» Textbooks » Liturgia uświęcenia czasu
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
Textbooks

Details

Language: Polish
Type: Textbook

Author: Świerzawski Wacław (Fr)
Title: Liturgia uświęcenia czasu
Publishing house: Polskie Towarzystwo Teologiczne
Publ. city: Kraków
Publ. year.: 1984
Pages: 214
ISBN: 83-00-00781-4
Series: Mysterium Christi. Podręcznik liturgiki ogólnej i szczegółowej
Series no.: 5

List of articles:

Bomba Władysław, Modlitwa Kościoła w niekatolickich wyznaniach chrześcijańskich,  24-31 [» More]

Cichy Stefan, Teologia Liturgii Godzin,  32-50 [» More]

Głowa Władysław, Historia i teologiczna myśl poszczególnych godzin,  51-110 [» More]

Janicki Jan, Elementy składowe Liturgii Godzin,  111-124 [» More]

Koperek Stefan, Udział świeckich w Liturgii Godzin,  191-208 [» More]

Margański Bolesław, Historia kształtowania się Liturgii Godzin,  13-23 [» More]

Margański Bolesław, Duchowość Liturgii Godzin,  155-173 [» More]

Margański Bolesław, Celebra Liturgii Godzin,  174-190 [» More]

Potocki Stanisław, Psalmy modlitwą Ludu Bożego Starego i Nowego Testamentu,  125-154 [» More]


Contents:
Układ podręcznika

WPROWADZENIE — Ks. WACŁAW ŚWIERZAWSKI
WYKAZ SKRÓTÓW

HISTORIA KSZTAŁTOWANIA LITURGII GODZIN — Ks. BOLESŁAW MARGAŃSKI

Uwagi wstępne
Kształtowanie się publicznej modlitwy Kościoła w pierwszych wiekach
"Vigiliae"
„Preces legitimae et apostolicae"
Zloty okres rozwoju liturgii i Officium divinum
Obowiązek
Struktura oficjum
Czas zmian i uzupełnień — wieki od VI do VIII
Obowiązek
Ustalenie oficjum rzymskiego i zakonnego
Okres dalszego rozwoju — do powstania brewiarza Kurii rzymskiej czyli „franciszkańskiego”
Opublikowanie Brewiarza rzymskiego (1568 r.)
Odnowa Brewiarza Piusowego
Bibliografia

MODLITWA KOŚCIOŁA W NIEKATOLICKICH WYZNANIACH CHRZEŚCIJAŃSKICH — Ks. WŁADYSŁAW BOMBA CM
Kościoły Wschodnie
Ogólna charakterystyka liturgii Kościołów Wschodnich
Liturgia Uświęcania Czasu Kościołów Wschodnich
Zachodnie wspólnoty kościelne
Aspektu ekumeniczne Modlitwy Uświęcania Czasu

TEOLOGIA LITURGII GODZIN — Ks. Stefan CICHY
Liturgia godzin dialogiem między Bogiem a ludźmi
Źródło i początek dialogu zbawczego
Dialog Boga z ludźmi w historii zbawienia
Kontynuacja dialogu z Bogiem w modlitwie Kościoła
Liturgia Godzin — modlitwą Kościoła
Głos Oblubienicy do Oblubieńca
Istotne zadanie Kościoła
Część publicznej służby Bożej
Liturgia Godzin a Eucharystia
Źródło i uwieńczenie działalności pasterskiej
Manifestacja Kościoła
Liturgia Godzin jako znak liturgiczny
Liturgia Godzin przypomnieniem wydarzeń zbawczych
Uświęcenie, uwielbienie i błaganie
Zapowiedź przyszłej chwały
Charakter zobowiązujący Liturgii Godzin
Liturgia Horarum w różne dni liturgiczne
Bibliografia

