» Textbooks » Z Chrystusem w znakach
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
Textbooks

Details

Language: Polish
Type: Textbook

Author: Napiórkowski Stanisław C. (OFMConv)
Title: Z Chrystusem w znakach
Subheading: Skrypt z sakramentologii ogólnej
Publishing house: RW KUL
Publ. city: Lublin
Publ. year.: 1984
Pages: 100
ISBN: 83-00-00431-9

Contents:
Wykaz skrótów
Wstęp

Zarys rozwoju nauki o sakramentach
I. Nauka o sakramentach w Piśmie św.
1. Ewangelie
2. Dzieje Apostolskie
3. Listy św. Pawła
4. List św. Jakuba
5. List do Hebrajczyków i Apokalipsa

II. Nauka o sakramentach w katechezie Ojców i pisarzy Kościoła
1. Pierwsze pisma patrystyczne
2. "Pasterz" Hermasa
3. Tertulian (+ po 220)
4. Orygenes (+ 245)
5. Św. Cyprian (+ 258)
6. Św. Grzegorz Cudotwórca (+ ok. 720)
7. Sobór Nicejski (325)
8. Św. Cyryl Jerozolimski (+386)
9. Konstytucje Apostolskie
10. Św. Augustyn (+ 430)
11. Sozomen (+ ok. 450)
12. "Peregrynacja Eterii do miejsc świętych" (ok. 393-394)
13. Pseudo-Dionizy Areopagita (V w.?)
14. Św. Cezary z Arles (+ 470)

III. Nauka o sakramentach w teologii średniowiecza

IV. Sakramenty na Soborze Trydenckim (1545-1563)

V. Nauka o sakramentach w encyklice "Mediator Dei"
1. Istota liturgii sakramentalnej
2. Kultyczny charakter sakramentów
3. Skuteczność sakramentów ex opere operato i ex opere operantis

VI. Nauka o sakramentach w konstytucji "De sacra liturgia" (1963)

1. Misterium odkupienia - misterium kultu - misterium sakramentów
a) Dzieło Chrystusa istotą kultu chrześcijanskiego
b) Dzieło Chrystusa sprawuje się i uobecnia w sakramentach
c) Sakramenty kultem chrześcijańskim

2. Cele sakramentów

3. Egzystencjalny charakter sakramentów i sakramentaliów
Podsumowanie

Ujęcie systematyczne nauki o sakramentach

I. Pojęcia sakramentu

1. Chrystus jako prasakrament
a) Chrystus w swojej ludzkiej naturze znakiem Boga
b) Człowieczeństwo Chrystusa skutecznym znakiem zbawienia i łaski
c) Wydarzenia z życia Chrystusa skutecznym znakiem zbawienia i łaski
d) Uwielbione człowieczeństwo Chrystusa źródłem naszego zbawienia
e) Mniej trafne wyjaśnienia tezy "Chrystus prasakramentem"

2. Kościół jako sakrament
a) Kościół sakramentem zbawienia
b) Kościół sakramentem jedności
c) Kościół sakramentem tego, co przyszłe

3. Sakramenty a Kościół jako sakrament

4. Sakramenty uobecnieniem zbawczych misteriów Chrystusa. Z lektury: E. Schillebeeckx: Sobór Watykański II

5. Sakramenty znakami

6. Sakramenty najwyższym wyrazem kultu. Z lektury: J. Charytański

7. Sakramenty spotkaniem z Trójcą Świętą

8. Problem zdefiniowania sakramentów
a) Z dawniejszych określeń
b) Z nowszych określeń
c) W "Nowej Księdze Wiary"
d) W teologii prawosławnej

9. "Sakramenty, znaki krzyża"
a) Konsekracja wielkich momentów naszego życia
b) Bóg widzialny
c) Prostota znaków
d) Symbol czy rzeczywistość?

II. Zagadnienia szczegółowe w nauce o sakramentach

1. Ustanowienie sakramentów przez Chrystusa
a) Fakt ustanowienia
b) Sposób ustanowienia

2. Liczba sakramentów

3. Skutki sakramentów
a) Łaska uświęcająca i sakramentalna
b) Charakter sakramentalny
c) Sacramentum tantum - res tantum - res et sacramentum
d) Ex opere operato. Z lektury: E. Schillebeeckx
e) Ex opere operantis. Z lektury: Hans Urs von Balthasar

4. "Odżywanie" sakramentów

5. Sakramentalia. Z lektury: Katechizm holenderski

Bibliografia
Propozycje ćwiczeń

Introduced: ostrowik (2008-07-24)
Modified: ostrowik (2009-05-04)