» Textbooks » Historia Liturgii
nick: pass:
Search
News
Project
 
Join us
Authors
Textbooks
 
Tools
Doctorates
Lit. books
 
Magisterium
Chants
Journals
 
Textbooks

Details

Language: Polish
Type: Textbook

Author: Znak Armin Jacek (Fr)
Title: Historia Liturgii
Publishing house: Oficyna Wydawnicza Signum
Publ. city: Oleśnica
Publ. year.: 1993
Pages: 160
ISBN: 83-85631-08-9

Contents:
Wstęp

Rozdział I Źródła Liturgii chrześcijańskiej

0. Wstęp: \"zmienne\" i \"niezmienne\" w Liturgii chrześcijańskiej
1. Ustanowione przez Chrzystusa elementy konstytutywne i ich niezmiennośc w dziejach Liturgii
2. Źródła zmiennych form Liturgii - wpływy kulturowe
a) judaizmu
b) helenizmu
c) kultury rzymskiej

Rozdział II Wzajemne odniesienia Nowego Testamentu i Liturgii

0. Wstęp - rodzaje wzajemnych odniesień
1. Ewangelie
2. Dzieje Apostolskie i Listy NT
3. List do Hebrajczyków
4. Apokalipsa

Rozdział III Pierwszy okres dziejów Liturgii (wiek I-III)

1. Liturgia czasów poapostolskich - twórcza liturgia
2. Formowanie się stopni posług liturgicznych i święceń. Rola hierarchii w tworzeniu Liturgii
3. Obrzędy liturgiczne w w. II-III ustalenie najważniejszych rytów liturgicznych
4. Miejsce sprawowania Liturgii

Rozdział IV Złoty okres rozwoju liturgii - wieki IV-V

1. Powstanie \"rodzin liturgicznych\"
2. Pierwsze obowiązujące teksty Liturgii Eucharystii
3. Liturgia inicjacji - \"złoty okres katechumenatu\" i początek jego upadku
4. Inne formy celebracji liturgicznych
5. Dni liturgiczne

Rozdział V Liturgia wczesnego sredniowiecza: wieki V-X

1. Księgi liturgiczne
2. Rzymska Liturgia bazylik. Liturgia Stacyjna
3. Ujednolicenie się Liturgii w Kościele Zachodnim
4. Tendencje w rozwoju Liturgii w wiekach VIII-X
5. Liturgia Godzin w wiekach VI-X. W kierunku Brewiarza
6. \"Naukowa\" refleksja liturgiczna Średniowiecza - Alegoryści

Rozdział VI Okres późnego średniowiecza i początków renesansu (XI-XV w.)

1. Refleksje nad Liturgią. Spory o Eucharystię
2. Tendencje rozwojowe w praktyce liturgicznej
3. Nowe księgi liturgiczne - Mszał i Brewiarz
4. Stan Liturgii Kościoła w przeddzień Reformacji

Rozdział VII Od Soboru Trydenckiego (1545-63) do początków Ruchu Odnowy

1. Dzieło Soboru Trydenckiego w zakresie Liturgii
2. Powstanie i działalnośc Kongregacji Obrzędów. Centralizacja i opór
3. Kierunki refleksji liturgicznej i praktyki kultu
4. Rozwój nauk liturgicznych w wiekach XVI-XVIII

Rozdział VIII Ruch Odnowy Liturgicznej - początki i rozwój

1. Geneza i poprzednicy Ruchu Odnowy Liturgii
2. O. Lambert Beaudiun i Kongres w Malignes (Mechelen) - nieoczekiwany przełom
3. Inni przedstawiciele i ośrodku ruchu odnowy. Pierwsze czasopisma liturgiczne. Wielki rozwój (1909-1947)
4. Początki i rozwój ruchu odnowy liturgicznej w Polsce
5. \"Mediator Dei\" i reformy liturgiczne Piusa XII (O.H.S.I)

Rozdział IX Sobór Watykański II i reforma liturgiczna

1. Konstytucja o Liturgii świętej Soboru Watykańskiego II - geneza i założenia
2. Inne dokumenty odnowy liturgicznej - stopniowe wdrażanie odnowy
3. Reforma w praktyce - głowne dokonania i problemy

Posłowie Liturgia dziś - ku Liturgii jutra

Notes:
wyd. 2

Introduced: jeremiasz (2011-02-11)
Modified: jeremiasz (2013-09-09)