
Subheading: Dostosowane do zwyczajów diecezji polskich
Publishing house: Księgarnia św. Jacka
Publ. city: Katowice
Publ. year.: 1994
Pages: 432
ISBN: 83-7030-131-2

Contents:
Dekret Prymasa Polski
Dekret Kongregacji Kultu Bożego
Wprowadzenie teologiczne i pastoralne
I. Błogosławieństwo w historii zbawienia
II. Błogosławieństwa w życiu Kościoła
III. Obowiązki i posługi
IV. Sprawowanie błogosławieństw
Układ podstawowy
Zastosowanie znaków
Sposób łączenia obrzędu błogosławieństwa z innymi obrzędami lub z innymi błogosławieństwami
Przygotowanie i ułożenie obrzędu błogosławieństwa przez szafarza
Użycie szat liturgicznych

V. Adaptacje należące do uprawnień Konferencji Biskupów

Część trzecia - Błogosławieństwa sprzętów liturgicznych i przedmiotów kultu publicznego
- Wprowadzenie

Rozdział 25. Obrzęd błogosławieństwa chrzcielnicy, czyli nowego
źródła chrzcielnego

- Wprowadzenie
I. Błogosławieństwo nowego źródła chrzcielnego połączone ze sprawowaniem chrztu
II. Błogosławieństwo nowego źródła chrzcielnego bez sprawowania chrztu

Rozdział 26. Obrzędy błogosławieństwa z okazji oddania do użytku katedry, czyli krzesła celebransa, lub ambony, tabernakulum, konfesjonału
- Wprowadzenie
I. Obrzęd błogosławieństwa z okazji oddania do użytku nowej katedry, czyli krzesła celebransa
A. Podczas Mszy świętej
B. Podczas liturgii słowa Bożego
II. Obrzęd błogosławieństwa z okazji oddania do użytku nowej ambony
A. Podczas Mszy świętej
B. Podczas liturgii słowa Bożego
III. Obrzęd błogosławieństwa z okazji oddania do użytku nowego tabernakulum
IV. Obrzęd błogosławieństwa z okazji oddania do użytku nowego konfesjonału

Rozdział 27. Obrzęd błogosławieństwa nowych drzwi kościoła
- Wprowadzenie
Obrzęd błogosławieństwa

Rozdział 28. Obrzęd błogosławieństwa nowego krzyża przeznaczonego do publicznej czci
- Wprowadzenie
Obrzęd błogosławieństwa

Rozdział 29. Obrzęd błogosławieństwa obrazów przeznaczonych do publicznej czci wiernych
- Wprowadzenie
I. Obrzęd błogosławieństwa obrazu naszego Pana Jezusa Chrystusa
II. Obrzęd błogosławieństwa obrazu Najświętszej Maryi Panny
III. Obrzęd błogosławieństwa obrazu Świętych

Rozdział 30. Obrzęd błogosławieństwa dzwonów
- Wprowadzenie
Obrzęd błogosławieństwa

Rozdział 31. Obrzęd błogosławieństwa organów
- Wprowadzenie
Obrzęd błogosławieństwa

Rozdział 32. Obrzęd błogosławieństwa przedmiotów używanych przy sprawowaniu liturgii
- Wprowadzenie
I. Obrzęd błogosławieństwa podczas Mszy świętej
II. Obrzęd krótszy

Rozdział 33. Obrzęd błogosławieństwa wody poza Mszą świętą
- Wprowadzenie
Obrzęd błogosławieństwa

Rozdział 34. Obrzęd błogosławieństwa stacji „Drogi Krzyżowej"
- Wprowadzenie
Obrzęd błogosławieństwa

Rozdział 35. Obrzęd błogosławieństwa cmentarza
- Wprowadzenie
Obrzęd błogosławieństwa

Część czwarta - Błogosławieństwa przedmiotów wyrażających pobożność ludu chrześcijańskiego
- Wprowadzenie

