» News
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
News

Languages
This section contains a short catalogue of recently published liturgical works. In addition, on the right-hand-side column, you will see records of the works most recently added to Alcuinus. 

Published in 2020

Papieska Rada do spraw Krzewienia Nowej Ewangelizacji, Niedziela Słowa Bożego. Pomoc liturgiczno-duszpasterska, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2020 (96 p.). || » More

Bianchi Enzo, Boselli Goffredo, Celebracja Ewangelii. Spotkanie z tajemnicą Eucharystii, Wydawnictwo WAM, Kraków 2020 (240 p.). || » More

Janiec Zdzisław (Fr), Jak godnie celebrować Mszę świętą? . Zasady i nieprawidłowości, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwesytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2020 (208 p.). || » More

Klaja Grzegorz (Fr), Msza Święta w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, Dębogóra, Bielsko-Biała 2020 (296+24 p.). || » More

Krzych Bartłomiej K., Liturgia jako auctoritas. w myśli teologicznej św. Tomasza z Akwinu na przykładzie traktatu De Christo w Sumie teologii, Wydawnictwo UNUM, Kraków 2020 (148 p.). || » More

Nowak Jacek (Fr, SAC), Święci w misterium paschalnym Chrystusa, Pallotinum, Poznań 2020 (288 p.). || » More

Sczaniecki Paweł (OSB), Służba Boża w dawnej Polsce. Studia o Mszy Świętej, Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2020 (582 p.). || » More

Published in 2019

Biblia w liturgii Mszy Świętej. 22-28 tydzień zwykły, Ed. ks. Antoni Paciorek, ks. Franciszek Mickiewicz, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2019 (472 p.). || » More

Biblia w liturgii Mszy Świętej. 29-34 tydzień zwykły, Ed. ks. Antoni Paciorek, ks. Franciszek Mickiewicz, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2019 (402 p.). || » More

Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Ecclesiae Sponsae Imago. Instrukcja na temat ordo virginum, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2019 (128 p.). || » More

Obrzędy bierzmowania. Dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2019, 96 p. || » More

Godzina Słuchania. Okres Wielkiego Postu. Teksty biblijne i patrystyczne do wykorzystania w Liturgii godzin., Droga neokatechumenalna, Warszawa 2019 (500 p.). || » More

Albini Christian, Assunta Steccanella, Wielki Post i Wielkanoc. Przewodnik, Promic, Warszawa 2019 (120 p.). || » More

Benedykt XVI, Mystagogia Benedicti. Wprowadzenie w tajemnice roku liturgicznego. Wielki Tydzień, Ed. Andrzej Demitrów, „ORDO et PAX” Fundacja Benedyktynów w Biskupowie, Biskupów 2019 (  p.). || » More

Benedykt XVI, Mystagogia Benedicti. Wprowadzenie w tajemnice roku liturgicznego. Boże Narodzenie od Wigilii Uroczystości Narodzenia Pańskiego do uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, ORDO et PAX Fundacja Benedyktynów w Biskupowie, Biskupów 2019 (287 p.). || » More

Borkowski Andrzej (Mons.), Marek Ławreszuk, Piotr Makal, Włodzimierz Misijuk, Zasady sprawowania nabożeństw prawosławnych tom I. Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma. Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2019 (220 p.). || » More

Błażejczyk M. Natanaela Wiesława (Sr, CSSF), Rok liturgiczny, Wydawnictwo Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 2019 (107 p.). || » More

Carstens Christopher, Duchowa podróż w głąb mszy świętej. Jak świadomie przeżyć Eucharystię?, W drodze, Poznań 2019 (138 p.). || » More

Chiron Yves, Annibale Bugnini i rewolucja liturgiczna, Wydawnictwo Key4, 2019 (248 p.). || » More

Dubruiel Michael, Msza święta. Instrukcja obsługi. Wszystko, co powinieneś wiedzieć, ale nikt ci wcześniej nie powiedział, W drodze, Poznań 2019 (250 p.). || » More

Giorgio Alfonso, Sacramenti e inculturazione. Per un cammino di fede in una Chiesa "in uscita", Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2019 (291 p.). || » More

Giraudo Cesare (SJ), Traktat o Eucharystii. Wprowadzenie w misterium, Wydawnictwo M , Kraków 2019 (652 p.). || » More

Gosiewski Radosław, Udzielanie Komunii Świętej pod dwiema postaciami w Kościele łacińskim od Soboru Watykańskiego II w świetle prawa kanonicznego i liturgicznego, Spes, Warszawa 2019 (188 p.). || » More

