» Liturgical books » Teksty liturgiczne o Najświętszej...
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
Liturgical books

Details

Language: Polish
Type: Liturgical book

Cathegory: Eucharist
Institutional author: Zgromadzenie Księży Misjonarzy Saletynów
Title: Teksty liturgiczne o Najświętszej Maryi Pannie z La Salette
Subheading: Wydanie drugie, poszerzone i uzupełnione
Publishing house: Pallotinum - Wydawnictwo La Salette
Publ. city: Poznań - Kraków
Publ. year.: 2012
Pages: 152
ISBN: 978-83-88153-75-4 / 978-83-7014-704-4

Contents:
Wstęp „Żyć modlitwą Kościoła”

1. Msza święta o NMP z La Salette
– Liturgia słowa
– Prefacja o NMP Ucieczce grzeszników i Matce Pojednania

2. Msza święta o pojednanie
– Liturgia słowa
– Pierwsza modlitwa eucharystyczna o tajemnicy pojednania
– Druga modlitwa eucharystyczna o tajemnicy pojednania

3. Obrzędy Mszy świętej z ludem
– Obrzędy wstępne
– Liturgia słowa
– Liturgia eucharystyczna
– Prefacje o Najświętszej Maryi Pannie
– Prefacja zwykła
– Druga modlitwa eucharystyczna
– Trzecia modlitwa eucharystyczna
– Obrzędy Komunii
– Obrzędy zakończenia
– Uroczyste błogosławieństwa
– Obrzęd poświęcenia wody i pokropienia wiernych
– Upoważnienie do jednorazowego rozdawania Komunii św.

4. Teksty Pisma Świętego do wyboru
– Czytania ze Starego Testamentu
– Czytania z Nowego Testamentu
– Śpiew przed Ewangelią
– Ewangelie

5. Modlitwy powszechne

Notes:
IMPRIMI POTEST
ks. Władysław Pasiut MS, prowincjał
L. dz. P. 11/I/2012
Warszawa, 9.I.2012 r.

Introduced: sirpl (2017-12-09)