» News
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
News

Languages
This section contains a short catalogue of recently published liturgical works. In addition, on the right-hand-side column, you will see records of the works most recently added to Alcuinus. 

Published in 2022

Falsini Rinaldo, Gesty i słowa Mszy Świętej, Wydawnictwo Franciszkanów Bratni Zew, Kraków 2022 (258 p.). || » More

Caritas Christi urget nos. Księga Jubileuszowa dedykowana Ojcu Profesorowi Piotrowi Liszce CMF, Ed. Froniewski Jacek (Fr), Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2022 (480 p.). || » More

Guardini Romano, Liturgia i formacja liturgiczna, Wydawnictwo WAM Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2022 (208 p.). || » More

Krakowiak Czesław (Fr), Msza święta koncelebrowana, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2022 (190 p.). || » More

Krakowiak Czesław (Fr), Komunia Święta pod obiema postaciami. w liturgii Kościoła rzymskiego, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2022 (160 p.). || » More

Krakowiak Czesław (Fr), Komunia Święta pod obiema postaciami w liturgii Kościoła rzymskiego, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2022 (160 p.). || » More

Kwiatkowski Damian (Fr), Sprawowanie sakramentów świętych dla grup specjalnych. w kościele łacińskim w Polsce, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2022 (400 p.). || » More

Makowski Dawid, Boska liturgia. Dar trójjedynego Boga, 3DOM, Częstochowa 2022 (66 p.). || » More

Studia liturgiczne. Tom 17. Trzecia edycja Mszału Rzymskiego w języku polskim. Tradycja, translacja, teologia, wyzwania, Ed. Migut Bogusław, Mariusz Szypa, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2022 (92 p.). || » More

Mocydlarz Włodzimierz, Laudis canticum. Hymnodia święta Serca Jezusa, Włodzimierz Mocydlarz - „NOE & Spółka”, Warszawa 2022 (308 p.). || » More

Pisarzak Marian (Fr, MIC), Zjednoczeni i posłani. O prawym i pobożnym sprawowaniu liturgii, Centrum Formacji Maryjnej „Salvatoris Mater”, Licheń Stary 2022 (48 p.). || » More

Powodowski Hieronim (Fr), Liturgia, czyli opisanie Mszy św. i Jej obrzędów, Miles, Zielona Góra 2022 (172 p.). || » More

Rosik Mariusz (Fr), Eucharystia w tradycji biblijnej. Zapowiedzi – ustanowienie – ku teologii, Wydawnictwo „Chronicon”, Wrocław 2022 (1136 p.). || » More

Silveira Arnaldo Vidigal Xavier, Teologiczne i moralne implikacje nowego Ordo Missae oraz Hipoteza teologiczna dotycząca możliwości popadnięcia przez papieża w herezję, Wydawnictwo ANTYK Marcin Dybowski, Komorów 2022 (366 p.). || » More

Sri Edward, Biblijny spacer po Mszy Świętej. By lepiej rozumieć słowa i gesty w liturgii, Inicjatywa Ewangelizacyjna „WEJDŹMY NA SZCZYT", Kraków 2022 (322 p.). || » More

Syczewski Tadeusz (Fr), Obrzędy i zwyczaje Wielkiego Tygodnia i okresu paschalnego w prawie Kościoła łacińskiego, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2022 (164 p.). || » More

Trojanowski Bartosz (Fr), Komentarz praktyczno-teologiczny do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Zeszyt 1. Księga IV - Uświęcające zadanie Kościoła. Kanony wprowadzające., Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2022 (74 p.). || » More

Trojanowski Bartosz (Fr), Komentarz praktyczno-teologiczny do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Zeszyt 2. Księga IV - Uświęcające zadanie Kościoła. Chrzest., Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2022 (96 p.). || » More

Eucharystia. Tajemnica wiary, Ed. Trojanowski Bartosz (Fr), Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2022 (224 p.). || » More

Zachara Maciej (Fr), Modlitwy Kościoła . Kolekty niedziel i uroczystości Pańskich, Wydawnictwo WAM Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2022 (256 p.). || » More

