» News
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
News

Languages
This section contains a short catalogue of recently published liturgical works. In addition, on the right-hand-side column, you will see records of the works most recently added to Alcuinus. 

Published in 2019

Biblia w liturgii Mszy Świętej. 22-28 tydzień zwykły, Ed. ks. Antoni Paciorek, ks. Franciszek Mickiewicz, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2019 (472 p.). || » More

Biblia w liturgii Mszy Świętej. 29-34 tydzień zwykły, Ed. ks. Antoni Paciorek, ks. Franciszek Mickiewicz, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2019 (402 p.). || » More

Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Ecclesiae Sponsae Imago. Instrukcja na temat ordo virginum, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2019 (128 p.). || » More

Albini Christian, Assunta Steccanella, Wielki Post i Wielkanoc. Przewodnik, Promic, Warszawa 2019 (120 p.). || » More

Benedykt XVI, Mystagogia Benedicti. Wprowadzenie w tajemnice roku liturgicznego. Wielki Tydzień, Ed. Andrzej Demitrów, „ORDO et PAX” Fundacja Benedyktynów w Biskupowie, Biskupów 2019 (  p.). || » More

Borkowski Andrzej (Mons.), Marek Ławreszuk, Piotr Makal, Włodzimierz Misijuk, Zasady sprawowania nabożeństw prawosławnych tom I. Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma. Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2019 (220 p.). || » More

Błażejczyk M. Natanaela Wiesława (Sr, CSSF), Rok liturgiczny, Wydawnictwo Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 2019 (107 p.). || » More

Carstens Christopher, Duchowa podróż w głąb mszy świętej. Jak świadomie przeżyć Eucharystię?, W drodze, Poznań 2019 (138 p.). || » More

Chiron Yves , Annibale Bugnini i rewolucja liturgiczna , Wydawnictwo Key4, 2019 (248 p.). || » More

Dubruiel Michael, Msza święta. Instrukcja obsługi. Wszystko, co powinieneś wiedzieć, ale nikt ci wcześniej nie powiedział, W drodze, Poznań 2019 (250 p.). || » More

Giorgio Alfonso, Sacramenti e inculturazione. Per un cammino di fede in una Chiesa "in uscita", Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2019 (291 p.). || » More

Quia fecit mihi magna.... Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Czesławowi Krakowiakowi z okazji złotego jubileuszu kapłaństwa, Ed. Głowacki Zbigniew (Fr), Megger Andrzej (ks.), Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2019 (390 p.). || » More

Hahn Scott, Czwarty kielich. Odkrywanie tajemnicy Ostatniej Wieczerzy i krzyża, Esprit, Kraków 2019 (192 p.). || » More

Hiley David, Chorał Kościoła zachodniego. Podręcznik, Wydawnictwo Astraia, Kraków 2019 (832 p.). || » More

Kołodziej Marcin (Fr), Prawo liturgiczne Kościoła łacińskiego, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 2019 (196 p.). || » More

Krakowiak Czesław (Fr), Święcenia niższe, posługi i funkcje wiernych świeckich w liturgii, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2019 (160 p.). || » More

Krakowiak Czwesław (Fr), Sakrament święceń. Święcenia prezbiterów, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2019 (228 p.). || » More

Migut Bogusław (Fr), Liturgia jako teologia żywa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019 (248 p.). || » More

Müller Gerhard Ludwig (Card.), Listy o kapłaństwie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2019 (264 p.). || » More

Porosło Krzysztof (Fr), Piotr Kroczek (ks.), Ryszard Kilanowicz (ks.), Karol Rawicz-Kostro (ks.), Zobaczyć Boga. Chrześcijański sens śmierci, liturgia pogrzebu, modlitwa za zmarłych, Wydawnictwo WAM, Kraków 2019 (192 p.). || » More

Diakonat stały w Kościele w Polsce. Historia - teologia - wyzwania, Ed. Rozynkowski Waldemar (Dc.), Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2019 (304 p.). || » More

Suski Andrzej (Mons.), Alessandro Toniolo, Manlio Sodi, Pontificali pretridentini (secc. IX–XVI). Guida ai manoscritti e concordanza verbale, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2019 (732 p.). || » More

Zaccaria Giovanni, Immitte Spiritum Paraclitum. Teologia liturgica della confermazione, Libreria Editrice Vaticana, Vatican 2019 (328 p.). || » More

