» News » Sakrament chrztu
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
News

Details

Language: Polish
Type: Book section (article)

Author: Zachara Maciej (MIC)
Title: Sakrament chrztu
The article can be found in:
Znaki Tajemnicy. Sakramenty w teorii i praktyce Kościoła. Ed. Krzysztof Porosło (ks.), Robert J. Woźniak , Wydawnictwo WAM, Kraków 2018.
Pages: 245-304

Contents:
Rozdział 9. Sakrament chrztu (Maciej Zachara MIC)
1. Misterium
1.1. Ekonomia zbawienia
1.1.1. Typologia starotestamentalna
1.1.2. Wydarzenie zbawcze w Jezusie
1.1.2.1. Chrzest w misji Jezusa
1.1.2.2. Chrzest w Kościele czasów apostolskich
1.2. Ekonomia sakramentalna. Prezentacja historyczna rozwoju sakramentu chrztu, jego teologii i wypowiedzi Magisterium Kościoła
1.2.1. Katechumenat i chrzest dorosłych (II–V w.)
1.2.1.1. Liturgia
1.2.1.2. Teologia i Magisterium
1.2.2. Obrzędy katechumenatu i chrztu sprawowane wobec dzieci (VI–VIII w.)
1.2.3. Obrzędy chrztu dorosłych i dzieci zredukowane do jednej celebracji (IX–XVII w.)
1.2.3.1. Liturgia
1.2.3.2. Teologia i Magisterium
1.2.4. Próby przywracania katechumenatu (XVI–XX w.)
1.2.5. Sobór Watykański II i odnowienie liturgii chrzcielnej (XX–XXI w.)
1.2.5.1. Inicjacja chrześcijańska dorosłych
1.2.5.2. Chrzest dzieci
1.2.5.3. Kwestia katechumenatu pochrzcielnego
2. Celebracja
2.1. Celebracja sakramentu
2.1.1. Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych
2.1.1.1. Okres pierwszy: ewangelizacja
2.1.1.2. Przyjęcie do katechumenatu
2.1.1.3. Okres drugi: katechumenat
2.1.1.4. Obrzęd wybrania
2.1.1.5. Okres trzeci: czas oczyszczenia i oświecenia
2.1.1.6. Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego
2.1.1.7. Okres czwarty: mistagogia
2.1.2. Obrzęd chrztu dzieci
2.1.2.1. Obrzędy wstępne
2.1.2.2. Liturgia słowa
2.1.2.3. Liturgia sakramentu
2.1.2.4. Obrzędy zakończenia
2.1.3. Materia, forma, szafarz, czas i miejsce chrztu
2.2. Znak sakramentalny
2.2.1. Woda
2.2.2. Obrzędy dodatkowe
2.2.2.1. Namaszczenie krzyżmem
2.2.2.2. Włożenie białej szaty
2.2.2.3. Przekazanie zapalonej świecy
2.3. Teologia celebracji sakramentu
2.3.1. Wymiar paschalny
2.3.2. Wymiar eschatologiczny
2.3.3. Wymiar eklezjalny
2.3.4. Związek chrztu z innymi sakramentami
2.3.5. Chrzest jako sakrament wiary
2.3.6. Znaczenie formacji wiary
3. Życie
3.1. Uświęcające działanie sakramentu
3.1.1. Wszczepienie w Chrystusa
3.1.2. Udział w życiu Trójcy Świętej
3.1.3. Włączenie w Kościół
3.2. Owoce sakramentu
3.2.1. Odpuszczenie grzechów
3.2.2. Synostwo Boże
3.2.3. Charakter sakramentalny
3.2.4. Udział w kapłaństwie Chrystusa
3.2.5. Zadatek życia wiecznego
3.3. Egzystencjalny wymiar sakramentu
3.3.1. Brama do innych sakramentów
3.3.2. Potrójny filar stałej formacji wiary: słowo Boże – liturgia – wspólnota
3.3.3. Modlitwa
3.3.4. Realizacja przykazania miłości
3.3.5. Wyrzekanie się szatana oraz idoli świata
3.3.6. Noszenie we własnym ciele konania Jezusa

Keywords: sakrament,

Introduced: orditus (2018-07-09)