Żądło Andrzej (Fr), Modlitwy po Komunii Adwentu w Mszale Pawła VI. Studium hermeneutyczno-liturgiczne, Księgarnia św. Jacka , Katowice 2022 (214 p.). || » More

Published in 2021

Mszał rzymski dla diecezji polskich Dodatek 2021. Nowy kalendarz diecezji polskich. Teksty do wigilii Zesłania Ducha Świętego. Msze własne o świętych, Pallottinum, Poznań 2021, 70 p. || » More

Ordo missae celebrandae et Divini Officii persolvendi. Secundum Calendarium Romanum Generale pro anno liturgico 2021-2022, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2021 (190 p.). || » More

Skorowidze do Lekcjonarzy Mszalnych t. I-IX i Lekcjonarza do mszy o Najświętszej Maryi Pannie, Ed. Pleskaczewska Anna, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2021 (160 p.). || » More

Vademecum liturgii gregoriańskiej, Ed. Wulgaris Piotr, Hlondianum, Poznań 2021 (652 p.). || » More

Poranna liturgia godzin na Wielki Piątek i Wielką Sobotę, Prowincja Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza, Warszawa 2021 (64 p.). || » More

Araszczuk Stanisław (Fr), Pierwsza Komunia Święta dziecka w rodzinie katolickiej, Diecezjalne Centrum Edukacyjne w Legnicy, Legnica 2021 (200 p.). || » More

Desthieux Pascal, Milczenie w liturgii, Inicjatywa Ewangelizacyjna Wejdźmy na szczyt, Kraków 2021 (240 p.). || » More

Grabowski Tomasz (Fr, OP), ks. Wojciech Nowicki, Liturgia krok po kroku, W drodze, Kraków 2021 (360 p.). || » More

Hyszko Anna (Sr, CHR), Mistagogia roku liturgicznego w ujęciu s. M. Renaty Fudakowskiej CSIC. Studium historyczno-liturgiczne, Wydawnictwo Benedyktynów, Tyniec 2021 (254 p.). || » More

Jurczak Dominik (OP), Dominik Jarczewski OP, Nerw święty. Rozmowy o liturgii, Wydawnictwo W drodze, Poznań 2021 (232 p.). || » More

Karpowicz-Zbińkowska Antonina, Rozbite zwierciadło. O muzyce w czasach ponowoczesnych, Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2021 (258 p.). || » More

Kiernikowski Zbigniew (Mons.), Eucharystia i jedność, Wydawnictwo Bernardinum, 2021 (  p.). || » More

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Nota do Biskupów i Konferencji Episkopatów w sprawie celebracji Wielkiego Tygodnia 2021 2021. || » More

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Nota na temat Środy Popielcowej. Nałożenie popiołu w okresie pandemii 2021. || » More

Krakowiak Czesław (Fr), Dlaczego i jak świętujemy niedzielę?, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2021 (208 p.). || » More

Krakowiak Czesław (Fr), Odnowa liturgii w świetle instrukcji wykonawczych do Sacrosanctum Concilium, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2021 (242 p.). || » More

Krasny Piotr, Kurzej Michał, Mediolańskie instrukcje o budynkach i sprzętach kościelnych wydane na polecenie Karola Boromeusza i ich recepcja w Kościele katolickim, Universitas, Kraków 2021 (446+156 il p.). || » More

Kummer Paweł (Fr), Karol Wojtyła wobec reformy liturgicznej w archidiecezji krakowskiej, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2021 (371 p.). || » More

Litawa Karol (Fr), Liturgia Wielkiego Tygodnia w rzymskich księgach liturgicznych od VIII do XII wieku, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2021 (128 p.). || » More

Mateja Erwin (Fr), Reforma kalendarza i roku liturgicznego od Soboru Trydenckiego do Soboru Watykańskiego II, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO, Opole 2021 (212 p.). || » More

Małaczyński Franciszek (Fr, OSB), Szczyt i źródło życia Kościoła. O recepcji soborowej reformy liturgii Kościoła w Polsce, Wydawnictwo Benedyktynów, Tyniec 2021 (330 p.). || » More