Published in 2018

Benedykt XVI, Mystagogia Benedicti. Wprowadzenie w tajemnice roku liturgicznego. Adwent, ORDO et PAX Fundacja Benedyktynów w Biskupowie, Biskupów 2018 (252 p.). || » More

Krąg Biblijny. Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte, Biblos, Tarnów 2018 (160 p.). || » More

Biblia w liturgii Mszy Świętej. 8-14 tydzień zwykły, Ed. ks. Antoni Paciorek, ks. Franciszek Mickiewicz, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2018 (552 p.). || » More

Biblia w liturgii Mszy Świętej. 1-7 tydzień zwykły, Ed. ks. Antoni Paciorek, ks. Franciszek Mickiewicz, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2018 (480 p.). || » More

Biblia liturgii Mszy Świętej. 15-21 tydzień zwykły, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2018 (464 p.). || » More

Biblia w liturgii Mszy Świętej. 15-21 tydzień zwykły, Ed. ks. Antoni Paciorek, ks. Franciszek Mickiewicz, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2018 (464 p.). || » More

Psałterz codzienny, Ed. Paweł Koza, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2018 (480 p.). || » More

Ordo missae celebrandae et Divini Officii persolvendi. Secundum Calendarium Romanum Generale pro anno liturgico 2018-2019, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2018 (176 p.). || » More

Wtajemniczenie chrześcijańskie, Ed. Baran Grzegorz M. (Fr), Janusz Królikowski (ks.), Piotr Łabuda (ks.), Biblos, Tarnów 2018 (648 p.). || » More

Barthe Claude (Fr), Storia del Messale Tridentino, Edizioni Solfanelli, Chieti 2018 (200 p.). || » More

Beyga Paweł, Tradycja anglikańska w mszale dla Ordynariatów Personalnych byłych anglikanów, niwersytet Opolski, Wydział Teologiczny – Instytut Badań nad Integracją, Opole 2018 (203 p.). || » More

Blaza Marek (Fr, SJ), Kościół w stanie epiklezy, Wydawnictwo WAM, Kraków 2018 (696 p.). || » More

Borkowska Teresa (OPs), Paweł Pawlikowski OP, Zanurzeni w chrzest święty, Wydawnictwo WAM - Księża Jezuici, Kraków 2018 (222 p.). || » More

Casel Odo (OSB), Misterium przychodzącego Boga, Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2018 (296 p.). || » More

Congregazione per la Dottrina della Fede, Istruzione ad resurgendum cum Christo. Circa la sepoltura dei defunti e la conservazione delle ceneri in caso di cremazione, Libreria Editrice Vaticana, Vatican 2018 (46 p.). || » More

Język w liturgii, Ed. Drabik Beata, Wiesław Przyczyna, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Tarnów 2018 (454 p.). || » More

Fagerberg David W., Theologia prima. Czym jest teologia liturgiczna?, Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2018 (410 p.). || » More

Folsom Cassian (OSB), Człowiek współczesny a liturgia. Diagnoza, skutki i leczenie choroby toczącej liturgię rzymską, Ed. Krzysztof Porosło, Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów , Kraków 2018 (180 p.). || » More

Kancyjonał pieśni nabożnych: Według obrzędów Kościoła Świętego Katolickiego, Kraków 1721, Garnczarski Stanisław, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie , Kraków 2018 (492 p.). || » More

Kancyjonał pieśni nabożnych: Według obrzędów Kościoła Świętego Katolickiego, Kraków 1721, Garnczarski Stanisław, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie , Kraków 2018 (492 p.). || » More

Grześkowiak Jerzy (Fr), Msza Święta jako ofiara, Inicjatywa Ewangelizacyjna Wejdźmy na Szczyt, Monachium-Kraków 2018 (408 p.). || » More

Havre van Didier, Pokochać Mszę Świętą, Promic, Warszawa 2018 (192 p.). || » More

Z nauczania Jana Pawła II w 40. rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową, Ed. Konecki Krzysztof (Fr), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2018 (154 p.). || » More

Krakowczyk Przemysław (Fr, SAC), Msza Święta krok po kroku. Przewodnik po obrzędach Najświętszej Eucharystii dla duchownych i świeckich, Apostolicum, Ząbki 2018 (272 p.). || » More

Krakowiak Czesław (Fr), Sakrament małżeństwa, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2018 (236 p.). || » More

