» News » Modele klasyfikacji sakramentów i ich...
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
News

Details

Language: Polish
Type: Book section (article)

Author: Porosło Krzysztof (Fr)
Title: Modele klasyfikacji sakramentów i ich znaczenie teologiczne
The article can be found in:
Znaki Tajemnicy. Sakramenty w teorii i praktyce Kościoła. Ed. Krzysztof Porosło (ks.), Robert J. Woźniak , Wydawnictwo WAM, Kraków 2018.
Pages: 205-244

Contents:
Rozdział 8. Modele klasyfikacji sakramentów i ich znaczenie teologiczne (ks. Krzysztof Porosło)
1. Principium analogii sakramentalnej
2. Różne modele klasyfikacji sakramentów
2.1. Sakramenty większe
2.2. Modele grupowania sakramentów
3. Związek Eucharystii z pozostałymi sakramentami
3.1. Eucharystia – sakrament sakramentów
3.2. Różnorodność epiklez sakramentalnych
4. Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego
4.1. Inicjacja jako włączenie w misterium/misteria życia Jezusa
4.2. Inicjacja jako włączenie w życie Boga
4.3. Inicjacja chrześcijańska i inicjacja eschatologiczna
4.4. Kolejność udzielania sakramentów inicjacji
5. Sakramenty uzdrowienia
5.1. Jezus Boski Lekarz
5.2. Sakramenty jako lekarstwa na choroby
6. Sakramenty w służbie komunii i posłania wiernych
6.1. Sakramenty jako realizacja kapłańskiego posłannictwa Jezusa
6.2. Gmach Kościoła zbudowany na siedmiu sakramentalnych filarach
6.2.1. Pomiędzy eklezjologią sakramentalną a sakramentologią eklezjalną
6.2.2. Sakramenty budujące ciało Chrystusa
7. Zakończenie

Keywords: sakrament,

Introduced: orditus (2018-07-09)