» News
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
News

Languages
This section contains a short catalogue of recently published liturgical works. In addition, on the right-hand-side column, you will see records of the works most recently added to Alcuinus. 

Published in 2020

Papieska Rada do spraw Krzewienia Nowej Ewangelizacji, Niedziela Słowa Bożego. Pomoc liturgiczno-duszpasterska, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2020 (96 p.). || » More

Published in 2019

Biblia w liturgii Mszy Świętej. 22-28 tydzień zwykły, Ed. ks. Antoni Paciorek, ks. Franciszek Mickiewicz, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2019 (472 p.). || » More

Biblia w liturgii Mszy Świętej. 29-34 tydzień zwykły, Ed. ks. Antoni Paciorek, ks. Franciszek Mickiewicz, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2019 (402 p.). || » More

Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Ecclesiae Sponsae Imago. Instrukcja na temat ordo virginum, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2019 (128 p.). || » More

Albini Christian, Assunta Steccanella, Wielki Post i Wielkanoc. Przewodnik, Promic, Warszawa 2019 (120 p.). || » More

Benedykt XVI, Mystagogia Benedicti. Wprowadzenie w tajemnice roku liturgicznego. Wielki Tydzień, Ed. Andrzej Demitrów, „ORDO et PAX” Fundacja Benedyktynów w Biskupowie, Biskupów 2019 (  p.). || » More

Benedykt XVI, Mystagogia Benedicti . Wprowadzenie w tajemnice roku liturgicznego. Boże Narodzenie od Wigilii Uroczystości Narodzenia Pańskiego do uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, ORDO et PAX Fundacja Benedyktynów w Biskupowie, Biskupów 2019 (287 p.). || » More

Borkowski Andrzej (Mons.), Marek Ławreszuk, Piotr Makal, Włodzimierz Misijuk, Zasady sprawowania nabożeństw prawosławnych tom I. Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma. Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2019 (220 p.). || » More

Błażejczyk M. Natanaela Wiesława (Sr, CSSF), Rok liturgiczny, Wydawnictwo Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 2019 (107 p.). || » More

Carstens Christopher, Duchowa podróż w głąb mszy świętej. Jak świadomie przeżyć Eucharystię?, W drodze, Poznań 2019 (138 p.). || » More

Chiron Yves , Annibale Bugnini i rewolucja liturgiczna , Wydawnictwo Key4, 2019 (248 p.). || » More

Dubruiel Michael, Msza święta. Instrukcja obsługi. Wszystko, co powinieneś wiedzieć, ale nikt ci wcześniej nie powiedział, W drodze, Poznań 2019 (250 p.). || » More

Giorgio Alfonso, Sacramenti e inculturazione. Per un cammino di fede in una Chiesa "in uscita", Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2019 (291 p.). || » More

Grzywa Anna, Ryty katechumenatu w okresie późnego antyku. W poszukiwaniu analogii i modeli w świecie żydowskim i grecko-rzymskim, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2019 (212 p.). || » More

Quia fecit mihi magna.... Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Czesławowi Krakowiakowi z okazji złotego jubileuszu kapłaństwa, Ed. Głowacki Zbigniew (Fr), Megger Andrzej (ks.), Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2019 (390 p.). || » More

Hahn Scott, Czwarty kielich. Odkrywanie tajemnicy Ostatniej Wieczerzy i krzyża, Esprit, Kraków 2019 (192 p.). || » More

Hemming Laurence Paul , Kult jako objawienie. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość katolickiej liturgii, Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2019 (285 p.). || » More

Hiley David, Chorał Kościoła zachodniego. Podręcznik, Wydawnictwo Astraia, Kraków 2019 (832 p.). || » More

Kołodziej Marcin (Fr), Prawo liturgiczne Kościoła łacińskiego, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 2019 (196 p.). || » More

Krakowiak Czesław (Fr), Święcenia niższe, posługi i funkcje wiernych świeckich w liturgii, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2019 (160 p.). || » More

Krakowiak Czwesław (Fr), Sakrament święceń. Święcenia prezbiterów, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2019 (228 p.). || » More

Migut Bogusław (Fr), Liturgia jako teologia żywa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019 (248 p.). || » More

Müller Gerhard Ludwig (Card.), Listy o kapłaństwie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2019 (264 p.). || » More

Porosło Krzysztof (Fr), Piotr Kroczek (ks.), Ryszard Kilanowicz (ks.), Karol Rawicz-Kostro (ks.), Zobaczyć Boga. Chrześcijański sens śmierci, liturgia pogrzebu, modlitwa za zmarłych, Wydawnictwo WAM, Kraków 2019 (192 p.). || » More

Diakonat stały w Kościele w Polsce. Historia - teologia - wyzwania, Ed. Rozynkowski Waldemar (Dc.), Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2019 (304 p.). || » More

Suski Andrzej (Mons.), Alessandro Toniolo, Manlio Sodi, Pontificali pretridentini (secc. IX–XVI). Guida ai manoscritti e concordanza verbale, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2019 (732 p.). || » More

