» News
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
News

Languages
This section contains a short catalogue of recently published liturgical works. In addition, on the right-hand-side column, you will see records of the works most recently added to Alcuinus. 

Published in 2024

Cooper Adam G., Boski eros. Liturgiczna teologia ciała, WAM, Kraków 2024 (144 p.). || » More

Pałęcki Waldemar (MSF), Chrystus w liturgicznym „tu i teraz”, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2024 (282 p.). || » More

Published in 2023

Międzynarodowe Stowarzyszenie Egzorcystów, Wskazania dla posługi egzorcyzmu w świetle aktualnego rytuału , Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2023 (368 p.). || » More

Cekada Anthony (Fr), Praca rąk ludzkich. Teologiczna krytyka Novus Ordo Missae, Wydawnictwo 3DOM, Częstochowa 2023 (586 p.). || » More

Gutowski Tomasz (Fr), U źródeł teologii liturgicznej Akwinaty. Istota, przejawy i skutki kultu chrześcijańskiego według św. Tomasza z Akwinu, Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny/WAM, Kraków 2023 (160 p.). || » More

Hurlak Patrycja, Żydowskie korzenie szaty chrzcielnej, alby, cingulum i kolorów liturgicznych, Bernardinum, Pelplin 2023 (132 p.). || » More

Mam ci coś do powiedzenia. Księga jubileuszowa z okazji 40. rocznicy święceń prezbiteratu i 10. rocznicy ingresu do archidiecezji wrocławskiej abp. Józefa Kupnego, Ed. Kowalski Rafał (Fr), ks. Mraczek Michał, ks. Stasiak Sławomir, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2023 (384 p.). || » More

Kołodziej Marcin (Fr), Adaptacje i akomodacje w liturgii. Komentarz do kan. 838 Kodeksu prawa kanonicznego, Wydawnictwo Scriptum, Kraków 2023 (412 p.). || » More

Krakowiak Czesław (Fr), Jan Paweł II kontynuator odnowy liturgicznej, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2023 (332 p.). || » More

Krakowiak Czesław (Fr), Liturgia w parafii i w rodzinie - domowym Kościele, Gaudium, Lublin 2023 (270 p.). || » More

Krakowiak Czesław (Fr), Chrześcijańskie wtajemniczenie i katechumenat dzieci w wieku szkolnym, Gaudium, Lublin 2023 (176 p.). || » More

Kwiatkowski Damian (Fr), Sprawowanie sakramentów dla grup specjalnych w Kościele łacińskim w Polsce, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2023 (398 p.). || » More

Malec Marek, Muzyka w liturgii sakramentu małżeństwa. Teoria, praktyka i perspektywa, Wydawnictwo Naukowe Akapit, Kraków 2023 (223 p.). || » More

May Georg (Fr), Stara i nowa Msza. Status prawny ordo missae, Andegavenum, Kraków 2023 (192 p.). || » More

Nowak Jacek (Fr, SAC), Komentarz do Ogólnego wprowadzenia do Mszału rzymskiego, Pallottinum, Poznań 2023 (400 p.). || » More

Rychwał Karolina, Data Ostatniej Wieczerzy i jej wpływ na celebrację Wielkiego Tygodnia w Kościele do X wieku, Scriptum, Kraków 2023 (204 p.). || » More

Szymański Sebastian, Sacrum w kompozycji mszy – poszukiwania i nadzieje. Studium liturgiczno-muzyczne, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2023 (300 p.). || » More

Turco Giovanni, Wertykalność i horyzontalizm w liturgii według myśli Dietricha von Hildebranda, Rosa Mystica, Wrocław 2023 (120 p.). || » More

Recently added

Kaproń Kasper Mariusz (OFMCap), Użycie andyjskiego aguayo w liturgii rzymskiej, In: Szata liturgiczna, Ed.: Adelajda Sielepin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2016, 127-165.
| » More

Bonar Barbara (CHR), Biel w liturgii - symbolika i kontekst kulturowy, In: Szata liturgiczna, Ed.: Adelajda Sielepin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2016, 109-125.
| » More

Bodin Per-Arne, Vestments of a Russian Bishop, In: Szata liturgiczna, Ed.: Adelajda Sielepin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2016, 87-108.
| » More

Bać Tomasz (Fr), Szaty liturgiczne w tradycji ambrozjańskiej, In: Szata liturgiczna, Ed.: Adelajda Sielepin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2016, 65-86.
| » More

Kwiatkowski Damian (Fr), Sprawowanie sakramentów dla grup specjalnych w Kościele łacińskim w Polsce, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2023 (398 p.).
| » More

Rychwał Karolina, Data Ostatniej Wieczerzy i jej wpływ na celebrację Wielkiego Tygodnia w Kościele do X wieku, Scriptum, Kraków 2023 (204 p.).
| » More

