» News
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
News

Languages
This section contains a short catalogue of recently published liturgical works. In addition, on the right-hand-side column, you will see records of the works most recently added to Alcuinus. 

Published in 2021

Published in 2020

Papieska Rada do spraw Krzewienia Nowej Ewangelizacji, Niedziela Słowa Bożego. Pomoc liturgiczno-duszpasterska, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2020 (96 p.). || » More

Urząd Papieskich Celebracji Liturgicznych, Sede Apostolica Vacante. Stolica Apostolska od śmierci Jana Pawła II do wyboru Benedykta XVI, Apostolicum, Warszawa 2020 (528 p.). || » More

Bianchi Enzo, Boselli Goffredo, Celebracja Ewangelii. Spotkanie z tajemnicą Eucharystii, Wydawnictwo WAM, Kraków 2020 (240 p.). || » More

Współczesne oblicza duchowości Nova et Vetera, Ed. Ferdek Bogdan, Paweł Beyga, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2020 (319 p.). || » More

Gamber Klaus (Fr), Reforma liturgii rzymskiej — organiczny rozwój czy destrukcja?, Key4, Warszawa 2020 (164 p.). || » More

Janiec Zdzisław (Fr), Jak godnie celebrować Mszę świętą?. Zasady i nieprawidłowości, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwesytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2020 (208 p.). || » More

Klaja Grzegorz (Fr), Msza Święta w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, Dębogóra, Bielsko-Biała 2020 (296+24 p.). || » More

Krakowczyk Przemysław (Fr, SAC), Katechezy przedślubne. Praktyczne wskazówki dla narzeczonych, Apostolicum, Ząbki 2020 (76 p.). || » More

Krakowczyk Przemysław (Fr, SAC), Msza Święta. Tajemnica bez tajemnic, Hlondianum, Poznań 2020 (80 p.). || » More

Krakowiak Czesław (Fr), Sakrament święceń. Święcenia biskupa, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2020 (304 p.). || » More

Krzych Bartłomiej K., Liturgia jako auctoritas w myśli teologicznej św. Tomasza z Akwinu na przykładzie traktatu De Christo w Sumie teologii, Wydawnictwo UNUM, Kraków 2020 (148 p.). || » More

Lisiecki Tomasz, Ks. Karol Mrowiec (1919-2011) pedagog, muzykolog, kompozytor, Wydawnictwo KUL, Lublin 2020 (252 p.). || » More

Nowak Jacek (Fr, SAC), Święci w misterium paschalnym Chrystusa, Pallotinum, Poznań 2020 (288 p.). || » More

Nowakowski Przemysław, Statuty Synodu Zamojskiego 1720 roku. Nowe tłumaczenie z komentarzami, AVALON, Kraków 2020 (431 p.). || » More

Sczaniecki Paweł (OSB), Służba Boża w dawnej Polsce. Studia o Mszy Świętej, Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2020 (582 p.). || » More

Serafin Janusz (Fr, CSsR), o Wojciech Zagrodzki CSsR, Eucharystia krok po kroku. Przewodnik po obrzędach Mszy św., Homo Dei, Kraków 2020 (128 p.). || » More

Slipek Leszek (Fr), Aby nie ustać w drodze, Homo Dei, Kraków 2020 (144 p.). || » More

Żurek Antoni (Fr), Inicjacja w kościele starożytnym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2020 (330 p.). || » More

Recently added

Pałacha Przemysław (Fr), Paweł Sczaniecki (1917 - 1998) historyk liturgii staropolskiej, badacz dziejów Tyńca, Studia Sandomierskie 22 (2015), 193-214.
| » More

Biardzki Karol (Fr), Prefacja jako integralny element celebracji mszalnej, Teologiczne Studia Siedleckie XVII (2020), 28-46.
| » More

Potrzebowski Grzegorz (Fr), Anamnetyczny charakter sakramentu bierzmowania w ujęciu bpa Wacława Świerzawskiego, Teologiczne Studia Siedleckie XVII (2020), 8-27.
| » More

Łuszcz Andrzej (Fr), Odnowa liturgiczna w diecezji zamojsko-lubaczowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski (Lublin) 2020/2021, Mod. Michał Wyrostkiewicz.
| » More

Lisiecki Tomasz, Ks. Karol Mrowiec (1919-2011) pedagog, muzykolog, kompozytor, Wydawnictwo KUL, Lublin 2020 (252 p.).
| » More

Nowakowski Przemysław, Statuty Synodu Zamojskiego 1720 roku. Nowe tłumaczenie z komentarzami, AVALON, Kraków 2020 (431 p.).
| » More