Mielnik Dawid, Ordo missae Mszałów Jana XXIII i Pawła VI w świetle zasady lex orandi - lex credendi, Wydawnictwo KUL, Lublin 2021 (456 p.). || » More

Mielnik Dawid, Komunia Święta na rękę. Przejaw osobistej pobożności czy akt profanacji?, Wydawnictwo KUL, Lublin 2021 (198 p.). || » More

Mielnik Dawid, Ad orientem czy ad populum? Problem kierunku celebracji Mszy Świętej w aspekcie symbolicznym i historycznym, Wydawnictwo KUL, Lublin 2021 (230 p.). || » More

Nowak Jacek (Fr, SAC), Komentarz do Ogólnych norm roku liturgicznego i kalendarza, Pallottinum, Poznań 2021 (150 p.). || » More

O'Malley Timothy P., Liturgia i nowa ewangelizacja. Praktykowanie sztuki ofiarnej miłości, Wydawnictwo WAM/Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2021 (256 p.). || » More

Pałęcki Waldemar (CMF), Benedictiones reservatae et propriae w potrydenckich rytuałach na ziemiach polskich (1631-1963), Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2021 (600 p.). || » More

Cantionale Ecclesiasticum, Piekarz Grzegorz (Fr), Biblos, Tarnów 2021 (88 p.). || » More

Pietras Dawid (Fr), Nadzwyczajna forma rytu rzymskiego. Status prawny liturgii i wspólnot, Wydawnictwo Dębogóra, Dębogóra 2021 (712 p.). || » More

Modlić się mszą świętą, Ed. Porosło Krzysztof (Fr), Wydawnictwo WAM/Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2021 (224 p.). || » More

Sielepin Adelajda (Sr), Eucharystia. Obecność - hodie - uczestnictwo, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2021 (221 p.). || » More

Sakrament pokuty i pojednania. Lepiej poznać tajemnicę Miłosierdzia, Ed. Trojanowski Bartosz (Fr), Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2021 (176 p.). || » More

Recently added

Makowski Dawid, Boska liturgia. Dar trójjedynego Boga, 3DOM, Częstochowa 2022 (66 p.).
| » More

Rosik Mariusz (Fr), Eucharystia w tradycji biblijnej. Zapowiedzi – ustanowienie – ku teologii, Wydawnictwo „Chronicon”, Wrocław 2022 (1136 p.).
| » More

Studia liturgiczne. Tom 17. Trzecia edycja Mszału Rzymskiego w języku polskim. Tradycja, translacja, teologia, wyzwania, Ed. Migut Bogusław, Mariusz Szypa, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2022 (92 p.).
| » More

Czerski Janusz (Fr), Horologion. Liturgia Godzin Kościoła Bizantyjskiego, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2020 (207 p.).
| » More

Guardini Romano, Liturgia i formacja liturgiczna, Wydawnictwo WAM Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2022 (208 p.).
| » More

Zachara Maciej (Fr), Modlitwy Kościoła . Kolekty niedziel i uroczystości Pańskich, Wydawnictwo WAM Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2022 (256 p.).
| » More

Megger Andrzej (Fr), "Studia Pelplińskie" w służbie liturgii, Studia Pelplińskie (2017), 75-89.
| » More

Kwiatkowski Damian (Fr), Sprawowanie sakramentów świętych dla grup specjalnych. w kościele łacińskim w Polsce, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2022 (400 p.).
| » More

Krakowiak Czesław (Fr), Komunia Święta pod obiema postaciami w liturgii Kościoła rzymskiego, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2022 (160 p.).
| » More

Powodowski Hieronim (Fr), Liturgia, czyli opisanie Mszy św. i Jej obrzędów, Miles, Zielona Góra 2022 (172 p.).
| » More

Pisarzak Marian (Fr, MIC), Zjednoczeni i posłani. O prawym i pobożnym sprawowaniu liturgii, Centrum Formacji Maryjnej „Salvatoris Mater”, Licheń Stary 2022 (48 p.).
| » More