Cekada Anthony (Fr), Praca rąk ludzkich. Teologiczna krytyka Novus Ordo Missae, Wydawnictwo 3DOM, Częstochowa 2023 (586 p.).
| » More

Wółkowski Jan, Apologetyka liturgiczna w myśli Catherine Pickstock. Studium z zakresu teologii fundamentalnej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń) 2023/2024, Mod. Piotr Roszak.
| » More

Mikołajczak Michał, Liturgia i dyplomacja w świetle De caeremoniis Cardinalium et Episcoporum in eorum Dioecesibus Paride Grassiego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń) 2023/2024, Mod. Daniel Brzeziński.
| » More

Grabowski Tomasz (Fr), Analiza “ordo missae maioris altaris” według rytu dominikańskiego w XIII wieku, Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń) 2022/2023, Mod. Piotr Roszak.
| » More

Jeziorski Sławomir (Fr), Eucharystia krok po kroku, Wydawnictwo życia wewnętrznego, Tyczyn 2021 (114 p.).
| » More

Szymański Sebastian, Sacrum w kompozycji mszy – poszukiwania i nadzieje. Studium liturgiczno-muzyczne, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2023 (300 p.).
| » More

Hurlak Patrycja, Żydowskie korzenie szaty chrzcielnej, alby, cingulum i kolorów liturgicznych, Bernardinum, Pelplin 2023 (132 p.).
| » More

May Georg (Fr), Stara i nowa Msza. Status prawny ordo missae, Andegavenum, Kraków 2023 (192 p.).
| » More

Pałęcki Waldemar (MSF), Chrystus w liturgicznym „tu i teraz”, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2024 (282 p.).
| » More

Kilanowicz Ryszard (Fr), Rola i znaczenie przewodniczącego liturgii po Soborze Watykańskim II, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (Kraków) 2023/2024, Mod. Janusz Mieczkowski.
| » More

Cooper Adam G., Boski eros. Liturgiczna teologia ciała, WAM, Kraków 2024 (144 p.).
| » More

Krakowiak Czesław (Fr), Chrześcijańskie wtajemniczenie i katechumenat dzieci w wieku szkolnym, Gaudium, Lublin 2023 (176 p.).
| » More

Krakowiak Czesław (Fr), Liturgia w parafii i w rodzinie - domowym Kościele, Gaudium, Lublin 2023 (270 p.).
| » More

Bartocha Waldemar (Fr), Główne kierunki soborowej odnowy liturgicznej w świetle Konstytucji o liturgii świętej z perspektywy 60. lat jej realizacji, Teologiczne Studia Siedleckie XX (2023), 55-76.
| » More

Matwiejuk Kazimierz (Fr), Liturgia jako źródło eklezjalnej jedności, Teologiczne Studia Siedleckie XX (2023), 27-53.
| » More

Celiński Łukasz (Fr), Modlitwy wstawiennicze w modlitwie eucharystycznej. Historia i teologia, Teologiczne Studia Siedleckie XX (2023), 9-26.
| » More

Malec Marek, Muzyka w liturgii sakramentu małżeństwa. Teoria, praktyka i perspektywa, Wydawnictwo Naukowe Akapit, Kraków 2023 (223 p.).
| » More

Stolica Apostolska, Katechizm Kościoła Katolickiego. II wydanie poprawione, Pallottinum, Poznań 1994 (750 p.).
| » More

Wyszyński Cezary (Fr), Krótki rys liturgiki katolickiej. Odpowiednio do kursu wyższych klas gimnazyów, Druk Stanisława Niemiery, Warszawa 1888 (116 p.).
| » More

Zakaszewski Kamil (Fr), Koncepcja życia chrześcijańskiego w katechezach katechumenalnych Biskupa Wacława Świerzawskiego, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II (Kraków) 2023/2024, Mod. Adelajda Sielepin.
| » More

Scherndl Baltazar (Fr), Podręcznik Liturgiczny. Dla użytku Duchowieństwa i służby Kościelnej, Skład główny w księgarni J. Zawadzkiego, Wilno 1914 (128 p.).
| » More

Miazga Tadeusz (Fr), Notacja gregoriańska w świetle polskich rękopisów liturgicznych, Akademische Druck - u. Verlagsanstalt, Graz - Austria 1984 (275 p.).
| » More

Dullak Kazimierz, Oktawa liturgiczna. Rys historyczny i obowiązujące unormowania, Studia Paradyskie 32 (2022), 57-74.
| » More

Szypa Mariusz (Fr), Wobec listu apostolskiego Traditiones custodes papieża Franciszka, Homo Dei XCII (2023/4), 60-72.
| » More

Hładki Andrzej Leon (Fr), Rola biskupa Wilhelma Pluty w recepcji posoborowej odnowy liturgicznej w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej , Papieski Wydział Teologiczny (Wrocław) 2023/2024, Mod. Stanisław Araszczuk.
| » More

