» News » Sakrament pokuty i pojednania
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
News

Details

Language: Polish
Type: Book section (article)

Author: Bać Tomasz (Fr)
Title: Sakrament pokuty i pojednania
The article can be found in:
Znaki Tajemnicy. Sakramenty w teorii i praktyce Kościoła. Ed. Krzysztof Porosło (ks.), Robert J. Woźniak , Wydawnictwo WAM, Kraków 2018.
Pages: 389-418

Contents:
Rozdział 12. Sakrament pokuty i pojednania (ks. Tomasz Bać)
1. Misterium
1.1. Ekonomia zbawienia
1.1.1. Typologia starotestamentalna
1.1.2. Wydarzenie zbawcze w Jezusie
1.2. Ekonomia sakramentalna
1.2.1. Pokuta w pierwszych trzech wiekach chrześcijaństwa
1.2.2. System pokuty kanonicznej
1.2.3. System pokuty taryfowej
1.2.4. Pokuta od czasów scholastyki do Soboru Trydenckiego
1.2.5. Sobór Watykański II i Ordo paenitentiae (1974)
2. Celebracja
2.1. Celebracja sakramentu
2.1.1. Obrzęd
2.1.2. Akty penitenta
2.1.3. Formuły rozgrzeszenia
2.1.4. Szafarz
2.2. Teologia celebracji
2.2.1. Wymiar trynitarny i historiozbawczy
2.2.2. Wymiar eklezjalny
2.2.3. Wymiar eschatologiczny
2.2.4. Wymiar społeczny
3. Życie
3.1. Skutki sakramentu
3.2. Egzystencjalny wymiar sakramentu
3.3. Odpusty i ich charakter

Keywords: sakrament,

Introduced: orditus (2018-07-09)