» Textbooks » Ceremonie Mszy świętej
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
Textbooks

Details

Language: Polish
Type: Textbook

Author: Sinka Tarsycjusz (Fr)
Title: Ceremonie Mszy świętej
Publishing house: WITKM
Publ. city: Kraków
Publ. year.: 1998
Pages: 87
ISBN: 83-7216-104-6

Contents:
WSTĘP

WPROWADZENIE

Znak czci
- Pokłon
- Klękanie
- Cześć dla ołtarza
- Cześć dla Ewangelii
- Cześć dla biskupa
- Okadzenie
- Puryfikacja
- Obrzęd pokoju
- Gesty rąk

Osoby biorące udział w celebracji
- Celebrans
- Diakon
- Wierni
- Akolita
- Lektor
- Psalmista
- Ceremoniarz
- Zakrystian
- Muzycy

Przygotowanie do celebracji
- W prezbiterium
-- Ołtarz
-- Ambona
-- Kredens
- W zakrystii
- Przygotowanie bezpośrednie

CEREMONIE MSZY ŚWIĘTEJ

Obrzędy wstępne
- Wejście
-- Wejście zwykłe
-- Wejście uroczyste
- Pozdrowienie ołtarza i zgromadzonego ludu
-- Hołd dla Najświętszego Sakramentu
-- Pozdrowienie ołtarza
-- Okadzenie ołtarza
-- Pozdrowienie ludu
- Wprowadzenie do liturgii dnia
- Akt pokuty
- Pokropienie niedzielne
- Wezwania do Chrystusa
- Hymn „Chwała na wysokości”
- Kolekta

Liturgia słowa
- Wprowadzenie
- Czytania biblijne
-- Pierwsze czytanie
-- Drugie czytanie
-- Okadzenie
-- Błogosławieństwo
-- Ewangelia
- Śpiew między czytaniami
-- Psalm
-- Śpiew przed Ewangelią
-- Graduał
-- Sekwencja
- Homilia
- Wyznanie wiary
- Modlitwa powszechna

Liturgia eucharystyczna
- Wprowadzenie
- Przygotowanie darów
-- Śpiew na przygotowanie darów
-- Procesja z darami
-- Bez procesji
-- Okadzenie
-- Obmycie rąk
- Modlitwa eucharystyczna
- Obrzędy komunijne
-- Ojcze nasz
-- Modlitwa o pokój
-- Znak pokoju
-- Łamanie chleba
-- Komunia święta
-- Śpiew na Komunię
-- Puryfikacja
-- Dziękczynienie
-- Modlitwa po Komunii

Obrzędy zakończenia
- Ogłoszenia
- Błogosławieństwo
- Rozwiązanie zgromadzenia

KULT EUCHARYSTII POZA MSZA

Komunia święta poza Mszą
Nabożeństwo eucharystyczne

DODATEK

Wybór Mszy i jej części
Msze, modlitwy okolicznościowe i wotywne
Msze za nowożeńców
Msze za zmarłych

TABELA PIERWSZEŃSTWA DNI LITURGICZNYCH

Uroczystości
Święta
Wspomnienia

TABELA DLA MSZY OBRZĘDOWYCH, W RÓŻNYCH POTRZEBACH I ZA ZMARŁYCH

WSKAZANIA EPISKOPATU POLSKI – PRZEPISY WYKONAWCZE DO INSTRUKCJI „INAESTIMABILE DONUM”

Przepisy ogólne
Przepisy szczegółowe
- Pouczenia oraz formuły wprowadzające
- Nie wolno zmieniać
- Klękanie przed Najświętszym Sakramentem
- Akt pokuty
- Milczenie podczas Mszy świętej
- Śpiewy mszalne
- Liturgia słowa
- Modlitwa powszechna
- Modlitwa eucharystyczna
- Przyjmowanie Komunii świętej
- Znak pokoju
- Właściwy dobór liturgicznych pieśni mszalnych
- Szaty liturgiczne
- Msze koncelebrowane
- Msze bez ludu
- Msze z diakonem

Introduced: nathanael (2008-11-17)
Modified: laudem (2008-11-18)