» Textbooks
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
Textbooks

Languages
A list of text-books on the liturgy, available on market and in the libraries. These are the complete-view works useful to start studying liturgy. 

Adam

Adam Adolf (Fr), Corso di Liturgia, Ed. Dalla Mutta Ruggero, Editrice Queriniana, Brescia 1988 (424 p.). || » More

Adam Adolf (Fr), Grundriss Liturgie, Herder, Freiburg - Basel - Wien 2005 (334 p.). || » More

Anàmnesis

Pontificio Istituto Liturgico S. Anselmo di Roma, La Liturgia, i sacramenti: teologia e storia della celebrazione, Marietti, Genova 1986 (422 p.). || » More

Pontificio Istituto Liturgico S. Anselmo di Roma, La Liturgia, momento nella storia della salvezza, Ed. S. Marsili OSB, Marietti, Torino 1974 (224 p.). || » More

Pontificio Istituto Liturgico S. Anselmo di Roma, La Liturgia, panorama storico generale, Ed. S. Marsili OSB, Marietti, Torino 1978 (253 p.). || » More

Augé Matias, L'anno liturgico. Storia, teologia e celebrazione, Marietti, Genova 1988 (382 p.). || » More

Pinell Jordi, Liturgia delle ore, Marietti, Genova 1996 (227 p.). || » More

Scicolone Ildebrando, I sacramentali e le benedizioni, Marietti, Genova 1992 (278 p.). || » More

Augé

Augé Matias, Anno liturgico. Storia-celebrazione-teologia-spiritualità, -, Roma 2006 (261 p.). || » More

Augé Matias (Fr, CMF), Liturgia. Storia, celebrazione, teologia, spiritualità, Edizioni San Paolo, Milano 1992 (328 p.). || » More

Azcárate

Azcárate Andrés, La for de la liturgia renovada. Manual de Cultura y Esiritualidad litúrgicas, Claretiana, Buenos Aires 1986 (623 p.). || » More

Borobio

Borobio Dionisio, La celebración en la Iglesia I. Liturgia y sacramentología fundamental, Sígueme, Salamanca 1985 (607 p.). || » More

Borobio Dionisio, La celebración en la Iglesia II. Sacramentos, Sígueme, Salamanca 1990 (788 p.). || » More

Borobio Dionisio, La celebración en la Iglesia III. Ritmos y tiempos de la celebración, Sígueme, Salamanca 2000 (602 p.). || » More

Delert

Delert J. B. (Fr), Liturgika czyli nabożeństwo i rok kościelny, Nakładem Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, Poznań 1869 (134 (IV) p.). || » More

Delert J.B. (Fr), Liturgika czyli nabożeństwo i Rok kościelny, Nakładem Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, Poznań 1882 (142 p.). || » More

Delert J.B. (Fr), Rok kościelny czyli wykład nabożeństw ustanowionych w ciągu roku na obchodzenie pamiątek religijnych, Czcionkami drukarni M. Zoerna, Poznań 1863 (103 p.). || » More

Delert J. B. (Fr), Teologia dla użytku wiernych pragnących gruntowniejszej nauki w rzeczach zbawienia. Tom II. Teologia moralna i liturgika, Nakładem Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, Poznań 1863 (368 p.). || » More

Dogmatyka katolicka

Granat Wincenty (Fr), Ku człowiekowi i Bogu w Chrystusie. Zarys dogmatyki katolickiej. Tom II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016 (802 p.). || » More

Müller Gerhard Ludwig (Card.), Dogmatyka katolicka, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015 (856 p.). || » More

Dybowski

Dybowski Mieczysław (Fr), Liturgika, Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań -Warszawa-Lublin 1958 (164 p.). || » More

Dybowski Mieczysław (Fr), Życie katolickie. Podręcznik liturgiki, Nakładem Funduszu Duszpasterstwa Szkolnego, Quakenbrϋck 1947 (128 p.). || » More

