» News » Prawo liturgiczne Kościoła...
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
News

Details

Language: Polish
Type: Book

Author: Kołodziej Marcin (Fr)
Title: Prawo liturgiczne Kościoła łacińskiego
Publishing house: Papieski Wydział Teologiczny
Publ. city: Wrocław
Publ. year.: 2019
Pages: 196
ISBN: 978-83-63642-74-7
Series: Rozprawy Katedry prawa kanonicznego i prawa wyznaniowego PWT we Wrocławiu
Series no.: 15

Contents:
Spis treści
Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział I: Pojęcie prawa liturgicznego

1. Definicja prawa liturgicznego
1.1. Natura liturgii
1.2. Obecność prawa w Kościele
1.3. Określenie prawa liturgicznego

2. Konieczność norm w liturgii
2.1. Aspekt historyczny
2.2. Dzieło Soboru Watykańskiego II
2.2.1. Formacja liturgiczna
2.2.2. Odnowa
2.2.3. Dostosowania
2.3. Kodeks prawa kanonicznego z 1983 roku

3. Relacja między normami kodeksowymi a prawem liturgicznym

Rozdział II: Źródła prawa liturgicznego

1. Źródła istnienia prawa liturgicznego
1.1. Biskup Rzymu i Stolica Apostolska
1.2. Biskup diecezjalny
1.3. Konferencja episkopatu

2. Źródła poznania prawa liturgicznego
2.1. Księgi liturgiczne
2.2. Dokumenty Stolicy Apostolskiej
2.3. Partykularne prawo liturgiczne

3. Liturgiczne prawo zwyczajowe

Rozdział III: Realizacja prawa liturgicznego

1. Prawo wiernych do środków uświęcenia
1.1. Chrzest święty
1.2. Bierzmowanie
1.3. Eucharystia
1.4. Pokuta
1.5. Namaszczenie chorych
1.6. Sakrament święceń
1.7. Małżeństwo

2. Obowiązki duchownego w dziedzinie uświęcania
2.1. Biskupi
2.2. Prezbiterzy
2.3. Diakoni

3. Ochrona ważności i godziwości sprawowanych sakramentów
3.1. Chrzest święty
3.2. Bierzmowanie
3.3. Eucharystia
3.4. Pokuta
3.5. Namaszczenie chorych
3.6. Sakrament święceń
3.7. Małżeństwo

Zakończenie
Riassunto
Bibliografia

Introduced: orditus (2019-02-26)
Modified: orditus (2019-03-08)