» Liturgical books » Mszał Rodziny Salezjańskiej
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
Liturgical books

Details

Language: Polish
Type: Liturgical book

Cathegory: Eucharist
Institutional author: Towarzystwo Świętego Franciszka Salezego
Title: Mszał Rodziny Salezjańskiej
Subheading: Formularze mszalne Modlitwy eucharystyczne
Publishing house: Wydawnictwo Salezjańskie
Publ. city: Warszawa
Publ. year.: 2006
Pages: 476
ISBN: 93-7201-322-5

Contents:
Dekret Przełożonego Generalnego
Dekrety Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

WPROWADZENIE
– Świętość w historii zbawienia
– Kult Świętych w Kościele
– Własny Kalendarz Rodziny Salezjańskiej
– Poszczególne elementy Mszy świętej
– Msze wspólne o Świętych

WŁASNY KALENDARZ LITURGICZNY RODZINY SALEZJAŃSKIEJ

FORMULARZE MSZALNE
– 15 stycznia: Błogosławionego ALOJZEGO VARIARY
– 22 stycznia: Błogosławionej LAURY VICUÑA
– 24 stycznia: Świętego FRANCISZKA SALEZEGO
– 30 stycznia: Błogosławionego BRONISŁAWA MARKIEWICZA
– 31 stycznia: Świętego JANA BOSKO
– 1 lutego: Wspomnienie wszystkich zmarłych WSPÓŁBRACI SALEZJANÓW
– 7 lutego: Błogosławionego PIUSA IX
– 9 lutego: Błogosławionej EUZEBII PALOMINO YENES
– 25 lutego: Świętych ALOJZEGO VERSIGLIA i KALIKSTA CARAVARIO
– 12 marca: Błogosławionego ALOJZEGO ORIONE
– 15 marca: Błogosławionego ARTEMIDESA ZATTIEGO
– 5 maja: Świętego DOMINIKA SAVIO
– 13 maja: Świętej MARII DOMINIKI MAZZARELLO
– 18 maja: Świętego LEONARDA MURIALDO
– 24 maja: NAJŚWIĘTSZEJ DZIEWICY MARYI WSPOMOŻYCIELKI WIERNYCH
– 29 maja: Błogosławionego JÓZEFA KOWALSKIEGO
– 12 czerwca: Błogosławionych FRANCISZKA KĘSEGO i czterech Towarzyszy: MĘCZENNIKÓW: EDWARDA KLINIKA, JAROGNIEWA WOJCIECHOWSKIEGO, CZESŁAWA JÓŹWIAKA, EDWARDA KAŹMIERSKIEGO
– 23 czerwca: Świętego JÓZEFA CAFASSO
– 7 lipca: Błogosławionej MARII ROMERO
– 2 sierpnia: Błogosławionego AUGUSTA CZARTORYSKIEGO
– 22 września: Błogosławionych JÓZEFA CALASANZA i Towarzyszy MĘCZENNIKÓW HISZPAŃSKICH
– 5 października: Błogosławionego ALBERTA MARVELLIEGO
– 13 października: Błogosławionej ALEKSANDRY MARII DE COSTA
– 24 października: Błogosławionego ALOJZEGO GUANELLA
– 25 października: Rocznica POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA (jeśli nie jest znana dokładna data)
– 29 października: Błogosławionego MICHAŁA RUA
– 5 listopada: Wspomnienie zmarłych DOBRODZIEJÓW i CZŁONKÓW RODZINY SALEZJAŃSKIEJ
– 15 listopada: Błogosławionej MAGDALENY MORANO
– 25 listopada: Wspomnienie zmarłych RODZICÓW SALEZJANÓW
– 5 grudnia: Błogosławionego FILIPA RINALDIEGO
– 8 grudnia: Uroczystość NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

OBRZĘDY MSZY ŚWIĘTEJ
– Obrzędy wstępne
– Liturgia Słowa
– Liturgia eucharystyczna
– Modlitwa eucharystyczna I
– Modlitwa eucharystyczna II
– Modlitwa eucharystyczna III
– Modlitwa eucharystyczna IV
– Obrzędy Komunii świętej
– Obrzędy zakończenia

