» News » Listy o kapłaństwie
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
News

Details

Language: Polish
Type: Book

Author: Müller Gerhard Ludwig (Card.)
Title: Listy o kapłaństwie
Original title: Ihr sollt ein Segen sein. Zwölf Briefe über das Priestertum
Translator: Marek Chojnacki
Publishing house: Wydawnictwo WAM
Publ. city: Kraków
Publ. year.: 2019
Pages: 264
ISBN: 978-83-277-2175-4

Contents:
Wstęp do wydania polskiego
Przedmowa
List 1 Teologia urzędu kapłańskiego dla dobra wspólnego Kościoła
List 2 Kapłani według Serca Jezusa
List 3 Kapłani Logosu – świadkowie sensu ludzkiej egzystencji
List 4 Sens i cel posługi kapłańskiej
List 5 Kapłaństwo sakramentalne wobec krytyki reformacji
List 6 Źródło kapłaństwa katolickiego w mesjańskiej mocy i posłannictwie Jezusa
List 7 Rozwój kapłaństwa sakramentalnego w Kościele pierwotnym
List 8 Kościelne znaczenie urzędu kapłańskiego w okresie poapostolskim
List 9 Życie duchowe i działanie pasterskie kapłana
List 10 Kapłani w martyrii, liturgii i diakonii Kościoła
List 11 Życie duchowe w modlitwie i ofierze
List 12 Kapłan – egzystencja teologiczna
Wykaz najważniejszych skrótów

Introduced: orditus (2019-05-27)