Znaki Tajemnicy. Sakramenty w teorii i praktyce Kościoła, Ed. Krzysztof Porosło (ks.), Robert J. Woźniak (Fr), Wydawnictwo WAM, Kraków 2018 (568 p.). || » More

Iuvenes errantes 2018, Ed. Mielnik Dawid, Koło Naukowe Teologów KUL, Lublin 2018 (176 p.). || » More

Pytania niecierpliwe 2018, Ed. Mielnik Dawid, Koło Naukowe Teologów KUL, Lublin 2018 (172 p.). || » More

Iuvenes rogantes 2018, Ed. Mielnik Dawid, Koło Naukowe Teologów KUL, Lublin 2018 (185 p.). || » More

Nadolski Bogusław (Fr, TChr), Uczmy się kochać Eucharystię, Petrus, Kraków 2018 (54 p.). || » More

Nadolski Bogusław (Fr), Veni Creator, Petrus, Kraków 2018 (88 p.). || » More

Orkisz Szymon, Servite Domino!. Podręcznik dla ministrantów i ceremoniarzy do liturgii w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 2018 (448 p.). || » More

Eucharystia - Tajemnica celebrowana. Studia liturgiczne Tom 14, Ed. Pałęcki Waldemar (MSF), Andrzej Megger (ks.), Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2018 (134 p.). || » More

Pitre Brant, Jezus i żydowskie korzenie Eucharystii, Wydawnictwo WAM, Kraków 2018 (248 p.). || » More

Porosło Krzysztof (Fr), Święta codzienność. O liturgii przemieniającej życie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2018 (320 p.). || » More

Rzeźwicki Grzegorz (Fr), Od kandydata przez stopnie ministranta, funkcję lektora i ceremoniarza do animatora, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Tarnów 2018 (348 p.). || » More

Sczaniecki Paweł (Fr), Sacramentum dedicationis. Obrzęd poświęcenia kościoła i jego znaczenie w dziedzinie religijnej, obyczajowej i kulturalnej na podstawie źródeł polskich z XII wieku, Wydawnictwo Benedyktynów, Tyniec 2018 (298 p.). || » More

Speyr Adrienne von, Msza Święta, Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze, Poznań 2018 (176 p.). || » More

Tymister Markus (Fr), La concelebración eucaristica. Historia, cuestiones teológicas, rito, Centre de Pastoral Litúrgica, Barcelona 2018 (360 p.). || » More

Tymister Markus, La concelebración eucarística, CPL, Barcelona 2018 (360 p.). || » More

Pszczoły, miód, wosk pszczeli w symboliczno-metaforycznych obrazach. Od Biblii poprzez antyk do liturgii Kościoła, Ed. Wieżel Iwona, Baran Grzegorz M., Scriptum, Kraków 2018 (230 p.). || » More

Zwoliński Andrzej (Fr), Wszystko co warto wiedzieć o Eucharystii, Wydawnictwo AA, Kraków 2018 (216 p.). || » More

Krąg Biblijny. Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte, Ed. Łabuda Piotr (Fr), Biblos, Tarnów 2018 (145 p.). || » More

Krąg Biblijny. Materiały dla duszpasterzy, animatorów i wszystkich, którzy pragną czytać Pismo Święte, Ed. Łabuda Piotr (Fr), Biblos, Tarnów 2018 (160 p.). || » More

Recently added

Kotkowski Paweł (Fr), Misterium paschalne w Czwartej modlitwie eucharystycznej, Perspectiva 18 (2019/1), 94-112.
| » More

Suski Andrzej (Mons.), Alessandro Toniolo, Manlio Sodi, Pontificali pretridentini (secc. IX–XVI). Guida ai manoscritti e concordanza verbale, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2019 (732 p.).
| » More

Sałatka Tomasz (Fr), Porządek prawny i możliwość kształtowania liturgii w reformie Soboru Watykańskiego II . Studium liturgiczno-kanoniczne, Papieski Wydział Teologiczny (Wrocław) 2019/2020, Mod. Stanisław Araszczuk.
| » More

Krakowiak Czwesław (Fr), Sakrament święceń. Święcenia prezbiterów, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2019 (228 p.).
| » More

Sacramentarium Gregorianum concordantia, Ed. Manlio Sodi, Giacomo Baroffio, Alessandro Toniolo, LAS, Roma 2012 (608, [1] p.).
| » More