Beyga Paweł, Katolicka doktryna o sposobie obecności Chrystusa w postaciach eucharystycznych wyrażona w mszale dla byłych anglikanów, Poznańskie Studia Teologiczne 29 (2019), 107-119.
| » More

Sorrentino Antonio (Fr), Zreformować reformę?, Jedność, Kielce 2019 (260 p.).
| » More

Górski Edward (Fr), Sakrament chrztu świętego w pierwotnym Kościele i w obecnym rytuale, Diecezjalny Zakład Graf.-drukarski w Sandomierzu, Sandomierz 1931 (21 p.).
| » More

Szmyd Gerard (Fr), Liturgika Katolicka. Dodatek. Niezmienna część mszy (ordinarium missae). Zmienna część mszy o Trójcy Przenajświętszej. Wybór hymnów kościelnych, Wydawnictwo Zakłady Narodowego Imienia Ossolińskich, Lwów 1930 (32 p.).
| » More

Serafin Janusz (Fr, CSsR), o Wojciech Zagrodzki CSsR, Eucharystia krok po kroku. Przewodnik po obrzędach Mszy św., Homo Dei, Kraków 2020 (128 p.).
| » More

Slipek Leszek (Fr), Aby nie ustać w drodze, Homo Dei, Kraków 2020 (144 p.).
| » More

Beyga Paweł, Duch Święty - Wielki Nieobecny? Pnaumatologiczny wymiar liturgii, In: Współczesne oblicza duchowości Nova et Vetera, Ed.: Bogdan Ferdek, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2020, 129-143.
| » More

Współczesne oblicza duchowości Nova et Vetera, Ed. Ferdek Bogdan, Paweł Beyga, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2020 (319 p.).
| » More

Delert J.B. (Fr), Liturgika czyli nabożeństwo i Rok kościelny, Nakładem Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, Poznań 1882 (142 p.).
| » More

Krakowczyk Przemysław (Fr, SAC), Msza Święta. Tajemnica bez tajemnic, Hlondianum, Poznań 2020 (80 p.).
| » More

Bartocha Waldemar (Fr), Szafarz sakramentu bierzowania w świetle pontyfikału i rytuału rzymskiego oraz Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Łódzkie Studia Teologiczne 27 (2018), 189-208.
| » More

Krzystek Andrzej, Odnowa liturgiczna pięćdziesiąt lat po ogłoszeniu soborowej konstytucji Sacrosanctum Concilium w metropolii szczecińsko-kamieńskiej, Colloquia Theologica Ottoniana 2 (2015), 105-138.
| » More

Krzystek Andrzej, Przedsoborowe „drogi” do generalnej reformy liturgicznej Soboru Watykańskiego II, Colloquia Theologica Ottoniana 1 (2015), 8-23.
| » More

Jura Piotr Paweł (Fr), Dzieje Ruchu Liturgicznego w Polsce, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2009 (429 p.).
| » More

Urząd Papieskich Celebracji Liturgicznych, Sede Apostolica Vacante. Stolica Apostolska od śmierci Jana Pawła II do wyboru Benedykta XVI, Apostolicum, Warszawa 2020 (528 p.).
| » More

Żurek Antoni (Fr), Inicjacja w kościele starożytnym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2020 (330 p.).
| » More

Krakowiak Czesław (Fr), Sakrament święceń. Święcenia biskupa, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2020 (304 p.).
| » More

Sadowski Marcin (Fr), Muzyka kościelna w diecezji płockiej po Soborze Watykańskim II. Studium liturgiczne, Katolicki Uniwersytet Lubelski (Lublin) 2019/2020, Mod. Waldemar Pałęcki.
| » More

Gamber Klaus (Fr), Reforma liturgii rzymskiej — organiczny rozwój czy destrukcja?, Key4, Warszawa 2020 (164 p.).
| » More

Ward Anthony (SM), Cuthbert Johnson OSB, The Prefaces of the Roman Missal. A Source Compendium with Concordance and Indices, Edizioni Liturgiche CLV, Roma 1989 (693 p.).
| » More

Laise Juan Rodolfo (Mons.), La communion dans la main. Documents et histoire, Centre Internationa d'Etudes Liturgiques, Paris 1999 (111 p.).
| » More

Barthe Claude (Fr), Reconstruire la liturgie.. Rencontres avec J.-R. Armogathe, Card. Godfried Danneels, J. Dupaquier, P. Gardeil, R. Girard, L. Hage, Mgr G. Lagrange, M. Lelong, D. Millet, M. Peres, L. Perrin, A. Sadek, R. Spaemann, R. F. Taft, Francois-Xavier de Guibert, Paris 1997 (221 p.).
| » More