Herdt

Herdt de P.J.B., Sacrae Liturgiae Tomus II. Praxis Ritum Romanum, Universitatis Catholicae Typographorum, Lovanii 1855 (459 p.). || » More

Holtzäpfel

Holtzäpfel Ludovico (Fr, SJ), Institutiones Theologicae. De Sacramento Poenitentiae nec non extremae unctionis, ordinis et matrimonii, Charactere Collegii Clementini Societatis Jesu, Factore Joanne Adamo Hagen, Pragae 1771 (421 p.). || » More

Holtzäpfel Ludovico (Fr, SJ), Institutiones Theologicae de Sacramentis. In genere nec non tribus in specie Baptismo, Confirmatione, & Eucharistia, Charactere Joannis Caroli Hraba, Inclini Bohemiae Regni DD. Statuum Typographi, Pragae 1770 (432 p.). || » More

Homiletyka

Schwarz Alois (Fr), Jak pracować nad kazaniem, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 1993 (192 p.). || » More

Introducción a la liturgia - Varia

Instituto Internacional de Teología a Distancia, Elementos generales de Liturgia, Lettergraf, S.L., Madrid 1991 (106 p.). || » More

Fernández Rodríguez Pedro (OP), Introducción a la ciencia litúrgica, San Esteban, Salamanca 1992 (238 p.). || » More

Gutiérrez-Martín José Luis, Liturgia. Manual de iniciación, Rialp, Madrid 2006 (196 p.). || » More

Introduzione alla liturgia - La Chiesa in preghiera

, Pierre JounelIntroduzione alla Liturgia. I Sacramenti, Ed. Aimé Georges Martimort, Queriniana, Brescia 1984 (364 p.). || » More

Robert Cabié, Introduzione alla Liturgia. II. L'Eucaristia, Ed. Aimé Georges Martimort, Queriniana, Brescia 2008 (317 p.). || » More

Introduzione alla liturgia - Varia

Conte Nunzio (Fr, sdb), Benedetto Dio che ci ha benedetti in Cristo. Introduzione alla liturgia, EDI OFTES, Messina 1992 (351 p.). || » More

González Fuente Antolín (OP), Dio all'incontro con l'uomo. Introduzione alla liturgia, Pontifica Università San Tommaso , Roma 1984 (360 p.). || » More

Jougan

Jougan A. (Fr), Liturgika czyli Wykład obrzędów Kościoła Katolickiego. Do użytku szkolnego, H. Altenberd we Lwowie, Lwów 1928 (101 p.). || » More

Jougan A. (Fr), Liturgika Katolicka. Wykład obrzędów Kościoła Katolickiego dla szkół średnich, seminaryów nauczycielskich i szkół wydziałowych, Z drukarni W. A. Szyjkowskiego, Lwów 1906 (118 p.). || » More

Jungmann

Jungmann Joseph Andreas (SJ), Missarum Sollemnia. Origini, liturgia, storia e teologia della Messa romana, Ancora Editrice, Milano 2004 (396+406 p.). || » More

KUL

Blachnicki Franciszek (Fr), Liturgika ogólna, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1973 (347 p.). || » More

Szafrański Adam Ludwik (Fr), Teologia liturgii eucharystycznej, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1981 (259 p.). || » More

Kunzler

Kunzler Michael, Az Egyház Liturgiája, Agape, Szeged 2005 (562 p.). || » More

Kunzler Michael (Fr), Die Liturgie der Kirche, Bonifatius, Paderborn 2003 (722 p.). || » More

Kunzler Michael, Die Liturgie der Kirche, Bonifatius Druck Buch Verlag, Paderborn 1995 (672 p.). || » More

Kunzler Michael (Fr), La Liturgia de la Iglesia, Edicep, Valencia 1999 (696 p.). || » More

Kunzler Michael (Fr), La Liturgia della Chiesa, Jaca Book, Milano 2003 (621 p.). || » More