Dubruiel Michael, Msza święta. Instrukcja obsługi. Wszystko, co powinieneś wiedzieć, ale nikt ci wcześniej nie powiedział, W drodze, Poznań 2019 (250 p.).
| » More

Bilski Łukasz, Muzyka liturgiczna w świetle hermeneutyki ciągłości Josepha Ratzingera/Benedykta XVI, Uniwersytet Szczeciński (Szczecin) 2016/2017, Mod. Janusz Bujak.
| » More

Miazek Jan (Fr), Rękopiśmienne pontyfikały przedtrydenckie, Warszawskie Studia Teologiczne 31 (2018/4), 132-145.
| » More

Chiron Yves , Annibale Bugnini i rewolucja liturgiczna , Wydawnictwo Key4, 2019 (248 p.).
| » More

Mąkosa Dorota, Wykorzystanie muzyki w katechezie i w liturgii. Wybrane zagadnienia, Zeszyty Formacji Katechetów 19 (2019/3), 95-101.
| » More

Borkowski Andrzej (Mons.), Marek Ławreszuk, Piotr Makal, Włodzimierz Misijuk, Zasady sprawowania nabożeństw prawosławnych tom I. Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma. Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2019 (220 p.).
| » More

Jantos Piotr, Prawo do Komunii św. na rękę, Kortowski Przegląd Prawniczy 2 (2013/3), 34-39.
| » More

Oroń Małgorzata , Prawo wiernych do błogosławieństw, Kortowski Przegląd Prawniczy 2 (2013/3), 74-79.
| » More

Tuszyńska Magdalena , Prawo wiernych do posług i funkcji podczas Eucharystii, Kortowski Przegląd Prawniczy 2 (2013/3), 22-25.
| » More

Szafranko Anna, Osoba świecka jako szafarz sakramentów i sakramentaliów, Kortowski Przegląd Prawniczy 2 (2013/3), 1-6.
| » More

Koterba Małgorzata , Osoba świecka jako szafarz sakramentów świętych, Kortowski Przegląd Prawniczy 3 (2014/4), 44-49.
| » More

Wojdyło Martyna, Żylis Martyna , Nadzwyczajny szafarz komunii świętej, Kortowski Przegląd Prawniczy 2013 (2/2), 53-56.
| » More

Dzikowski Andrzej , Msza nie ma być "fajna". Msze święte dla dzieci - regulacje prawa kanonicznego a praktyka duszpasterska, Kortowski Przegląd Prawniczy 2015 (4/1), 76-82.
| » More

Kamińska Joanna, Przepisy regulujące przygotowywanie tłumaczeń i wydawanie ksiąg liturgicznych, Kortowski Przegląd Prawniczy 4 (2015/1), 47-53.
| » More

Diakonat stały w Kościele w Polsce. Historia - teologia - wyzwania, Ed. Rozynkowski Waldemar (Dc.), Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2019 (304 p.).
| » More

Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Ecclesiae Sponsae Imago. Instrukcja na temat ordo virginum, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2019 (128 p.).
| » More

Mielnik Dawid, Wielkopiątkowa modlitwa za władzę świecką na tle dwudziestowiecznych reform liturgicznych, Teologia. Kultura. Społeczeństwo 5 (2019), 115-126.
| » More

Dyk Stanisław (Fr), Homiletyka – teologia w służbie ewangelizacji, Teologia. Kultura. Społeczeństwo 2019 (5), 63-76.
| » More

Zaccaria Giovanni, Immitte Spiritum Paraclitum. Teologia liturgica della confermazione, Libreria Editrice Vaticana, Vatican 2019 (328 p.).
| » More

Psałterz codzienny, Ed. Paweł Koza, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2018 (480 p.).
| » More

Biblia w liturgii Mszy Świętej. 15-21 tydzień zwykły, Ed. ks. Antoni Paciorek, ks. Franciszek Mickiewicz, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2018 (464 p.).
| » More

Biblia w liturgii Mszy Świętej. 29-34 tydzień zwykły, Ed. ks. Antoni Paciorek, ks. Franciszek Mickiewicz, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2019 (402 p.).
| » More

Biblia w liturgii Mszy Świętej. 22-28 tydzień zwykły, Ed. ks. Antoni Paciorek, ks. Franciszek Mickiewicz, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2019 (472 p.).
| » More

