» Textbooks » Az Egyház Liturgiája
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
Textbooks

Details

Language: Other
Type: Textbook

Author: Kunzler Michael
Title: Az Egyház Liturgiája
Translator: Harmath Károly OFM
Publishing house: Agape
Publ. city: Szeged
Publ. year.: 2005
Pages: 562
ISBN: 963-458-300-8
Series: Amateca
Series no.: 10

Contents:
1. rész: Katabasis: Isten leszállott az emberhez

1.1. Teológiai fordulat a liturgiatudományban?
1.2. A kultusz vitatott fogalma – avagy: miért istentiszelet?
1.3. Liturgia – Isten műve és szolgálata sokaknak
1.4. A látható világ, a liturgia előfeltétele
1.5. Ószövetségi katabázis: a közösség isteni ajándéka
1.6. Krisztus, a főpap liturgiája
1.7. A Lélek, aki minden egszentelést teljessé tesz
1.8. Egyház I: Az egyház, a kegyelem közlésnek a helye
1.9. Anamnézis: Isten alászállása az időbe
1.10. Teozis – Az ember és a világ megsentelődése, az isteni katabázis célja

2. rész: Anabázis: az ember felemelkedése Istenhez

2.1. Az anabázis és látható tartalma
2.2. Liturgia és kultúra
2.3. A liturgiatudományról és történetéről
2.4. Az emberi test, a liturgikus cselekmény közege
2.5. A kiturgia nyelve
2.6. Ének és zene az istentiszteleten
2.7. A liturgikus ruha
2.8. Kellékek: az anyagi tárgyak anabatikus kifejezési eszközök
2.9. A liturgikus tér
2.10. Egyhaz II: A közösség anabatikus valóság

3. rész: Az Eucharisztia ünneplése

3.1. A szentségek szentsége
3.2. Az Eucharisztia ünneplésének történetéből
3.3. Az eucharisztikus ünneplés különböző formái
3.4. A mise bevezető része
3.5. Az igeliturgia
3.6. Az adományok előkészitése
3.7. Az eucharisztikus imádság
3.8. Az áldozás szertartása

4. rész: A szentségek kiszolgáltatása az egyházban

4.1. A szentségek és kapcsolatuk az Eucharisztiával mint alapszentséggel
4.2. A beavatás szentségei
4.3. Az Eucharisztia tisztelete misén kívül
4.4. A bűnbocsánat szentsége
4.5. A betegek kenete
4.6. Az egyházi rend szentsége
4.7. A házasság szentsége
4.8. Az egyház egyéb szakramentális cselekményei

5. rész: Az idő megszentelése 1: Liturgia verbi – imaóra és igeliturgia

5.1. Az idő megszentelése
5.2. Az imaóra történetének alakulása
5.3. Az imaórák megújított liturgiája és elemei
5.4. A liturgikus imaóra a keleti és a protestáns egyházakban
5.5. Az áhítatgyakorlatok

6. rész: Az idő megszentelése 2: Az egyházi év ünnepei

6.1. Az Úr eszteneje: Krisztus üdvösségtitkainak évenkénti ünnepei
6.2. A vasárnap a húsvéti miszterium heti ünnepe, a keresztény hét, az évnegyedes idők
6.3. A húsveti ünnepkör
6.4. A karácsonyi ünnepkör
6.5. Urunk főünnepei az évközi időben
6.6. Szűz Mária és a szentek ünnepei

Introduced: laudem (2009-11-25)
Modified: ostrowik (2009-11-26)