Kunzler Michael (Fr), La liturgie de l’Église, Editions St. Paul, Luxembourg 1997 (670 p.). || » More

Kunzler Michael, Leben in Christus. Eine Laienliturgik zur Einführung in die Mysterien des Gottesdienstes, Bonifatius, Paderborn 1999 (700 p.). || » More

Kunzler Michael (Fr), Liturgia Cirkvi, Petra, Prešov 2009 (539 p.). || » More

Kunzler Michael (Fr), Liturgia Kościoła, Pallottinum, Poznań 1999 (753 p.). || » More

Kunzler Michael (Fr), The Church’s Liturgy, Continuum, London; New York 2001 (512 p.). || » More

Kunzler Michael, Літургія Церкві, Відавничний відділ Свічадо, Лвів 2001 (614 p.). || » More

Kunzler Michael, Литургия Церкви, Христианская Россия, Москва-Бергамо 2001 (900 p.). || » More

Kwiatkowski

Kwiatkowski Dariusz (Fr), Liturgika. Materiały do ćwiczeń dla studentów teologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - Wydział Teologiczny. Redakcja Wydawnictw, Poznań 2003 (416 p.). || » More

Kwiatkowski Dariusz (Fr), Liturgika. Materiały do ćwiczeń dla studentów teologii. T. II, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny. Redakcja Wydawnictw, Poznań 2007 (455 p.). || » More

Liturgik

Winter Bitus Anton, Liturgie. was się sehn soll unter hinblick aus das was się im christenthume ist, oder theorie der Őffentlichen Goottesberehrung, Bei Joseph Lindauer, München 1809 (271 p.). || » More

Liturgika - varia

Bączkowski Dyonizy (Fr), Liturgika czyli Wykład Obrzędów Kościoła Katolickiego. Podręcznik do nauki Religii dla użytku młodzieży, Druk Piotra Laskauera i S-ka, Nowy-Świat 41, Warszawa 1906 (204 p.). || » More

Frencl Innocenty (Fr), Liturgika. Wykład ceremonii i obrzędów Kościoła Katolickiego, Nakładem Karola Bellmanna, Praga 1874 (244 p.). || » More

Hamczyk S.B. (Fr), Krótka Liturgika. Czyli wykład obrzędów Kościoła Rzymsko-Katolickiego do użytku w szkołach początkowych według nowego programu ministerium oświaty opracowana przez ks. S.B. Hamczyka, nauczyciela religii w szkołach radomskich, Skład główny w księgarni Gebethnera i Wolffa, Warszawa 1911 (64 p.). || » More

Kowalewski Tomasz (Fr), Liturgika. Czyli wykład obrzędów Kościoła Katolickiego, Druk Braci Detrychów, Płock 1926 (112 p.). || » More

Matuszewski T. (Fr), Krótki wyklad obrzędów Kościoła Rzymsko-katolickiego dla użytku młodzieży szkolnej, W Drukarni F. Czerwińskiego i S. Niemiery, Warszawa 1882 (72 p.). || » More

Naskręcki Kazimierz (Fr), Liturgika czyli wykład obrzędów kościelnych w krótkim zarysie, Skład Główny w Księgarni Kroniki Rodzinnej, Warszawa 1936 (80 p.). || » More

Nowak Władysław (Fr), Misterium Paschalne w liturgii. Skrypt dla Studium Licencjacko-Doktoranckiego Wydziału Teologii UWM, -, Olsztyn 2010 (198 p.). || » More

Paliński Piotr, Liturgika Katolicka. Czyli wykład świąt, obrzędów i zwyczajów naszego świętego Kościoła, Drukiem G. Jalkowskiego tow. akc., Grudziądz 1903 (427 (XVI) 71 (IV) p.). || » More