Grzywa Anna, Ryty katechumenatu w okresie późnego antyku. W poszukiwaniu analogii i modeli w świecie żydowskim i grecko-rzymskim, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2019 (212 p.). || » More

Quia fecit mihi magna.... Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Czesławowi Krakowiakowi z okazji złotego jubileuszu kapłaństwa, Ed. Głowacki Zbigniew (Fr), Megger Andrzej (ks.), Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2019 (390 p.). || » More

Hahn Scott, Czwarty kielich. Odkrywanie tajemnicy Ostatniej Wieczerzy i krzyża, Esprit, Kraków 2019 (192 p.). || » More

Hemming Laurence Paul, Kult jako objawienie. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość katolickiej liturgii, Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2019 (285 p.). || » More

Hiley David, Chorał Kościoła zachodniego. Podręcznik, Wydawnictwo Astraia, Kraków 2019 (832 p.). || » More

Kołodziej Marcin (Fr), Prawo liturgiczne Kościoła łacińskiego, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 2019 (196 p.). || » More

Krakowiak Czesław (Fr), Święcenia niższe, posługi i funkcje wiernych świeckich w liturgii, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2019 (160 p.). || » More

Krakowiak Czwesław (Fr), Sakrament święceń. Święcenia prezbiterów, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2019 (228 p.). || » More

Megger Andrzej (Fr), Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej w parafii, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019 (308 p.). || » More

Migut Bogusław (Fr), Liturgia jako teologia żywa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019 (248 p.). || » More

Müller Gerhard Ludwig (Card.), Listy o kapłaństwie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2019 (264 p.). || » More

Porosło Krzysztof (Fr), Piotr Kroczek (ks.), Ryszard Kilanowicz (ks.), Karol Rawicz-Kostro (ks.), Zobaczyć Boga. Chrześcijański sens śmierci, liturgia pogrzebu, modlitwa za zmarłych, Wydawnictwo WAM, Kraków 2019 (192 p.). || » More

Diakonat stały w Kościele w Polsce. Historia - teologia - wyzwania, Ed. Rozynkowski Waldemar (Dc.), Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2019 (304 p.). || » More

Suski Andrzej (Mons.), Alessandro Toniolo, Manlio Sodi, Pontificali pretridentini (secc. IX–XVI). Guida ai manoscritti e concordanza verbale, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2019 (732 p.). || » More

Suski Andrzej (Mons.), Libri Ordinarii. Przewodnik po rękopisach, Adam Marszałek, Wydawnictwo Naukowe GRADO, Toruń 2019 (565 p.). || » More

Syczewski Tadeusz (Fr), Miejsca święte według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i obowiązującego prawodawstwa Kościoła łacińskiego, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2019 (  p.). || » More

Zaccaria Giovanni, Immitte Spiritum Paraclitum. Teologia liturgica della confermazione, Libreria Editrice Vaticana, Vatican 2019 (328 p.). || » More

Recently added

Milcarek Paweł, Od psałterza pełnego do psałterza łatwiejszego. Z dziejów reformy Brewiarza rzymskiego w wieku XX, Christianitas 13 (2012/1), 193-234.
| » More

Un moine de Fontgombault, Une histoire de la Messe. Introduite par deux conferences du cardinal Joseph Ratzinger a Fontgombault, Tequi, Paryż 2009 (277 p.).
| » More

La riforma liturgica di Pio XII. Documenti. 1. La "Memoria sulla riforma liturgica", Ed. Carlo Braga CM, CLV - Edizioni Liturgiche, Rzym 2003 (800 p.).
| » More

Braga Carlo (CM), La Liturgia delle Ore al Vaticano II, CLV - Edizioni Liturgiche, Rzym 2008 (223 p.).
| » More

Kuczek-Jakus Agnieszka, Teologia liturgii i teologia liturgiczna Aidana Kavanagha OSB (1929-2006), Katolicki Uniwersytet Lubelski (Lublin) 2019/2020, Mod. Bogusław Migut.
| » More

Szypa Mariusz (Fr), Teologia liturgiczna kard. Tomáša Špidlíka (1919-2010) , Katolicki Uniwersytet Lubelski (Lublin) 2019/2020, Mod. Bogusław Migut.
| » More

Jeziorski Sławomir, Tajemnica Pięćdziesiątnicy. Lektura liturgiczna wydarzenia biblijnego, Verbum Vitae 37 (2020/1), 215-225.
| » More

