» News » Msza Święta jako ofiara
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
News

Details

Language: Polish
Type: Book

Author: Grześkowiak Jerzy (Fr)
Title: Msza Święta jako ofiara
Publishing house: Inicjatywa Ewangelizacyjna Wejdźmy na Szczyt
Publ. city: Monachium-Kraków
Publ. year.: 2018
Pages: 408
ISBN: 978-83-66050-15-0

Contents:
Słowo wstępne księdza biskupa Adama Bałabucha
Wprowadzenie
1. Wyjaśnienie pojęć
Zbawienie
Odkupienie i wyzwolenie
Usprawiedliwienie i zadośćuczynienie
Grzech a zbawienie

2. Dlaczego zbawienie przez ofiarę i krzyż?
Trudne pytania
Interpretacja św. Anzelma z Canterbury
Czy Bóg chciał śmierci Jezusa na krzyżu?
Dlaczego Jezus "musiał" umrzeć?
Sens śmierci Jezusa

3. Ofiara Jezusa
Ofiary w religiach
Ofiary w Starym Testamencie
Specyfika ofiary Jezusa

4. Synonimy ofiary
Przebłaganie i pojednanie
Solidarność i zastępstwo

5. Eucharystia jako Ofiara Chrystusa
Nieco historii
Msza uobecnieniem Ofiary krzyżowej

6. Ofiara Nowego Przymierza
Praprzymierze
Pierwsze (Stare) Przymierze
Nowe Przymierze

7. Eucharystia jako ofiara Kościoła
Nauczanie Kościoła
teksty liturgiczne

8. Czynne i owocne uczestnictwo wiernych w Eucharystii
Z dziejów problematyki
Skuteczność uczestnictwa we Mszy świętej
Devotio a współczesność

9. Ofiara dziękczynienia
Dziękczynienie w dziejach zbawienia
Dziękczynienie w celebracji eucharystycznej
Wdzięczność w życiu codziennym

10. Współofiara uczestniczących we Mszy świętej
Ofiarowanie Ojcu Chrystusa, czyli "Boskiej Hostii"
Ofiarowanie Bogu siebie samego
Osobowe oddanie się w miłości i posłuszeństwie
"Z Chrystusem jestem przybity do krzyża..."
Akt współofiarowania - kiedy?

11. Życie codzienne na ołtarzu ofiarnym
Całe spektrum życia
"Ofiara żywa, święta, Bogu przyjemna..."
Symbolika kielicha

12. Praca a Eucharystia
Uczestnictwo w dziele Stwórcy
Ewangelia pracy
Praca w świetle eucharystycznego przemienienia

13. Cierpienie zbawione mocą Ofiary Chrystusa
Dlaczego cierpienie?
Próby odpowiedzi
Eucharystyczny wymiar cierpienia

14. Współofiara małżonków
Małżeńskie przymierze
Małżeńska komunia
Małżeństwo a Krzyż

15. Weryfikacja autentyczności współofiary
Miłość bliźniego
Współofiara źródłem miłosierdzia i przebaczenia

16. Współofiara a miłość społeczna i odpowiedzialność za świat
Troska o dobro wspólne
Eucharystia pokarmem wolności i wyzwolenia
Pusty stół głodujących
Eucharystia źródłem pokoju

17. Eucharystia a troska o środowisko przyrodnicze
Kosmiczny wymiar zbawiania
Zaangażowanie papieża Franciszka
Wizja Pierre Teilharda de Chardin

Zakończenie
Bibliografia
Dokumenty Magisterium Kościoła
Opracowania
Utwory poetyckie

Wykaz skrótów

Introduced: orditus (2018-11-15)
Modified: orditus (2018-12-12)