Pleszczyński Adolf (Fr), Treściwy wykład ceremonii czyli obrzędów Kościoła Rzymsko-Katolickiego przez ks. Adolfa Pleszczyńskiego K. Św. T. Plebana Maciejowickiego, skład główny w księgarni Gebethnera i Wolfa; drukiem 'Polaka-Katolika', Lublin 1908 (35 p.). || » More

Rzymski Paweł (Fr), Wykład Obrzędów Kościelnych historyczny duchowy. Z historyi kościelnej, liturgii, z dzieł przez znakomitszych autorów o niej napisanych, niemniej z ducha tychże obrzędów wyczerpniony, Nakład i własność X.X. Missyonarzy u Ś. Krzyża, Warszawa 1857 (442 p.). || » More

Stryjakowski W. (Fr), Podręcznik obrzędów używanych w Kościele Katolickim. W czasie od środy popielcowej począwszy aż do Zielonych Świątek, Nakładem Karola Miarki, Mikołów-Warszawa 1903 (84 p.). || » More

Warzeszak Józef (Fr), Tajemnica Eucharystii, Wyd. Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2005 (167 p.). || » More

Znak Armin Jacek (Fr), Historia Liturgii, Oficyna Wydawnicza Signum, Oleśnica 1993 (160 p.). || » More

Łunkiewicz Jan Ludwik (Fr), Wykład obrzędów i religijnych zwyczajów rzymsko – katolickiego Kościoła. ze względu na ich duchowe znaczenie, zebrany i ułożony przez Ks. Jana Ludwika Łunkiewicza Pijara, Nakładem i Drukiem Józefa Zawadzkiego, Wilno 1899 (422 (XVIII) p.). || » More

Lodi

Lodi Enzo, Liturgia della Chiesa. Guida allo studio della liturgia nelle sue fonti antiche e recenti, EDB - Edizione Dehoniane Bologna, Bologna 1981 (1440 p.). || » More

Mały ceremoniał dla kleryków i kapłanów

Mueller Jan Chrzc. (Fr, T.J.), Mały ceremoniał dla kleryków i kapłanów, Wydawnictwo Seminarium Zagranicznego, Poznań 1949 (442 p.). || » More

Ziółkowski (Fr), Mały ceremoniał dla kleryków i kapłanów, Nakładem Mszy Świętej, Poznań 1957 (109 p.). || » More

Michalak

Michalak Józef (Fr), Liturgika czyli Wykład Obrzędów Kościoła Katolickiego. Podręcznik do nauki religji dla użytku szkolnego i domowego , Nakładem i drukiem B-ci Detrychów w Płocku, Płock 1932 (136 p.). || » More

Michalak Józef (Fr), Zarys Liturgiki, Nakładem Instytutu Wyższej Kultury Religijnej w Płocku, Płock 1939 (252 p.). || » More

Ministerio Liturgico

Laughlin CorinnaPaul Turner, Robert D. Shadduck, Manual para acolitos, Liturgy Training Publications, Chicago 2010 (99 p.). || » More

Muzyka

Hiley David, Chorał Kościoła zachodniego. Podręcznik, Wydawnictwo Astraia, Kraków 2019 (832 p.). || » More

Hinz Edward (Fr), Zarys historii muzyki kościelnej, Bernardinum, Pelplin 2000 (286 p.). || » More

Lewkowicz Wojciech (Fr), Muzyka Sakralna. W trzech częściach, Wydawnictwo SS. Loretanek-Benedyktynek, Warszawa 1961 (438 p.). || » More

Mizgalski Gerard (Fr), Podręczna Encyklopedia Muzyki Kościelnej, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań - Warszawa - Lublin 1959 (566 p.). || » More

Rak Romuald (Fr), Msza święta recytowana i śpiewana. Wskazania praktyczne, Wydawnictwo Kurii Diecezjalnej, nakładem Księgarni Świętego Jacka, Katowice 1965 (122 p.). || » More