Sri Edward, Biblijny spacer po Mszy Świętej. By lepiej rozumieć słowa i gesty w liturgii, Inicjatywa Ewangelizacyjna „WEJDŹMY NA SZCZYT", Kraków 2022 (322 p.).
| » More

Krakowiak Czesław (Fr), Komunia Święta pod obiema postaciami. w liturgii Kościoła rzymskiego, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2022 (160 p.).
| » More

Przybecki Adrian (Fr), Ryt sacrum jako szkic do portretu wielkiej rodziny obrządków Kościoła katolickiego. Studium z teologii liturgii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań) 2021/2022, Mod. Dariusz Kwiatkowski.
| » More

Krakowiak Czesław (Fr), Msza święta koncelebrowana, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2022 (190 p.).
| » More

Szypa Mariusz (Fr), Zewnętrzne elementy kultu towarzyszące wystawieniu Najświętszej Eucharystii, In: Eucharystia. Tajemnica wiary, Ed.: Bartosz Trojanowski, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2022, 173-188.
| » More

Szypa Mariusz (Fr), Wiatyk w życiu chrześcijańskim, In: Eucharystia. Tajemnica wiary, Ed.: Bartosz Trojanowski, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2022, 123-142.
| » More

Eucharystia. Tajemnica wiary, Ed. Trojanowski Bartosz (Fr), Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2022 (224 p.).
| » More

Zatwardnicki Sławomir, Eucharystia jako "miejsce osobliwe". Na marginesie monografii Piotra Liszki pt. Wpływ nauki o czasie na refleksję teologiczną, , 377-393.
| » More

Araszczuk Stanisław (Fr), Anamneza w nowych modlitwach eucharystycznych Mszału Pawła VI, , 191-205.
| » More

Caritas Christi urget nos. Księga Jubileuszowa dedykowana Ojcu Profesorowi Piotrowi Liszce CMF, Ed. Froniewski Jacek (Fr), Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2022 (480 p.).
| » More

Gwizdek Tomasz Józef (Fr), Eklezjalno-sakramentalny wymiar życia chrześcijańskiego w ujęciu Janusza Nagórnego (1950-2006), Katolicki Uniwersytet Lubelski (Lublin) 2021/2022, Mod. Michał Wojciech Wyrostkiewicz.
| » More

Pakuła Mateusz (Fr), Współczesne dyferencje obrzędowe związane z kremacją zwłok, Studia i rozprawy. 922 (2015), 197-207.
| » More

Pakuła Mateusz (Fr), Odkupieńcza moc Chrystusa Ukrzyżowanego w euchologii mniejszej w podwójnej celebracji roku liturgicznego Mszału rzymskiego Pawła VI, Łódzkie Studia Teologiczne 28/4 (2019), 227-242.
| » More

Pakuła Mateusz (Fr), Pierwsze na świecie sanktuarium Dzieci Fatimskich w Szczecinie, Łódzkie Studia Teologiczne 29 (2020), 79-86.
| » More

Pakuła Mateusz (Fr), Tajemnica kapłaństwa w celebracji roku liturgicznego w świetle Mszału rzymskiego Pawła VI, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Warszawa) 2021/2022, Mod. Jacek Nowak SAC.
| » More

Kummer Paweł (Fr), Karol Wojtyła wobec reformy liturgicznej w archidiecezji krakowskiej, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2021 (371 p.).
| » More

Najder Łukasz (Fr), Teologiczno-liturgiczne aspekty nowych wezwań Litanii loretańskiej do Najświętszej Maryi Panny, Łódzkie Studia Teologiczne 30 (2021/1), 85-95.
| » More

Trojanowski Bartosz (Fr), Komentarz praktyczno-teologiczny do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Zeszyt 2. Księga IV - Uświęcające zadanie Kościoła. Chrzest., Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2022 (96 p.).
| » More

Żądło Andrzej (Fr), Modlitwy po Komunii Adwentu w Mszale Pawła VI. Studium hermeneutyczno-liturgiczne, Księgarnia św. Jacka , Katowice 2022 (214 p.).
| » More

Litawa Karol (Fr), Liturgia Wielkiego Tygodnia w rzymskich księgach liturgicznych od VIII do XII wieku, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2021 (128 p.).
| » More

