» News » Sakrament Eucharystii
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
News

Details

Language: Polish
Type: Book section (article)

Author: Strzelczyk Grzegorz (Fr)
Title: Sakrament Eucharystii
The article can be found in:
Znaki Tajemnicy. Sakramenty w teorii i praktyce Kościoła. Ed. Krzysztof Porosło (ks.), Robert J. Woźniak , Wydawnictwo WAM, Kraków 2018.
Pages: 347-388

Contents:
Rozdział 11. Sakrament Eucharystii (ks. Grzegorz Strzelczyk)
1. Misterium
1.1. Słowo Boże o Eucharystii
1.1.1. Ostatnia Wieczerza i ustanowienie Eucharystii
1.1.2. Znaczenie Eucharystii w Janowej Ewangelii
1.1.3. Nowe w świetle starego
1.1.4. Nowotestamentalna teologia ofiary i przymierza – szeroki kontekst teologii Eucharystii
1.2. Rozwój kościelnej refleksji o Eucharystii
1.2.1. Okres patrystyczny
1.2.2. Średniowiecze (łacińskie)
1.2.3. Sobór Florencki (1431–1435)
1.2.4. Reformacja
1.2.5. Sobór Trydencki (1545–1563)
1.2.6. Konsekwencje Soboru
1.2.7. Od Trydentu do współczesności
2. Celebracja
2.1. Dwuetapowość celebracji Najświętszego Sakramentu
2.2. Etap pierwszy: Chrystus staje się obecny pośród swego ludu
2.2.1. Anamneza i epikleza
2.2.2. Przeistoczenie (transsubstancjacja)
2.3. Elementy konstytutywne celebracji Najświętszego Sakramentu
2.3.1. Materia Eucharystii2.3.2. Forma Eucharystii
2.3.3. Szafarz Eucharystii
2.3.4. Intencja szafarza
2.3.5. Intencja przyjmującego
3. Życie
3.1. Sakrament i jego skutki: Chrystus daje nam siebie na pokarm (etap drugi celebracji)
3.2. Konsekwencja uobecnienia: przechowywanie i adoracja Ciała Pańskiego
3.3. Przyjmujący i jego intencja
3.4. Komunia duchowa
3.5. Ofiarowanie mszy i komunii
3.6. Eucharystyczny rys życia chrześcijańskiego

Keywords: sakrament,

Introduced: orditus (2018-07-09)