Sunol Grzegorz M. (Fr), Zasady śpiewu gregoriańskiego, Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań - Warszawa - Lublin 1957 (271, [VII] p.). || » More

Nadolski

Nadolski Bogusław (Fr, TChr), Liturgika. T. 4. Eucharystia, Pallotinum, Poznań 2011 (454 p.). || » More

Nadolski Bogusław (Fr, TChr), Liturgika. T. III, Pallotinum, Poznań 2012 (455 p.). || » More

Nadolski Bogusław (Fr, TChr), Liturgika. Tom I. Liturgika fundamentalna, Pallottinum, Poznań 2014 (371 p.). || » More

Nadolski Bogusław (Fr, TChr), Liturgika T. II. Liturgia i czas, Pallottinum, Poznań 2013 (479 p.). || » More

Nadolski Bogusław (TChr), Liturgika. T. 1. Liturgika fundamentalna, Pallottinum, Poznań 1989 (184 p.). || » More

Nadolski Bogusław (TChr), Liturgika. T. 2. Liturgia i czas, Pallottinum, Poznań 1991 (278 p.). || » More

Nadolski Bogusław (TChr), Liturgika. T. 3. Sakramenty, sakramentalia, błogosławieństwa, Pallottinum, Poznań 1992 (318 p.). || » More

Nadolski Bogusław (TChr), Liturgika. T. 4. Eucharystia, Pallottinum, Poznań 1992 (334 p.). || » More

Nadolski Bogusław (TChr), Wprowadzenie do liturgii, WAM, Kraków 2004 (370 p.). || » More

Nadzwyczajna forma rytu rzymskiego

Vademecum nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego, Ed. ks. Piotr Wulgaris, s.n., Gdańsk 2015 (238 p.). || » More

Orkisz Szymon, Servite Domino!. Podręcznik dla ministrantów i ceremoniarzy do liturgii w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Kraków 2018 (448 p.). || » More

Nocent - Celebrare Gesù Cristo

Nocent Adrien, L'anno liturgico. 1. Introduzione - L'Avvento, Cittadella Editrice, Assisi 1978 (264 p.). || » More

Nocent Adrien, L'anno liturgico. 2. Natale - Epifania, Cittadella Editrice, Assisi 1978 (232 p.). || » More

Nocent Adrien, L'anno liturgico. 3. Quaresima, Citadella Editrice, Assisi 1978 (352 p.). || » More

Nocent Adrien, L'anno liturgico. 4. Tempo Pasquale, Citadella Editrice, Assisi 1977 (408 p.). || » More

Nocent Adrien, L'anno liturgico. 5. Tempo Ordinario: feste e domeniche da 2 a 8, Citadella Editrice, Assisi 1978 (280 p.). || » More

Nocent Adrien, L'anno liturgico. 6. Tempo Ordinario: feste e domeniche da 9 a 21, Citadella Editrice, Assisi 1978 (264 p.). || » More

Nocent Adrien, L'anno liturgico. 7. Tempo Ordinario: feste e domeniche da 22 a 34, Citadella Editrice, Assisi 1978 (256 p.). || » More

Nojszewski

Nojszewski Antoni (Fr), Liturgia rzymska, Druk Piotra Laskauera, Nowy Świat 41, Warszawa 1914 (475 p.). || » More

Nojszewski Antoni (Fr), Liturgia Rzymska. Objaśniona przez x. Antoniego Nojszewskiego, Profesora liturgii w Semnaryum Lubelskim, Wydawnictwo 'Kroniki Rodzinnej', Krak.-Przedm. 6, Warszawa 1903 (379 p.). || » More

Nowowiejski

Nowowiejski Antoni (Mons.), Wykład Liturgii Kościoła Katolickiego. T. 5. Msza święta cz. 1, Płockie Wydawnictwo Diecezjalne, Płock 1993 (1067 p.). || » More

