» Textbooks » Liturgika. T. 1
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
Textbooks

Details

Language: Polish
Type: Textbook

Author: Nadolski Bogusław (TChr)
Title: Liturgika. T. 1
Subheading: Liturgika fundamentalna
Publishing house: Pallottinum
Publ. city: Poznań
Publ. year.: 1989
Pages: 184
ISBN: 83-7014-115-3

Contents:
I. Natura liturgii i jej znaczenie w życiu Kościoła
1. Termin liturgia
2. Etymologia i znaczenie słowa
3. Próby definicji liturgii
4. Chrystologiczny fundament liturgii
5. Liturgia dialogiem zbawczym
6. Liturgia ujawnieniem Kościoła
7. Obecność Chrystusa w liturgii
8. Duch Święty w liturgii
9. Liturgia świętuje zbawienie ludzi i uwielbienie Boga pod osłoną znaków
10. Liturgia źródłem i szczytem
11. Liturgia a inne nabożeństwa
12. Duchowość liturgiczna - pietas liturgica

II. Rozwój życia liturgicznego
1. Jezus Chrystus fundamentem liturgii Kościoła
2. Liturgia chrześcijańska w wieku I-IV
a. Terminologia
b. Źródła
c. Elementy liturgii
3. Rozwój liturgii od reskryptu mediolańskiego do VI w.
4. Rodziny liturgiczne w Kościele Wschodnim i Zachodnim
a. Rodzina antiocheńska, zwana niekiedy grupą wschodnio-syryjską
b. Rodzina aleksandryjska
c. Rodziny liturgiczne i liturgie na Zachodzie
5. Rozwój życia liturgicznego w epoce karolińskiej do Grzegorza VII
6. Od reformy Grzegorza VII do Soboru Trydenckiego
7. Od Soboru Trydenckiego do Watykańskiego II
8. Ruch liturgiczny
9. Reforma liturgii Vaticanum II
10. Z dziejów liturgii w Polsce
11. Ruch liturgiczny w Polsce
12. Księgi liturgiczne

III. Systematyczna refleksja nad liturgią - liturgika

IV. Porządek i wolność w liturgii

V. Lex credendi - lex orandi - związek liturgii z dogmatem

VI. Zgromadzenie liturgiczne jako proces komunikacji
1. Misterium zgromadzenia liturgicznego
2. Dialog pomiędzy Bogiem i Jego ludem
a. Formy proklamacji słowa Bożego
b. Formy modlitwy liturgicznej
- modlitwy celebransa
- modlitwy zgromadzenia liturgicznego
- muzyka w liturgii
- modlitwa milczenia
c. Postawy, gesty, czynności

VII. Elementy naturalne w liturgii
1. Światło, ogień
2. Woda
3. Kadzidło
4. Oliwa
5. Miód i mleko
5. Sól
7. Popiół

VIII. Przedmioty liturgiczne
1. Najważniejsze przedmioty liturgiczne
2. Szaty liturgiczne
a. Geneza szat
b. Kolory szat liturgicznych
c. Aktualnie używane szaty
d. Insygnia biskupie

IX. Liturgiczna przestrzeń i jej ukształtowanie
1. Nazwy i rodzaje budowli kościelnych
2. Style budowli sakralnych
3. Teologia budynków sakralnych
4. Wyposażenie kościoła
5. Dedykacja kościoła i ołtarza

X. Niektóre aktualne problemy liturgiczne

Introduced: laudem (2008-02-22)
Modified: ostrowik (2008-04-12)