Rozdział 36. Obrzęd błogosławieństwa pokarmów i napojów lub innych przedmiotów wyrażających pobożność
- Wprowadzenie
I. Obrzęd błogosławieństwa poza Mszą świętą
II. Obrzęd błogosławieństwa podczas Mszy świętej w dniu świątecznym

Rozdział 37. Obrzęd błogosławieństwa dewocjonaliów
- Wprowadzenie
I. Obrzęd błogosławieństwa
II. Obrzęd krótszy

Rozdział 38. Obrzęd błogosławieństwa różańca
- Wprowadzenie
I. Obrzęd błogosławieństwa
II. Obrzęd krótszy

Rozdział 39. Obrzęd błogosławieństwa i nałożenia szkaplerza
- Wprowadzenie
Obrzęd błogosławieństwa

Część piąta - Błogosławieństwa w różnych okolicznościach
- Wprowadzenie

Rozdział 40. Obrzęd błogosławieństwa z okazji dziękczynienia za otrzymane dobrodziejstwa
- Wprowadzenie
Obrzęd błogosławieństwa

Rozdział 41. Obrzęd błogosławieństwa na różne okoliczności
- Wprowadzenie
Obrzęd błogosławieństwa

Część szósta - Obrzędy błogosławieństw używane w diecezjach polskich
- Wprowadzenie

Rozdział 42. Obrzęd błogosławieństwa wieńca adwentowego

Rozdział 43. Obrzęd błogosławieństwa opłatków
I. W kościele
II. W domu rodzinnym

Rozdział 44. Obrzęd błogosławieństwa figur Dzieciątka Jezus i żłóbków (szopek)

Rozdział 45. Obrzęd błogosławieństwa owsa w święto św. Szczepana - 26 grudnia

Rozdział 46. Obrzęd błogosławieństwa wina w święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty - 27 grudnia

Rozdział 47. Obrzęd błogosławieństwa małych dzieci w święto Świętych Młodzianków Męczenników - 28 grudnia

Rozdział 48. Obrzęd błogosławieństwa kredy i wody przed rozpoczęciem wizyty duszpasterskiej (kolędy)

Rozdział 49. Obrzęd błogosławieństwa rodzin w Okresie Narodzenia Pańskiego

Rozdział 50. Obrzęd błogosławieństwa kredy i kadzidła w Uroczystość Objawienia Pańskiego - 6 stycznia

Rozdział 51. Obrzęd błogosławieństwa wody w Święto Chrztu Pańskiego

Rozdział 52. Obrzęd błogosławieństwa świec i wiernych we wspomnienie św. Błażeja - 3 lutego

Rozdział 53. Obrzęd błogosławieństwa chleba i wody we wspomnienie św. Agaty - 5 lutego

Rozdział 54. Obrzęd błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny
- Wprowadzenie
I. Obrzęd błogosławieństwa
II. Błogosławieństwo stołu przed uroczystym posiłkiem w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego

Rozdział 55. Obrzęd błogosławieństwa wianków w czwartek po Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Rozdział 56. Obrzęd błogosławieństwa pól
- Wprowadzenie
Obrzęd błogosławieństwa

Rozdział 57. Obrzęd błogosławieństwa kierowców i pojazdów mechanicznych - 25 lipca lub w innym dniu
- Wprowadzenie
I. Obrzęd błogosławieństwa
II. Obrzęd krótszy

Rozdział 58. Obrzęd błogosławieństwa ziół i kwiatów w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - 15 sierpnia
- Wprowadzenie
Obrzęd błogosławieństwa

Rozdział 59. Obrzęd błogosławieństwa zbiorów: wieńców żniwnych, owoców i warzyw
- Wprowadzenie
Obrzęd błogosławieństwa w czasie Mszy świętej

Rozdział 60. Obrzęd błogosławieństwa ziarna siewnego i nasion w święto Narodzenia Najśw. Maryi Panny - 8 września

