» News » Servite Domino!
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
News

Details

Language: Polish
Type: Textbook

Author: Orkisz Szymon
Title: Servite Domino!
Subheading: Podręcznik dla ministrantów i ceremoniarzy do liturgii w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego
Publishing house: Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec
Publ. city: Kraków
Publ. year.: 2018
Pages: 448
ISBN: 978-83-7354-738-4

Contents:
Wstęp
Symbole używane na ilustracjach
Objaśnienia oznaczeń użytych w tekście
Słowo wstępne od autora
Rozdział I: Krótka historia Najświętszej Ofiary i rytu rzymskiego
1. Prehistoria i źródła liturgii chrześcijańskiej
a) Istota Najświętszej Ofiary
b) Źródła starotestamentalne
2. Czasy apostolskie i pierwsze wieki chrześcijaństwa
3. Rozwój rytów liturgicznych
a) Starożytne kodeksy liturgiczne
b) Liturgia rzymska
4. Liturgia godzin, Brewiarz
5. Reformy liturgiczne XX w.
6. Liturgia trydencka po II soborze watykańskim
Rozdział II: Podstawowe regulacje prawne
1. Bulla Quo primum tempore św. Piusa V
2. List apostolski motu proprio Ojca Świętego Benedykta XVI Summorum Pontificum
3. List Jego Świątobliwości Benedykta XVI do biskupów z okazji publikacji Listu apostolskiego motu proprio Summorum Pontificum traktującego o celebracji liturgii rzymskiej ustanowionej przed reformą roku 1970
4. Instrukcja dotycząca zastosowania Listu apostolskiego motu proprio Summorum Pontificum Jego Świątobliwości Benedykta XVI
Rozdział III: Muzyka liturgiczna
1. Ogólne informacje
2. Podstawowe zasady
a) Ordinarium missae
b) Propria missae
c) Antyfony do Najświętszej Maryi Panny
Rozdział IV: Kościół i prezbiterium
1. Informacje wstępne
2. Podział przestrzeni we wnętrzu kościoła
a) Elementy składowe wnętrza kościoła
b) Orientacja kościoła
3. Prezbiterium
a) Ołtarz
b) Meble liturgiczne
4. Przygotowanie prezbiterium przystosowanego do NOM do celebracji w NFRR
a) Ogólne zasady
b) Uwagi
Rozdział V: Podział obrzędów Mszy św.
1. Różne rodzaje Mszy św.
a) Źródła podziałów
b) Podział ze względu na rangę, uroczystość
c) Podział w odniesieniu do wiernych
d) Podział ze względu na formularz
2. Struktura rytu Mszy
Rozdział VI: Kalendarz liturgiczny
1. Podział roku liturgicznego
2. Dni liturgiczne
a) Niedziela
b) Święta
c) Dni powszednie (ferie)
3. Msze niezgodne z oficjum dnia
a) Msze wotywne
b) Msza św. Requiem
4. Kolory liturgiczne
5. Zbieżności dni (okurencja) i komemoracje
a) Zbieżność dni liturgicznych (okurencja)
b) Wspomnienia (komemoracje) i inne dodatkowe oracje
6. Wpływ dnia liturgicznego na porządek celebracji
a) Tony melodii
b) Klęczenie
c) Iudica me oraz Glória Patri
d) Gloria
e) Credo
f) Prefacja
g) Alleluia
h) Modlitwy nad ludem
i) Zakończenie Mszy św.
7. Tabela pierwszeństwa dni liturgicznych
a) Dni liturgiczne 1 klasy
b) Dni liturgiczne 2 klasy
c) Dni liturgiczne 3 klasy
d) Dni liturgiczne 4 klasy
Rozdział VII: Posługa ministranta, jej znaczenie i godność oraz o tym, jaki ministrant być powinien
1. Zachowanie, ubiór i posługa ministranta – zasady ogólne
2. O postawach ciała
a) Ogólna postawa
b) Stanie
c) Klęczenie
d) Siedzenie
e) Chodzenie
3. Gesty i święte znaki
a) Klękanie
b) Pokłony
c) Pocałunek liturgiczny
d) Znak krzyża
e) Uderzanie się w pierś
4. Różne funkcje i sposób ich wykonania
a) Zapalanie świec
b) Dzwonienie
c) Noszenie świeczników
d) Noszenie mszału
e) Podawanie przedmiotów
f) Posługiwanie przy kadzielnicy
g) Noszenie krzyża
5. Łacina i kwestia wymowy
a) O tym, jak należy mówić
b) Wskazówki dotyczące wymowy
Rozdział VIII: Służba jednego ministranta do Mszy św. recytowanej
1. Wstęp
2. Przygotowanie do Mszy św.
3. Msza katechumenów
a) Modlitwy u stopni ołtarza
b) Obrzędy wstępne
c) Lekcja i Ewangelia
4. Msza wiernych
a) Ofiarowanie
b) Modlitwa eucharystyczna