Mocydlarz Włodzimierz, Laudis canticum. Hymnodia święta Serca Jezusa, Włodzimierz Mocydlarz - „NOE & Spółka”, Warszawa 2022 (308 p.).
| » More

Syczewski Tadeusz (Fr), Obrzędy i zwyczaje Wielkiego Tygodnia i okresu paschalnego w prawie Kościoła łacińskiego, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2022 (164 p.).
| » More

Ziemski Jakub (Fr), Nupcjalny charakter sakramentu małżeństwa i konsekracji dziewic. Studium analityczno-porównawcze, Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Toruń) 2020/2021, Mod. Krzysztof Konecki.
| » More

Sielepin Adelajda (Sr), Liturgiczna duchowość maryjna okresu Bożego Narodzenia, Salvatoris Mater 10 (2008/4), 97-118.
| » More

Sielepin Adelajda (Sr), Eucharystia. Obecność - hodie - uczestnictwo, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2021 (221 p.).
| » More

Paprocki Henryk (Fr), Eucharystia jako sakrament sakramentów, Elpis 4 (2002), 155-167.
| » More

Paprocki Henryk (Fr), Wspomnienie Matki Bożej i świętych w anaforach wschodnich, Elpis 13 (2011), 251-265.
| » More

Lijka Kazimierz (Fr), Wieńce i korony w liturgii sakramentu małżeństwa Kościoła bizantyjskiego i łacińskiego, Wrocławski Przegląd Teologiczny 17 (2009), 105-120.
| » More

Froniewski Jacek (Fr), Teologiczne znaczenie wkładu Maxa Thuriana w przygotowanie Dokumentu z Limy (BEM) w zakresie eucharystycznego charakteru anamnezy (z pozycji 30 lat recepcji dokumentu), Wrocławski Przegląd Teologiczny 20 (2012), 83-98.
| » More

Pauk Marcin R., Episkopat, liturgia i polityka u schyłku XI: Biskupi Eberhard i Henryk w dokumencie Władysława Hermana dla katedry bamberskiej, Kwartalnik Historyczny CXIII (2016/4), 653-694.
| » More

Nowak Władysław (Fr), Biskup Marcin Kromer jako liturgista, Komunikaty Mazursko-Warmińskie 56 (2012), 571-584.
| » More

Blaza Marek, Czy modlitwy eucharystyczne Mszału Rzymskiego św. Pawła VI zachowują ingenium Romanum?, Studia Bobolanum 33 (2021/2), 19-44.
| » More

Konecki Krzysztof (Fr), Natura roku kościelnego w Konstytucji o świętej liturgii, Studia Włocławskie 16 (2014), 157-169.
| » More

Górny Jan Jerzy (Fr), Modlitwa i Eucharystia w życiu wspólnot monastycznych z przełomu IV-V w. w świetle pism św. Hieronima, Studia Warmińskie XVI (1979), 463-475.
| » More

Celiński Łukasz (Fr), L'incenso nelle liturgia. Appunti per una lettura ermeneutica della ritualita' cristiana, Teologiczne Studia Siedleckie XVIII (2021), 47-59.
| » More

Matwiejuk Kazimierz (Fr), Wielki Czwartek - początek Triduum Sacrum, Teologiczne Studia Siedleckie XVIII (2021), 9-46.
| » More

Kulbacka Anna, Istota i skutki konsekracji w "stanie dziewic", Życie Konsekrowane 91 (2011/5), 33-44.
| » More

Trojanowski Bartosz (Fr), Komentarz praktyczno-teologiczny do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Zeszyt 1. Księga IV - Uświęcające zadanie Kościoła. Kanony wprowadzające., Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2022 (74 p.).
| » More

Silveira Arnaldo Vidigal Xavier, Teologiczne i moralne implikacje nowego Ordo Missae oraz Hipoteza teologiczna dotycząca możliwości popadnięcia przez papieża w herezję, Wydawnictwo ANTYK Marcin Dybowski, Komorów 2022 (366 p.).
| » More