Suski Andrzej (Mons.), Libri Ordinarii. Przewodnik po rękopisach, Adam Marszałek, Wydawnictwo Naukowe GRADO, Toruń 2019 (565 p.). || » More

Syczewski Tadeusz (Fr), Miejsca święte według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i obowiązującego prawodawstwa Kościoła łacińskiego, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2019 (  p.). || » More

Zaccaria Giovanni, Immitte Spiritum Paraclitum. Teologia liturgica della confermazione, Libreria Editrice Vaticana, Vatican 2019 (328 p.). || » More

Recently added

Papieska Rada do spraw Krzewienia Nowej Ewangelizacji, Niedziela Słowa Bożego. Pomoc liturgiczno-duszpasterska, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2020 (96 p.).
| » More

Syczewski Tadeusz (Fr), Miejsca święte według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i obowiązującego prawodawstwa Kościoła łacińskiego, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2019 (  p.).
| » More

Saj Marek (CSsR), Błogosławić, poświęcać czy konsekrować?, Homo Dei 80 (2011/1), 11-23.
| » More

Szymanowicz Maria, Wkład ks. profesora Jana Chwałka w organologię i sztukę budowy organów, Liturgia Sacra 25 (2019/2), 597–613.
| » More

Fabiańska-Jelińska Ewa , Inspiracje kultem maryjnym w twórczości Andrzeja Panufnika, Liturgia Sacra 25 (2019/2), 589–596.
| » More

Prasał Andrzej, Repertuar liturgiczny w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Jodłowie na podstawie parafialnego inwentarza muzycznego z 1939 r, Liturgia Sacra 25 (2019/2), 573–587.
| » More

Ferfoglia Susi , Słowo podstawowym narzędziem gregoriańskiej techniki kompozytorskiej w adaptacji wzorców modalnych do nowych tekstów, Liturgia Sacra 25 (2019/2), 543–572.
| » More

Łysy Hubert, „Idźcie i głoście!” Niewykorzystane szanse przepowiadania w roku liturgicznym?, Liturgia Sacra 25 (2019/2), 523–539.
| » More

Apostolache Ioniţă , The Unification Mystery of Christ in Church. The Orthodox View on the Preparation for Receiving of the Holy Eucharist, Liturgia Sacra 25 (2019/2), 503–521.
| » More

Dąbrowski Maciej H., Benedykt XVI a liturgia bizantyjska – praktyka celebracji papieskich, Liturgia Sacra 25 (2019/2), 485–502.
| » More

Jasiński Andrzej S. (OFM), Ryt oczyszczenia, celebrowanie Paschy i święta Namiotów w ujęciu proroka Ezechiela (Ez 45,18-25), Liturgia Sacra 25 (2019/2), 455–484.
| » More

Jeziorski Sławomir, The Church and the Liturgy in the Contemporary World, Liturgia Sacra 25 (2019/2), 441–454.
| » More

Nowakowski Przemysław (CM), Reforma liturgiczna jest nieodwracalna. Głos w obronie soborowej reformy liturgii, Liturgia Sacra 25 (2019/2), 427–439.
| » More

Semenova Viktoriya , Reforma liturgiczna jest nieodwracalna. Głos w sprawie tendencji powrotu do liturgii przedsoborowej („trydenckiej”), Liturgia Sacra 25 (2019/2), 417–426.
| » More

Litawa Karol, Pneumatologiczny charakter sakramentu bierzmowania, Liturgia Sacra 25 (2019/2), 401–415.
| » More

Bartocha Waldemar, Pneumatohagijny wymiar sakramentu święceń w świetle pontyfikału rzymskiego, Liturgia Sacra 25 (2019/2), 377–400.
| » More

Migut Bogusław, Eucharystia sakramentem chrześcijańskiej inicjacji. Aspekt teologiczno-liturgiczny, Liturgia Sacra 25 (2019/2), 361–376.
| » More

Suski Andrzej (Mons.), Libri Ordinarii. Przewodnik po rękopisach, Adam Marszałek, Wydawnictwo Naukowe GRADO, Toruń 2019 (565 p.).
| » More

Hemming Laurence Paul , Kult jako objawienie. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość katolickiej liturgii, Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2019 (285 p.).
| » More

Grzywa Anna, Ryty katechumenatu w okresie późnego antyku. W poszukiwaniu analogii i modeli w świecie żydowskim i grecko-rzymskim, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, Kraków 2019 (212 p.).
| » More

Bonacorso Giorgio, Rito, Messaggero di Sant'Antonio, Padova 2015 (158 p.).
| » More

Benedykt XVI, Mystagogia Benedicti . Wprowadzenie w tajemnice roku liturgicznego. Boże Narodzenie od Wigilii Uroczystości Narodzenia Pańskiego do uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, ORDO et PAX Fundacja Benedyktynów w Biskupowie, Biskupów 2019 (287 p.).
| » More

Bać Tomsza (Fr), Trwając przed Jezusem. O adoracji wieczystej Najświętszego Sakramentu , Homo Dei 88 (2019/3), 58-67.
| » More

