» Textbooks » Liturgika. T. 2
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
Textbooks

Details

Language: Polish
Type: Textbook

Author: Nadolski Bogusław (TChr)
Title: Liturgika. T. 2
Subheading: Liturgia i czas
Publishing house: Pallottinum
Publ. city: Poznań
Publ. year.: 1991
Pages: 278
ISBN: 83-7014-150-1

Contents:
I. Misterium czasu
1. Formy czasu
2. Koncepcje czasu

II. Święto - świętowanie - homo festivus
1. Chrystus wypełnieniem święta
2. Podział i rodzaje świąt
3. Etymologia słowa festum
4. Święto a termin

III. Rok liturgiczny
1. Nazwy
2. Początek roku liturgicznego
3. Kształtowanie się roku liturgicznego
4. Układ roku liturgicznego
5. Tydzień
6. Miesiąc
7. Kwartalne Dni Modlitw - otwarcie kwartałów
8. Niedziele Okresu Zwykłego ("w ciągu roku" - per annum)
9. Teologia roku liturgicznego
10. Pedagogia roku liturgicznego

IV. Najstarszy i pierwszy dzień świąteczny - niedziela
1. Nazwa niedzieli
2. Powstanie niedzieli
3. Świętowanie niedzieli
4. Zobowiązanie do świętowania
5. Odpoczynek niedzielny
6. Teologia niedzieli

V. Zbawczy czyn Chrystusa (Misterium Paschalne) szczytem roku liturgicznego
A. Świętowanie Paschy w Kościele starożytnym
1. Wigilia Paschalna - mater omnium vigiliarum
2. Wielki Tydzień i Triduum Paschalne
3. Czas paschalny - Okres Wielkanocny
B. Czas przygotowania do Wielkanocy - Wielki Post
1. Powstanie Wielkiego Postu
2. Początek, trwanie i zakończenie Wielkiego Postu
3. Rozwój liturgii wielkopostnej
4. Liturgia wielkopostna po soborowej odnowie

VI. Misterium Wcielenia Słowa Bożego
A. Uroczystość Bożego Narodzenia
1. Nazwy
2. Data powstania Bożego Narodzenia
3. Świętowanie Bożego Narodzenia
4. Charakter święta i jego teologiczne treści
5. Zwyczaje związane z Narodzeniem Pańskim
B. Uroczystość Objawienia Pańskiego - Epifania
1. Nazwy
2. Powstanie
3. Świętowanie Epifanii - Objawienia Pańskiego
4. Teologiczne treści Epifanii
5. Zwyczaje związane z Epifanią
C. Święto Chrztu Pańskiego
D. Czas przygotowania - Adwent
1. Nazwy
2. Powstanie i rozwój
3. Świętowanie Adwentu i jego teologiczna treść
4. Roraty

VII. Święta Pańskie w Okresie Zwykłym
1. Święto Ofiarowania Pańskiego
2. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
3. Uroczystość Najświętszej Trójcy
4. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
5. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
6. Święto Przemienienia Pańskiego
7. Święto Podwyższenia Krzyża
8. Święto dedykacji kościoła
9. Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

VIII. Misterium Chrystusa w świętych
A. Ze czcią wspominamy najpierw pełną chwały Maryję
1. Maryja w planach Boga
2. Boże macierzyństwo Dziewiczej Maryi znakiem prawdy misterium przebóstwienia człowieka
3. Maryja w Kościele
B. Razem z aniołami w niebie wielbimy Boga na ziemi
C. Z niezliczoną rzeszą świętych wychwalamy Boga
1. Sanctorale znakiem i świadectwem misterium paschalnego
2. Dlaczego czcimy świętych
3. Początki kultu świętych
4. Przyczyny rozwoju kultu świętych
5. Kryzysy w rozwoju kultu świętych
6. Przejawy kultu świętych
7. Kult świętych w Kościołach niekatolickich
8. Tytuły świętych
9. Commune sanctorum - Msze wspólne o świętych
10. Odnowa rzymskiego kalendarza
11. Liturgiczna celebracja
12. Założenia teologiczne kultu świętych

Liturgia Godzin - wspólna modlitwa ludu Bożego

IX. Liturgia Godzin

X. Fundamenty i początek Liturgii Godzin

XI. Liturgia Godzin w trzech pierwszych wiekach

XII. Wspólna modlitwa Kościoła w wiekach IV-VI

XIII. Wzajemny wpływ cursus monachorum i cursus cathedralis, poszerzanie ilościowe LG, odejście od "prawdy godzin" i prywatyzacja oficjum

XIV. Rozwój LG na Zachodzie
1. Reformy LG w XVI w.
2. Odnowa LG po Tridentinum
3. Odnowa za Piusa X
4. Wkład Piusa XII
5. Reforma Vaticanum II
6. Przygotowanie do odnowy
7. Struktura odnowionej LG

XV. LG w Kościołach wschodnich
1. Oficjum w liturgiach: zachodnio-syryjskiej, armeńskiej i bizantyjskiej
2. Oficjum w liturgiach: wschodnio-syryjskiej (asyro-chaldejskiej), koptyjskiej i etiopskiej
3. Fenomen LG poza chrześcijaństwem - islam

XVI. LG w niekatolickich wyznaniach na Zachodzie
1. LG w Kościele reformowanym
2. Oficjum w Wolnych Kościołach
3. LG we wspólnocie w Taizé
4. LG w Kościele anglikańskim

XVII. Elementy wspólnej modlitwy ludu Bożego
1. Psalmy
2. Pieśni (kantyki biblijne)
3. Hymny
4. Czytania biblijne
5. Czytania patrystyczne
6. Czytania hagiograficzne
7. Responsoria
8. Modlitwa Pańska
9. Modlitwy wstawiennicze
10. Modlitwa celebransa

XVIII. Teologia i duchowość LG
1. Przeobrażenia znaczenia oficjum
2. Teologia LG po Vaticanum II
3. LG a Eucharystia
4. LG jako celebracja życia Chrystusa
5. Duchowość LG
6. Asceza LG

XIX. Celebracja LG

Introduced: laudem (2008-02-22)
Modified: ostrowik (2008-03-02)