Nowowiejski Antoni (Fr), Wykład Liturgii Kościoła Katolickiego. T. 5. Msza święta cz. 2, Płockie Wydawnictwo Diecezjalne, Płock 1993 (1068-1629 p.). || » More

Nowowiejski Antoni (Fr), Wykład Liturgji Kościoła Katolickiego. T. 1. Wiadomości wstępne. Cz. 1. O środkach rozwinięcia kultu, s.n., Warszawa 1893 (1332 p.). || » More

Nowowiejski Antoni (Fr), Wykład Liturgji Kościoła Katolickiego. T. 2. Część 1. O środkach rozwinięcia kultu, s.n., Warszawa 1902 (672 p.). || » More

Nowowiejski Antoni (Fr), Wykład Liturgji Kościoła Katolickiego. T. 3. Dokończenie Cz. 1. O środkach rozwinięcia kultu, s.n., Warszawa 1905 (515 p.). || » More

Nowowiejski Antoni (Mons.), Wykład Liturgji Kościoła Katolickiego. T. 4. Cz. 2. Officjum Brewjarzowe, s.n., Płock 1916 (1163 p.). || » More

Prawosławie

Lenczewski Mikołaj (Fr), Liturgika czyli nauka o nabożeństwach. część I i II, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa 1981 (339 p.). || » More

Ruch Światło-Życie

Krajowy Ośrodek Formacji Służby Liturgicznej, Katechizm służby liturgicznej, Krajowy Ośrodek Formacji Służby Liturgicznej, brak - (68 p.). || » More

Centralna Diakonia Liturgiczna Ruchu Światło-Życie, Triduum Paschalne. Podręcznik dla duszpasterzy i dla służby liturgicznej, Ed. Irena Kucharska, Wojciech Kosmowski, ks. Piotr Kulbacki, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2012 (323 p.). || » More

Szczepaniec Stanisław (Fr), Karkowska Krystyna, Pierwsza Komunia i początek służby. Moja służba, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2015 (120 p.). || » More

Szczepaniec Stanisław (Fr), Karkowska Krystyna, Pierwsza Komunia i początek służby . Podręcznik dla prowadzących, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2015 (164 p.). || » More

Sakramenty

Grzywacz Jerzy (Fr), Sakramentologia, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 1965 (162 p.). || » More

Napiórkowski Stanisław C. (OFMConv), Z Chrystusem w znakach. Skrypt z sakramentologii ogólnej, RW KUL, Lublin 1984 (100 p.). || » More

Różycki Ignacy (Fr), Podstawy sakramentologii, Polskie Towarzystwo Teologiczne, Kraków 1970 (260 p.). || » More

Testa Benedetto, Sakramenty Kościoła, Pallottinum, Poznań 1998 (384 p.). || » More

Schenk

Schenk Wacław (Fr), Liturgia Sakramentów Świętych. Część I. Initiatio christiana. Chrzest, Bierzmowanie, Eucharystia, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1962 (131 p.). || » More

Schenk Wacław (Fr), Liturgia Sakramentów Świętych. Część II. Paenitentia Chritiana. Pokuta i Chorych Namaszczenie. Consecratio Mundi. Kapłaństwo i Małżeństwo, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1964 (173 p.). || » More

Schmidt

Schmidt Hermano A. P. (Fr, SJ), Introductio in liturgiam occidentalem, Herder, Romae [etc.] 1960 (849 p.). || » More

Scientia Liturgica

Chupungco Anscar J. (OSB), Scientia liturgica. Manuale di Liturgia. Vol. I. Introduzione alla liturgia, Piemme, Casale Monferrato 2003 (447 p.). || » More

Chupungco Anscar J. (OSB), Scientia liturgica. Manuale di Liturgia. Vol. II. Liturgia fondamentale, Piemme, Casale Monferrato 1999 (396 p.). || » More

