» News » Nowe kierunki sakramentologii
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
News

Details

Language: Polish
Type: Book section (article)

Author: Migut Bogusław (Fr)
Title: Nowe kierunki sakramentologii
The article can be found in:
Znaki Tajemnicy. Sakramenty w teorii i praktyce Kościoła. Ed. Krzysztof Porosło (ks.), Robert J. Woźniak , Wydawnictwo WAM, Kraków 2018.
Pages: 95-122

Contents:
Rozdział 3. Nowe kierunki sakramentologii (ks. Bogusław Migut)
1. Początki współczesnej sakramentologii w nauczaniu Kościoła
2. Początki współczesnej sakramentologii w teologii Odo Casela
3. Rozwój teologii sakramentów po Caselu
3.1. Chrystus sakramentem spotkania z Bogiem w ujęciu Edwarda Schillebeeckxa
3.2. Kościół jako podstawowy sakrament w ujęciu Otto Semmelrotha i Karla Rahnera
3.2.1. Teologia sakramentów Otto Semmelrotha
3.2.2. Karla Rahnera sakrament jako Realsymbol
3.3. Słowo Boże i sakrament w ujęciu Louisa Bouyera
4. Historiozbawcze ujęcie sakramentów przez Sobór Watykański II
5. Nowe nurty w posoborowej teologii sakramentów
5.1. Sakramenty w służbie cielesnej, historycznej i wspólnotowej relacji człowieka do Boga w ujęciu J. Ratzingera/Benedykta XVI
5.2. Sakrament jako postać (Gestalt) piękna Boga w ujęciu Hansa Ursa von Balthasara
5.3. Sakramenty jako jedność zbawczego misterium jego celebracji i życia chrześcijańskiego w ujęciu teologii liturgicznej
5.4. Padewska szkoła badań nad sakramentami i liturgią
5.5. Posoborowa polska teologia sakramentów
6. Postmodernistyczna teologia sakramentów i liturgii Louisa-Marie Chauveta i Jeana-Luca Mariona

Keywords: sakrament,

Introduced: orditus (2018-07-09)