» Textbooks » Mały ceremoniał dla kleryków i...
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
Textbooks

Details

Language: Polish
Type: Textbook

Author: Ziółkowski (Fr)
Title: Mały ceremoniał dla kleryków i kapłanów
Publishing house: Nakładem Mszy Świętej
Publ. city: Poznań
Publ. year.: 1957
Pages: 109

Contents:
Zasady Ogólne

CZĘŚĆ PIERWSZA - MSZA ŚWIĘTA
I. Podział Mszy św.
II. Zmienne części Mszy św.
1. Od początku Mszy św. do Gloria
2. Oracje
3. Od Lekcji do Ewangelii
4. Credo
5. Prefacja
6. Ostatnia Ewangelia
III. Msze wotywne
1. Uroczyste Msze wotywne
2. Msze wotywne o N.S. Jezusowym i Niepok. Sercu Maryi
3. Msza wotywna o Chrystusie Najwyższym Kapłanie
4. Msza wotywna za oblubieńców
5. Prywatne Msze wotywne
IV. Msze żałobne
1. Uwagi ogólne
2. Trzy Msze św. w Dniu Zadusznym
3. Czas odprawiania żałobnej Mszy św.
V. Ceremonie cichej Mszy św.
1. Przygotowanie
2. Przy ołtarzu
3. Modlitwy u stopni ołtarza
4. Od Introitu do Ofiarowania
5. Ofiarowanie
6. Sekreta i prefacja
7. Kanon
8. Od Pater noster aż do Komunii św.
9. Puryfikacja i ablucja
10. Zakończenie
11. Zmiany we Mszy żałobnej
VI. Msza z asystą
1. Celebrans we Mszy z asystą
2. Akolici we Mszy z asystą
3. Msza św. z wystawionym Najśw. Sakramentem (Akolici)
4. Akolici we Mszy św. żałobnej
5. Turyfer we Mszy z asystą
6. Msza św. z wystawieniem Najśw. Sakramentu (turyfer)
7. Msza żałobna (turyfer)
8. Ceremoniarz we Mszy św. z asystą
9. Msza św. z wystawieniem Najśw. Sakramentu (cerem.)
10. Msza św. żałobna (ceremoniarz)
11. Subdiakon we Mszy św. z asystą
12. Subdiakon we Mszy św. z wystawieniem Najśw. Sakr.
13. Subdiakon we Mszy św. żałobnej
14. Diakon we Mszy św. z asystą
15. Msza św. z asystą podczas wystawienia Najśw. Sakr. (diakon)
16. Msza św. żałobna (diakon)
VII. Biskupie Msze św.
1. Asysta podczas cichej Mszy biskupa
2. Msza biskupa z dwoma asystentami
3. Msza biskupa z jednym asystentem

CZĘŚĆ DRUGA - NIEKTÓRE FUNKCJE W ROKU LITURGICZNYM
Wielki Tydzień
Wprowadzenie
I. Niedziela Palmowa
II. Od poniedziałku do środy Wielkiego Tygodnia
III. Wielki Czwartek
1. Uwagi dotyczące modlitwy brewiarzowej
2. Msza św. z poświęceniem olejów
3. Msza św. wieczorna
IV. Wielki Piątek
1. Modlitwa brewiarzowa
2. Przygotowanie
3. Lekcje i Pasja
4. Modlitwy za wszystkie stany
5. Adoracja krzyża
6. Komunia św.
V. Wigilia Paschalna
1. Modlitwa brewiarzowa
2. Poświęcenie ognia i paschału
3. Exultet, Lekcje, Litania, poświęcenie wody chrzcielnej
4. Msza

CZĘŚĆ TRZECIA
Uwagi ogólne
I. Układ Brewiarza Rzymskiego
II. Układ poszczególnych części
1. Jutrznia i Laudesy
2. Pryma
3. Tercja, Seksta, Nona
4. Nieszpory
5. Kompletorium
III. Rodzaje oficjum
1. Oficjum festivum
2. Oficjum ordinarium
3. Oficjum medium
4. Oficjum simplex
IV. Kilka uwag o kalendarzu liturgicznym

DODATEK
Dekret ogólny św. Kongregacji Rytu o odnowieniu obrzędów Wielkiego Tygodnia

Instrukcja o należytym odprawianiu wznowionego porządku Wielkiego Tygodnia

Objaśnienie odnośnie do czynności liturgicznych podczas "Świętego Triduum" zgodnie z odnowionym porządkiem Wielkiego Tygodnia

Instrukcja Komisji Liturgicznej Episkopatu Polski na Wielki Tydzień

Święta Kongregacja Sakramentów
I. Dekret o udzielaniu Bierzmowania tym, którzy z powodu ciężkiej choroby znajdują się w niebezpieczeństwie śmierci
II. Przypisy Kodeksu Prawa Kanonicznego, których należy przestrzegać przy udzielaniu sakramentu bierzmowania
III. Ritus servandus a sacerdote VI huius apostolici indulti confirmationem conferente

Introduced: basowy_ (2010-08-03)
Modified: basowy_ (2010-08-03)