» Textbooks » Sztuka w liturgii
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
Textbooks

Details

Language: Polish
Type: Textbook

Author: Świerzawski Wacław (Mons.)
Alternative author: Stefan Koperek CR, ks. Marian Zielniok
Title: Sztuka w liturgii
Publishing house: WN PAT
Publ. city: Kraków
Publ. year.: 1996
Pages: 344
ISBN: 83-85245-52-9
Series: Mysterium Christi. Podręcznik liturgiki ogólnej i szczegółowej
Series no.: 7

List of articles:

Bogdanowski Janusz, Kościół w krajobrazie,  165-198 [» More]

Boguniowski Józef Wacław, Elementy dekoracyjne miejsca kultu chrześcijańskiego w pierwszych trzech wiekach,  327-344 [» More]

Dyl Andrzej Gerard, Posoborowe przepisy prawno-liturgiczne wyposażenia wnętrza kościoła,  65-88 [» More]

Kupiec Kazimierz, Ikona obrazem świata niewidzialnego,  279-305 [» More]

Nadrowski Henryk, Funkcje budowli kościelnej,  245-278 [» More]

Reginek Antoni, Śpiew i muzyka w kościele,  199-220 [» More]

Rosier-Siedlecka Maria Ewa, Teologiczna myśl i funkcja poszczególnych elementów wnętrza sakralnego,  89-133 [» More]

Rosier-Siedlecka Maria Ewa, Estetyka dekoracji wnętrza kościoła,  135-164 [» More]

Świerzawski Wacław, Zakorzenić sztukę liturgiczną w teologii. (O dojrzałe powołanie artysty),  221-230 [» More]

Szczebak Władysław, Co to jest konserwacja i ochrona zabytków?,  231-244 [» More]

Zielniok Marian, Kultura - sztuka - kościół,  9-18 [» More]

Zielniok Marian, Wspólnota chrześcijan w swoim kościele,  19-64 [» More]

Łączyński Tomasz, Witraż w kościele,  307-325 [» More]


Contents:
Układ podręcznika:

Słowo wstępne

Zielniok Marian, Kultura - sztuka - kościół (s. 9-18)
Zielniok Marian, Wspólnota chrześcijan w swoim kościele (s. 19-64)
Dyl Andrzej Gerard, Posoborowe przepisy prawno-liturgiczne wyposażenia wnętrza kościoła (s. 65-88)
Rosier-Siedlecka Maria Ewa, Teologiczna myśl i funkcja poszczególnych elementów wnętrza sakralnego (s. 89-133)
Rosier-Siedlecka Maria Ewa, Estetyka dekoracji wnętrza kościoła (s. 135-164)
Bogdanowski Janusz, Kościół w krajobrazie (s. 165-198)
Reginek Antoni, Śpiew i muzyka w kościele (s. 199-220)
Świerzawski Wacław, Zakorzenić sztukę liturgiczną w teologii. (O dojrzałe powołanie artysty) (s. 221-230)
Szczebak Władysław, Co to jest konserwacja i ochrona zabytków? (s. 231-244)
Nadrowski Henryk, Funkcje budowli kościelnej (s. 245-278)
Kupiec Kazimierz, Ikona obrazem świata niewidzialnego (s. 279-305)
Łączyński Tomasz, Witraż w kościele (s. 307-325)
Boguniowski Józef Wacław, Elementy dekoracyjne miejsca kultu chrześcijańskiego w pierwszych trzech wiekach (s. 327-344)

Introduced: laudem (2008-05-28)
Modified: laudem (2013-01-04)