» Textbooks » Liturgia Cirkvi
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
Textbooks

Details

Language: Other
Type: Textbook

Author: Kunzler Michael (Fr)
Title: Liturgia Cirkvi
Original title: Die Liturgie der Kirche
Translator: Miroslav Macko
Publishing house: Petra
Publ. city: Prešov
Publ. year.: 2009
Pages: 539
ISBN: 978-80-8099-038-1
Series: AMATECA
Series no.: 10

Contents:
Prvá kapitola: KATABASIS: Zostúpenie Boha k človeku
1.1. Teologická premena v liturgike?
1.2. Problematickost‘ pojmu "kult" alebo: Prečo práve bohoslužba?
1.3. Liturgia – dielo Boha a bohoslužba pre mnohých
1.4. Viditel’ny svet ako predpoklad liturgie
1.5. Starozákonné katabasis: Božsky dar pre spoločenstvo
1.6. Liturgia Krista Vel‘kňaza
1.7. Duch, "ktorý všetko posväcuje" (4. Eucharistická modlitba)
1.8. Cirkev I: Cirkev ako miesto a dejisko omilostenia
1.9. Anamnesis (anamnéza): Katabasis Boha v čase
1.10. Theosis - zbožestenie člokeka a sveta ako ciel‘ božského katabasis

Druhá kapitola: ANABASIS: Vystúpenie človeka k Bohu
2.1. Anabasis a heho viditel’ná prodoba
2.2. Liturgia a kultúra
2.3. O liturgickej vede a jej vývoij
2.4. L’udské telo ako orgán liturgických úkonov
2.5. Jazyk v liturgii
2.6. Spevy a hudba v bohoslužbe
2.7. Liturgický odev
2.8. Vec: materiálny nástroj ako anabatické médium vyjadrenia
2.9. Liturgický priestor
2.10. Cirkev II: Spoločenstvo ako anabatická skutočnost‘

Tretia kapitola
3.1. Sviatost‘ sviatosti
3.2. Z deijn slávenia Eucharistie
3.3. Rozličné formy slávenia omše
3.4. Otváracia čast‘omše
3.5. Bohoslužba slova
3.6. Príprava darov
3.7. Eucharistická modlitba
3.8. Sv. Prijímanie na omši

Štvertá kapitola: Slávenie sviatostí v Cirkci
4.1. O sviatostiach ako takých a ich vzt’ahu k Eucharistii ako základnej sviatosti
4.2. Iniciačné sviatosti
4.3. Eucharistia ako sviatost‘ mimo omše
4.4. Sviatost‘ pokánoa
4.5. Pomazanie chorých
4.6. Sviatost‘ postvätného stavu (kňazstva)
4.7. Manželstvo
4.8. Ostatné sviatostné úkony v Cirkvi

Piata kapitola: Posvätenie časov 1: Liturgia verbi – Liturgia hodín a bohoslužba slova
5.1. Postvätenie časov
5.2. Dejinný vývoj liturgie hodin
5.3. Obnovená litugia hodín a jej prvky
5.4. Liturgia hodín vo vychodných cirkvach a v cirkvách reformácie
5.5. Pobožnosti

Šesta kapitola: Posvätenie časov 2: slávenie Pánovho roku
6.1. Pánov rok: Ročné slávenie Kristových tajomstiev spásy
6.2. Nedel’a ako Pascha týždňa, krest’ansky túždeň, kántrové dni
6.3. Vel‘konočný okruh sviatkov
6.4. Vianočný okruh sviatkov
6.5. Pánove sviatky v Pánovom roku
6.6. Mariánske sviatky a sviatky svätých

Zoznam prameňov a prevažujúca literatúra

Introduced: laudem (2010-01-18)
Modified: laudem (2010-01-18)