Kotkowski Paweł (Fr), Misterium paschalne w Czwartej modlitwie eucharystycznej, Perspectiva 18 (2019/1), 94-112.
| » More

Suski Andrzej (Mons.), Alessandro Toniolo, Manlio Sodi, Pontificali pretridentini (secc. IX–XVI). Guida ai manoscritti e concordanza verbale, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2019 (732 p.).
| » More

Sałatka Tomasz (Fr), Porządek prawny i możliwość kształtowania liturgii w reformie Soboru Watykańskiego II . Studium liturgiczno-kanoniczne, Papieski Wydział Teologiczny (Wrocław) 2019/2020, Mod. Stanisław Araszczuk.
| » More

Krakowiak Czwesław (Fr), Sakrament święceń. Święcenia prezbiterów, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2019 (228 p.).
| » More

Sacramentarium Gregorianum concordantia, Ed. Manlio Sodi, Giacomo Baroffio, Alessandro Toniolo, LAS, Roma 2012 (608, [1] p.).
| » More

Dubruiel Michael, Msza święta. Instrukcja obsługi. Wszystko, co powinieneś wiedzieć, ale nikt ci wcześniej nie powiedział, W drodze, Poznań 2019 (250 p.).
| » More

Bilski Łukasz, Muzyka liturgiczna w świetle hermeneutyki ciągłości Josepha Ratzingera/Benedykta XVI, Uniwersytet Szczeciński (Szczecin) 2016/2017, Mod. Janusz Bujak.
| » More

Miazek Jan (Fr), Rękopiśmienne pontyfikały przedtrydenckie, Warszawskie Studia Teologiczne 31 (2018/4), 132-145.
| » More

Chiron Yves , Annibale Bugnini i rewolucja liturgiczna , Wydawnictwo Key4, 2019 (248 p.).
| » More

Mąkosa Dorota, Wykorzystanie muzyki w katechezie i w liturgii. Wybrane zagadnienia, Zeszyty Formacji Katechetów 19 (2019/3), 95-101.
| » More

Borkowski Andrzej (Mons.), Marek Ławreszuk, Piotr Makal, Włodzimierz Misijuk, Zasady sprawowania nabożeństw prawosławnych tom I. Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma. Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2019 (220 p.).
| » More

Jantos Piotr, Prawo do Komunii św. na rękę, Kortowski Przegląd Prawniczy 2 (2013/3), 34-39.
| » More

Oroń Małgorzata , Prawo wiernych do błogosławieństw, Kortowski Przegląd Prawniczy 2 (2013/3), 74-79.
| » More

Tuszyńska Magdalena , Prawo wiernych do posług i funkcji podczas Eucharystii, Kortowski Przegląd Prawniczy 2 (2013/3), 22-25.
| » More

Szafranko Anna, Osoba świecka jako szafarz sakramentów i sakramentaliów, Kortowski Przegląd Prawniczy 2 (2013/3), 1-6.
| » More

Koterba Małgorzata , Osoba świecka jako szafarz sakramentów świętych, Kortowski Przegląd Prawniczy 3 (2014/4), 44-49.
| » More

Wojdyło Martyna, Żylis Martyna , Nadzwyczajny szafarz komunii świętej, Kortowski Przegląd Prawniczy 2013 (2/2), 53-56.
| » More

Dzikowski Andrzej , Msza nie ma być "fajna". Msze święte dla dzieci - regulacje prawa kanonicznego a praktyka duszpasterska, Kortowski Przegląd Prawniczy 2015 (4/1), 76-82.
| » More

Kamińska Joanna, Przepisy regulujące przygotowywanie tłumaczeń i wydawanie ksiąg liturgicznych, Kortowski Przegląd Prawniczy 4 (2015/1), 47-53.
| » More

Diakonat stały w Kościele w Polsce. Historia - teologia - wyzwania, Ed. Rozynkowski Waldemar (Dc.), Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2019 (304 p.).
| » More

Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Ecclesiae Sponsae Imago. Instrukcja na temat ordo virginum, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2019 (128 p.).
| » More

Mielnik Dawid, Wielkopiątkowa modlitwa za władzę świecką na tle dwudziestowiecznych reform liturgicznych, Teologia. Kultura. Społeczeństwo 5 (2019), 115-126.
| » More

Dyk Stanisław (Fr), Homiletyka – teologia w służbie ewangelizacji, Teologia. Kultura. Społeczeństwo 2019 (5), 63-76.
| » More

Zaccaria Giovanni, Immitte Spiritum Paraclitum. Teologia liturgica della confermazione, Libreria Editrice Vaticana, Vatican 2019 (328 p.).
| » More

Psałterz codzienny, Ed. Paweł Koza, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2018 (480 p.).
| » More

Biblia w liturgii Mszy Świętej. 15-21 tydzień zwykły, Ed. ks. Antoni Paciorek, ks. Franciszek Mickiewicz, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2018 (464 p.).
| » More

Biblia w liturgii Mszy Świętej. 29-34 tydzień zwykły, Ed. ks. Antoni Paciorek, ks. Franciszek Mickiewicz, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2019 (402 p.).
| » More