Litawa Karol (Fr), Pozaliturgiczne formy obmyć i namaszczeń olejem w historii Kościoła, In: Namaszczenie w Kościele łacińskim i w Kościołach wschodnich, Ed.: Waldemar Bartocha, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2022, 303-331.
| » More

Kołodziej Marcin (Fr), Namaszczenie w świetle Kodeksu kanonów Kościołów wschodnich, In: Namaszczenie w Kościele łacińskim i w Kościołach wschodnich, Ed.: Waldemar Bartocha, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2022, 265-301.
| » More

Burchard Łukasz (Fr), Namaszczenie jako materia sakramentu lub obrzęd wyjaśniający w świetle przepisów obowiązującego Kodeksu prawa kanonicznego, In: Namaszczenie w Kościele łacińskim i w Kościołach wschodnich, Ed.: Waldemar Bartocha, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2022, 235-263.
| » More

Potoczny Mateusz Rafał (Fr), Olej w misteriach inicjacji chrześcijańskiej w syro-orientalnej tradycji liturgicznej, In: Namaszczenie w Kościele łacińskim i w Kościołach wschodnich, Ed.: Waldemar Bartocha, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2022, 213-231.
| » More

Nowakowski Przemysław (Fr, CM), Liturgiczne zastosowanie świętego myronu (krzyżma) w tradycji bizantyjskiej. Namaszczenie w sakramencie chrztu i bierzmowania, In: Namaszczenie w Kościele łacińskim i w Kościołach wschodnich, Ed.: Waldemar Bartocha, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2022, 189-211.
| » More

Bartocha Waldemar (Fr), Namaszczenie olejem w liturgii święceń - geneza i znaczenie liturgiczne, In: Namaszczenie w Kościele łacińskim i w Kościołach wschodnich, Ed.: Waldemar Bartocha, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2022, 157-186.
| » More

Głowacki Zbigniew (Fr), Symboliczne znaczenie gestu namaszczenia świętym olejem w rozwoju liturgii sakramentu namaszczenia chorych, In: Namaszczenie w Kościele łacińskim i w Kościołach wschodnich, Ed.: Waldemar Bartocha, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2022, 135-155.
| » More

Jeziorski Sławomir (Fr), Namaszczenie jako element celebracji sakramentu bierzmowania w Kościele zachodnim, In: Namaszczenie w Kościele łacińskim i w Kościołach wschodnich, Ed.: Waldemar Bartocha, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2022, 109-134.
| » More

Dudek Andrzej (Fr), Namaszczenie w rzymskiej liturgii chrzcielnej, In: Namaszczenie w Kościele łacińskim i w Kościołach wschodnich, Ed.: Waldemar Bartocha, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2022, 79-107.
| » More

Araszczuk Stanisław (Fr), Teologiczna wymowa namaszczenia w liturgii poświęcenia kościoła i ołtarza dawniej i dziś, In: Namaszczenie w Kościele łacińskim i w Kościołach wschodnich, Ed.: Waldemar Bartocha, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2022, 51-75.
| » More

Żądło Andrzej (Fr), Treść modlitw na konsekrację krzyżma w Wielki Czwartek. Analiza hermeneutycznoliturgiczna, In: Namaszczenie w Kościele łacińskim i w Kościołach wschodnich, Ed.: Waldemar Bartocha, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2022, 19-49.
| » More

Namaszczenie w Kościele łacińskim i w Kościołach wschodnich, Ed. Bartocha Waldemar (Fr), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2022 (331 p.).
| » More

Akonom Jakub, Służba kobiet w liturgii – tradycja Kościoła a współczesna praktyka pastoralna. Stan badań na rok 2020 przed ogłoszeniem Motu Proprio Spiritus Domini, Łódzkie Studia Teologiczne 32 (2023), 53-67.
| » More

Bartocha Waldemar (Fr), Galenosfera w liturgii, Łódzkie Studia Teologiczne 32 (2023/2), 11-24.
| » More

Megger Andrzej, Mistagogia liturgiczna biskupa Jana Bernarda Szlagi. Aspekt biblijny, Biblistica et Patristica Toruniensia 15 (2022), 87-99.
| » More

Krakowiak Czesław (Fr), Jan Paweł II kontynuator odnowy liturgicznej, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2023 (332 p.).
| » More

Międzynarodowe Stowarzyszenie Egzorcystów, Wskazania dla posługi egzorcyzmu w świetle aktualnego rytuału , Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2023 (368 p.).
| » More

Gutowski Tomasz (Fr), U źródeł teologii liturgicznej Akwinaty. Istota, przejawy i skutki kultu chrześcijańskiego według św. Tomasza z Akwinu, Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny/WAM, Kraków 2023 (160 p.).
| » More

Łapiński Jacek Leszek, Chrystus Kosmiczny w lex credendi i w lex orandi Kościoła po Vaticanum II. Studium liturgiczne, Katolicki Uniwersytet Lubelski (Lublin) 2022/2023, Mod. Waldemar Jan Pałęcki.
| » More