» News » Tradycja anglikańska w mszale dla...
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
News

Details

Language: Polish
Type: Book

Author: Beyga Paweł
Title: Tradycja anglikańska w mszale dla Ordynariatów Personalnych byłych anglikanów
Publishing house: niwersytet Opolski, Wydział Teologiczny – Instytut Badań nad Integracją
Publ. city: Opole
Publ. year.: 2018
Pages: 203
Series: Ekumenizm i integracja
Series no.: 33

Contents:
Wykaz skrótów
Bibliografia
Przedmowa
Wstęp

Rozdział I

Anglikańska tradycja
1. Anglikańska tradycja w doktrynie
1.1. Geneza teologii Kościoła Anglii
1.2. Pismo Święte jako najwyższa norma nauczania
1.3. Wczesnochrześcijańskie wyznania wiary
1.4. Artykuły religii anglikańskiej
1.5. Księgi liturgiczne
2. Anglikańska tradycja w liturgii
2.1. Zasada comprehensiveness a anglikańska liturgia
2.2. Trynitologia i chrystologia
2.3. Sakramentologia i teologia Wieczerzy Pańskiej
2.4. Eschatologia
2.5. Mariologia
3. Wnioski 70

Rozdział II

Recepcja anglikańskiej tradycji w mszale dla byłych anglikanów
1. Elementy anglikańskiej tradycji obecne explicite
1.1. Anglokatolicka specyfika
1.2. The Collect for Purity
1.3. The Prayers of the People
1.4. The Collect at the Prayers of the People
1.5. The Penitential Rite
1.6. Łamanie konsekrowanej hostii
1.7. Prayer of Humble Access
1.8. Formuły przy udzielaniu Komunii Świętej
1.9. Prayer of Thanksgiving
1.10. Końcowe błogosławieństwo
2. Elementy anglikańskiej tradycji obecne implicite
2.1. Język liturgiczny
2.2. Anglokatolickie zwyczaje liturgiczne
2.3. Kalendarz liturgiczny
2.4. Komunia pod jedną lub dwiema postaciami
2.5. Benedyktyński rys w liturgii Ordynariatów
3. Wnioski

Rozdział III

Próba teologicznej oceny recepcji anglikańskiej tradycji w mszale dla Ordynariatów Personalnych
1. Próba teologicznej oceny w świetle Ruchu Oksfordzkiego
1.1. Oxford Movement a współcześni anglokatolicy
1.2. Przedreformacyjne elementy dewocyjno-liturgiczne
1.3. Eucharystyczna recepcja zasady lex orandi – lex credendi w mszale
1.4. Kult maryjny
1.5. Ocena recepcji tradycji Ruchu Oksfordzkiego w mszale
2. Próba teologicznej oceny w świetle „reformy reformy” liturgii
2.1. Geneza „reformy reformy” liturgii
2.2. Problem „rzymskości” Divine Worship: The Missal
2.3. Orientacja modlitwy liturgicznej
2.4. Przyklęknięcia i postawa klęcząca
2.5. Elementy zaczerpnięte z nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego w Divine Worship: The Missal
2.6. Problem języka narodowego i tłumaczeń
2.7. Ocena recepcji „reformy reformy” liturgii w mszale dla byłych anglikanów
3. Próba teologicznej oceny w świetle ekumenizmu i dialogu katolicko-anglikańskiego
3.1. Podstawowe założenia katolickiego ekumenizmu
3.2. Wyznania poreformacyjne w Dekrecie o ekumenizmie
3.3. Dialog katolicko-anglikański
3.4. Dokument na temat Eucharystii
3.5. Urząd kapłański a święcenia
3.6. Władza w Kościele
3.7. Autorytet w Kościele II
3.8. Zbawienie a Kościół
3.9. Kościół jako Komunia
3.10. Życie w Chrystusie: zasady moralne, wspólnota i Kościół
3.11. Autorytet w Kościele III
3.12. Maryja: łaska i nadzieja w Chrystusie
3.13. Walking Together on the Way
3.14. Próba teologicznej oceny mszału w świetle współczesnego ekumenizmu i dialogu katolicko-anglikańskiego
4. Wnioski

Zakończenie
Streszczenie
Summary

Introduced: orditus (2019-01-08)