Rozdział 61. Obrzęd błogosławieństwa lampek, zniczy i kwiatów na groby -1 lub 2 listopada

Rozdział 62. Obrzęd błogosławieństwa krzyża nagrobnego lub nagrobka - 2 listopada lub w innym dniu

Rozdział 63. Obrzęd błogosławieństwa dzieci rozpoczynających nowy rok szkolny i katechetyczny

Rozdział 64. Obrzęd błogosławieństwa alumnów seminarium duchownego z okazji przywdziania sutanny
- Wprowadzenie
Obrzęd błogosławieństwa

Rozdział 65. Obrzęd błogosławieństwa prymicyjnego
- Wprowadzenie
Obrzęd błogosławieństwa

Rozdział 66. Obrzęd jubileuszu dwudziestopięciolecia święceń kapłańskich
- Wprowadzenie
Obrzędy Mszy jubileuszowej

Rozdział 67. Obrzęd jubileuszu pięćdziesięciolecia święceń kapłańskich
- Wprowadzenie
Obrzędy Mszy jubileuszowej

Rozdział 68. Obrzęd błogosławieństwa nowego domu
- Wprowadzenie
Obrzęd błogosławieństwa

Rozdział 69. Obrzęd błogosławieństwa nowego mieszkania

Rozdział 70. Obrzęd błogosławieństwa studni

Rozdział 71. Obrzęd błogosławieństwa domu katechetycznego lub sali katechetycznej
- Wprowadzenie
I. Obrzęd błogosławieństwa podczas Mszy świętej
II. Obrzęd błogosławieństwa podczas liturgii słowa Bożego

Rozdział 72. Obrzęd błogosławieństwa tablicy pamiątkowej lub pomnika
- Wprowadzenie
I. Błogosławieństwo tablicy ku czci zmarłych fundatorów, budowniczych i dobroczyńców kościoła
II. Błogosławieństwo tablicy ku czci zmarłych nauczycieli i wychowawców
III. Błogosławieństwo tablicy ku czci poległych obrońców wolności Ojczyzny

Rozdział 73. Obrzęd błogosławieństwa sztandaru lub chorągwi
- Wprowadzenie
I. Błogosławieństwo sztandaru lub chorągwi stowarzyszenia świeckiego
A. Po homilii lub modlitwie po Komunii świętej
B. Podczas liturgii słowa Bożego
II. Błogosławieństwo sztandaru lub chorągwi stowarzyszenia kościelnego

Rozdział 74. Obrzęd błogosławieństwa sztandaru lub feretronu procesyjnego
- Wprowadzenie
I. Obrzęd błogosławieństwa sztandaru lub feretronu z wizerunkiem Chrystusa
II. Obrzęd błogosławieństwa sztandaru lub feretronu z wizerunkiem Najświętszej Maryi Panny
III. Obrzęd błogosławieństwa sztandaru lub feretronu z wizerunkiem Świętych

Rozdział 75. Obrzęd błogosławieństwa sztandaru pogrzebowego
I. Obrzęd błogosławieństwa w czasie Mszy świętej
II. Obrzęd błogosławieństwa poza Mszą świętą

Rozdział 76. Obrzęd błogosławieństwa baldachimu

Rozdział 77. Obrzęd błogosławieństwa kadzielnicy

Rozdział 78. Obrzęd błogosławieństwa modlitewnika

Rozdział 79. Obrzęd błogosławieństwa świecy

Rozdział 80. Obrzęd błogosławieństwa sprzętu przeciwpożarowego

Rozdział 81. Obrzęd błogosławieństwa sprzętu pogotowia ratunkowego (miejskiego, górniczego, wodnego, górskiego)

Rozdział 82. Obrzęd błogosławieństwa aparatury medycznej
- Wprowadzenie
Obrzęd błogosławieństwa

Alfabetyczny indeks błogosławieństw

Introduced: laudem (2009-02-16)
Modified: laudem (2009-02-18)