» News » Sługa liturgii
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
News

Details

Language: Polish
Type: Book

Author: Marini Guido (Fr)
Editor: Bartłomiej K. Krzych
Title: Sługa liturgii
Publishing house: Instytut Summorum Pontificum
Publ. city: Ząbki
Publ. year.: 2010
Pages: 88
ISBN: 978-83-930176-2-1

Contents:
Wstęp

Rozdział I
Ceremoniarz
Kim jest ceremoniarz?
Terminologia i nazewnictwo
Rys historyczny
Istota posługi
Cechy i przymioty
Osoba ceremoniarza
Szaty liturgiczne
Urząd Papieskich Ceremonii Liturgicznych
Podsumowanie

Rozdział II
Sługa liturgii
Rys biograficzny
Osobowość publiczna
Posługa
Myśl liturgiczna
Era księdza Guido Mariniego
Nowy ruch liturgiczny

Rozdział III
Duch liturgii
Wstęp
Święta Liturgia, wielki dar Stwórcy dla Kościoła
Orientacja i jedność z Bogiem
Czynne uczestnictwo
Muzyka sakralna lub liturgiczna

Rozdział IV
Między starym a nowym
Między ciągłością a rozwojem
Liturgia podstawą jedności
Rozwój z poszanowaniem Tradycji
Od liturgii zaczyna się odnowa i reforma Kościoła

Rozdział V
Nowy Dante?
Życie legendy
Jaka przyszłość?

Notes:
Książka składa się z wstępu i komentarzy redaktora, wywiadów przeprowadzonych z ks. Guido Marinim oraz jego wykład pt. „Duch liturgii”. Tłumaczenia wywiadów i wykładu dokonane zostały przez Annę F. Kaźmierczak, Agnieszkę Zubę oraz Witolda Dziedzica.

Introduced: nathanael (2010-12-11)
Modified: nathanael (2010-12-12)