» News » Historia sakramentologii
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
News

Details

Language: Polish
Type: Book section (article)

Author: Uniżycki Mariusz (OFM)
Title: Historia sakramentologii
The article can be found in:
Znaki Tajemnicy. Sakramenty w teorii i praktyce Kościoła. Ed. Krzysztof Porosło (ks.), Robert J. Woźniak , Wydawnictwo WAM, Kraków 2018.
Pages: 23-56

Contents:
Rozdział 1. Historia sakramentologii (Mariusz Uniżycki OFM)
1. Mysterion – sacramentum – sakrament
1.1. Mysterion – sacramentum w Nowym Testamencie
1.2. Mysterion – sacramentum w nauce Ojców Kościoła
1.2.1. Ojcowie greccy
1.2.2. Ojcowie łacińscy
2. Początki teologii sakramentów
3. Scholastyka
3.1. Sobory i synody
3.2. Papieże
3.3. Teologowie
3.3.1. Berengariusz z Tours
3.3.2. Hugo od św. Wiktora
3.3.3. Piotr Lombard
3.3.4. Tomasz z Akwinu
4. Sobór Trydencki
5. Teologia nowożytna

Keywords: sakramenty,

Introduced: orditus (2018-07-09)