c) Obrzędy komunii
d) Obrzędy zakończenia
5. Modlitwy papieża Leona XIII
6. Procesja wyjścia
7. Po Mszy św.
8. Zmiany w przypadku Mszy św. recytowanej Requiem
a) Zasady ogólne
b) Zmiany w odniesieniu do zwyczajnej celebracji
9. Rysunki
Rozdział IX: Służba dwóch ministrantów do Mszy św. recytowanej .
1. Wstęp
a) Podział funkcji
2. Przygotowanie do Mszy św.
3. Msza katechumenów
a) Modlitwy u stopni ołtarza
b) Obrzędy wstępne
c) Lekcja i Ewangelia
4. Msza wiernych
a) Ofiarowanie
b) Modlitwa eucharystyczna
c) Obrzędy komunii
d) Obrzędy zakończenia
5. Modlitwy papieża Leona XIII
6. Procesja wyjścia
7. Po Mszy św.
8. Zmiany w przypadku Mszy św. recytowanej Requiem
9. Rysunki
Rozdział X: Służba dwóch ministrantów do Mszy św. śpiewanej
1. Wstęp
a) O Mszy śpiewanej w ogólności
b) O śpiewie liturgicznym
c) Siadanie podczas Mszy św. śpiewanych
d) Podział funkcji ministrantów
2. Przygotowanie do Mszy św.
3. Msza katechumenów
a) Modlitwy u stopni ołtarza
b) Obrzędy wstępne
c) Lekcja i Ewangelia
4. Msza wiernych
a) Modlitwa eucharystyczna
b) Obrzędy komunii
c) Obrzędy zakończenia
5. Procesja wyjścia
6. Po Mszy św.
7. Liturgie w okresie pokutnym
8. Rysunki
Rozdział XI: Służba czterech ministrantów do Mszy św. śpiewanej
1. Wstęp
a) O Mszy śpiewanej w ogólności
b) Podział funkcji
c) Siadanie podczas Mszy św. śpiewanej
2. Przygotowanie do Mszy św.
3. Msza katechumenów
a) Modlitwy u stopni ołtarza
b) Obrzędy wstępne
c) Lekcja i Ewangelia
4. Msza wiernych
a) Ofiarowanie
b) Modlitwa eucharystyczna
c) Obrzędy komunii
d) Obrzędy zakończenia
5. Procesja wyjścia
6. Po Mszy św.
7. Posługa ceroferariuszy
8. Zmiany w przypadku liturgii w okresie pokutnym
a) Zmiany w ogólności
b) Zmiany w przypadku Mszy św. Requiem
9. Rysunki
Rozdział XII: Służba do Mszy św. solennej
1. Ogólne reguły
a) Asysta wyższa
b) Asysta niższa
c) Siedzenie podczas liturgii
d) Okadzenia ołtarza
2. Służba podczas Mszy św. solennej
a) Diakon
b) Subdiakon
c) Subdiakon bez święceń wyższych
d) Ceremoniarz
e) Turyferariusz
f) Akolici
g) Ceroferariusze
3. Msza św. solenna Requiem
a) Ogólne zmiany
b) Zmiany w wykonywaniu poszczególnych funkcji
4. Tabela do Mszy św. solennej
5. Rysunki
Rozdział XIII: Chór liturgiczny
1. Czym jest chór liturgiczny?
2. Ogólne zasady zachowania w chórze
a) Ustawienie
b) Ubiór
c) Nakrycie głowy
d) Postawy
e) Przychodzenie spóźnionym i wychodzenie wcześniej
3. Postawy i zachowanie w chórze podczas Mszy św.
a) Przed Mszą św.
b) Początek Mszy św.
c) Lekcja i Ewangelia
d) Ofiarowanie
e) Modlitwa eucharystyczna
f) Obrzędy pokoju i komunii
g) Zakończenie Mszy św. i wyjście
h) Zmiany podczas liturgii w okresach pokutnych
Rozdział XIV: Ceremonie innych obrzędów liturgicznych
1. Aspersja
a) Przygotowanie
b) Procesja wejścia
c) Pokropienie
d) Oracja kończąca
e) Rysunki
2. Absolucje
a) Przygotowanie
b) Ustawienie przy katafalku
c) Libera me
d) Pokropienie i okadzenie
e) Zakończenie
f) Rysunki
3. Wystawienie i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem
a) Ogólne reguły
b) Wystawienie i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem uroczyste
c) Wystawienie i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem proste
d) Hymn i oracja – tekst
4. Procesje eucharystyczne
a) Przygotowanie
b) Wystawienie Najświętszego Sakramentu i ustawienie procesji
c) Przebieg procesji
d) Powrót procesji i obrzędy kończące
Rozdział XV: Ordo missae z tłumaczeniem na język polski
1. Msza katechumenów
a) Modlitwy u stopni ołtarza
b) Modlitwy wstępne
c) Lekcja i Ewangelia
2. Msza wiernych
a) Ofiarowanie
b) Modlitwa eucharystyczna
c) Kanon rzymski
d) Obrzędy komunii
e) Obrzędy zakończenia
3. Modlitwy papieża Leona XIII
Słownik terminów
Spis rysunków
Spis tabel
Bibliografa

Introduced: orditus (2018-02-06)
Modified: ostrowik (2019-07-13)