Biblia liturgii Mszy Świętej. 15-21 tydzień zwykły, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2018 (464 p.).
| » More

Biblia w liturgii Mszy Świętej. 1-7 tydzień zwykły, Ed. ks. Antoni Paciorek, ks. Franciszek Mickiewicz, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2018 (480 p.).
| » More

Müller Gerhard Ludwig (Card.), Listy o kapłaństwie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2019 (264 p.).
| » More

Quia fecit mihi magna.... Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Czesławowi Krakowiakowi z okazji złotego jubileuszu kapłaństwa, Ed. Głowacki Zbigniew (Fr), Megger Andrzej (ks.), Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2019 (390 p.).
| » More

Szetelnicki Wacław W. (Fr), Prawne i liturgiczne przesłanki przerwanej oraz niedokończonej Mszy Świętej. Wybrane aspekty, Perspectiva 11 (2012/1), 181-194.
| » More

Carstens Christopher, Duchowa podróż w głąb mszy świętej. Jak świadomie przeżyć Eucharystię?, W drodze, Poznań 2019 (138 p.).
| » More

Filipowicz Krzysztof (Fr), Charakterystyka modlitw wstawienniczych adwentowej Liturgii Godzin, Studia Theologica Varsaviensia 1 (2015), 129-143.
| » More

Błażejczyk M. Natanaela Wiesława (Sr, CSSF), Rok liturgiczny, Wydawnictwo Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 2019 (107 p.).
| » More

Hyszko Anna (Sr, CHR), Mystagogia roku liturgicznego w ujęciu s. M. Renaty Fudakowskiej CSIC. Studium historyczno-liturgiczne, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (Kraków) 2018/2019, Mod. Stefan Koperek.
| » More

Samiec Łukasz (Fr, OFMConv), Duch Święty w sakramencie Eucharystii, Teologia w Polsce 12 (2018/2), 233-247.
| » More

Hahn Scott, Czwarty kielich. Odkrywanie tajemnicy Ostatniej Wieczerzy i krzyża, Esprit, Kraków 2019 (192 p.).
| » More

Mititelu Cătălina, The celebrant of the Holy Sacrament of the Eucharist. Rules and canonical norms of the Orthodox Church, Annales Canonici 10 (2014), 137–150.
| » More

Adamczyk Jerzy (Fr), Choroba celiakii w odniesieniu do sakramentu święceń, Annales Canonici 9 (2013), 75–92.
| » More

Gręźlikowski Janusz (Fr), Komunia święta chorych i w niebezpieczeństwie śmierci w ustawodawstwie synodalnym Polski przedrozbiorowej, Prawo Kanoniczne 60 (2017/2), 71-107.
| » More

Janczewski Zbigniew (Fr), Sakramenty w uchwałach II Synodu Archidiecezji Katowickiej, Prawo Kanoniczne 60 (2017/3), 31-55.
| » More

Misztal Henryk (Fr), Powszechne powołanie do świętości a Eucharystia, Roczniki Nauk Prawnych 8 (1998), 175-186.
| » More

Tymosz Stanisław (Fr), Przepisy prawne dotyczące Eucharystii na synodzie lwowskim z 1765 roku, Roczniki Nauk Prawnych 9 (1999/2), 23-36.
| » More

Bider Marcin, Ewolucja diakonatu kobiet w ustawodawstwie synodów galijskich u schyłku chrześcijańskiej starożytności, Roczniki Nauk Prawnych 27 (2017/2), 97-128.
| » More

Napruszewska Justyna, Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego w normach trzynastowiecznych polskich synodów legackich, Roczniki Nauk Prawnych 19 (2009/2), 195-219.
| » More

Misztal Henryk (Fr), Kult świętych, obrazów i relikwii w Kościele katolickim w aspekcie prawa kanonizacyjnego, Roczniki Nauk Prawnych 7 (1997), 99-120.
| » More

Zubert Bronisław Walenty (OFM), Sakrament namaszczenia chorych. Próba wykładni obowiązujących przepisów kodeksowych, Roczniki Nauk Prawnych 5 (1995), 17-48.
| » More

Adamczyk Jerzy (Fr), Kompetencje legislacyjne biskupa diecezjalnego w zakresie munus sanctificandi, Roczniki Nauk Prawnych 20 (2010/1), 187-208.
| » More