» News » Sabbatha sanctifices
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
News

Details

Language: Polish
Type: Book

Author: Skierska Izabela
Title: Sabbatha sanctifices
Subheading: Dzień święty w średniowiecznej Polsce
Publishing house: Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
Publ. city: Warszawa
Publ. year.: 2008
Pages: 566
ISBN: 978-83-88909-74-0

Contents:
Wstęp

Pojęcia i normy
I. Pojęcia i podziały
1. Festum, festivitas, feria
2. Klasyfikacja świąt
2a. Święta Pańskie i inne
2b. Festa fori - festa chori
2c. Ze względu na ryt
2d. Święta stałe - święta ruchome. Okurencja
2e. Festa universalia - festa particularia
3. Początek i koniec dnia
4. Przygotowanie do święta - wigilia
4a. Rodzaje wigilii
4b. Wstrzemięźliwość i post
5. Przedłużanie świętowania
5a. Święto przedłużone o kilka dni
5b. Oktawa
5c. Procesje

II. Ustawodawstwo dotyczące świąt
1. Usankcjonowanie chrześcijaństwa przez państwo rzymskie
2. Państwo Franków - leges ecclesiasticae
3. Traktaty kanonistyczne - regulacja kwestii kościelnych w rękach Kościoła
4. Ustawodawstwo papieskie
5. Prawa środkowoeuropejskie u progu chrześcijaństwa
6. Polskie średniowieczne ustawodawstwo kościelne
7. Ustawodawstwo diecezji ościennych
8. Literatura pastoralna
9. Ustawodawstwo świeckie - cechowe

III. Kalendarz świąteczny
1. Święta
2. Wigilie
3. Czas świąteczny a czas pracy
4. Informowanie o świętach i wigiliach
5. Aneks - Wykazy świąt obowiązkowych (festa fori) w ustawodawstwach późnego średniowiecza - diecezje polskie i diecezje ościenne

Nakazy i zakazy
Uwagi wstępne

I. Świąteczna msza
II. Prace służebne
1. Prace rolne (opera ruralia)
2. Prace gospodarskie i domowe
2a. Prace gospodarskie
2b. Prace domowe
3. Polowanie i rybołówstwo
4. Produkcja rzemieślnicza
5. Handlowanie
5a. Targi, jarmarki
5b. Handel codzienny
5c. Taberna
6. Podróż, transport
7. Sądownictwo
7a. Sądy kościelne
7b. Sądy ziemskie
7ba. Roczki a dzień święty
7bb. Sądy wiecowe
7bc. Sądy władcy
7bd. Wielkopolskie sądy starościńskie
7be. Sądy grodzkie
7c. Sądy miejskie
8. Wyjątki od zakazu pracy w święto
9. Kary za pracę w święto

III. Opera liberalia

IV. Współżycie seksualne
1. Współżycie małżonków
2. Zawarcie małżeństwa

V. Rozrywka

VI. Abstynencja pokarmowa i post w święto

Zakończenie
Źródła i literatura
Wykazy tabel

Introduced: laudem (2009-02-04)