MSZE W RÓŻNYCH OKOLICZNOŚCIACH SALEZJAŃSKIEGO POSŁANNICTWA
– Na rozpoczęcie ROKU KATECHETYCZNEGO
– Na rozpoczęcie ROKU SZKOLNEGO
– Na spotkania POWOŁANIOWE
– Na spotkania ANIMATORÓW i KATECHETÓW
– Podczas DNI SKUPIENIA i REKOLEKCJI z MŁODZIEŻĄ
– Na zakończenie ROKU KATECHETYCZNEGO i AKADEMICKIEGO
– NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY WSPOMOŻYCIELKI WIERNYCH – Msza wotywna

MSZE NA ŚLUBY ZAKONNE I JUBILEUSZE
– Msza w Dniu PIERWSZYCH ŚLUBÓW ZAKONNYCH
– Msza w Dniu ODNOWIENIA ŚLUBÓW ZAKONNYCH
– Msza w Dniu WIECZYSTYCH ŚLUBÓW ZAKONNYCH
– Msza na 25 rocznicę ŚLUBÓW ZAKONNYCH
– Msza na 50 rocznicę ŚLUBÓW ZAKONNYCH

MELODIE PREFACJI
– Prefacja o błogosławionym ALOJZEGO VARIARY
– Prefacja o błogosławionej LAURZE VICUÑA
– Prefacja o Świętego FRANCISZKU SALEZYM
– Prefacja o błogosławionym BRONISŁAWIE MARKIEWICZU
– Prefacja o świętym JANIE BOSKO
– Prefacja o zmarłych WSPÓŁBRACIACH SALEZJANACH
– Prefacja o błogosławioneym PIUSIE IX
– Prefacja o Błogosławionej EUZEBII PALOMINO YENES
– Prefacja o świętych ALOJZYM VERSIGLIA i KALIKŚCIE CARAVARIO
– Prefacja o błogosławionym ALOJZYM ORIONE
– Prefacja o błogosławionym ARTEMIDESIE ZATTIM
– Prefacja o świętym DOMINIKU SAVIO
– Prefacja o świętej MARII DOMINICE MAZZARELLO
– Prefacja o świętym LEONADZIE MURIALDO
– Prefacja o NAJŚWIĘTSZEJ DZIEWICY MARYI WSPOMOŻYCIELCE WIERNYCH
– Prefacja o błogosławionym JÓZEFIE KOWALSKIM
– Prefacja o błogosławionych FRANCISZKU KĘSYM i TOWARZYSZACH MĘCZENNIKACH
– Prefacja o świętym JÓZEFIE CAFASSO
– Prefacja o błogosławionej MARII ROMERO
– Prefacja o błogosławionym AUGUŚCIE CZARTORYSKIM
– Prefacja o Błogosławionym JÓZEFIE CALASANZ i TOWARZYSZACH MĘCZENNIKACH
– Prefacja o błogosławionym ALBERCIE MARVELLIM
– Prefacja o błogosławionej ALEKSANDRZE MARII DE COSTA
– Prefacja o Błogosławionym ALOJZYM GUANELLA
– Prefacja na Rocznicę POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA (I)
– Prefacja na Rocznicę POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA (II)
– Prefacja o błogosławionym MICHALE RUA
– Prefacja na Mszę o zmarłych DOBRODZIEJACH i CZŁONKACH RODZINY SALEZJAŃSKIEJ
– Prefacja o błogosławionej MAGDALENIE MORANO
– Prefacja na Mszę o zmarłych RODZICACH SALEZJANÓW
– Prefacja o błogosławionym FILIPIE RINALDIM
– Prefacja o NIEPOKALANYM POCZĘCIU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
– Prefacja na Mszę rozpoczęcia ROKU KATECHETYCZNEGO
– Prefacja na Mszę rozpoczęcia ROKU SZKOLNEGO
– Prefacja na Mszę o POWOŁANIA
– Prefacja na Mszę spotkań ANIMATORÓW i KATECHETÓW
– Prefacja na Mszę podczas DNI SKUPIENIA i REKOLEKCJI z MŁODZIEŻĄ
– Prefacja na Mszę zakończenia ROKU KATECHETYCZNEGO i SZKOLNEGO
Prefacja o NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE WSPOMOŻYCIELCE WIERNYCH – Msza wotywna
– Prefacja na Mszę w Dniu PIERWSZYCH ŚLUBÓW ZAKONNYCH
– Prefacja na Mszę w Dniu ODNOWIENIA ŚLUBÓW ZAKONNYCH
– Prefacja na Mszę w Dniu WIECZYSTYCH ŚLUBÓW ZAKONNYCH
– Prefacja na Mszę w 25 rocznicę ŚLUBÓW ZAKONNYCH
– Prefacja na Mszę w 50 rocznicę ŚLUBÓW ZAKONNYCH
– Prefacja DRUGIEJ MODLITWY EUCHARYSTYCZNEJ
– Prefacja własna CZWARTEJ MODLITWY EUCHARYSTYCZNEJ
– Prefacja na Mszę w Dniu WIECZYSTYCH ŚLUBÓW ZAKONNYCH