Chupungco Anscar J. (OSB), Scientia liturgica. Manuale di Liturgia. Vol. III. L'Eucaristia, Piemme, Casale Monferrato 2003 (398 p.). || » More

Sinka

Sinka Tarsycjusz (Fr), Ceremonie Mszy świętej, WITKM, Kraków 1998 (87 p.). || » More

Sinka Tarsycjusz (Fr), Zarys liturgiki, WITKM, Kraków 2006 (434 p.). || » More

Storia della liturgia

Metzger Marcel (Fr), Storia della liturgia. Le grandi tappe, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 1996 (224 p.). || » More

Neunheuser Burkhard (OSB), Storia della liturgia attraverso le epoche culturali, Edizioni Liturgiche, Roma 1999 (220 p.). || » More

Storia liturgica - Righetti

Righetti Mario (Fr), Manuale di storia liturgica. Vol. I. Introduzione generale, Ancora, Milano 1964 (696 p.). || » More

Righetti Mario (Fr), Manuale di storia liturgica. Vol. II. L'anno liturgico nella storia - nella Messa - nell'Ufficio, Ancora, Milano 1969 (879 p.). || » More

Righetti Mario (Fr), Manuale di storia liturgica. Vol. III. La Messa. Commento storico-liturgico alla luce del Concilio Vaticano II, Ancora, Milano 1966 (676 p.). || » More

Righetti Mario (Fr), Manuale di storia liturgica. Vol. IV. I Sacramenti - i Sacramentali, Ancora, Milano 1959 (699 p.). || » More

Świerzawski

Świerzawski Wacław (Fr), Liturgia uświęcenia czasu, Polskie Towarzystwo Teologiczne, Kraków 1984 (214 p.). || » More

Świerzawski Wacław Józef (Mons.), ks. Józef Boguniowski SDS, ks. Stefan Koperek, s. Adelajda Sielepin CHR, Msza Święta, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Zawichost-Kraków-Sandomierz 2012 (432 p.). || » More

Świerzawski Wacław (Fr), Msza święta, Polskie Towarzystwo Teologiczne, Kraków 1992 (352 p.). || » More

Świerzawski Wacław (Mons.), Stefan Koperek CR, ks. Marian Zielniok, Sztuka w liturgii, WN PAT, Kraków 1996 (344 p.). || » More

Szmyd

Szmyd Gerard (Fr), Liturgika Katolicka, Wydawnictwo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich, Lwów 1930 (231 p.). || » More

Szmyd Gerard (Fr), Liturgika Katolicka. Dodatek. Niezmienna część mszy (ordinarium missae). Zmienna część mszy o Trójcy Przenajświętszej. Wybór hymnów kościelnych, Wydawnictwo Zakłady Narodowego Imienia Ossolińskich, Lwów 1930 (32 p.). || » More

Szmyd Gerard (Fr), Msza św. recytowana. Podręcznik do uczestniczenia w Najśw. Ofierze, Drukarnia Karola Doroszyńskiego, Lwów 1929 (64 p.). || » More

Szmyd Gerard (Fr), Życie chrześcijanina z Chrystusem w kościele i liturgii. Podręcznik do nauki religii rzymskokatolickiej dla I klasy gimnazjalnej, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Lwów 1937 (146 p.). || » More

Sztuka

Hart Aidan, Ikona. Podręcznik malarstwa ikonowego i ściennego, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2015 (456 p.). || » More

Zieliński Chwalisław, Sztuka sakralna. Co należy wiedzieć o budowie, urządzeniu, wyposażeniu, ozdobie i konserwacji domu Bożego, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań - Warszawa - Lublin 1959 (1004 p.). || » More

Wierusz - Kowalski

Wierusz - Kowalski Jan (Fr), Liturgika, PAX, Warszawa 1955 (360 p.). || » More

Wierusz-Kowalski Jan (Fr), Liturgika, Pax, Warszawa 1956 (486 p.). || » More