Przybecki Adrian, Liturgia jako przestrzeń modlitwy i uświęcenia, Liturgia Sacra 25 (2019), 99-114.
| » More

Konecki Krzysztof (Fr), Duchowość Liturgii godzin, Studia Włocławskie 12 (2012), 161-168.
| » More

Masłowski T. (Fr), Rok kościelny w kościołach parafii krobskiej czyli porządek nabożeństw w kościołach tejże parafii, Czcionkami i nakładem Ernesta Günthera, Leszno 1853 (29 p.).
| » More

Biegański Jerzy (Fr), Reforma i odnowa liturgiczna na terenie diecezji grodzieńskiej po Drugim Soborze Watykańskim, Katolicki Uniwersytet Lubelski (Lublin) 2018/2019, Mod. Bogusław Migut.
| » More

Wiśniewski Piotr (Fr), Wersety allelujatyczne w Graduale karmelitańskim (B.S.) z Obór, Warszawskie Studia Pastoralne XI (2016/2), 21-34.
| » More

Nowak Jacek (Fr, SAC), Biblia Tysiąclecia w liturgii, Warszawskie Studia Pastoralne XI (2016/2), 9-20.
| » More

Matwiejuk Kazimierz (Fr), Ormiańska tradycja liturgiczna, Studia Pastoralne 10 (2014), 374–395 .
| » More

Matwiejuk Kazimierz (Fr), Małżeństwo jako droga uświęcenia, Teologiczne Studia Siedleckie XVI (2019), 97-115.
| » More

Mućka Leszek Tomasz (Fr), Szafarz Eucherystii i szafarz Komunii Świętej w nauczaniu i praktyce pastoralnej Kościoła, Teologiczne Studia Siedleckie XVI (2019), 38-52.
| » More

Matwiejuk Kazimierz (Fr), Nauczanie liturgiki w Wyższym Seminarium Duchownm diecezji siedleckiej, Teologiczne Studia Siedleckie XV (2018), 8-3.
| » More

Nowak Jacek (Fr, SAC), Święci w misterium paschalnym Chrystusa, Pallotinum, Poznań 2020 (288 p.).
| » More

Chmura Tomasz (Fr), Miejsce sakramentu pokoty w strukturze Bożego dzieła Miłosierdzia , In: Święto Bożego Miłosierdzia. Materiały z sympozjum, Ed.: Jan Machniak, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Kraków 1996, 71-100.
| » More

Nowak Stanisław (Mons.), Teologiczny związek święta Miłosierdzia Bożego ze świętem Paschy, In: Święto Bożego Miłosierdzia. Materiały z sympozjum, Ed.: Jan Machniak, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Kraków 1996, 43-54.
| » More

Smoleński Stanisław (Mons.), Wewnętrzny związek święta Miłosierdzia Bożego z nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego, In: Święto Bożego Miłosierdzia. Materiały z sympozjum, Ed.: Jan Machniak, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Kraków 1996, 16-26.
| » More

Ptasznik Paweł (Fr), Liturgiczne święto jako szczytowy wyraz nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, In: Święto Bożego Miłosierdzia. Materiały z sympozjum, Ed.: Jan Machniak, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Kraków 1996, 55-70.
| » More

Koperek Stefan (Fr, CR), Przesłanie o Miłosierdziu Bożym w liturgii II Niedzieli Wielkanocy, In: Święto Bożego Miłosierdzia. Materiały z sympozjum, Ed.: Jan Machniak, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Kraków 1996, 27-42.
| » More

Święto Bożego Miłosierdzia. Materiały z sympozjum, Ed. Machniak Jan (Fr), Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Kraków 1996 (108 p.).
| » More

Nocko Paweł (Fr), Wybrane zagadnienia z teologii prezbiteratu, Studia Teologiczne 37 (2019), 151-177.
| » More

Janiec Zdzisław (Fr), Jak godnie celebrować Mszę świętą? . Zasady i nieprawidłowości, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwesytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2020 (208 p.).
| » More

Szepietowski Szymon, Przygotowanie i realizacja soborowej idei "participatio actuosa" przez Ruch Liturgiczny w Polsce. Studium liturgiczno-historyczne, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa) 2016/2017, Mod. Jacek Nowak.
| » More

Bartczak Janusz (Fr), Chrystocentryczny wymiar duchowości liturgicznej Adwentu i Wielkiego Postu w nauczaniu bł. Pawła VI, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa) 2017/2018, Mod. Jacek Nowak.
| » More