MODLITWY WIERNYCH
FORMULARZE MSZALNE
– Błogosławionego ALOJZEGO VARIARY
– Błogosławionej LAURY VICUÑA
– Świętego FRANCISZKA SALEZEGO
– Błogosławionego BRONISŁAWA MARKIEWICZA
– Świętego JANA BOSKO
– Wspomnienie wszystkich zmarłych WSPÓŁBRACI SALEZJANÓW
– Błogosławionego PIUSA IX
– Błogosławionej EUZEBII PALOMINO YENES
– Świętych ALOJZEGO VERSIGLIA i KALIKSTA CARAVARIO
– Błogosławionego ALOJZEGO ORIONE
– Błogosławionego ARTEMIDESA ZATTIEGO
– Świętego DOMINIKA SAVIO
– Świętej MARII DOMINIKI MAZZARELLO
– Świętego LEONARDA MURIALDO
– NAJŚWIĘTSZEJ DZIEWICY MARYI WSPOMOŻYCIELKI WIERNYCH
– Błogosławionego JÓZEFA KOWALSKIEGO
– Błogosławionych FRANCISZKA KĘSEGO i czterech Towarzyszy: MĘCZENNIKÓW: EDWARDA KLINIKA, JAROGNIEWA WOJCIECHOWSKIEGO, CZESŁAWA JÓŹWIAKA, EDWARDA KAŹMIERSKIEGO
– Świętego JÓZEFA CAFASSO
– Błogosławionej MARII ROMERO
– Błogosławionego AUGUSTA CZARTORYSKIEGO
– Błogosławionych JÓZEFA CALASANZA i Towarzyszy MĘCZENNIKÓW HISZPAŃSKICH
– Błogosławionego ALBERTA MARVELLIEGO
– Błogosławionej ALEKSANDRY MARII DE COSTA
– Błogosławionego ALOJZEGO GUANELLA
– Rocznica POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA (jeśli nie jest znana dokładna data)
– Błogosławionego MICHAŁA RUA
–Wspomnienie zmarłych DOBRODZIEJÓW i CZŁONKÓW RODZINY SALEZJAŃSKIEJ
– Błogosławionej MAGDALENY MORANO
– Wspomnienie zmarłych RODZICÓW SALEZJANÓW
– Błogosławionego FILIPA RINALDIEGO
– Uroczystość NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
– Na rozpoczęcie ROKU KATECHETYCZNEGO
– Na rozpoczęcie ROKU SZKOLNEGO
– Na spotkania POWOŁANIOWE
– Na spotkania ANIMATORÓW i KATECHETÓW
– Podczas DNI SKUPIENIA i REKOLEKCJI z MŁODZIEŻĄ
– Na zakończenie ROKU KATECHETYCZNEGO i AKADEMICKIEGO
– NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY WSPOMOŻYCIELKI WIERNYCH – Msza wotywna
– W Dniu PIERWSZYCH ŚLUBÓW ZAKONNYCH
– W Dniu ODNOWIENIA ŚLUBÓW ZAKONNYCH
– W Dniu WIECZYSTYCH ŚLUBÓW ZAKONNYCH
– Na 25 rocznicę ŚLUBÓW ZAKONNYCH
– Na 50 rocznicę ŚLUBÓW ZAKONNYCH

Notes:
Do użytku wewnętrznego
Wydanie studyjne

Za zgodą Władzy Duchownej
ks. dr Ja Niewęgłowski sdb
Inspektor Salesjańskiej Inspektorii Warszawskiej
Warszawa, 25.03.2006, l. dz. 6/WSI/06

Introduced: sirpl (2017-12-09)
Modified: sirpl (2017-12-09)