Milcarek Paweł, Ordo Baptismi. Krótkie objaśnienie obrzędów Chrztu dziecka w starszej formie rytu rzymskiego, Wydawnictwo Dębogóra, Dębogóra 2017 (69 p.).
| » More

Milcarek Paweł, De Sacramento Matrimonii. Krótkie objaśnienie obrzędów Sakramentu Małżeństwa w starszej formie rytu rzymskiego, Wydawnictwo Dębogóra, Dębogóra 2019 (87 p.).
| » More

Pommarès Jean-Marie (OSB), Trente et le Missel. L’évolution de la question de l’autorité compétente en matière de Missels, Edizioni Liturgiche CLV, Roma 1997 (108 p.).
| » More

Krakowczyk Przemysław (Fr, SAC), Katechezy przedślubne. Praktyczne wskazówki dla narzeczonych, Apostolicum, Ząbki 2020 (76 p.).
| » More

Mielnik Dawid, Formuła konsekracyjna w nauczaniu Tomasza z Akwinu. Refleksja filozoficzno-teologiczna, Teologia. Kultura. Społeczeństwo 6 (2020), 81-90.
| » More

Łastowska Joanna, Posługa stałego lektoratu i akolitatu w Kościele w Polsce, Teologia. Kultura. Społeczeństwo 6 (2020), 65-80.
| » More

Mielniczuk Kamil (Fr), Rys historyczny składania darów w liturgii rzymskiej, Teologia. Kultura. Społeczeństwo 2020 (2020), 51-64.
| » More

Mielniczuk Kamil (Fr), Wzajemne ubogacenie teologii gestów towarzyszących składaniu darów ofiarnych w dwóch formach rytu rzymskiego, Teologia. Kultura. Społeczeństwo 6 (2020), 33-50.
| » More

Milcarek Paweł, Od psałterza pełnego do psałterza łatwiejszego. Z dziejów reformy Brewiarza rzymskiego w wieku XX, Christianitas 13 (2012/1), 193-234.
| » More

Un moine de Fontgombault, Une histoire de la Messe. Introduite par deux conferences du cardinal Joseph Ratzinger a Fontgombault, Tequi, Paryż 2009 (277 p.).
| » More

La riforma liturgica di Pio XII. Documenti. 1. La "Memoria sulla riforma liturgica", Ed. Carlo Braga CM, CLV - Edizioni Liturgiche, Rzym 2003 (800 p.).
| » More

Braga Carlo (CM), La Liturgia delle Ore al Vaticano II, CLV - Edizioni Liturgiche, Rzym 2008 (223 p.).
| » More

Kuczek-Jakus Agnieszka, Teologia liturgii i teologia liturgiczna Aidana Kavanagha OSB (1929-2006), Katolicki Uniwersytet Lubelski (Lublin) 2019/2020, Mod. Bogusław Migut.
| » More

Szypa Mariusz (Fr), Teologia liturgiczna kard. Tomáša Špidlíka (1919-2010) , Katolicki Uniwersytet Lubelski (Lublin) 2019/2020, Mod. Bogusław Migut.
| » More

Jeziorski Sławomir, Tajemnica Pięćdziesiątnicy. Lektura liturgiczna wydarzenia biblijnego, Verbum Vitae 37 (2020/1), 215-225.
| » More

Przybecki Adrian, Liturgia jako przestrzeń modlitwy i uświęcenia, Liturgia Sacra 25 (2019), 99-114.
| » More

Konecki Krzysztof (Fr), Duchowość Liturgii godzin, Studia Włocławskie 12 (2012), 161-168.
| » More

Masłowski T. (Fr), Rok kościelny w kościołach parafii krobskiej czyli porządek nabożeństw w kościołach tejże parafii, Czcionkami i nakładem Ernesta Günthera, Leszno 1853 (29 p.).
| » More

Biegański Jerzy (Fr), Reforma i odnowa liturgiczna na terenie diecezji grodzieńskiej po Drugim Soborze Watykańskim, Katolicki Uniwersytet Lubelski (Lublin) 2018/2019, Mod. Bogusław Migut.
| » More

Wiśniewski Piotr (Fr), Wersety allelujatyczne w Graduale karmelitańskim (B.S.) z Obór, Warszawskie Studia Pastoralne XI (2016/2), 21-34.
| » More

Nowak Jacek (Fr, SAC), Biblia Tysiąclecia w liturgii, Warszawskie Studia Pastoralne XI (2016/2), 9-20.
| » More

Matwiejuk Kazimierz (Fr), Ormiańska tradycja liturgiczna, Studia Pastoralne 10 (2014), 374–395 .
| » More