Wilczyński Leonard (Fr, SDB), Przymioty duchowości św. Jana Bosko w świetle formularzy mszalnych, Perspectiva 18 (2019/2), 160-177.
| » More

Krzych Bartłomiej K., Liturgia jako auctoritas. w myśli teologicznej św. Tomasza z Akwinu na przykładzie traktatu De Christo w Sumie teologii, Wydawnictwo UNUM, Kraków 2020 (148 p.).
| » More

Giraudo Cesare (SJ), Traktat o Eucharystii. Wprowadzenie w misterium, Wydawnictwo M , Kraków 2019 (652 p.).
| » More

Klaja Grzegorz (Fr), Msza Święta w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, Dębogóra, Bielsko-Biała 2020 (296+24 p.).
| » More

Krych Radosław (Fr), Nadzwyczajna forma sprawowania sakramentu pokuty i okoliczności jej celebracji, Łódzkie Studia Teologiczne 28 (2019/3), 136-147.
| » More

Bartocha Waldemar (Fr), Liturgia „zmediatyzowana” w świetle Dyrektorium Konferencji Episkopatu Polski w sprawie celebracji Mszy świętej transmitowanej przez telewizję , Łódzkie Studia Teologiczne 28 (2019/4), 55-69.
| » More

Efrem Syryjski, Izaak z Antiochii, Ajkub z Batna w Sarugach, Jan Mandakuni, Rabulas z Edessy, Roman Melodos , Corona Mystica. Wielki Post - nawrócenie. Święte Tajemnice według Ojców Kościoła, Serafin, Kraków - (200 p.).
| » More

Bianchi Enzo, Boselli Goffredo, Celebracja Ewangelii. Spotkanie z tajemnicą Eucharystii, Wydawnictwo WAM, Kraków 2020 (240 p.).
| » More

Filipowicz Krzysztof (Fr), Liturgia dni modlitw błagalnych i dni kwartalnych jako nie do końca wykorzystana szansa duszpasterska, Warszawskie Studia Pastoralne 14 (2019/2), 121-141.
| » More

Szypa Mariusz (Fr), Odprawiać, sprawować, celebrować - o uczestnictwie w liturgii, Nowe Życie 37 (2020/4), 14-15.
| » More

Murphy Richard (Br, OP), Reflections on the Sunday Readings. Preparing for the Liturgy of the Word, Following the A, B, and C Cycles of the Lectionary, Servant Publications, Ann Arbor, Michig 1991 (205 p.).
| » More

Gosiewski Radosław, Udzielanie Komunii Świętej pod dwiema postaciami w Kościele łacińskim od Soboru Watykańskiego II w świetle prawa kanonicznego i liturgicznego, Spes, Warszawa 2019 (188 p.).
| » More

Godzina Słuchania. Okres Wielkiego Postu. Teksty biblijne i patrystyczne do wykorzystania w Liturgii godzin., Droga neokatechumenalna, Warszawa 2019 (500 p.).
| » More

Godzina Słuchania. Okres Adwentu i Narodzenia Pańskiego. Teksty biblijne i patrystyczne do wykorzystania w Liturgii godzin., Droga neokatechumenalna, Warszawa 2017 (488 p.).
| » More

Megger Andrzej (Fr), Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej w parafii, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019 (308 p.).
| » More

Wiśniewski Jakub (Fr), Liturgiczny wymiar homilii Benedykta XVI, Ateneum Kapłańskie 173 (2019/3), 524-540.
| » More

Sczaniecki Paweł (OSB), Służba Boża w dawnej Polsce. Studia o Mszy Świętej, Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2020 (582 p.).
| » More

Obrzędy bierzmowania. Dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2019, 96 p.
| » More

Papieska Rada do spraw Krzewienia Nowej Ewangelizacji, Niedziela Słowa Bożego. Pomoc liturgiczno-duszpasterska, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2020 (96 p.).
| » More

Syczewski Tadeusz (Fr), Miejsca święte według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i obowiązującego prawodawstwa Kościoła łacińskiego, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2019 (  p.).
| » More

Saj Marek (CSsR), Błogosławić, poświęcać czy konsekrować?, Homo Dei 80 (2011/1), 11-23.
| » More

Szymanowicz Maria, Wkład ks. profesora Jana Chwałka w organologię i sztukę budowy organów, Liturgia Sacra 25 (2019/2), 597–613.
| » More