HISTORIA I TEOLOGICZNA MYŚL POSZCZEGÓLNYCH GODZIN — Ks. WŁADYSŁAW GŁOWA
Jutrznia i Nieszpory
Rys historyczny Jutrzni i Nieszporów
Teologiczna myśl Jutrzni
Teologiczna myśl Nieszporów
Completa — modlitwa przed spoczynkiem nocnym
Rys historyczny Komplety
Teologiczna myśl Komplety
Modlitwa w ciągu dnia
Krótki rys historyczny
Teologiczne tematy modlitw w ciągu dnia
Godzina czytań
Rys historyczny
Myśl teologiczna Godziny czytań
Bibliografia

ELEMENTY SKŁADOWE LITURGII GODZIN — Ks. JAN JANICKI, Ks. EUGENIUSZ PIOTROWSKI
Psalmy
Tytuły psalmów
Modlitwy po psalmach
Antyfony
Rozłożenie psalmów w Liturgii Godzin
Kantyki
Czytania Pisma Świętego
Czytania z pism Ojców Kościoła i pisarzy kościelnych
Czytania hagiograficzne
Responsoria
Hymny
Modlitwy
Modlitwy błagalne lub wstawiennicze
Modlitwa Pańska
Modlitwa końcowa
Święte milczenie
Bibliografia

PSALMY MODLITWĄ LUDU BOŻEGO STAREGO I NOWEGO PRZYMIERZA — Ks. STANISŁAW POTOCKI
Ogólna charakterystyka Psalmów
Nazwa
Natura i właściwości Psalmu
Geneza Psalmów
Funkcja Psalmów
Właściwości i praktyka modlitwy Psalmów
Charakterystyka ogólna
Formy modlitwy Psalmów
Treść Psalmów z porannej modlitwy brewiarzowej niedzieli I tygodnia
Psalm (TM, 63), 2—9
Dn 3, 57 —88. 56
Psalm 149
Bibliografia

DUCHOWOŚĆ LITURGII GODZIN — Ks. BOLESŁAW MARGAŃSKJ
Różne określenia duchowości Liturgii Godzin
Celebracja uduchowiona — wewnętrzna
Wpływ celebry Liturgii Godzin na życie chrześcijańskie
Szczególny wpływ celebry Liturgii Godzin na duchowość życia kapłańskiego
Elementy życia nadprzyrodzonego chrześcijan w relacji do Liturgii Godzin
Chrzest i Liturgia Godzin
Eucharystia i Liturgia Godzin
Liturgia Godzin i słowo Boże
Życie wspólnoty zakonnej i Liturgia Godzin
Liturgia Godzin w życiu duchowym kapłana
Specjalny udział prezbiterów w kapłaństwie Chrystusa
Modlitewny wymiar życia apostolskiego kapłana
Struktura dialogowa Liturgii Godzin a rozwój duchowy współczesnego kapłana
Liturgia Godzin modlitwą pasterza wspólnoty
Liturgia Godzin miejscem nowej duchowości kapłańskiej
Bibliografia

CELEBRA LITURGII GODZIN — Ks. BOLESŁAW MARGAŃSKI
Zasady ogólne
Odkrywanie Boga w trzech księgach: w stworzeniu, w Piśmie św. i w Chrystusie
Przejście od rytualizmu do autentyzmu modlitwy żywej
Zachowanie złotego środka (umiaru) w przystosowaniu Liturgii Godzin do potrzeb podmiotu (jednostki czy wspólnoty)
Wypełnianie rożnych funkcji
Wykonanie uzależnione od jakości elementów strukturalnych
Części strukturalne Liturgii Godzin i najbardziej właściwe ich wykonania
Gesty i postawy ciała
Paramenty, światła, turibulum

UDZIAŁ ŚWIECKICH w LITURGII GODZIN — KS. STEFAN KOPEREK CR
Codzienna modlitwa Ludu Bożego
Starożytna praktyka wspólnej modlitwy
Udział świeckich w Liturgii Godzin w myśl nauki Kościoła po Soborze Watykańskim II
Duszpasterski aspekt reformy Liturgii Godzin
Warunki realizacji odnowy Liturgii Godzin w duszpasterstwie
Etapy wprowadzania wiernych w Liturgię Godzin

POSŁOWIE — Ks. WACŁAW ŚWIERZAWSKI

Introduced: pacem (2008-04-05)
Modified: laudem (2013-01-04)