» Textbooks » Tajemnica Eucharystii
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
Textbooks

Details

Language: Polish
Type: Textbook

Author: Warzeszak Józef (Fr)
Title: Tajemnica Eucharystii
Publishing house: Wyd. Archidiecezji Warszawskiej
Publ. city: Warszawa
Publ. year.: 2005
Pages: 167
ISBN: 83-87989-66-5
Series: Podręczniki - Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie. Sekcja Św. Jana Chrzciciela
Series no.: t. 2

Contents:
Wprowadzenie
a. Określenie Eucharystii
b. Wyrażenia
c. Uwagi dotyczące ujęcia teologii Eucharystii

Rozdział 1 - Rozwój nauki o Eucharystii
I. Nauka o Eucharystii w Piśmie świętym
- 1. Starotestamentalne zapowiedzi Eucharystii
- 2. Nauka o Eucharystii w Nowym Testamencie
-- a. Relacje z Ostatniej Wieczerzy
-- b. Rzeczywista przemiana chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa
-- c. Zbawczy charakter ofiary
-- d. Zawarcie nowego przymierza
-- e. Kościelnotwórczy charakter Ostatniej Wieczerzy
-- f. Chleb życia (J 6)
-- g. Ciało Syna Człowieczego
-- h. Eucharystia w pierwotnym Kościele
-- i. Eucharystia sprawowana z nakazu Pana
-- j. Eucharystia pamiątką Pana
-- k. Eucharystia wpisuje się w całość misji Chrystusa

II. Eucharystia w nauce patrystycznej
Uwagi ogólne
- 1. Sposoby wyjaśnienia Eucharystii w patrystyce przednicejskiej
- 2. Rozumienie Eucharystii we wschodniej patrystyce
- 3. Nauka o Eucharystii w zachodniej patrystyce
- 4. Wkład św. Augustyna do zachodniej nauki o Eucharystii

III. Nauka o Eucharystii w średniowieczu
- 1. Spory o Eucharystię pomiędzy Wschodem a Zachodem w średniowieczu
- 2. Zachodnia teologia Eucharystii w czasach przedscholastycznych
- 3. Wczesna scholastyka
- 4. Wielka scholastyka
- 5. Późne średniowiecze
- 6. Epoka Reformacji i przygotowania Soboru Trydenckiego

IV. Nauka o Eucharystii w nowożytności
- 1. Nauka Soboru Trydenckiego
-- a. Historia problematyki eucharystycznej
-- b. Nauka o rzeczywistej obecności Chrystusa w Eucharystii
-- c. Nauka o Komunii świętej
-- d. Nauka o ofierze Mszy świętej
- 2. Eucharystia w nauce potrydenckiej
- 3. Próby zastąpienia pojęcia transsubstancjacji
- 4. Eucharystia na II Soborze Watykańskim
- 5. Perspektywy soborowe
- 6. Eucharystia w dialogu ekumenicznym

Rozdział 2 - Ujęcie systematyczne teologii eucharystii
1. Trójca Święta a Eucharystia
2. Dziękczynienie i uwielbienie Boga Ojca
- a. Eucharystia dziękczynieniem za zbawienie
- b. Eucharystia wpisana w postawę dziękczynną Jezusa
- c. Eucharystia tworzy postawę dziękczynną chrześcijanina
3. Eucharystia pamiątką misterium paschalnego Chrystusa
4. Eucharystia ofiarą Chrystusa
- a. Pojęcie ofiary
- b. Ofiary starotestamentalne a ofiara Chrystusa
- c. Ofiarniczy charakter Ostatniej Wieczerzy
- d. Msza święta pamiątką ofiary Chrystusa
- e. Ofiara Mszy świętej i ofiara krzyża
- f. Ofiara sakramentalna
- g. Ofiarą jest Chrystus
- h. Ofiara Mszy świętej urzeczywistnia się w konsekracji
- i. Racja formalna ofiary
- j. Ofiara uwielbionego Chrystusa
5. Rzeczywista obecność Chrystusa w eucharystycznych znakach
- a. Transsubstancjacja
- b. Uzasadnienie biblijne
- c. Pozostają jednak postacie
- d. Sposób obecności
- e. Dlaczego obecność rzeczywista?
6. Ofiara Chrystusa a ofiara Kościoła
- a. Uczestnictwo Kościoła w ofierze
- b. Współdziałanie kapłana
- c. Eucharystia w jedności z całym Kościołem
- d. Uczestnictwo wiernych
- e. Owoce eucharystycznej ofiary
- f. Eucharystia buduje Kościół, który ją sprawuje
7. Eucharystia ucztą paschalną
- a. Ofiara a uczta
- b. Eucharystia ucztą wspólnoty
- c. Charakter uczty eucharystycznej
- d. Pokarm napełniony przez życiodajnego Ducha
- e. Eucharystia a nawrócenie
8. Owoce Komunii świętej
- a. Komunia święta
- b. Eucharystia jednoczy z Chrystusem
- c. Nasza przemiana w Chrystusie
- d. Eucharystia umacnia życie teologalne
- e. Eucharystia tajemnicą wiary i wezwaniem do wiary
- f. Pokarm eucharystyczny źródłem miłości
- g. Eucharystia źródłem chrześcijańskiej pro-egzystencji
- h. Komunia święta źródłem duchowej mocy
- i. Eucharystyczny pokarm udziela radości
- j. Eucharystia a wolność
- k. Eucharystia a rodzina
- l. Eucharystia zadatkiem przyszłej chwały
9. Kult Eucharystii
- a. Rozwój kultu
- b. Kult w czasie sprawowania Eucharystii
- c. Kult Eucharystii poza Mszą świętą
- d. Msza święta niedzielna
- e. Eucharystyczny kult w orientalnych Kościołach
- f. Maryja niewiastą Eucharystii

Zakończenie
Bibliografia

Introduced: laudem (2008-05-28)
Modified: ostrowik (2019-07-13)